Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Kerncentrale op 36 kilometer van Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • GroenLinkser
  replied
  Bronnen ivm Tihange

  Als jullie toch bronnen aan het melden zijn over Tihange, wijs ik jullie graag op dit overzicht van achtergronden: http://limburg.groenlinks.nl/tihange en op dit overzicht van nieuwsberichten: http://limburg.groenlinks.nl/taxonomy/term/143. Daar vinden jullie de meest uitgebreide informatie over datgene wat er rond de kerncentrale van Tihange gespeeld heeft in de Limburgse politiek sinds november 2011.

  Vriendelijke groeten,
  Gert-Jan Krabbendam

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Het radiologisch toezicht in België.

  Een strikte naleving van de regelgeving houdt evenwel geen sluitende garantie in dat de bevolking voor altijd gespaard zal blijven van iedere blootstelling die op een betekenisvolle wijze de natuurlijke stralingsdosis zou overstijgen. De mogelijkheid van incidenten of van ongevallen waarbij radioactieve stoffen in het leefmilieu worden verspreid kan immers nooit geheel worden uitgesloten. Bovendien kunnen de gevolgen van een radioactieve verontreiniging zich uitstrekken over de landsgrenzen heen: een ongeval in een kerninstallatie in een ander land, zelfs in een verafgelegen land, kan een niet onbelangrijke verontreiniging van het Belgische leefmilieu tot gevolg hebben, zoals dit in bepaalde landen het geval was ingevolge het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl op 26 april 1986.
  De radiologische toestand van het leefmilieu dient dus continu te worden opge-volgd. De organisatie van dit toezicht is sinds 1957 een Europese verplichting die voortvloeit uit het Euratom-verdrag en die in 1963 in de Belgische regelgeving werd ingeschreven. De overheid heeft de plicht om het leefmilieu bestendig radiologisch onder toezicht te houden en om de bevolking te informeren over de resultaten ervan. In België gebeurt dit op een systematische wijze sinds het einde van de jaren ’60, nog vóór de eerste kerncentrales in gebruik werden genomen etc.

  Bron: http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/400/468.pdf

  Leave a comment:


 • wim54
  replied
  http://maastricht.dichtbij.nl/gezond...ntrale-tihange

  MAASTRICHT - De berichtgeving in de Waalse krant La Libre over de lekkage van radioactief water uit een bad waar nucleaire brandstof wordt afgekoeld in de kerncentrale van Tihange, op 36 kilomter van Maastricht, is zorgwekkend. Dat heeft de provincie Limburg zojuist laten weten in een persbericht. Gedeputeerde Bert Kersten (PvdA, Milieu en Energie) wil helderheid over de situatie. “
  ,,Transparantheid en volledige openheid van zaken is van het allergrootste belang. Ik wil precies weten wat er aan de hand is en welke eventuele gevolgen dat heeft voor mens en het milieu”, laat de gedeputeerde weten.
  Uit een rapportage van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gaat het om twee liter vervuild water per dag. De lekkage blijkt al vanaf 2006 aanwezig te zijn. De Belgische overheid bekijkt op dit moment of de kerncentrale in Tihange nog tien jaar open gehouden kan worden.

  Het gaat wel over een dikke 4000 liter zeer vervuild water.

  Leave a comment:


 • wim54
  replied
  Kerncentrale Tihange lekt radioactief water  De Waalse kerncentrale Tihange, ten zuiden van Maastricht, lekt al zes jaar lang radioactief water. Dat meldt de Waalse krant La Libre. Volgens het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) was in 2006 al bekend dat de reactor Tihange 1 in Huy bij Luik "licht vervuild" water lekt.


  Huy
  Door Judith Houben

  Vorig jaar werd per dag gemiddeld 2 liter liter opgevangen. Sinds 2006 probeert Electrabel het lek te lokaliseren, maar er is nog geen vooruitgang geboekt. De centrale is momenteel al in het nieuws omdat de Federale overheid van België de eerste en oudste reactor tien jaar langer open wil houden dan gepland. Eigenlijk zou Tihange 1 in 2015 moeten sluiten, maar de regering en exploitant Electrabel willen er nog tien jaar aan toevoegen. Dit baart GroenLinks in Nederlands Limburg grote zorgen omdat het risico op een kernramp dan ook toeneemt. En als de windrichting ongunstig is zal de radioactieve wolk over Limburg en een groot deel van Nederland uitwaaieren.
  http://www.limburger.nl/article/2012...ioactief_water

  Ach het is "maar licht vervuild" .
  Ja aan mijn hoela

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  "Tihange lekt al jaren radioactief materiaal"

  Volgens de Waalse krant La Libre.be lekt de kerncentrale van Tihange al 6 jaar radioactief materiaal.

