Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Kerncentrale op 36 kilometer van Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Kerncentrale op 36 kilometer van Maastricht

  Omdat deze m.i. niet mag ontbreken als discussiedraadje.

  Na zomerreces bijeenkomst over kerncentrale op 36 kilometer van Maastricht  De kerncentrale in Tihange. Foto ANP

  MAASTRICHT – Burgemeester Onno Hoes van Maastricht heeft begrip voor de zorgen die leven over de onduidelijke situatie rond de kerncentrale in Tihange, vlakbij Luik. Om die zorgen zoveel mogelijk weg te nemen, wordt na het zomerreces een bijeenkomst van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gehouden waarin alle vragen zoveel mogelijk worden beantwoord. Dat zei burgemeester Hoes, die vanuit zijn functie als burgemeester van Maastricht tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, dinsdag tijdens de raadsvergadering.
  Volgens Hoes ligt de presentatie op dit moment al klaar en kunnen de Maastrichtse raadsleden als zij dat willen er op dit moment al kennis van nemen. Tijdens de bijeenkomst, vertelde hij, zal in ieder geval een lijst met actiepunten op tafel komen.
  In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg werken alle Zuid-Limburgse gemeenten en hulpdiensten met elkaar samen als het gaat om crisisbeheersing en rampenbestrijding. Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. De veiligheidspartners zorgen er samen voor dat ze goed zijn voorbereid op een ramp of calamiteit, zodat de hulpverlening snel op gang kan komen.
  Met de toezegging voor de bijeenkomst - die waarschijnlijk plaatsvindt in september - maaide Hoes dinsdagavond een flinke hoeveelheid gras weg voor vier partijen in de Maastrichtse gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering zouden aanvankelijk twee moties worden ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen snel duidelijkheid te geven over de situatie rond de kerncentrale vlakbij Luik, maar omdat beide moties elkaar gedeeltelijk overlapten werd het uiteindelijk één gezamenlijke, van GroenLinks, LPM, CVP en PVM.
  Nadat de burgemeester te kennen had gegeven de geuite zorgen te kunnen begrijpen en de strekking van de motie over te nemen, verflauwde het debat en hoefde het stuk niet in stemming te worden gebracht.
  GroenLinks, die vindt dat de Nederlandse autoriteiten bij hun Belgische collega’s moeten aandringen op sluiting van de sterk verouderde, uit drie reactoren bestaande kerncentrale, hield eerder dit jaar een debat over de mogelijke gevolgen van Nederland als er in Tihange een ramp plaatsvindt.
  De fracties van LPM, CVP en en PVM vinden onder meer dat er een gedegen rampen- en evacuatieplan op tafel dient te komen. GroenLinks is het met die opvatting eens.
  Ook De kerncentrale in Tihange, die gelegen is in de provincie Luik op slechts 36 km van Nederlandse grens, is sterk verouderd. Niettemin is het de bedoeling dat ze de komende tien jaar blijft doordraaien. De CVP, LPM en PVM wijzen er in hun motie op dat zich in de centrale al diverse keren technische problemen zijn opgetreden en dat op dit moment een van de twee stoomturbines defect is.
  Door dit alles bestaat zou er een groot veiligheidsrisico bestaan voor ruim 495.000 inwoners in 71 gemeenten, verspreid over de provincies Luik, Namen, Luxemburg en 
Limburg.maastrichtdichtbij.nl

 • #2
  Is daar niet al elders sprake van geweest?

  Opmerking


  • #3
   "Tihange lekt al jaren radioactief materiaal"

   Volgens de Waalse krant La Libre.be lekt de kerncentrale van Tihange al 6 jaar radioactief materiaal.

   Het zou gaan om 2 liter water per dag.

   Het water komt overigens, voor zover ik althans begrijp, niet "vrij", maar wordt opgevangen.
   In 2006 was het lek al bekend, maar men kan de lekkage niet vinden!?!

