Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Subsidies binnen de kunst en cultuur wereld

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Subsidies binnen de kunst en cultuur wereld

  Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
  Kijk eens ..  Zo is 't een stuk duidelijker, nietwaar ? GOED ZO HAAS


  Adres: Capucijnenstraat 21

  ‘t Brandweer is de presentatieruimte van SAM in de voormalige brandweerkazerne, Capucijnenstraat 21 Maastricht.
  Hier worden sinds september 2007 o.a. tentoonstellingen hedendaagse kunst en culturele evenementen georganiseerd.
  Er wordt breed geprogrammeerd: zo kunnen kunstenaars een projectvoorstel indienen voor een tentoonstelling of een werkperiode (de selectie vindt plaats door een beoordelingscommissie), zullen gastcuratoren incidenteel een tentoonstelling samenstellen en zal de ruimte, bijvoorbeeld in het kader van de diverse festivals, gebruikt worden door de culturele instellingen.
  Ook kunnen op deze locatie lezingen en werkdagen georganiseerd worden.
  Ja, wat moet ik nu hier opzeggen. Los van het juiste antwoord. Maastricht barst momenteel van zgn. creatieve "baarmoederhaarden". Meestal gevestigd in panden die eigenlijk geruim(d)e tijd geleden afgebroken moesten worden. Het is toch pure armoede: Cabergerweg, Landbouwbelang e.a. Moet je dat met veel subsidie in stand houden of nu eens eindelijk professionaliseren ? Een ieder denkt tegenwoordig creatief begaafd te zijn; dat mag voor mij, maar houd dat binnenshuis en laat de gemeenschap hiervoor niet opdraaien. Als ZZP-er moet ik in mijn eigen inkomsten voorzien, voor leuke dingen of try-outs is geen enkele ruimte. Echte talenten manifesteren zich ook zonder de paraplu van de lokale of andere overheid.

 • #2
  Oorspronkelijk geplaatst door Breur
  JHet is toch pure armoede: Cabergerweg, Landbouwbelang e.a. Moet je dat met veel subsidie in stand houden of nu eens eindelijk professionaliseren ? .
  Ik ben anti. Er is al teveel gereguleerd, en deze vrijbuiters doen niemand kwaad. Een paar vrijhavens moet kunnen. Of ben ik off topic?

  Opmerking


  • #3
   Oorspronkelijk geplaatst door burgemeester Bekijk bericht
   Ik ben anti. Er is al teveel gereguleerd, en deze vrijbuiters doen niemand kwaad. Een paar vrijhavens moet kunnen. Of ben ik off topic?
   Ik denk dat het goed is dat deze discussie eens los komt. Wat zijn vrijhavens ? Waar moeten zijn aan voldoen ? Brandvoorschriften, nooduitgangen, verzekeringen ? Wie is aansprakelijk ? Wat gaat voor, betaalbare huisvesting voor velen of het goedkoop vullen van leegstand? Particulier intiatief of lokale bemoeienis ? Ik heb geen antwoorden pasklaar. We zullen moeten afwachten tot na de komende verkiezingen of er nu echt beleid wordt gemaakt wat betreft "beeldende kunsten".

   Opmerking


   • #4
    Omdat ik van mening ben dat kunst alleen gemaakt kan worden in volledige vrijheid (zonder je al te veel zorgen te hoeven maken over waar je je materialen vandaan moet toveren en ook nog 'n boterham kunnen smeren) lijkt het mij zeer wenselijk dat ateliers beschikbaar moeten zijn. Als daar langdurig leegstaande gebouwen beschikbaar voor worden gesteld is dat alleen maar goed
    Olijfje, ik bewonder in deze jouw ideaalbeeld wat betreft de volledige vrijheid. Maar wie bepaalt wie de gelukkige is ?