  Het zou gaan om 2 liter water per dag.

  Het water komt overigens, voor zover ik althans begrijp, niet "vrij", maar wordt opgevangen.
  In 2006 was het lek al bekend, maar men kan de lekkage niet vinden!?!

  Volgens het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is er geen rede tot paniek.....
  Last edited by Pier; 9 januari 2016, 14:18.

  Leave a comment:


 • Ingrid M.H.Evers
  replied
  Is daar niet al elders sprake van geweest?

  Leave a comment:


 • Equinox
  Guest started a topic Kerncentrale op 36 kilometer van Maastricht

  Kerncentrale op 36 kilometer van Maastricht

  Omdat deze m.i. niet mag ontbreken als discussiedraadje.

  Na zomerreces bijeenkomst over kerncentrale op 36 kilometer van Maastricht  De kerncentrale in Tihange. Foto ANP

  MAASTRICHT – Burgemeester Onno Hoes van Maastricht heeft begrip voor de zorgen die leven over de onduidelijke situatie rond de kerncentrale in Tihange, vlakbij Luik. Om die zorgen zoveel mogelijk weg te nemen, wordt na het zomerreces een bijeenkomst van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gehouden waarin alle vragen zoveel mogelijk worden beantwoord. Dat zei burgemeester Hoes, die vanuit zijn functie als burgemeester van Maastricht tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, dinsdag tijdens de raadsvergadering.
  Volgens Hoes ligt de presentatie op dit moment al klaar en kunnen de Maastrichtse raadsleden als zij dat willen er op dit moment al kennis van nemen. Tijdens de bijeenkomst, vertelde hij, zal in ieder geval een lijst met actiepunten op tafel komen.
  In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg werken alle Zuid-Limburgse gemeenten en hulpdiensten met elkaar samen als het gaat om crisisbeheersing en rampenbestrijding. Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. De veiligheidspartners zorgen er samen voor dat ze goed zijn voorbereid op een ramp of calamiteit, zodat de hulpverlening snel op gang kan komen.
  Met de toezegging voor de bijeenkomst - die waarschijnlijk plaatsvindt in september - maaide Hoes dinsdagavond een flinke hoeveelheid gras weg voor vier partijen in de Maastrichtse gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering zouden aanvankelijk twee moties worden ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen snel duidelijkheid te geven over de situatie rond de kerncentrale vlakbij Luik, maar omdat beide moties elkaar gedeeltelijk overlapten werd het uiteindelijk één gezamenlijke, van GroenLinks, LPM, CVP en PVM.
  Nadat de burgemeester te kennen had gegeven de geuite zorgen te kunnen begrijpen en de strekking van de motie over te nemen, verflauwde het debat en hoefde het stuk niet in stemming te worden gebracht.
  GroenLinks, die vindt dat de Nederlandse autoriteiten bij hun Belgische collega’s moeten aandringen op sluiting van de sterk verouderde, uit drie reactoren bestaande kerncentrale, hield eerder dit jaar een debat over de mogelijke gevolgen van Nederland als er in Tihange een ramp plaatsvindt.
  De fracties van LPM, CVP en en PVM vinden onder meer dat er een gedegen rampen- en evacuatieplan op tafel dient te komen. GroenLinks is het met die opvatting eens.
  Ook De kerncentrale in Tihange, die gelegen is in de provincie Luik op slechts 36 km van Nederlandse grens, is sterk verouderd. Niettemin is het de bedoeling dat ze de komende tien jaar blijft doordraaien. De CVP, LPM en PVM wijzen er in hun motie op dat zich in de centrale al diverse keren technische problemen zijn opgetreden en dat op dit moment een van de twee stoomturbines defect is.
  Door dit alles bestaat zou er een groot veiligheidsrisico bestaan voor ruim 495.000 inwoners in 71 gemeenten, verspreid over de provincies Luik, Namen, Luxemburg en 
Limburg.maastrichtdichtbij.nl
Bezig...
X