Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #91
  Simona Maassen....

  Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
  lieve pier, valt er niks meer te melden, of is er niks meer te beleven ?
  Ik mis je bijdragen de laatste tijd, als je even een noodzakelijk rustpauze neemt, dan neem me niet kwalijk dat ik je stoor.
  Verre van Olijfje, verre van.....
  De Duitser kennen een mooi spreekwoord:
  "Wer die Wahl hat, hat die Qual".

  Er is zoveel te doen dat ik niet weet waar ik moet beginnen en dan loop je het risico in apathie te vervallen.
  Maar, gelukkig roept Olijfje me dan waar ik blijf, schrik ik wakker en moet ik weer aan de slag

  Ik heb nog wel een leuk stukje over onze Simona Maassen, de ex-VVD politica van de gemeenteraad die nu bezig is met, naar ik vermoed, VVD'tje pesten en zakken vullen.

  In onderstaand artikel kondigt de huidige VVD fractieleider, Alex Meij, aan dat men de (landelijke) VVD verzoekt om haar te royeren.
  https://drive.google.com/file/d/0B29...thkey=CPSp_LgC

  Daar heeft de VVD fractie in de gemeenteraad, en in zekere zin de coalitie, veel baat bij.
  Op die manier dwingt men Simona namelijk tot het oprichten van een eigen partij, of de zetel daadwerkelijk ter beschikking stellen aan de VVD.
  Natuurlijk is Simona Maasen, zoals dat heet "zonder last" gekozen en mag zij haar gemeenteraadszetel behouden, maar als zij geen eigen partij opricht, heeft zij geen recht op bepaalde vergoedingen.
  Dit is het gevolg van een eerdere splitsing (VVD - Kitty Nuyts), waarna er in het Seniorenconvenant de navolgende aanpassing werd opgenomen.

  De verordening op de raadscommissies stelt in lid 3: elke partij, ongeacht de grootte, mag in totaal maximaal drie burgerleden voor benoeming voordragen.
  Bij de splitsing van de VVD heeft u als Seniorenconvent bij mw. Nuyts erop aangedongen dat de verordening hier nadrukkelijk spreekt van partij en niet van fractie. Dat heeft ertoe geleid dat mw. Nuyts pas een voorstel voor burgerleden heeft kunnen doen na oprichting van de LPM.


  M.a.w. Simona Maassen moet dus een eigen partij oprichten om feitelijk volwaardig in de raad te kunnen functioneren.
  Dit zal, denk ik, te veel werk zijn voor Simona.

  Op de voorpagina van Stadskrant DE STER (d.d. 19 nov. 2010) staat over deze kwestie een uitvoerig artikel, waarin Simona Maassen uit een ouder interview wordt geciteerd "Ik kan die 785 voorkeursstemmen niet zomaar naast me neerleggen. Ik bekijk nu hoe ik het beste recht kan doen aan de kiezers"
  Last edited by Pier; 24 maart 2018, 11:46.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #92
   Wat leer ik hier toch altijd veel! (Met dank aan onze onvolprezen pierementariër ).

   Opmerking


   • #93
    Afvalstoffenheffing

    Gisteren, 22 november 2010, las ik onderstaand bericht op NOS TT:

    "Burgers betalen te veel voor de verwerking van hun afval.
    Uit onderzoek blijkt dat gemeenten die de verwerking van afval opnieuw hebben aanbesteed, 16 tot 60 procent op de kosten hebben bespaard.

    De gemeentewet schrijft voor dat de besparing moet worden terugbetaald aan de burgers,maar dat is volgens de onderzoekers nauwelijks gebeurd.

    Verder blijkt dat gemeenten manieren bedenken om het geld niet terug te geven. Zo worden er nieuwe kostenposten opgevoerd,zoals het inzetten van extra personeel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt zelf een onderzoek in."


    Dit is natuurlijk een bericht waarvan je denkt "Hoe zit dit dan in Maastricht?"
    Dan krab ik mij achter de oren en denk ik "Daar zal een echte journalist morgenvroeg wel een leuk artikeltje over schrijven" en wacht ik 's ochtends met spanning DDL, editie Maastricht, af.
    Maar helaas, nichts, nada, niënte...... :(

    Nou ja, als echte (onderzoeks)journalisten kennelijk liggen te slapen, moet ik als Pierlemantair verslaggever maar eens gaan pionieren.

    Dus kijken we eens in de begroting 2011 van de gemeente Maastricht.

