Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Ombudsman kapittelt gemeente Maastricht

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Ombudsman kapittelt gemeente Maastricht

  Buurtbewoner Kommelkwartier Ton Wijkman door ombudsman in het gelijk gesteld.

  Op 5 september 2012 heeft de Ombudsman van Maastricht, Dhr. Mostert, uitspraak gedaan in de door Ton Wijkman uit het Kommelkwartier ingediende klacht over een gedraging van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht.
  Ton Wijkman ontving de uitslag vandaag, 7 september 2012, per post.

  Ton Wijkman had en heeft weinig vertrouwen in het functioneren van de ambtenaren van buurtgerichtwerken van de gemeente Maastricht. Hij verwijt hen dat zij onjuiste informatie hebben verstrekt, informatie hebben achter gehouden dan wel zo nonchalant te werk zijn gegaan bij het verstrekken van informatie over het Kommelkwartier cq van het buurtplatform Kommelkwartier dat dit laakbaar was en is .

  Ton Wijkman vroeg met enige regelmaat en met veel vasthoudendheid naar verslagen die betrekking hadden op:
  - de voordracht/benoeming van de voorzitter;
  - het Domushuis;
  - de Activiteiten- en de Leefbaarheidscommissie;
  - de leden- en bestuursvergadering;
  - wijkteamvergaderingen;
  - de bestedingen betreffende het Gierzwaluwproject.

  Zelfs deed hij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB ) en stapte hij naar de gemeentelijke klachtencommissie.

  Uiteindelijk spitste de hele discussie zich o.a. toe op het zogenaamde Gierzwaluwproject.
  Ook op ons forum werd dit item zeer uitvoerig besproken!
  De ambtenaren van Buurtgerichtwerken gaven aanvankelijk geen en daarna, de onjuiste informatie aan Ton Wijkman.
  Ton Wijkman zocht ook steun bij diverse gemeentelijke politieke partijen, zoals de Seniorenpartij, de CVP en de PVM

  De CVP-fractie in de gemeenteraad verzocht het college op 29 april 2011 om beantwoording van artikel 39 vragen inzake het project Gierzwaluw-Kommelkwartier.
  Aanleiding daarvoor was een artikel in dagblad De Limburger waarvan met verbazing kennis werd genomen nadat eind december 2010 team Buurtgericht werken desgevraagd had laten weten dat er geen Vogelaargelden besteed zouden zijn aan een gierzwaluwproject.

  Uiteindelijk kwam de juiste informatie boven water en bood de Stadsdeelleider bij de klachtencommissie van de Gemeente Maastricht zelfs zijn verontschuldigingen aan voor de miscommunicatie.

  De klachtencommissie deed op 21 juli 2011 uitspraak en stelde dhr. Wijkman in 2 van de 4 ingediende klachten in het gelijk.
  Over de andere 2 klachten werd geen uitspraak gedaan door de klachtencommissie.

  De hoop was dat met de uitspraak van de klachtencommissie en het mea culpa van de Stadsdeelleider de kou uit de lucht was en er voortaan wel informatie verstrekt zou worden door de gemeente cq het buurtplatform Kommelkwartier.

  Dit bleek echter een vergissing te zijn.
  Van zijde van het buurtplatform kwam geen enkele toenadering en Ton Wijkman liep ook na 2011 weer tegen een muur aan of werd van het kastje naar de muur gestuurd.
  De ambtenaren van de gemeente Maastricht verschuilden zich hierbij achter regeltjes en afspraken die opgesteld waren door de Rijksoverheid.

  Uiteindelijk diende Ton Wijkman in februari 2012 een klacht in bij de gemeentelijke ombudsman.

  Deze heeft nu het navolgende geconcludeerd:
  “(..)Uit ons onderzoek is gebleken dat de gemeente op afstand de buurtplatform(s) volgt in hun doen en laten en hun functioneren slechts marginaal beoordeelt.
  (..)
  Ook voor wat betreft de informatievoorziening naar de buurtbewoners toe neemt de gemeente een afwachtende houding aan en verwijst vragende burgers over het reilen en zeilen van het buurtplatform naar het bestuur van het buurtplatform zelf. Volgens de gemeente is de informatieverstrekking naar de buurtbewoners toe primair een verantwoordelijkheid van het buurtplatform (..).
  Het gevolg is dat de burger verstoken blijft van de gevraagde informatie en gedwongen wordt om te proberen langs andere weg het verkrijgen van de informatie waarop hij in principe recht heeft, af te dwingen.
  (..)
  Het kan niet zo zijn dat een vragende buurtbewoner voor het verkrijgen van informatie afhankelijk is van de welwillendheid van een buurtplatformbestuur. Naar onze mening zou de gemeente daarin een actievere en sturende rol moeten vervullen, zeker in geval het buurtplatform minder goed functioneert en de gemeente, zoals in casu, daarvan op de hoogte is.
  (..)
  Ondanks herhaalde pogingen daartoe heeft hij [Ton Wijkman, Pier] geen kans gehad om zijn onvrede kenbaar te maken bij buurtplatform en gemeente. Beiden verwezen naar elkaar met verzoeker tussen het bekende kastje en de muur. Van een professionele organisatie als de gemeente Maastricht mag evenwel verwacht worden dat zij het niet zo ver laat komen.
  (..)
  Samenvattend zijn wij van oordeel dat de klacht over het niet, niet tijdig en/of onjuist verstrekken van de door verzoeker gevraagde informatie terecht is. Een burger heeft recht op een correcte bejegening door de gemeente door het tijdig en volledige verstrekking van de gevraagde informatie, tenzij —quod non- bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. In casu is dit niet gebeurd. Het college heeft de informatieplicht geschonden hetgeen niet behoorlijk is.
  De klacht is derhalve gegrond.”