   Volgens het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is er geen rede tot paniek.....
   Last edited by Pier; 9 januari 2016, 13:18.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • #4
    Kerncentrale Tihange lekt radioactief water    De Waalse kerncentrale Tihange, ten zuiden van Maastricht, lekt al zes jaar lang radioactief water. Dat meldt de Waalse krant La Libre. Volgens het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) was in 2006 al bekend dat de reactor Tihange 1 in Huy bij Luik "licht vervuild" water lekt.


    Huy
    Door Judith Houben

    Vorig jaar werd per dag gemiddeld 2 liter liter opgevangen. Sinds 2006 probeert Electrabel het lek te lokaliseren, maar er is nog geen vooruitgang geboekt. De centrale is momenteel al in het nieuws omdat de Federale overheid van België de eerste en oudste reactor tien jaar langer open wil houden dan gepland. Eigenlijk zou Tihange 1 in 2015 moeten sluiten, maar de regering en exploitant Electrabel willen er nog tien jaar aan toevoegen. Dit baart GroenLinks in Nederlands Limburg grote zorgen omdat het risico op een kernramp dan ook toeneemt. En als de windrichting ongunstig is zal de radioactieve wolk over Limburg en een groot deel van Nederland uitwaaieren.
    http://www.limburger.nl/article/2012...ioactief_water

    Ach het is "maar licht vervuild" .
    Ja aan mijn hoela

    Opmerking


    • #5
     http://maastricht.dichtbij.nl/gezond...ntrale-tihange

     MAASTRICHT - De berichtgeving in de Waalse krant La Libre over de lekkage van radioactief water uit een bad waar nucleaire brandstof wordt afgekoeld in de kerncentrale van Tihange, op 36 kilomter van Maastricht, is zorgwekkend. Dat heeft de provincie Limburg zojuist laten weten in een persbericht. Gedeputeerde Bert Kersten (PvdA, Milieu en Energie) wil helderheid over de situatie. “
     ,,Transparantheid en volledige openheid van zaken is van het allergrootste belang. Ik wil precies weten wat er aan de hand is en welke eventuele gevolgen dat heeft voor mens en het milieu”, laat de gedeputeerde weten.
     Uit een rapportage van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gaat het om twee liter vervuild water per dag. De lekkage blijkt al vanaf 2006 aanwezig te zijn. De Belgische overheid bekijkt op dit moment of de kerncentrale in Tihange nog tien jaar open gehouden kan worden.

     Het gaat wel over een dikke 4000 liter zeer vervuild water.

     Opmerking


     • #6
      Het radiologisch toezicht in België.

      Een strikte naleving van de regelgeving houdt evenwel geen sluitende garantie in dat de bevolking voor altijd gespaard zal blijven van iedere blootstelling die op een betekenisvolle wijze de natuurlijke stralingsdosis zou overstijgen. De mogelijkheid van incidenten of van ongevallen waarbij radioactieve stoffen in het leefmilieu worden verspreid kan immers nooit geheel worden uitgesloten. Bovendien kunnen de gevolgen van een radioactieve verontreiniging zich uitstrekken over de landsgrenzen heen: een ongeval in een kerninstallatie in een ander land, zelfs in een verafgelegen land, kan een niet onbelangrijke verontreiniging van het Belgische leefmilieu tot gevolg hebben, zoals dit in bepaalde landen het geval was ingevolge het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl op 26 april 1986.
      De radiologische toestand van het leefmilieu dient dus continu te worden opge-volgd. De organisatie van dit toezicht is sinds 1957 een Europese verplichting die voortvloeit uit het Euratom-verdrag en die in 1963 in de Belgische regelgeving werd ingeschreven. De overheid heeft de plicht om het leefmilieu bestendig radiologisch onder toezicht te houden en om de bevolking te informeren over de resultaten ervan. In België gebeurt dit op een systematische wijze sinds het einde van de jaren ’60, nog vóór de eerste kerncentrales in gebruik werden genomen etc.