    Bij een goed beleid zijn er geen langdurig leegstaande gebouwen. Persoonlijk en in mijn werk met verslaafden heb ik 10 jaar ellende meegemaakt bij de drugsvilla Wijckerveld, de voormalige Ambachtsschool en de vrijstaat park Greend. Ook de BKR-regeling, heb ik van dichtbij meegemaakt. Zo slecht was deze regeling niet. Natuurlijk werd er ook misbruik gemaakt van deze regeling, maar het percentage misbruik was laag.

    Maar daar gaat het niet om. Het ging erom dat het mijns inziens gemakkelijk is leegstaande panden te vullen met personen die ergens anders niet terecht kunnen en daar een culturele saus over te meppen. Faciliteer mensen met perspectief dan professioneel. Bied ze goede werkomstandigheden en geef ze een kans zich te ontwikkelen. Maar bij geen talent, einde verhaal. En tenslotte zou ik nog graag vernemen hoe KUNST gedefinieerd dient te worden en wie uitmaakt en op grond van wat of iets cultureels waardevol is voor de gemeenschap.

    De kunstenaar die zich zelf bedruipt door welke omstandigheden dan ook (zijn ouders hebben geld, of hij of zij lift mee met een hype) is ondernemer en staat langs de zijlijn wat betreft subsidies. Zij huren of bouwen zelf wel een ruimte.

    Opmerking


    • #5
     Mijn mening!
     Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

     Opmerking


     • #6
      Oorspronkelijk geplaatst door Breur
      Ja, wat moet ik nu hier opzeggen. Los van het juiste antwoord. Maastricht barst momenteel van zgn. creatieve "baarmoederhaarden". Meestal gevestigd in panden die eigenlijk geruim(d)e tijd geleden afgebroken moesten worden. Het is toch pure armoede: Cabergerweg, Landbouwbelang e.a. Moet je dat met veel subsidie in stand houden of nu eens eindelijk professionaliseren ? Een ieder denkt tegenwoordig creatief begaafd te zijn; dat mag voor mij, maar houd dat binnenshuis en laat de gemeenschap hiervoor niet opdraaien. Als ZZP-er moet ik in mijn eigen inkomsten voorzien, voor leuke dingen of try-outs is geen enkele ruimte. Echte talenten manifesteren zich ook zonder de paraplu van de lokale of andere overheid.
      Beste Breur,

      Misschien heb ik iets gemist, maar waarom die kritiek??

      Maastricht barst momenteel van zgn. creatieve "baarmoederhaarden". Meestal gevestigd in panden die eigenlijk geruim(d)e tijd geleden afgebroken moesten worden. Het is toch pure armoede: Cabergerweg, Landbouwbelang e.a.
      Wat is daar mis mee? De subsidie? Hoeveel bedraagt die dan?
      Zie je dan liever dat die "baarmoederhaarden" gesloopt worden, zonder dat er een alternatief voorhanden is of dat er een "Jo Coenen gebouw" wordt neergezet?

      Een ieder denkt tegenwoordig creatief begaafd te zijn; dat mag voor mij, maar houd dat binnenshuis en laat de gemeenschap hiervoor niet opdraaien. Als ZZP-er moet ik in mijn eigen inkomsten voorzien, voor leuke dingen of try-outs is geen enkele ruimte.
      Dit snap ik al helemaal niet. Wat heeft jouw ZZP-schap hiermee van doen?

      Begrijp met goed Breur, ik zeg niet dat je hier onzin ligt uit te kramen, maar ik snap jouw inbreng in de discussie die je wilt aanzwengelen niet.
      Misschien kun je het even uitleggen.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • #7
       Voor de duidelijkheid: ik gun iedereen alles.