    We vinden dan op pagina 134 onder "5.1.3 Afvalstoffenheffing/Diftar" de navolgende tekst:
    "(..) De invoering van de gescheiden inzameling van verpakkingen is in 2009 doorgevoerd en de vergoedingen zijn in de begroting verwerkt. Deze uitbreiding van de gescheiden inzameling biedt de burger mogelijkheden tot kostenreductie;
    wanneer het afval goed gescheiden aangeboden wordt, hoeft de burger minder restzakken te kopen en reduceert hij op deze wijze aantoonbaar zijn afvalstoffenheffing. Inmiddels blijkt ook dat het aantal verkochte restzakken is afgenomen maar ook de hoeveelheid restafval is gedaald.
    De hiervoor genoemde invoering valt gelijk met de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende ingestorte grondstoffenmarkt.
    De lagere opbrengsten van diverse afvalcomponenten (papier, glas, plastic en blik) worden gecompenseerd door de vergoedingen uit het Verpakkingsconvenant.
    Vooralsnog kan het afvalstoffentarief daardoor niet worden verlaagd en zullen de tarieven stijgen met de inflatiecorrectie. Wanneer de marktprijzen, na de kredietcrisis, zijn genormaliseerd en een financieel voordeel wordt behaald, zal een nieuwe afweging plaatsvinden om alsnog de tarieven te verlagen."

    Als ik dit lees, vallen mij toch de schoenen uit........
    Dit is exact wat op Teletekst stond.

    Ben ik nu gek of worden we gewoon besodemieterd? :035:

    Overigens heb ik ook de gemeentewet erbij gepakt om te kijken of de gemeente verplicht is om 'voordeeltjes' aan ons burgers door te berekenen.
    Eerlijk gezegd vind ik dat niet zo snel terug.
    Ik vind alleen art. 219 lid 2 ( Behoudens het bepaalde in andere wetten dan deze en in de tweede en derde paragraaf van dit hoofdstuk kunnen de gemeentelijke belastingen worden geheven naar in de belastingverordening te bepalen heffingsmaatstaven, met dien verstande dat het bedrag van een gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. ).
    Maar of daar, met wollig ambtelijk taalgebruik, staat dat "besparingen moeten worden terugbetaald aan de burgers", betwijfel ik.

    Ik blijf zoeken...... Als iemand wil helpen, graag !!
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • #94
     Pier, ik zal het morgen vragen aan een collega, specialist op het gebied van publiekrecht.

     Opmerking


     • #95
      Oorspronkelijk geplaatst door burgemeester Bekijk bericht
      Pier, ik zal het morgen vragen aan een collega, specialist op het gebied van publiekrecht.
      Kijk, daar hebben we wat aan!!!

      Ik ben benieuwd......

      Inmiddels heb ik ook de fracties van VVD, CDA, SP, TON en LPM om een reactie gevraagd.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • #96
       Simoma Maassen.... vervolg

       Oorspronkelijk geplaatst door Pier
       Nou, mevr. Maassen, ik wil U wel een tip geven:
       Opstappen !!
       Vanochtend, 25 november 2010, meldt DDL dat Simona Maassen per 1 december 2010 afstand doet van haar raadszetel.

       Simona Maassen:
       „Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik buiten de VVD-fractie weinig kan betekenen voor mijn kiezers. Daarom heb ik, in overleg met het bestuur van de VVD Maastricht, besloten om per 1 december mijn raadszetel ter beschikking te stellen. Ik kijk terug op een mooie tijd in de gemeenteraad,
       en ik heb het als een voorrecht beschouwd om deze prachtige stad te mogen dienen.”


       Tja, wellicht heeft ze afgelopen zondag MO gelezen.....

       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • #97
        Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
        Nou, mevr. Maassen, ik wil U wel een tip geven:
        Opstappen !!
        Het is te hopen dat je nooit "Krijg de pleuris!" of "Val dood!" tegen iemand zegt, Pier... Je blijkt over machten te beschikken waar je héél voorzichtig mee om moet gaan

        Opmerking


        • #98
         Oorspronkelijk geplaatst door burgemeester Bekijk bericht
         Pier, ik zal het morgen vragen aan een collega, specialist op het gebied van publiekrecht.

         Om de "vloek van Pier" voor te zijn.... Ik heb dit nagevraagd en ben in afwachting van het antwoord.