      Bron: http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/400/468.pdf

      Opmerking


      • #7
       Bronnen ivm Tihange

       Als jullie toch bronnen aan het melden zijn over Tihange, wijs ik jullie graag op dit overzicht van achtergronden: http://limburg.groenlinks.nl/tihange en op dit overzicht van nieuwsberichten: http://limburg.groenlinks.nl/taxonomy/term/143. Daar vinden jullie de meest uitgebreide informatie over datgene wat er rond de kerncentrale van Tihange gespeeld heeft in de Limburgse politiek sinds november 2011.

       Vriendelijke groeten,
       Gert-Jan Krabbendam
       ...

       Opmerking


       • #8
        Welkom Gert-Jan bij MO !

        Mijn complimenten voor jouw inzet in de Limburgse politiek i.z. de kerncentrale in Tihange.
        Ga zo door !

        Daarbij hopen wij nog vaak van jou te horen, zowel in de politiek als hier op MO.
        Mestreechter Geis mage beleve
        en dat door te kinne geve.
        God, wat is dat sjiek ! © Wigo

        Opmerking


        • #9
         Oorspronkelijk geplaatst door GroenLinkser Bekijk bericht
         Als jullie toch bronnen aan het melden zijn over Tihange, wijs ik jullie graag op dit overzicht van achtergronden: http://limburg.groenlinks.nl/tihange en op dit overzicht van nieuwsberichten: http://limburg.groenlinks.nl/taxonomy/term/143. Daar vinden jullie de meest uitgebreide informatie over datgene wat er rond de kerncentrale van Tihange gespeeld heeft in de Limburgse politiek sinds november 2011.

         Vriendelijke groeten,
         Gert-Jan Krabbendam
         Hoe verklaart u nu het volgende Groenlinkser .
         U vind iets zoals bevolkingsgroei en energie.
         Is nu al grote vergrijsing en dan komt u met bevolkingsgroei ?
         Bent u echt groenlinkser ?

         Opmerking


         • #10
          <LI class="cat-item cat-item-23">ZakelijkGroenLinks Limburg dient vragen in na nucleaire lekkages “Tihange”

          Geplaatst op 13 July 2012
          Tags: GroenLinks Limburg, kerncentrale in Tihange, lek in kernreactor, nucleair vervuild water


          De Limburgse Statenfractie van GroenLinks heeft vragen ingediend nu bekend is geworden dat zes jaar lang is verzwegen dat dagelijks twee liter nucleair vervuild water lekt in kernreactor Tihange 1 bij Luik (België), zo’n 65 km vanaf Maastricht.
          De kerncentrale van Tihange nabij Luik

          GroenLinks wil dat het Limburgse college van Gedeputeerde Staten werk maakt van een op 8 juni2012 ingrote meerderheid in Provinciale Staten aangenomen motie, waarin onder meer werd opgeroepen tot een lobby richting België voor meer veiligheidsmaatregelen en spoedige sluiting van een van ‘s werelds oudste kerncentrales. Een week geleden besloot de Belgische federale regering Tihange 1 nog tien jaar langer open te houden.
          “Volgens de deskundigen is er geen direct gevaar, maar dat stemt ons niet bepaald gerust”, aldus GroenLinks Statenlid Gert-Jan Krabbendam. “Waarom is dit zes jaar lang onder de pet gehouden? Zijn er meer gebreken waar we geen weet van hebben? En aangezien men het lek van het betreffende bassin niet kan vinden: zijn er in deze zwaar bejaarde centrale nog meer slijtages waar eigenaar Electrabel ook niets van af weet en die een ernstige bedreiging kunnen opleveren voor de Limburgse bevolking? Veel meer vragen dan antwoorden dus. We willen dat gouverneur en gedeputeerden zo snel mogelijk met België en Luik rond de tafel gaan om het onverantwoorde besluit om Tihange 1 tien jaar langer open te houden terug te draaien. Limburg kan niet accepteren dat vlak over de grens met radioactief vuur gespeeld wordt!”
          GroenLinks Statenlid Gert-Jan Krabbendam