  Een zeer knappe "overwinning" voor een bezorgde en betrokken buurtbewoner.

  Morgen of zo wellicht meer, want ook de gemeentelijk politiek ging zich gaandeweg steeds meer afvragen hoe het nu zit met de de financiering van de buurtplatforms.
  Last edited by Pier; 8 september 2012, 10:44.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

 • #2
  Proficiat

  Ton en Pier van harte gefeliciteerd met deze uitspraak c.q. met deze overwinning !
  Tevens hierbij mijn grote bewondering voor jullie vasthoudendheid, doorzettingsvermogen en inzet.

  Er zijn de nodige bekende spreekwoorden die hier van toepassing zouden kunnen zijn, zoals o.a.:

  -De volhouder wint !
  -Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel !
  -Ook een ‘dwerg’ kan een ‘reus’ klein krijgen !

  Nogmaals Proficiat en Chapeau !

  P.S. Ik ben zeer benieuwd of deze uitspraak ook nog ‘een staartje’ krijgt.
  Mestreechter Geis mage beleve
  en dat door te kinne geve.
  God, wat is dat sjiek ! © Wigo

  Opmerking


  • #3
   De kleine burger tegenover 'het apparaat' (Gemeente en buurtplatform)

   Wow! Heren, wát een vasthoudendheid! Ik ken wat buurtbewoners elders in de stad die, door dit resultaat bemoedigd, hun tot nu toe vruchteloze strijd met hernieuwde energie zullen voortzetten. Dit geweldige resultaat is een opmonterend voorbeeld voor anderen. Chapeau!
   Last edited by Clio; 8 september 2012, 10:01.

   Opmerking


   • #4
    Proficiat heren!
    Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

    Opmerking


    • #5
     Ton in actie!!     Wat zijn de consequenties van deze uitspraak?

     Opmerking


     • #6
      Chapeau, ere wie ere toekomt.

      Opmerking


      • #7
       Oorspronkelijk geplaatst door Wigo Bekijk bericht
       Ton en Pier van harte gefeliciteerd met deze uitspraak c.q. met deze overwinning !
       Tevens hierbij mijn grote bewondering voor jullie vasthoudendheid, doorzettingsvermogen en inzet.
       (..)
       Dank, maar de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat mijn bijdrage slechts marginaal was!

       De foto van burgemeester


       is een prima weergave van de vastbeslotenheid van Ton Wijkman!

       Ik stond op veilige afstand en schreef het slechts op
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • #8
        Proficiat Klaas

        Opmerking


        • #9
         Zoals je natuurlijk al weet Klaas, worden wij hier graag op de hoogte gehouden.

         Ook wij zijn benieuwd naar 'de gevolgen', 'het staartje' en 'het gerommel' !
         Mestreechter Geis mage beleve
         en dat door te kinne geve.
         God, wat is dat sjiek ! © Wigo

         Opmerking


         • #10
          Inderdaad is hier een welgemeend compliment op zijn plaats, met name omdat vasthoudendheid toch ergens toe blijkt te leiden.


          Systematisch iemand van het kastje naar de muur sturen, of verkeerde antwoorden geven (of helemaal geen antwoord), heeft er in dit geval voor gezorgd dat de arrogantie van de macht in het stof heeft mogen bijten.
          I am not a complete idiot. Some parts are missing

          Opmerking


          • #11
           En nog iets: die tanks zijn in overtreding: ze voeren geen kenteken. Kunnen jullie ze OOK nog eens op aanspreken.
           I am not a complete idiot. Some parts are missing

           Opmerking


           • #12
            Nu is die stapel nog een beetje groter geworden.


            Ik hoop dat jouw/jullie vasthoudendheid in de toekomst ook van waarde zal blijken te zijn voor anderen.
            I am not a complete idiot. Some parts are missing

            Opmerking


            • #13
             Als je de touwtjes maar strak houdt en je vastbijt in je overtuiging kom je een heel eind. Petje af!
             Ik hoop dat de vastberadenheid en het strijden voor je recht een voorbeeld is voor anderen!
             't Sjoenste wat Slivvenier aon 'ne mins kin geve
             is es Mestreechteneer te mage leve ...

             Opmerking


             • #14
              Oorspronkelijk geplaatst door klaas
              Het onderzoek van de rekenkamer.
              wordt verwacht in nov 2012
              Eigenlijk zou het toch enkele maanden langer duren, of zit ik mis met mijn geheugen ?

              Maar dit is geweldig goed nieuws Klaas !

              Binnenkort gaan bepaalde ambtenaren zweten, raadsleden gaan vragen stellen, Wethouders moeten zich gaan verantwoorden, de verslaggevers van de Limburger draaien overuren en de krant wordt dikker !

              Iedereen wordt dus extra actief en als men niet snel genoeg is, dan klinkt o.a. vanuit het Stadhuis: 'Sjeng aon de geng' !
              Mestreechter Geis mage beleve
              en dat door te kinne geve.
              God, wat is dat sjiek ! © Wigo

              Opmerking


              • #15
               Juist, de klacht is gegrond. Er worden aanbevelingen gedaan. Inlijsten en op de WC-hangen Ton. Don Quichottes en klokkenluiders worden meestal niet op prijs gesteld. Vroeger niet en in de tt tijd ook niet. Laat het a.u.b. mensen niet weerhouden de vinger op zere plekken te leggen.
               De leefs mer eine kier .

               Opmerking

               Bezig...
               X