Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oorspronkelijk geplaatst door Ton.2014 Bekijk bericht
  Reconstructie: conflict met PvdA cruciaal bij ‘ondergang’ GroenLinks in Maastricht

  mooi helder stuk
  schieten in je eigen voet ..
  Een stukje uit de limburger 25-04

  GroenLinks staat buitenspel bij de coalitiebesprekingen in Maastricht. Uit een reconstructie van dag tot dag komt één beeld naar voren: het ging vooral mis tussen GroenLinks en de PvdA.
  (...)

  Ik neem aan dat PIER ons dat goed uitleggen .
  Pier wil dat zeker eens goed uitleggen.
  Maar ik wil(de) dit niet doen zonder de versie van Gert-Jan Krabbendam te kennen.
  Gisteravond ontving ik een mail van Gert-Jan.
  Daarin gaf hij aan dat vandaag het bovengenoemde artikel van Joos Philippens in De Limburger zou staan.
  Dit artikel zou (een deel van) het gebeuren weergeven.

  Tzt zal ik een uitvoerigere duiding krijgen.
  Ik denk dat ik daar op wacht.

  Voor zover ik kan oordelen, met mijn huidige kennis van zaken althans, denk ik wel dat het artikel van Joos Philippens een redelijk goede weergave van de feiten is.
  Dat partijleider X sommige zaken anders duidt dan partijleider Y is natuurlijk logisch. Wellicht heeft iedereen ook zijn eigen perceptie.

  Een schot voor de boeg wil ik wel geven.
  Ik heb wel mijn bedenkingen over het feit dat de mensen, die (waarschijnlijk) binnenkort ons nieuwe college gaan vormen, niet de moed hadden om Gert-Jan op woensdag 13 april 2022 recht in het gezicht te zeggen dat zij het vertrouwen in hem cq GroenLinks kwijt waren.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Nu de opwinding over het bezoek van de 'royals' aan Maastricht wat geluwd is, ben ik het uitstekende artikel van Joos Philippens over de 'ondergang' van GroenLinks bij de coalitiebesprekingen maar eens opnieuw gaan lezen. Ik vind het een ontluisterend verhaal. Ontluisterend voor de Maastrichtse politiek en dan met name voor de zes of zeven overgebleven partijen, die nu de coalitie willen vormen. Ontluisterend omdat ze moedwillig de beste man overboord hebben gezet. Krabbendam was immers iedereen de baas. Hij was slimmer, sneller en effectiever dan de rest en dat stak blijkbaar. Daarop is hij afgerekend.

   Ik vind het uitermate zwak dat de meeste partijen zich niet eens willen uitspreken over hun motivering om GroenLinks te laten vallen. Anderen geven aan dat ze zich ergerden over Krabbendams 'stiekem' overleg met de SP en Volt. Naar mijn mening zou men zich juist diep moeten schamen over het eigen gebrek aan initiatief om een einde te maken aan de politieke versnippering. Nee, ze blijven liever in hun eigen verzuilde splintergroepjes zitten, waar vooral niemand moet proberen groter te zijn dan de ander. Een verbintenis tussen GroenLinks en de SP (samen 6 zetels) is in die optiek natuurlijk uit den boze, want dat is immers 1 zetel meer dan de grootste splinterfractie, de Seniorenpartij, en 2 of 3 zetels meer dan de andere splintergroepjes, die zich nu opmaken om te gaan regeren in het land der blinden waar Eenoog koning zal zijn.

   Opmerking   • Dit artikel is exclusief voor jou als abonnee van De Limburger te lezen Reconstructie: conflict met PvdA cruciaal bij ‘ondergang’ GroenLinks in Maastricht

    Dit is zeker een uitstekend stuk.
    meerdere keren gelezen mijn persoonlijke mening is dat er eentje in eigen voet heeft geschoten (Mijn mening )
    daarom ben ik ook benieuwd na de mening van Pier.
    zijn waarde heeft die meermaals bewezen hij kan namelijk ook tussen de regels doorlezen..

    voor mij had hij grote waarde met name de werk methode van gemeente ambtenaren.
    zie de topic
    kommelkwartier ombudsman kapittelt gemeente..no 1.

    na 10 jaar binnenkort no 2.

    Opmerking


    • Slip of the tongue?

     Vanavond zag ik een uitzending op TV Maastricht "MAASTRICHT BELICHT - live uit studiobanka".
     (zie: https://rtvmaastricht.nl/televisie/g...t-2022-week-17)

     Tiny Meese (PVM) gaf aan waarom de PVM nu wel weer was gevraagd voor de coalitie, de PVM er klaar voor is en dat ze 2 goede kandidaat-wethouders heeft.
     Uiteraard kon ze niet het achterste van haar tong laten zien, want men zit volop in de onderhandelingen.
     En de Tram Hasselt-Maastricht?
     Daar is de PVM altijd tegen geweest, maar........

