Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #16
  David verslaat Goliath: Het WMO-dossier

  Oorspronkelijk geplaatst door Clio Bekijk bericht
  Zet 'm op, CVP. Ook David heeft Goliath verslagen!
  Op 31 maart 2012 stak Clio de CVP een hart onder de riem met bovenstaande quote.

  Inmiddels is bekend geworden dat David (CVP) inderdaad Goliath (Gemeente Maastricht en de meerderheid van de Maastrichtse raad) heeft verslagen.

  Een terugblik.

  - Op 14 december 2010 stemt een meerderheid de gemeenteraad van Maastricht in met de WMO verordening Individuele Voorzieningen waarbij wordt vastgesteld dat een inkomensgrens van 150% van de bijstandsnorm wordt gehanteerd.

  - Op 1 januari 2011 wordt deze verordening van kracht.

  - Op 16 november 2011 stelt de CVP art. 39 RvO vragen n.a.v. het feit dat minister Schippers (VWS) de gemeente Etten-Leur teruggefloten heeft, omdat zij in haar WMO verordening ook een inkomenseis had gesteld.

  - Op 15 januari 2012 stelt de CVP aanvullende vragen aan wethouder Damsma (art. 39 RvO) o.a. naar aanleiding van informatie die de CVP heeft ontvangen over het feit dat circa 70 personen met een PGB nu zonder huishoudelijke hulp zitten tgv de inkomenstoets.

  - Op 24 januari 2012 volgen enkele reacties/antwoorden van het college, waarin het college hoofdzakelijk verwijst naar een raadsinformatiebrief die dezelfde dag wordt verstuurd.
  In deze raadsinformatiebrief geeft het college aan dat zij van mening is volledig in haar recht te staan.
  Welliswaar heeft de Centrale Raad van Beroep ( CRvB ) op 19 december 2011 bepaald dat de inkomenstoest niet (meer) gehanteerd mag worden, iets wat de gemeente Maastricht dus m.i. 19 december 2011 ook niet meer zal doen.
  Er is echter één "maar...". Na overleg met de stadsadvocaat is het college ervan overtuigd dat de inkomenstoets tot aan de uitspraak van de CRvB rechtmatig was en er dus geen sprake van kan zijn dat mensen met terugwerkende kracht gecompenseerd hoeven te worden.

  - Op 24 januari 2012 is er ’s avonds een raadsvergadering. De eenmansfractie van de CVP kan daar niet bij aanwezig zijn.
  De Seniorenpartij (SPM) dient tijdens deze raadsvergadering een motie in, die wel de steun heeft van de CVP. De strekking van deze motie is als volgt.
  (…) Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
  zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk per 1 maart 2012, aan alle betrokkenen duidelijkheid te
  verschaffen:
  1. over de aan hun toekomende Wmo-voorzieningen;
  2. over de wijze waarop met terugwerkende kracht correctie kan plaatsvinden in die gevallen
  waarin in 2011 wellicht ten onrechte geen voorzieningen zijn toegekend;
  3. door middel van openbare publicaties en via sociale media aan alle burgers in Maastricht.

  Deze motie werd overigens gesteund door de VVD (!), CDA, PVM, SP en Stadsbelangen Mestreech (SBM).

  Het CDA vindt zelfs, bij monde van haar woordvoerster J. Dols, dat wethouder Damsma (D66) haar verontschuldigingen moet aanbieden.
  De wethouder is dit echter totaal niet van plan. Een citaat van wethouder Damsma uit de notulen.
  “Het CDA mist de excuses van de wethouder, omdat zowel de heer Hoen als de Centrale Raad van Beroep zou hebben gezegd: u bent fout bezig. Dat heeft de heer Hoen misschien gezegd, maar niet de Centrale Raad van Beroep. Uiteindelijk heeft de Centrale Raad van Beroep eind december 2011 gezegd dat dit ‘niet meer gedaan mag worden’. Dat betekent dat alles wat wij tot het moment van die uitspraak hebben gedaan volgens de wet is gegaan. De Raad heeft een extra interpretatie gegeven aan de wet en daar zullen wij vanaf de uitspraak naar moeten handelen. Juridisch is er dus geen grond meer om een en ander met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 te herstellen.”

