Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Kerncentrale op 36 kilometer van Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Pier
  replied
  In de thread Stadsbestuur 2014-2018 wordt in posting #455 e.v. aandacht besteed aan een motie die op 19 januari 2016 tijdens de gemeenteraadsvergadering door GroenLinks, namens vrijwel alle fracties, zal worden ingediend voor het sluiten van o.a. de kerncentrale Tihange.

  Leave a comment:


 • GroenLinkser
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Het is goed om te horen dat GroenLinkser zegt dat "we" er bovenop zitten, maar ik hoop dat hij met "we" dan ook de LPM, MV, PVM en alle andere partijen bedoelt!
  Vanzelfsprekend. Vanaf het begin hebben we (bijvoorbeeld Statenfractie GroenLinks, toen ik daar zat, maar ook deze GroenLinks raadsfractie) draagvlak bij andere partijen gezocht. Ik heb namelijk niet de illusie dat men in Brussel onder de indruk is van één GroenLinks fractie, of het nu in de Tweede Kamer is of in de gemeenteraad van Maastricht. Het wordt pas serieus als we massa kunnen creëren, zowel binnen als buiten de politiek.

  Om die reden hebben we na de heftige antwoorden op onze vragen van 2011 ('er is geen rampenplan') ook in 2012 een conferentie georganiseerd voor alle politici en bestuurders in (Zuid-)Limburg om hen voor te laten lichten door verschillende dedkundigen die de voors en tegens bespraken. Daarom hebben we in 2012 een petitie geopend voor iedereen. Daarom hebben we in 2013 een demonstratie georganiseerd in Maastricht en daarbij ook mensen van PvdA, CDA en VVD een prominente rol op het podium gegeven, en een bus geregeld voor Maastrichtenaren die dat jaar aan de demonstratie in Tihange wilden deelnemen. En daarom hebben we ons er ook voor ingespannen dat een overgrote meerderheid van de Maastrichtse gemeenteraad (en veel andere gemeenteraden in Zuid-Limburg) zich voor sluiting van de kerncentrale van Tihange heeft uitgesproken.

  Als ik één ding namelijk niet wil doen, dan is het de zorgen rond Tihange monopoliseren. Alsof alleen GroenLinks zich zorgen zou mogen maken. Sterker nog, dat is volkomen contraproductief. Verschillende landelijke journalisten die ik de afgelopen maand heb gesproken, zeiden: "natuurlijk zegt u dat u sluiting wilt, want u bent van GroenLinks". Daar kan ik gelukkig dus op antwoorden dat een grote meederheid van de Zuid-Limburgse politici er net zo over denkt.

  Kijk, we kunnen er een potje verpissen van maken, maar daar schieten we dus geen fluit mee op. Als ik een brief namens alleen GroenLinks (of een zeteltje links en rechts erbij) de deur uitdoe, is mijn achterban misschien tevreden en ik trek er misschien wat kiezers mee, maar daarmee gaat die kerncentrale niet dicht. Daar is een eensgezinde brede Euregionale beweging voor nodig, die in overleg met elkaar de strategie afstemt. In dat opzicht snap ik het ook niet dat er een tweede petitie geopend wordt, terwijl men zich ook kan inzetten om de lopende petitie van inmiddels meer dan 200.000 handtekeningen te steunen en te versterken. Eén grote petitie is namelijk een sterker signaal dan twee halve.
  Last edited by GroenLinkser; 11 januari 2016, 07:22.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Het zou inderdaad iedereen sieren wat betreft veiligheid en milieu eensgezind op te trekken. Vele wegen leiden naar Rome, maar al die omwegen vaak, zorgen voor de nodige vertragingen. En nemen jullie a.u.b. het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor door dichtbevolkte woonbuurten heen mee. En ik durf het bijna niet uit te spreken: de vuilverbrander ENCI.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Oude controverse tussen partijen in Maastrichtse gemeenteraad herleeft ?