       Waar ik een probleem mee heb is het volgende. In Maastricht komt leegstand. O.a. veroorzaakt door een overaanbod van winkel en kantoorruimtes of het financieel debacle van een startende ondernemer. Het afbreken van gebouwen kost veel geld. Als er geen projectontwikkelaar voor betreffende lokatie opduikt of de gemeente heeft op langere termijn andere plannen voor deze locatie ontstaat als vanzelf het probleem van verloedering.
       Enthousiaste mensen gaan dan vaak in op een aanbod van eigenaar/gemeente om de locatie in gebruik te nemen vaak tegen lage kosten of om niet. Ook kraken van betreffende panden komt voor vaak omdat niemand actie onderneemt m.b.t. de leegstand. Het bouwen van betaalbare woningen gebeurt ook niet, omdat dat de huurprijzen van andere woningen door de toename van aanbod onder druk zet.
       Een alternatief: het teruggeven van een stukje groen aan de stad komt vaak niet "ïm bilde". Groen kost geld en wordt (nog) niet gekapitaliseerd.
       Wel maken beginnende of financieel noodlijdende individuen/groepen graag gebruik van de goedkope huisvesting om een creatieve broedplaats/werkplaats/atelier of andere dingen op te starten. Gevolg daarvan is dat deze mensen vaak slecht gehuisvest worden. Ook deze mensen hebben recht op een gezonde werkomgeving met veel licht, zonder tocht en stof. Het landbouwbelang werd genoemd als voorbeeld. Maar dan in de zin van locatie. Dit gaf geen waardeoordeel over de activiteiten georganiseerd door de mensen aldaar.

       Doe je iets als zelfstandig opndernemer - en dat kan ook een kunstenaar, toneelgroep e.a. zijn - dan zul je zelf voor huisvesting moeten zorgen en ben je zelf helemaal verantwoordelijk voor de financiering en een klantenkring. Het totale financiele plaatje is dan hoger dan wanneer een overheid meefinanciert middels subsidie.

       Wel erger ik mij gruwelijk aan een ieder die zich creatieveling noemt en dat enkel doet vanuit zijn eigen egostreling en dan ook nog een beroep doet op belastinggeld. Dat noem ik overheidsfinanciering van een hobby.

       En dit wilde ik onder de aandacht brengen om meningen en standpunten te horen. Aanleiding daarvoor was de foto van de ingang van de voormalige brandweergarages aan de Capucijnenstraat; in mijn ogen geen mooi glas in beton werk.

       Zo denk ik erover en anderen mogen daar uiteraard anders overdenken.

       Opmerking


       • #8
        Gesubsidieerde 'hobby'?

        Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
        Doe je iets als zelfstandig ondernemer - en dat kan ook een kunstenaar, toneelgroep e.a. zijn - dan zul je zelf voor huisvesting moeten zorgen en ben je zelf helemaal verantwoordelijk voor de financiering en een klantenkring. Het totale financiële plaatje is dan hoger dan wanneer een overheid mee financiert middels subsidie.
        Als voormalig kleine zelfstandige kan ik me Breurs ergernis wel indenken, maar ik krijg de indruk dat hier toch wat te zeer in algemeenheden wordt gedacht. Vooropgesteld: ik weet heel weinig van deze materie. Ik hoop alleen dat wat meer feitelijke gegevens de discussie wat meer stroomlijnt.

        Wat betreft de overheidsuitkering aan kunstenaars ben ik uitgegaan van een 27-jarige alleenstaande artistiekeling(e).

        1. Zoals Olijfje al eerder aantoonde, bestaat de vroegere BKR met contraprestatie al lang niet meer en geldt sinds 1999 de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK). ‘Met deze wet konden kunstenaars met een laag inkomen voor maximaal vier jaar inkomenssteun krijgen op 70 procent van het bijstandsniveau. In die vier jaar kreeg de kunstenaar de kans een eigen rendabele beroepspraktijk op te bouwen, zodat geen gebruik meer van de bijstand hoefde te worden gemaakt.’

        2. Wat betekent dat in de praktijk? Als we even de vakantietoeslag en alle franje van eventuele facultatieve aanvullingen op deze wettelijke toelage buiten beschouwing laten (dat zou kunnen tot bijstandsniveau of minimum loon, maar is een kwestie van locale waardering en varieert van gemeente tot gemeente; ik zie het in Maastricht nog niet gebeuren), komen we tot de volgende cijfers:

        2.1 In 2010 ontvangt een alleenstaande bijstandsgerechtigde van 27 jaar of ouder per maand € 617,04 netto, zijnde de helft (50 %) van het wettelijk minimum loon. Aan die uitkering zijn tal van voorwaarden verbonden, zoals de verplichting ‘gepast’ werk te zoeken en ‘gesubsidieerd werken’ in eigen tijd is er om de dooie dood niet bij. (Dat sommigen misbruik maken van uitkeringsregelingen, doet hier niet ter zake).