  Omdat wethouder Damsma uiteindelijk toegeeft dat er op 1 juli 2012 (!!) wel duidelijkheid zal zijn hoe de WMO in het vervolg wordt toegepast, is de Seniorenpartij tevreden en trekt zij de door haar ingediende motie in.
  Daarmee is de discussie, over de terugwerkende kracht, weer terug bij af.

  - Op 26 januari 2012 schrijft de CVP-fractie een open brief aan het college van B&W, waarin zij haar afkeuring kenbaar maakt van het feit dat het college blijft weigeren om de inkomenstoets te schrappen en geeft de CVP fractie aan met spijt te constateren dat de Seniorenpartij (SPM) een motie tijdens de raadsvergadering van 24 jan. 2012 heeft ingetrokken, omdat de portefeillehouder, wethouder Damsma (D'66), toezegde om een hersteloperatie uit te voeren en dat deze hersteloperatie in juli 2012 van kracht zou gaan.
  Het college heeft aangegeven dat het absoluut geen plannen heeft om met terugwerkende kracht de door de inkomenstoets gedupeerde WMO'ers te compenseren.
  De CVP verwijt het college, in die open brief, dat het college de gemeenteraad (bewust?) verkeerd heeft geïnformeerd, omdat de minister van VWS al heeft aangegeven dat een gemeente niet aan inkomenspolitiek mag doen. De CVP geeft in deze open brief aan dat wanneer het college niet terugkomt op de door haar ingeslagen weg, ic het college weigert om met terugwerkende kracht gedupeerden schadloos te stellen, zij overweegt om het raadsbesluit over de WMO verordening ter vernietiging voor te leggen aan de kroon.

  - Op 27 februari 2012 voegt de CVP de daad bij het woord.
  De CVP stuurt een verzoek om vernietiging van het raadsbesluit naar de Kroon (lees: Minister Edith Schipper van VWS).
  De CVP is van mening dat de Centrale Raad van Beroep door haar uitspraak heeft bevestigd dat er géén inkomensgrens gehanteerd mocht worden en dat er vanaf het moment dat de wet c.q. verordening van kracht was, derhalve geen inkomensgrens geoorloofd was.
  De terugwerkende kracht geldt, volgens de CVP, tot het moment waarop de verordening in werking is getreden ( 1-1-2011) en niet vanaf 19 december 2011 (uitspraak CRvB ) zoals het College aangeeft.

  - Op 23 maart 2012 vraagt het ministerie van VWS het college van B&W in Maastricht om opheldering n.a.v. het CVP verzoek tot vernietiging van het raadsbesluit.
  In deze brief geeft het ministerie al aan dat uit de raadsinformatiebrief d.d. 24 januari 2012 niet voldoende blijkt hoe de gemeente Maastricht de gedupeerden, circa 1200 personen, met terugwerkende kracht voldoende gaat compenseren.
  - Op 20 april 2012 beantwoordt de gemeente Maastricht de vragen van met ministerie van VWS.
  De gemeente Maastricht geeft nu aan dat er wel een separate regeling komt om gedupeerden te compenseren.
  David heeft Goliath verslagen…..!!!!

  - Op 24 april 2012 stelt de CVP enkele art. 39 RvO vragen aan het college van B&W, waarbij o.a. de vraag wordt gesteld waarom men nu wel komt met een separate regeling ter compensatie van gedupeerden, maar men eerder niet thuis gaf cq men de raad en/of de commissie Breed Welzijn niet informeerde over het feit dat men bereid was om wel te compenseren.