     Op het einde van het interview werd haar gevraagd wanneer nu duidelijk is of de PVM wel/niet mee mag doen.
     Uiteraard gaf Tiny Meese aan dat ze dat niet wist, maar "uiterlijk 31 mei 2022 weten we meer".
     31 mei 2022?
     Tiny Meese: "Ja, het is de bedoeling dat dan de wethouders worden geinstalleerd. Oh..... of had ik dat niet mogen zeggen? O jee.....!!"

     Ik vermoed dat Tiny Meese hier even een slip of the tongue had.
     Maar, ik noteer 31 mei 2022 wel alvast in mijn agenda voor een analyse....

     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Visie GroenLinks op de coalitievorming

      Vanochtend, 4 mei 2022, werd ik door de fractievoorzitter van GroenLinks, Menno Janssen, geattendeerd op een update van GroenLinks betreffende de gang van zaken rond de coalitievorming.
      Bij deze coalitiebesprekingen viel GroenLinks uiteindelijk buiten de boot.
      Zie: https://maastricht.groenlinks.nl/sit...tie%202022.pdf

      Hoewel ik nog geen (persoonlijke) analyse wil geven over hetgeen (waarschijnlijk) gebeurd is, valt mij op dat in deze update van GroenLinks met geen woord wordt gerept over VOLT.
      Dat is in zoverre opmerkelijk omdat, als mijn informatie tenminste klopt !!, het juist GL zou zijn geweest die inbracht om VOLT te polsen i.p.v. de PvdA cq PVM.
      In de update wordt uitsluitend gezegd: "(..) de gesprekken met de SP, maar ook met andere partijen, (...)"
      De wederzijdse flirt met de SP wordt wel aangehaald en uitvoerig uit de doeken gedaan in deze update.
      Het mogelijke voorstel om met de bestaande coalitie (20 zetels) + VOLT (2 zetels) - met 2 zetels ruggensteun van de SP - in zee te gaan en daarmee de PvdA en de PVM buitenspel te zetten, wordt niet gemeld.
      Toch schijnt dit de voorkeur te zijn geweest van GL, als mijn informatie klopt!!

      Nou ja..... de waarheid ligt mogelijk ergens in het midden, maar ik wil graag nog eens in gesprek met Gert-Jan Krabbendam.
      Dat gesprek is mij overigens al toegezegd, maar er is nog geen definitieve datum vastgesteld.

      Wordt dus nog vervolgd, maar de geinteresseerden kunnen alvast kennis nemen van de zienswijze van GroenLinks.
      Last edited by Pier; 5 mei 2022, 10:21.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Uw info is Correct (met name volt ) .maar zo als ik al schreef
       groen/links schiet zich in eigen voet ..

       Opmerking


       • Visie 50Plus op de coalitievorming

        Hoewel de partij 50Plus in Maastricht geen partij is die betrokken is bij de formatie van de nieuwe coalitie, heeft 50Plus uiteraard wel een mening over de wijze over de (in)formatie.
        Die zienswijze is terug te lezen in hun Nieuwsbrief van april 2022.
        Helaas is deze Nieuwsbrief niet terug te vinden op hun website. wellicht wel op facebook, maar zoals wellicht bekend zit ik niet op facebook en zal ik fakebook ook nooit raadplegen.
        Jullie zullen het dus moeten doen met een knip/plak-editie van mij, afkomstg dus uit de Nieuwsbrief van april 2022 van 50Plus Maastricht.

        "(..)
        Formatie deel 1
        De Seniorenpartij nam het initiatief en benoemde Wil Rutten en Mariëlle Heijltjes tot informateur. De benoeming van Wil Rutten was opmerkelijk omdat hij recentelijk nog als
        interim-gemeentesecretaris actief was geweest in de gemeente Maastricht en daarin samengewerkt had met twee van de lijsttrekkers. Bij de 1e rapportage van de informateurs
        werden eerst enkele algemeenheden geformuleerd waarna de informateurs verrasten met mogelijke coalities waarbij de politiek neutrale wethouder Anita Bastiaens in het proces werd
        betrokken.
        Het was illustratief dat deze informateurs de poppetjes belangrijker vonden dan de politieke inhoud waarvoor de kiezers hadden besloten.