        2.2 Volgens de onder 2 aangehaalde WIK ontvangt een 27-jarige alleenstaande, als zodanig erkende kunstenaar die ‘een eigen rendabele beroepspraktijk‘ op wil bouwen en daartoe vrijgesteld is van solliciteren, zeventig (70) procent van die bijstandsuitkering, dus 70% van 50% van het minimum loon. Dat is netto € 432,25 per maand.

        2.3 Dat geïndexeerde bedrag krijgt hij/zij voor een periode van vier jaar. Daarna vervalt het recht op de WIK en is men aangewezen op de bijstand, met alle beperkingen voor de artistieke vrijheid van dien.


        Wat betreft het beschikbaar stellen van atelierruimte: ik ken zelf slechts één kunstenaar die te eniger tijd een kleine werkruimte gebruikte in de brandweerkazerne. Voor zover ik weet betaalde hij in elk geval een bedrag als huur en/of als aandeel in de vaste lasten. Of dat aan de gemeente was, of aan de woon-/werkgemeenschap,is mij op dit moment onbekend.

        Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
        Wel erger ik mij gruwelijk aan een ieder die zich creatieveling noemt (…) en dan ook nog een beroep doet op belastinggeld. Dat noem ik overheidsfinanciering van een hobby.
        Gezien het bovenstaande denk ik, dat het met die ‘overheidsfinanciering van een hobby’ wel meevalt. Ik vind het jammer dat het woord ‘hobby’ hier is gevallen voor iets wat met voldoende talent en een beetje geluk tot een respectabele carrière zou kunnen uitgroeien.

        Overigens meen ik mij uit de jaren 1980 en 1990 te herinneren, dat gemeente, LIOF en Kamer van Koophandel toen tal van initiatieven ontplooiden om ‘gewone’ startende ondernemers voor kortere of langere tijd te steunen. Zo werd onder de marktprijs in een gezamenlijk pand representatieve kantoorruimte beschikbaar gesteld, compleet met de noodzakelijke voorzieningen. Het was toen ook heel gemakkelijk geld te lenen tegen een lage rente. Eén bank maakte reclame met een Tante Sara-lening (of zoiets), speciaal ter ondersteuning van beginnende ondernemers. Hoe de situatie voor beginnende ondernemers momenteel is, weet ik niet; wel, dat het allemaal veel moeilijker is geworden.

        Als we mogen terugkeren naar de vermeende artistieke egotrippers lijkt het mij duidelijk, dat de situatie wat genuanceerder ligt dan gedacht.
        Een kunstenaar die niet meer valt onder de vierjarige regeling van de WIK, heeft de keuze tussen de bijstand (met alle belemmeringen van dien) of een leven op eigen benen. Dat hij bij het voordeel van een goedkope atelierruimte de nadelen van bouwvalligheid etc. voor lief neemt, is hem niet kwalijk te nemen. Vergeleken met een zelfstandige eenmansonderneming of VOF is het slechts een klein 'voordeel'.

        Opmerking


        • #9
         Een kunstenaar die niet meer valt onder de vierjarige regeling van de WIK, heeft de keuze tussen de bijstand (met alle belemmeringen van dien) of een leven op eigen benen. Dat hij voor het voordeel van een goedkope atelierruimte de nadelen van bouwvalligheid etc. voor lief neemt, is hem niet kwalijk te nemen.


         Clio; ik denk dat je hier een essentieel iets aanraakt. Door de huidige reguliering stel je de mensen dus voor een blok. En de ARBO-wetgeving geldt voor een ieder.