  Je kunt je nu afvragen wat de bereidheid van het college om nu wel te compenseren wellicht voor gevolg zou kunnen hebben.
  Zou dit voor de CVP voldoende zijn om het verzoek tot vernietiging van het raadsbesluit in te trekken?
  De CVP geeft aan dat zij niet zitten te wachten op een procedure tot vernietiging van het raadsbesluit, maar dat het de CVP er om gaat dat gedupeerden met terugwerkende kracht gecompenseerd worden. Als het college slim is en de vernietiging van een raadsbesluit wil voorkomen, dan doen het college er slim aan om goed na te denken over de antwoorden.

  We zullen het zien……

  In 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn in maart 2014 vele overwegingen om wel/niet op een bepaalde partij te stemmen.
  Vrijwel iedere partij heeft wel een punt waarmee ze in 2014 zal proberen u en mij ervan te overtuigen op hun te stemmen.
  Sommige punten zullen u en ik goed vinden en andere zullen ons minder aanspreken.
  Om tzt te kunnen controleren of hetgeen een partij beweert inderdaad conform de waarheid is, hoop ik dat deze samenvatting wellicht een handvat is.

  Overigens mocht iemand vinden dat bovenstaande samenvatting onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat, dan lezen wij dit wel.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #17
   CVP organiseert WMO discussie op 15 juni 2012

   Landelijk en lokaal zijn er grote veranderingen en bezuinigingen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het PersoonsGebonden Budget (PGB ) .
   De CVP fractie heeft het WMO beleid hoog op haar politieke agenda staan en wil graag met u van gedachten wisselen over de recente ontwikkelingen en komende maatregelen.

   De CVP fractie nodigt u uit voor een discussiemiddag over de WMO en PGB welke zal plaatsvinden op 15 juni in Stayokay Maastricht, Maasboulevard 101 te Maastricht van 13.00-17.00 uur.


   WMO/PGB: HOE NU VERDER?


   Programma:
   13.00 uur Inloop
   13.30 uur Inleiding door dagvoorzitter Jan Hoen CVP
   13.40 uur Hans v.d. Knijff – voorlichter en adviseur bij Per Saldo,
   belangenvereniging voor mensen met een PGB
   14.25 uur Saskia van Schaik – stichting Fokus
   14.50 uur Theaterwerk in uitvoering van Radar: een theater met
   maatschappelijke waarde!
   15.10 uur pauze
   15.30 uur discussieforum met panelleden :
   Peter Vrehen - burger-nietraadslid CVP
   Miriam Elfassih - Raadslid GroenLinks
   Nicolle Sillekens - Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
   Gertie de Veen - Steunpunt Mantelzorg
   Kees Eken - WMO-raad Maastricht
   Stichting Radar

   17.00 afsluiting door dagvoorzitter Jan Hoen.

   www.christelijke-volkspartij.nl
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • #18
    Deze budgetten zijn zeer zeker noodzakelijk voor velen.

    Maar bv de controle op PGB laat vaak te wensen over .

    Weet enkele gevallen waar PGB is toe gewezen i.v.m
    een kind waar het PGB wordt misbruikt voor andere doeleinden
    als waar het PGB voor bedoelt is .

    Dan vraag je je soms af hoe werkt deze controle op deze budgetten
    en is er eigenlijk wel een controle op ?

    Mensen die het echt nodig hebben moeten niet de dupe worden
    van zij die dit misbruiken .

    Opmerking


    • #19
     Wethouder Damsma genomineerd!?! Ben ik nu gek of.....

     Onze "WMO" wethouder, Mieke Damsma, is door min of meer haar eigen club, de alliantie van Europese Liberalen en Democraten, genomineerd voor de Europese ALDE leader Award......

     Om het nog lachwekkender te maken is ze genomineerd in de categorie:
     "Bereikte overheidsresultaten op lokaal niveau".