         Opmerking


         • #99
          Afvalstoffenheffing - We wachten nog op antwoord

          Afgelopen dinsdag besteedde ik al aandacht aan het feit dat de gemeente Maastricht het aanbestedingsvoordeel inzake de afvalstoffenverwerking (vermoedelijk) niet terugbetaalt aan ons, de inwoners van Maastricht.

          Dit werd toen gemeld oa. door NOS Teletekst, die zich baseerden op Onderzoeksbureau Roland Berger Strategy.
          Hier vindt U het presbericht van Onderzoeksbureau Roland Berger Strategy en hier een radio-interview.
          In het persbericht wordt Maastricht expliciet genoemd.

          Gisteren viel bij mij De Ster van vrijdag 26 november 2010 op de mat.
          Kennelijk lezen ze bij De Ster wel mee op MO of Teletekst, want het voorpagina-artikel van De Ster ging ook over 'Te hoge Afvalheffing'.
          Leuk om te zien dat MO en De Ster hiervoor wel aandacht hebben, maar de DDL, bij mijn weten, hier nog totaal geen aandacht aan besteed heeft. :(

          Overigens beweert De Ster dat "de gemeenteraad er reeds eind 2008 mee instemde het aanbestedingsvoordeel te gebruiken om kwijtschelding van de afvalstoffenhefing voor minima te kunnen financieren".
          Dit klopt m.i. niet.

          Ik vermoed dat De Ster doelt op motie no. 10 van D'66 tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2008 (blz. 29).
          Deze motie werd echter 12 tegen 22 stemmen VERWORPEN (blz. 71).

          Maar in de notulen van deze vergadering vind ik wel enkele leuke uitspraken van het toenmalige oppositie-raadslid John AARTS (VVD)

          +++

          Dhr. Aarts, raadsvergadering 24 juni 2008.
          Kaderbrief 2008 en Stadsvisie 2030 Actualisatie 2008
          Raadsstuk 2008 – Volgno. 59 – Korr.no. 2008-19094
          Blz. 21
          “(..)Wij zijn uiteraard tegen elke lastenverhoging. Het linkse kabinet haalt de mensen al genoeg het vel over de oren. U hoeft daar geen schepje bovenop te doen. Integendeel als het aan de VVD ligt dan geeft u de burger het aanbestedingsvoordeel op het afval en de gelden die u krijgt in verband
          met de verpakkingsbelasting direct terug en haalt u het niet in het hoofd om de kwijtschelding van
          de afvalstoffenheffing te verwerken in de tarieven. Een maatregel welke haaks staat op het groene diftar-systeem.”
          Blz. 53
          “(..)Ik heb er zelf altijd heel erg hard voor geknokt om de kwijtschelding uit het diftar-systeem te houden.
          Als nu het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt, nemen ook de kosten voor het verwerken van afval toe. Dat is niet zuiver. Nu krijgt u een aanbestedingsvoordeel en gaat u dat niet aan de mensen teruggeven, terwijl het verwerken van hun afval goedkoper is geworden. Nee, u gaat dat besteden aan kwijtschelding aan mensen die niet betalen. De mensen zien het niet en weten het misschien ook niet, maar mij houdt u niet voor de gek. Je moet eerlijk zijn. Ook als mensen het niet weten, moet je hen geven wat hen toekomt.”

          +++++

          Dus, als ik dit goed lees wil(de) de VVD-fractie wel het aanbestedingsvoordeel teruggeven......
          Eens kijken hoe dit afloopt. De VVD zit nu in het college en John Aarts is wethouder van o.a. Financiën

          Overigens, ik had 5 fracties (CDA/VVD/LPM/SP en TON) afgelopen dinsdag om commentaar gevraagd.
          Van één fractie kreeg ik op woensdagochtend een (voorlopige) reactie.
          Dat was gelijk de enige fractie die tot nu toe reageerde.... :(
          Ik wacht even af op de eventueel nog komende reacties, maar zal de fractie die als eerste en enige reageerde (tot nu toe) t.z.t. speciaal benoemen.
          Voorlopig mogen jullie even raden welke fractie als enige de moeite nam om tenminste een ontvangstbevestiging te sturen.