  Oorspronkelijk geplaatst door GroenLinkser Bekijk bericht

  Dat klopt Wim, dat het bijzonder is dat wij er niet bij genoemd worden. Dat zegt iets over de actie van Kitty.
  (...)
  Want ze liggen in Brussel echt niet wakker van één tot drie partijen in de Maastrichtse gemeenteraad, die slechts vijf zetels vertegenwoordigen.

  Kortom, we zitten er bovenop en ik kan er hopelijk volgende week meer over zeggen.
  Allereerst is het bijzonder prettig als een gemeenteraadslid, in dit geval Gert-Jan Krabbendam, rechtstreeks via ons forum reageert.
  In het verleden reageerde ook Esmiralda Thieme, destijds fractievoorzitster van TON/PVM, met enige regelmaat en (in)direct werd ook ook wel eens gereageerd door Kitty Nuyts, Jan Hoen, Vivianne Heijnen, Richard Schoffelers, Frans Bastiaans en wellicht vergeet ik een of meerdere gemeenteraadsleden.
  Als een gemeenteraadslid rechtstreeks via MestreechOnline communiceert kan hij in ieder geval zijn mening en visie helder verwoorden

  De GroenLinks-fractie in de periode tot maart 2014 reageerde nagenoeg nooit op uitnodigingen mijnerzijds, die er bij herhaling zijn geweest, om commentaar. Als ik mij goed herinner reageerde Roos-Marie Bal slechts één keer in het najaar van 2013.

  Het vraagstuk "Tihange" is een veelomvattend vraagstuk en hoe je er ook over denkt, het is jammer als dit dossier overschaduwd wordt door partijprogramma's en/of een behoefte om politiek te scoren.
  Gert-Jan komt in zijn tweede volzin met een sneer richting de Liberale Partij Maastricht i.c. Kitty Nuyts.
  Ik weet niet hoe de communicatie rond dit persbericht exact is verlopen, maar ik kan mij voorstellen dat Kitty inderdaad niet uitvoerig gecommuniceerd heeft met GroenLinks.
  Hoewel ik dit niet goedkeur, Tihange zou immers belangrijker moeten zijn dat partijpolitiek, wil ik hier wel even wijzen op de rol die de oude GroenLinks-fractie in de Maastrichtse gemeenteraad in mei 2012 rond dit dossier speelde.
  Kortheidshalve verwijs ik even naar DEZE posting nummer #644 van 18 mei 2012 in de thread "Stadsbestuur 2010-2014". (zie ook vervolgpostings)
  In die posting zijn ook de moties te lezen die de PVM, de LPM en de CVP (thans MV) indienden over "Tihange".
  De GroenLinks-fractie kwam toen, zonder overleg, met een ander motie.

  Kortom, rond "Tihange" ligt nogal wat oud zeer.

  Het zou alle partijen in de Maastrichtse gemeenteraad sieren om over dit "oud zeer" heen te stappen in het belang van een goede besluitvorming!

  Het is goed om te horen dat GroenLinkser zegt dat "we" er bovenop zitten, maar ik hoop dat hij met "we" dan ook de LPM, MV, PVM en alle andere partijen bedoelt!  Leave a comment:


 • GroenLinkser
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Wigo Bekijk bericht
  LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT, MAASTRICHTSE VOLKSPARTIJ en PARTIJ VEILIG MAASTRICHT: "Sluit Tihange"

  Een goede zaak en prima dat De Liberale Partij Maastricht, de Maastrichtse Volkspartij en Partij Veilig Maastricht hiertoe een motie indienen in de eerst komende raadsvergadering !

  Maar ik mis bij de drie voornoemde partijen de partij Groen Links !

  Is er geen steun van Groen Links (hetgeen ik mij niet kan voorstellen) ?

  Of dient Groen Links afzonderlijk een motie in ?
  Dat klopt Wim, dat het bijzonder is dat wij er niet bij genoemd worden. Dat zegt iets over de actie van Kitty.