     Volgens de website van D'66 in Maastricht is Damsma genomineerd vanwege haar verdienste om de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zodanig uit te voeren dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en de manier waarop ze het onderwijs stimuleert om beter samen te werken om de gevolgen van lagere aantallen leerlingen op te vangen.

     Nu wordt mij wel eens verweten dat ik cynisch ben, maar ik geloof dat D'66 dit serieus meent........

     Als er iemand in Maastricht is geweest die er alles aan heeft gedaan om rond de tweeduizend mensen, die in Maastricht recht hadden op bepaalde WMO voorziening, af te nemen, dan was het wel Mieke Damsma.
     Ook waarschuwingen van mn. de CVP dat ze zich in haar beleid "vergiste" en dat moest herzien wuifde ze gewoon weg.
     Dit is bijvoorbeeld ook HIER nog te lezen.

     Uiteindelijk stopte ze pas met haar beleid toen de CVP de hulp van Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inriep.
     Inmiddels was het al eind maart 2012 en zaten alle gedupeerden al maanden in onzekerheid.

     In Maastricht-dichtbij reageert Jan Hoen verbaasd op deze nominatie: "Het gaat mij niet om de persoon van mevrouw Damsma, maar over haar beleid. Als wethouder zou zij nooit genomineerd mogen worden voor die prijs. Anders zou het zijn als het gaat om het Maastrichts WMO-beleid onder het vorige college. Dat was zeer ruimhartig: de Maastrichtse maat, heette het. Maar voor zover ik het kan overzien gaat het daar nu niet over."

     Neen..... toch geloof ik dat dit een cynisch grapje is van die Europese Democraten en Liberalen!
     Gevoel voor mijn vorm van humor hebben ze daar wel, dat waardeer ik......
     Last edited by Pier; 9 november 2012, 16:46.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • #20
      Nominatie voor de Europese ALDE leader Award

      Maakt wij wel nieuwsgierig naar de andere kandidaten ... Mia Dircke was gelovig ik niet van die partij

      Opmerking


      • #21
       Hebben wij nog zuurtjes voor de Europese Democraten en Liberalen ?
       Mestreechter Geis mage beleve
       en dat door te kinne geve.
       God, wat is dat sjiek ! © Wigo

       Opmerking


       • #22
        ALDE Award 2012 versus ten uitvoer legging van de WMO in Maastricht

        Dit is inderdaad hoogst merkwaardig! Volgens de nieuwsbrief van D66 Maastricht is 'Wethouder Mieke Damsma van de gemeente Maastricht genomineerd voor de Europese ALDE Leader Award in de categorie voor bereikte overheidsresultaten op lokaal niveau.' Daarmee valt zij in de categorie 1: Achievement in Government, Regional or Local. De eventuele toekenning van deze prijs slaat dus terug op haar verdiensten in de afgelopen periode, tijdens haar ambt als wethouder.

        Wat zijn de voorwaarden waaraan een voorgedragen persoon moet voldoen? Ze zijn als volgt geformuleerd:

        Successful reform:
        - Increased efficiency
        - Protection and enhancement of individual rights
        - Increasing opportunities for the citizens
        - Social harmony in the region
        - Successful dialogue with citizens
        - Other (please specify)

        Nu was en is mw Damsma niet uitsluitend bezig met de WMO, maar haar 'vertaling' van deze wet naar het locale niveau heeft inderdaad grote onrust en langdurige onzekerheid veroorzaakt bij een grote groep kwetsbare burgers (enkele duizenden) en hun directe omgeving. Damsma was zonder enige flexibiliteit zozeer gericht op 'increased efficiency', dat de 'protection and enhancement of individual rights' geheel onder de tafel werd geschoven. En er was beslist geen 'succesvolle dialoog met burgers' meer.