          De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft op 6 juli 2012 een motie ingediend in de Tweede Kamer om België op te roepen over te gaan tot spoedige sluiting van de kerncentrale van Tihange. De motie werd enkel ondersteund door PvdA en Partij voor de Dieren. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie noemde tijdens het debat over de motie het “bizar” om België aan te spreken op het langer openhouden van hun kerncentrales. Krabbendam: “Wat juist bizar is, is dat de Limburger Verhagen zich blijkbaar niet druk maakt om de veiligheid van de Limburgse bevolking, terwijl er een tikkende tijdbom vlak over de grens staat. Fukushima bewijst dat ook in een modern westers land nucleaire rampen niet onmogelijk zijn. Een radioactieve wolk laat zich niet tegenhouden door landsgrenzen.”
          Kernreactor Tihange 1 is inmiddels 37 jaar oud, terwijl de oorspronkelijk in 1975 geplande levensduur slechts twintig jaar was. Weinig kerncentrales in de wereld zijn ouder dan die van Tihange. Maandelijks komen storingen voor in de kerncentrale van Tihange, welke worden gemeld door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). In een interview met de Limburgse omroep L1 noemde prof.dr. Wim Turkenburg van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht het vandaag “vreemd dat het nu pas naar buiten komt” dat al zes jaar sprake is van lekkages in de kerncentrale van Tihange.
          In 2003 besloot de Belgische regering dat Tihange 1 in 2015 zou worden gesloten, maar op 4 juli 2012 kwam zij daarop terug. GroenLinks Limburg stuurde hierop een open brandbrief aan de Zuid-Limburgse burgemeesters en de gouverneur om met urgentie een lobby op te starten richting België om dit besluit terug te draaien.
          :(

          Opmerking


          • #11
           Geen bede aan België voor sluiten Tihange

           Minister Verhagen vraagt België niet de kerncentrale in Tihange te sluiten.
           Dat zei hij in een reactie op de ophef over een lek in de centrale bij Luik. Donderdag werd bekend dat de centrale al zes jaar radioactief water lekt.
           De minister heeft daarna contact gehad met de toezichthouder (FANC). Die zei hem dat het water volgens de regels wordt opgevangen en er geen gevaar is.
           Volgens Verhagen zijn er in het water van de Maas bij Eijsden geen afwijkende hoeveelheden radioactieve stoffen aangetroffen.
           De provincie Limburg wil de centrale het liefst zo snel mogelijk dicht hebben.

           Bron: L1 Nieuws.

           Opmerking


           • #12
            Provincie meldt problemen bij Kerncentrale Tihange 2

            Zojuist gelezen bij NU.nl

            Limburg meldt problemen Belgische kerncentrales

            MAASTRICHT - De veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt donderdag melding van mogelijke problemen bij de kerncentrales in Doel en Tihange in België

            De melding volgt op grote zorgen die onder meer bij de provincie Limburg bestaan over de kerncentrale in Tihange. Limburg wil sluiting van de verouderde centrale ten zuiden van Maastricht.
            Tijdens regulier onderhoud zijn afwijkingen geconstateerd in de dichtheid van de wand van een van de reactoren in de kerncentrale van Doel bij Antwerpen. De reactor Tihange2 van de kerncentrale Tihange ten zuiden van Maastricht, is van dezelfde fabrikant.

            Daar wordt reactor Tihange2 de komende week stilgelegd in verband met gepland onderhoud. De komende maand worden daarbij ook metingen verricht.

            Reactor Doel3 ligt sinds juli stil voor groot onderhoud. Dat duurt nog tot 31 augustus. ,,Er is geen acuut gevaar'', concludeert de veiligheidsregio op grond daarvan. De Belgen hebben laten weten extra onderzoek in te stellen bij beide reactoren.
            De Belgen stelden het ministerie van Economische Zaken van de problemen op de hoogte. Het ministerie seinde vervolgens de veiligheidsregio in. Deze regio reageert tevreden op de voorgenomen stillegging van reactor Tihange2.

            Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) heeft de Belgen gevraagd hem bij te blijven praten over de verdere ontwikkelingen.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • #13
             Erosie ontdekt bij omhulsel kernreactor Tihange

             L1 Nieuws:

             Het betonnen omhulsel van de kernreactor in het Belgische Tihange, zo'n 45 kilometer van Maastricht, is beschadigd.

             De oorzaak is waarschijnlijk erosie, zo blijkt uit onderzoek.
             Het beschermend omhulsel van tachtig centimeter dik bestaat uit gewapend beton dat versterkt wordt met ijzeren staven. Het moet de reactor beschermen tegen bedreigingen van buitenaf, zoals een neerstortend vliegtuig.
             Volgens de autoriteiten is er geen gevaar voor de omwonenden. De reactor ligt nu al stil voor een grondige inspectie van het reactorvat. In het Limburgs Parlement zijn al verschillende keren vragen gesteld over de veiligheid van de kerncentrale.

             Opmerking


             • #14
              Opnieuw problemen Tihange

              De problemen bij de kerncentrale in Tihange houden aan.


              Vrijdag trad er een storing op in de stroomvoorziening en waren er problemen met het koelwatersysteem. Dat meldt de Aachener Zeitung. Donderdag werden de scheurtjes in reactor Tihange 2 officieel bevestigd. Kort daarvoor meldde de Waalse krant Le Soir dat het omhulsel van die reactor niet meer goed sluit.
              Beheerder Electrabel zegt dat er ondaks de nieuwe mankementen geen gevaar is voor medewerkers, omwonenden en het milieu.

              Bron: http://www.l1.nl/nieuws/190658-opnie...blemen-tihange

              Opmerking


              • #15
               'Tihange niet sexy genoeg'               De Zuid-Limburgse politiek schitterde donderdagvond door afwezigheid tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsregio over de Waalse kerncentrale Tihange, ruim 30 kilometer over de grens.


               Maastricht
               Van onze verslaggeefster


               Alle burgemeesters, wethouders en raadsleden van de achttien gemeenten waren uitgenodigd. Slechts een handjevol was aanwezig: acht Maastrichtse raadsleden (Senioren Partij, D66, GroenLinks, SP, LPM en CVP) en één uit Eijsden-Margraten (Rob Hoenen, PvdA-D66-GroenLinks). Het enige collegelid was wethouder Giel Dolmans (CDA) uit Meerssen. Hij zat bij een Meerssense ambtenaar en een steunfractielid van de partij Kijk! uit diezelfde gemeente.
               Raadslid Rob Hoenen, een politieke luis in de pels op het gebied van Tihange, had wel een verklaring voor de geringe animo: "Tihange is gewoon geen sexy onderwerp voor de politiek. Maar het is wel een verouderde kerncentrale waar we bezorgd over moeten zijn en waar we ook eerlijk over moeten zijn. Ik wil geen paniek zaaien, maar we moeten wel snel de Belgen vragen om die centrale te sluiten. Het is toch vreemd dat we voor een panda en de Culturele Hoofdstad wel met andere landen kunnen praten en bij Tihange opeens niet. Zuid-Limburg moet verder de maatregelzone van 40 kilometer oprekken tot 80 zoals ook in Japan is gebeurd en er moet een goed plan komen om mensen snel te evacueren als het nodig is.”
               Gepubliceerd op: 21.09.12 09:17, laatste update: 21.09.12 09:52
               http://www.limburger.nl/article/2012...xy_genoeg&#39;

               Hier zou je toch ook die mensen bij verwachten die om onze veiligheid in Maastricht gaan.
               Aapjes misschien belangrijker ?

               Opmerking

               Bezig...
               X