  De motie die LPM zegt te willen indienen is op 9 juni 2015 op ons (GroenLinks) initiatief al ingediend en door negen van de elf partijen ondersteund. Op 17 november 2015 heb ik de burgemeester na de incidenten van die week gevraagd nogmaals het standpunt aan België over te brengen dat Maastricht wil dat de kerncentrale van Tihange gesloten wordt. De burgemeester heeft toegezegd dat te doen, en ook Gouverneur Bovens heeft in niet mis te verstane bewoordingen op twitter laten weten dat Limburg op verschillende momenten en manieren al heeft laten weten dat we willen dat de kerncentrale gesloten wordt ("NRW volgt óns, niet andersom", twitterde hij (vrij vertaald)).

  Ik ben nu in overleg met een aantal partijen voor een nieuw initiatief, maar ik ben van opvatting dat je je altijd eerst even moet verdiepen voordat je dingen de wereld in gaat slingeren. En dat je draagvlak zoekt, omdat het bij zo'n belangrijk onderwerp als Tihange niet moet gaan om de scoringsdrift van je eigen partij, maar om het zoeken van een zo breed mogelijk draagvlak voor het sterkste signaal. Want ze liggen in Brussel echt niet wakker van één tot drie partijen in de Maastrichtse gemeenteraad, die slechts vijf zetels vertegenwoordigen.

  Kortom, we zitten er bovenop en ik kan er hopelijk volgende week meer over zeggen.
  Last edited by Pier; 9 januari 2016, 13:16.

  Leave a comment:


 • Wigo
  replied
  LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT, MAASTRICHTSE VOLKSPARTIJ en PARTIJ VEILIG MAASTRICHT: "Sluit Tihange"

  Een goede zaak en prima dat De Liberale Partij Maastricht, de Maastrichtse Volkspartij en Partij Veilig Maastricht hiertoe een motie indienen in de eerst komende raadsvergadering !

  Maar ik mis bij de drie voornoemde partijen de partij Groen Links !

  Is er geen steun van Groen Links (hetgeen ik mij niet kan voorstellen) ?

  Of dient Groen Links afzonderlijk een motie in ?

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT, MAASTRICHTSE VOLKSPARTIJ en PARTIJ VEILIG MAASTRICHT: "Sluit Tihange"

  Op 15 december 2015 is de 40 jarige kerncentrale Tihange weer opgestart; de Belgische regering had al besloten een verlenging van 10 jaar te gunnen. De Liberale Partij Maastricht, de Maastrichtse Volkspartij en Partij Veilig Maastricht vinden dit een onbegrijpelijk, gezien de veiligheid van omwonenden in Nederland, Duitsland en België ernstig in gevaar komt. Vlak na de opstart van kerncentrale werd Tihange 1 stilgelegd n.a.v. twee incidenten: een brand en vervolgens een elektrische ontlading waarbij een medewerker in het ziekenhuis belandde. Op 6 januari is Tihange 3 automatisch uitgevallen.

  In de media verschijnen berichten van ex medewerkers, o.a. een oud ingenieur van Tihange die aangeeft dat “prolonger c’est criminel, la seule chose a faire c’est arrêter définitivement”.

  Ondertussen heeft de Duitse zijde allang stelling genomen; Minister Remmel van Leefmilieu van Nordrhein-Westfalen spreekt van “Russische roulette”.
  De Duitse Minister heeft aangegeven dat de kerncentrales in slechte staat zijn en ontmanteld dienen te worden omdat er enorm gevaar dreigt voor de bevolking van Duitsland, België en Nederland. Duits federaal Minister Hendricks van Milieu noemt de maatregelen om de centrale toch in werking te houden “Flickschusterei” en stelt vraagtekens bij de atoomveiligheid van de centrales.
  De Liberale Partij Maastricht, de Maastrichtse Volkspartij en Partij Veilig Maastricht hadden al eerder verwacht dat B&W van Maastricht en de gouverneur van Limburg stelling zouden nemen en zich nu achter de reactie van Duitse zijde zouden scharen.
  Vreemd genoeg is dat (nog) niet het geval.