        Als in de afgelopen periode 'sociale harmonie' en 'vermeerderde mogelijkheden voor de burgers' gegroeid zijn, dan is dat - waar het de WMO betreft - zeker niet de verdienste van mw. Damsma. Dat is slechts te danken aan de oppositie van de CVP in de gemeenteraad (bravo), en aan het feit dat het ministerie in Den Haag haar mede daardoor heeft teruggefloten.

        Het kan natuurlijk zijn dat D66 een foutje heeft gemaakt en mw. Damsma voordraagt voor de eerdere periode, toen zij nog niet in de gemeenteraad zat. Dat is categorie 2 bij de bepalingen voor voordracht. Maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat de ALDE Award - een in 2010 ingestelde tweejaarlijkse prijs voor Europese locale en regionale politici uit liberaal-democratische hoek - in 2012 wordt uitgereikt voor iets dat enkele jaren geleden speelde.

        Het zou interessant zijn de motivering van D66 eens in te kunnen zien. Het is natuurlijk de vraag of men de vele maanden voortslepende WMO-controverse mag uitlichten uit iemands gehele functioneren als wethouder. Maar als de motivatie voor de voordracht inderdaad het WMO-beleid geldt, dan lijkt mij een behoorlijke vlek op het brevet van deze wethouder te liggen. Je kunt die kwestie echt niet afdoen als een schoonheidsfoutje. Het optreden van mw. Damsma was misschien politiek gezien verdedigbaar, maar voor de toekenning van deze Award mogelijk toch wat onder de maat.

        PS. Ik kreeg het pdf.bestand niet geladen, dus jullie moeten het doen met een uitgeklede versie. Google ALDE Award 2012 en je krijgt het originele document.
        Bestanden bijvoegen
        Last edited by Clio; 10 november 2012, 09:03. Reden: correctie

        Opmerking


        • #23
         Mag ik dan Lodewijk Bonaparte voordragen ?

         Opmerking


         • #24
          Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
          Mag ik dan Lodewijk Bonaparte voordragen ?
          Ik ben bang van niet. Echt liberaal was ie niet en ligt hij al niet een tijdje onder de groene zoden?
          Last edited by Clio; 9 november 2012, 19:47.

          Opmerking


          • #25
           Persbericht CVP n.a.v. nominatie wethouder Damsma

           Zojuist ontving ik een officieel persbericht van de CVP-fractie te Maastricht.


           PERSBERICHT.

           De CVP is verbaasd over de nomitatie van wethouder Damsma voor de Europese ALDE Leader Award.

           Het was het vorige College, dat Maastricht landelijk op de kaart zette door het ruimhartig WMO beleid; de zgn. Maastrichtse Maat.

           De huidige wethouder kreeg de opdracht fors te bezuinigen op de WMO en dat gebeurde ook inderdaad.

           Er werd zelfs een inkomensgrens ingevoerd, iets wat tegen de wettelijke voorschriften inging.

           Door het invoeren van de inkomensgrens werden in Maastricht ca. 2000 personen de dupe!           De CVP fractie heeft zich vanaf het begin daar tegen verzet en herhaaldelijk aangegeven dat dit wettelijk niet was toegestaan, echter de wethouder wilde niet luisteren en daarom heeft de CVP zelfs een verzoek aan de Kroon moeten voorleggen om e.a. ongedaan te maken.           De minister heeft ons in het gelijk gesteld en alles werd teruggedraaid.

           Dat heeft wel geresulteerd in extra uitgaven nl. € 2 miljoen.

           Als men daar een prijs voor wilt geven, dan snappen wij het niet meer!

           Ons inziens zou de Alliantie van Europese Democraten en Liberalen zich eerst dienen te verdiepen in het
           echte lokale beleid.


           Tot slot: de CVP fractie heeft niets tegen de persoon van mw. Damsma, maar wel tegen het WMO beleid dat door haar wordt uitgevoerd.