        Formatie deel 2
        Na de kritische opstelling van enkele fracties werden we verbaasd dat politiek neutrale wethouder Anita Bastiaens zich plots bekeerd had tot Volt. En dit had tot gevolg dat Volt
        plotseling aan de formatietafel werd uitgenodigd ten koste van GroenLinks en PVM.
        50PLUSvraagt zich af of dit het vertrouwen in de politiek terugbrengt. Het had wethouder Bastiaens gesierd als ze haar functie als wethouder ter beschikking had gesteld, want ze is gekozen als
        politiek onafhankelijk wethouder.

        Formatie deel 3
        Nadat de formateurs Rutten en Heijltjes hun eindverslag hadden ingeleverd zijn de nieuwe formateurs aangesteld namelijk; Mathieu Zeegers en Ingrid van Engelshoven.
        Men wil graag werken aan een stadsakkoord.
        Wij vinden dit vreemd, eerst wordt een groot deel van de partijen aan de kant gezet door de formateurs, maar nu mogen ze wél meedenken over het stadsakkoord! 50PLUS vindt dit de omgekeerde wereld. Eerst hadden we met alle partijen moeten streven naar een stadsakkoord om daarna te kijken wie het meest geschikt was hier uitvoering aan te geven in het college. Maar de poppetjes waren belangrijker dan de inhoud.
        Misschien is dit wel de Maastrichtse Rutten-doctrine.

        Formatiedossier
        Na de verkiezingen werd ook het Formatiedossier gepresenteerd. Lezing van dit dossier geeft aan dat de financiële situatie er niet rooskleurig voorstaat. Alle juichverhalen, vóór de
        verkiezingen gehouden door de coalitie, blijken gewoon op drijfzand gebouwd te zijn. In het sociale domein zijn slechts heel weinig keuzes gemaakt om de opgelegde bezuinigingen te
        realiseren. Dit komt overeen met hetgeen 50PLUS steeds heeft beweerd.
        De problemen zijn niet opgelost en worden gewoon vooruitgeschoven. (...
        )"

        Ik moet zeggen dat ik de kritiek die in deze visie doorklink grotendeels wel onderschrijf.
        Deze hele (in)formatie-ronde vind ik - tot nu toe - een gruwel!
        Het lijkt er inderdaad op dat de poppetjes belangrijker zijn dan het proces.

        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Persbericht voortgang formatie.

         Vandaag, 6 mei 2022, ontving ik onderstaand persbericht over de voortgang van de coalitievorming in Maastricht.

         Persbericht

         Formatie op schema
         De formateurs Ingrid van Engelshoven en Mathieu Segers hebben de afgelopen twee weken samen met de partijen Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, PVM, VVD, en Volt goede stappen gezet om te komen tot een nieuw stadsakkoord en een nieuwe wethoudersploeg. De komende weken worden gebruikt om de gezamenlijk verkende koers, de gedeelde ambities en uitdagingen te verdiepen, goed op papier te zetten en daar de juiste bestuurders bij aan te dragen. De formateurs gaan ervan uit dat zij eind mei/begin juni hun opdracht kunnen afronden.

         Contacten
         De eerste twee weken van het formatieproces is vooral geïnvesteerd in onderlinge contacten en het benoemen van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Frans Bastiaens, lijsttrekker van de Seniorenpartij namens de formerende partijen: “We hebben een aantal nieuwe mensen aan tafel, ook staan enkele partijen in een nieuwe verhouding ten opzichte van elkaar. Dan gaat het er in eerste instantie om dat je samen een band opbouwt, dat je elkaar goed in de ogen kijkt en dat je gezamenlijk een eerste koers bepaalt om vier jaar lang de juiste dingen te doen voor de stad. Dat proces verloopt in constructieve sfeer en gaat de komende weken de verdieping in.”

         Tweedaagse
         De formerende partijen gaan op een tweedaagse de thema’s voor de komende bestuursperiode verdiepen en samen met ambtelijke ondersteuning en, waar nodig, externe input verder uitwerken in een eerste proeve van een akkoord. Ingrid van Engelshoven en Mathieu Segers daarover: “De sfeer is goed, wij zien dat de partijen goede en constructieve gesprekken voeren. Dat sterkt ons in de overtuiging dat we op de goede weg zijn.
         "Over de inhoud willen de partijen nu nog niets kwijt", zegt Frans Bastiaens. “We willen daarover eerst met de andere partijen in de raad in gesprek, want zoals altijd gezegd streven we naar een zo breed mogelijk gedragen akkoord. Ook de partners in de stad, onder andere met wie ook al in de informatiefase is gesproken, willen we betrekken bij de totstandkoming van het definitieve akkoord. Uiteraard willen we dan ook snel alles met iedereen delen, want de opgaves en uitdagingen in de stad zijn groot.”
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking

         Bezig...
         X