          De goede inzendingen beloon ik in 2014 met een Pierlementair stemadvies
          Last edited by Pier; 29 november 2010, 19:09.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
           Dus, als ik dit goed lees wil(de) de VVD-fractie wel het aanbestedingsvoordeel teruggeven......
           Pier toch, jij maakt het de raadsleden wel héél moeilijk... Straks moeten ze nog gaan doen wat ze beloofd hebben!
           Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
           Voorlopig mogen jullie even raden welke fractie als enige de moeite nam om tenminste een ontvangstbevestiging te sturen.
           O nee, hè, het zal toch niet...!

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
            O nee, hè, het zal toch niet...!
            Ik weet niet precies wat je denkt, El Loco, maar wat je ook raadt........
            het is te laat :(

            Inmiddels heb ik het goede antwoord al per P-bericht van een bekend MO'er ontvangen.....

            Die MO'er krijgt in 2014 een stemadvies van Pier, waarvan ik verwacht dat het toch niet wordt opgevolgd....

            Maar goed..... Nu gaan we verder met het zoeken in de 250.000 door WikiLeaks gepubliceerde "geheime" Amerikaanse documenten.....
            Eens kijken wat de Amerikanen over het extreem invloedrijke medium MO schrijven..... :(
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Vivianne Heijnen fractievoorzitster CDA

             Afgelopen donderdag, 25 november 2010, heeft het CDA Maastricht een nieuwe fractievoorzitter gekozen.
             Uit de hoge hoed kwam Vivianne Heijnen.

             Ik geef toe dat ik dit niet heb zie aankomen :(
             Maar, ik ben wel in positieve zin verrast

             Je zou bijna denken dat het CDA daar patent op heeft. In 2001 werd JP ook uit de hoge hoed getoverd en zie.... hij hield het 9 jaar vol.

             Voor degene die het krantenartikel van Stefan Gybels in DDL nog willen lezen, kunnen hier terecht.

             Ik zal de nieuwe fractievoorzitster, namens MO, een gelukwens e-mailtje sturen en haar er alvast op voorbereiden dat wij het CDA Maastricht (positief) kritisch blijven volgen.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Afvalstoffenheffing - Hoe zat het ook alweer ?

              Op dinsdag 23 november 2010 vroeg ik hier op MO aandacht voor het feit dat de media, ic. NOS TT, meldde dat gemeenten het aanbestedingsv0ordeel inzake de afvalstoffenverwerking niet doorberekenden naar haar burgers.

              Dus ging ik eens rechercheren en vroeg ik de fracties van CDA, VVD, LPM, SP en TON om een reactie en/of informatie.

              Nu, ruim één week later, kan ik melden dat alleen TON reageerde en wel al op woensdagochtend 24 november 2010
              De fractievoorzitster, Esmiralda Thieme, deelde mij mee dat zij mijn vraag had doorgestuurd naar het raadslid Tiny Meese, die o.a. de Afvalstoffenverwerking in haar portefeuille heeft.
              Inmiddels heb ik, via e-mail, diverse malen contact gehad met Tiny Meese en wees zij mij o.a. op een persbericht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin de VNG reageerde op het rapport van Onderzoeksbureau Roland Berger Strategy waarop de media haar berichtgeving baseerden.

              En uiteraard ging Pier ook zelf op zoek naar 'de waarheid'.
              Mijn voorlopige conclusie is dat het rapport van Onderzoeksbureau Roland Berger Strategy inderdaad heel tendentieus is en 'de waarheid van het aanbestedingsvoordeel' wel eens heel opmerkelijk zou kunnen zijn.

              Hoe ik tot mijn (voorlopige) conclusie kom zal ik z.s.m. in een volgend artikel uitleggen.

              Wordt vervolgd........... (Dit heet een "Cliffhanger" en heeft tot doel dat ik jullie aandacht blijf houden.... )
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
               (Dit heet een "Cliffhanger" en heeft tot doel dat ik jullie aandacht blijf houden.... )
               Die heb je sowieso, alhoewel ik mij bij de afvalstoffenheffing moet inspannen...

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
                Ik vind alleen art. 219 lid 2 ( Behoudens het bepaalde in andere wetten dan deze en in de tweede en derde paragraaf van dit hoofdstuk kunnen de gemeentelijke belastingen worden geheven naar in de belastingverordening te bepalen heffingsmaatstaven, met dien verstande dat het bedrag van een gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. ).
                Onze jurist heeft je redenering bekeken en kwam tot de conclusie dat, en ik parafraseer, juridisch denken bij juristen moet blijven liggen. Aangehaald artikel handelt over een volkomen ander onderwerp, zo liet ik me vertellen.

                Opmerking

                Bezig...
                X