           Namens de CVP fractie:

           Jan Hoen – fractievoorzitter.
           Last edited by Pier; 9 november 2012, 19:06.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • #26
            PVM is het eens met zienswijze CVP

            Gevraagd naar een officiële reactie op de nominatie van wethouder Mieke Damsma, laat de fractievoorzitster van de Partij Veilig Maastricht, Esmiralda Thieme, weten dat zij het helemaal eens is met de visie van haar college Jan Hoen.
            Thieme: "Het kan niet zo zijn dat een wethouder die zoveel hulpbehoevende in de kou heeft laten staan, nu juist voor haar voortreffelijke beleid wordt genomineerd."

            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • #27
             Oorspronkelijk geplaatst door klaas
             in tweeduizend tien
             werd in maastricht een clubje gehalveerd.

             hopelijk gebeurd
             Dit weer in tweeduizend veertien.
             maar dan bij een ander clubje..

             En zeker als ik kan meehelpen.
             Denk je nu echt dat het bij de anderen clubjes beter is
             of zal gaan?
             Tis allemaal het zelfde als ze aan de touwtjes trekken!

             Opmerking


             • #28
              Oorspronkelijk geplaatst door klaas
              Waarom ga je dan stemmen.
              Omdat die zo mooi zingt (nu ja zingt ??)
              Klaas ik wist niet dat landelijk stemmen iets met de gemeenten
              te maken had .
              En ik ga wel landelijk stemmen om het de "rijkken" zo moeilijk
              mogelijk te maken maar helaas heeft nederland meer "rijkken" dan "arme"
              is bij laatste stemmen gebleken .

              Opmerking


              • #29
               LPM niet eens met nominatie wethouder Damsma

               De Liberale Partij Maastricht (LPM) heeft mij laten weten dat zij het niet eens is met de nominatie van wethouder Mieke Damsma voor de Europese ALDE Leader Award door de Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa.

               In een schrijven aan deze alliantie legt Kitty Nuyts uit dat mevr. Damsma er keer op keer op is gewezen dat zij geen inkomensafhankelijke toets mocht toepassen bij de toekenning van WMO-middelen, maar dat zij Oost-Indisch doof bleef voor deze geluiden.
               Pas na diverse interventies, hoofdzakelijk geïnitieerd door de CVP, stelde wethouder Damsma haar beleid bij.

               De LPM stelt zich de vraag of de ALDE haar huiswerk wel goed heeft gedaan?
               Immers enkele telefoontjes richting Maastricht hadden duidelijk gemaakt dat mevr. Damsma op het gebied van de WMO de plank totaal mis had geslagen.
               "Dan waren vele WMO klanten vandaag niet gechoqueerd geraakt", aldus Kitty Nuyts. "Ik denk dat deze nominatie zeer pijnlijk is, want de becommentariëring lokt uit dat deze zaken opnieuw tegen het licht worden gehouden en dat vele gedupeerden hun mond niet kunnen houden".
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • #30
                Dit schreef Kitty Nuyts vandaag op Maastricht.dichtbij.nl

                http://maastricht.dichtbij.nl/gezond...o#comment-6653

                WMObeleid van de wethouder
                reacties waren:
                1.motie van treurnis
                2.verzoek vernietiging bij de Kroon
                3.Mensen die de voorziening waar ze recht op hadden in grote getalen niet kregen
                4.Ouders van kinderen met een gedragstoornis (autisme, asperger etc) die voortaan geen aanspraak meer konden maken op leerlingenvervoer.
                5. steunpunt mantelzorg die het water aan de lippen stond kreeg een nota ipv fin. middelen voor extra zorgcoördinatoren, de Raad heeft moeten ingrijpen.
                6.Voedselbank krijgt geen fin. hulp voor de wachtlijsten weg te werken, want er zijn geen wachtlijsten???? en het is een particuliere organisay=tie en daarom kan de wethouder geen steun geven????
                WMObeleid Maastricht: daar zijn geen woorden voor

                Opmerking

                Bezig...
                X