         Opmerking


         • #10
          ARBO-wet

          Natuurlijk geldt de ARBO voor iedereen en alles. Vandaar dat die kunstenaars met hun beperkte middelen die leegstaande panden in eigen beheer opknappen. 'Gesubsidieerd' zitten ze daar dus bepaald niet.

          En natuurlijk zet de maatschappij (wij allemaal dus) de mensen in de WIK voor het blok. Is daar iets tegen? Gelijke monniken, gelijke kappen. Een student met een basisbeurs heeft ook slechts vier jaar om er iets van te maken.

          Opmerking


          • #11
           Oorspronkelijk geplaatst door Clio Bekijk bericht
           Natuurlijk geldt de ARBO voor iedereen en alles. Vandaar dat die kunstenaars met hun beperkte middelen die leegstaande panden in eigen beheer opknappen. 'Gesubsidieerd' zitten ze daar dus bepaald niet.

           En natuurlijk zet de maatschappij (wij allemaal dus) de mensen in de WIK voor het blok. Is daar iets tegen? Gelijke monniken, gelijke kappen. Een student met een basisbeurs heeft ook slechts vier jaar om er iets van te maken.
           Hoe is dat in eigen beheer opknappen geregeld ? Wie is verantwoordelijk ? Wat zegt bouwtoezicht erover. Wat als de eigenaar je dan weer eruit gooit na dat opknapwerk ? Het blijven voor mij open vragen. Ik blijf pleiten voor een heldere regeling (denk maar eens aan de onduidelijkheden betreffende het Knibbelerpand).

           Opmerking


           • #12
            Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
            Hoe is dat in eigen beheer opknappen geregeld ? Wie is verantwoordelijk ? Wat zegt bouwtoezicht erover. Wat als de eigenaar je dan weer eruit gooit na dat opknapwerk ? Het blijven voor mij open vragen. Ik blijf pleiten voor een heldere regeling (denk maar eens aan de onduidelijkheden betreffende het Knibbelerpand).
            Heb je je al eens bij de gemeente op de hoogte laten stellen?

            Opmerking


            • #13
             Oorspronkelijk geplaatst door Clio Bekijk bericht
             Heb je je al eens bij de gemeente op de hoogte laten stellen?
             Ja, maar, dan weet je waar je aan begint. Van het kastje naar de muur. En onderhands worden (hoop: werden) ook nog dingen geregeld. Blijft een moeilijk onderwerp. Vandaar waardeer ik ook jullie reacties.

             Opmerking


             • #14
              Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
              Ja, maar, dan weet je waar je aan begint. Van het kastje naar de muur. En onderhands worden (hoop: werden) ook nog dingen geregeld. Blijft een moeilijk onderwerp. Vandaar waardeer ik ook jullie reacties.
              Dat je de reacties waardeert, is natuurlijk prima. Maar als je dit serieus aan de orde wilt stellen, is een opmerking als 'Ja maar, [als je naar de gemeente gaat] dan weet je waar je aan begint', mijns inziens serieus niet aan de orde. Het lijkt mij in dit stadium van de discussie de aangewezen weg. Speculeren heeft weinig zin. En mocht het op niets uitlopen, dan kunnen we nog altijd de pijp aan Maarten geven (en lekker kankeren op de ambtenarij ).

              Opmerking


              • #15
               Oorspronkelijk geplaatst door Clio Bekijk bericht
               Dat je de reacties waardeert, is natuurlijk prima. Maar als je dit serieus aan de orde wilt stellen, is een opmerking als 'Ja maar, [als je naar de gemeente gaat] dan weet je waar je aan begint' mijns inziens serieus niet aan de orde.
               Mijn opmerking is gebaseerd op eigen ervaring. Hoop nog iets te vernemen van een actuele ervaringsdeskundige, iemand die "lijfelijk" dus hier en nu te maken heeft met eerder besproken kwesties. Verder heb ik niets meer toe te voegen en heb ik begrepen dat er nog veel te bepraten is over diverse onderwerpen aangeraakt in eerdere berichten.

               Opmerking

               Bezig...
               X