  Gesteld wordt dat Nederland geen inspraak heeft.
  Echter, de Liberale Partij Maastricht, de Maastrichtse Volkspartij en Partij Veilig Maastricht achten het een morele plicht aan alle bewoners van Limburg maar ook de bevolking van Duitsland en België, die getroffen zullen worden bij een ramp, om zware druk uit te oefenen op Belgische zijde om de activiteiten van de kerncentrales te stoppen. Deze 3 Maastrichtse partijen roepen B&W dan ook uitdrukkelijk op om stelling te nemen, zich aan te sluiten bij het Duitse initiatief van Minister Remmel en Minister Hendricks en gezamenlijk op te trekken in dit proces. De Liberale Partij Maastricht, de Maastrichtse Volkspartij en Partij Veilig Maastricht zullen hiertoe een motie indienen in de eerst komende raadsvergadering.

  (Bron: Persbericht LPM, PVM, MV)

  Leave a comment:


 • Lenfite
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door parel Bekijk bericht
  De scheurtjes in de reactorvaten van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 zitten daar al sinds hun bouw in 1974 en zijn niet ontstaan door de straling nadien.
  Dat zei de kerel waar ik die auto van gekocht had ook: dat gerammel en die slechte lak had hij in het begin al, maar ik wil er toch evenveel voor hebben.

  Leave a comment:


 • parel
  replied
  "Scheurtjes Tihange 2 en Doel 3 zitten er al sinds de start en groeien niet"

  De scheurtjes in de reactorvaten van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 zitten daar al sinds hun bouw in 1974 en zijn niet ontstaan door de straling nadien. Dat heeft FANC-topman Jan Bens vandaag in de Kamer gezegd. "Ik zou mijn hand daar voor in het vuur steken", klonk het. Om zeker te zijn dat ze ook in de toekomst geen problemen zullen veroorzaken, worden de komende weken nog extra metingen uitgevoerd. Eind april moeten die afgerond zijn.Lees hier

  Leave a comment:


 • Clio
  replied
  Fukushima versus Hiroshima en Nagasaki

  Oorspronkelijk geplaatst door Lenfite Bekijk bericht
  Weet hier iemand hoe het kan dat Hiroshima en Nagasai herbouwd zijn terwijl er in de omgeving van Fukushima en Tsjernobyl eeuwenlang geen mensen meer mogen wonen?
  Ik ben geen expert maar ik denk dat het volgende meetelt:

  1. Hiroshima en Nagasaki waren kleine bommen (respectievelijk 15 en 21 kiloton) die - eenmaal ontploft - geen nieuwe (extra) aanvullende straling veroorzaakten. Dit in tegenstelling met Tsjernobyl en Fukushima, waar de centrales dagen- en wekenlang nieuwe straling bleven uitstoten totdat een manier gevonden werd om de reactors van de buitenwereld af te sluiten c.q. stil te leggen.

  2. In 1945 waren kernenergie en de gevaren van radioactiviteit en radioactieve straling volkomen onbekend. Men wist nog niets van de gevolgen voor de voedselketen en de volksgezondheid, laat staan van de blijvende aard van de besmetting. Ook de overheden in de Verenigde Staten die de bom lieten ontwikkelen en vervolgens besloten hem te gebruiken, waren nauwelijks op de hoogte. De eerste kernproeven werden bovengronds genomen terwijl militair personeel daaraan op korte afstand onbeschermd - in de open lucht - werd blootgesteld. Met opzet, omdat men wilde zien hoe soldaten zouden reageren (fysiek en psychisch), wat de uitwerking zou zijn. Over eventuele gevolgen werd nauwelijks nagedacht, en de proefkonijnen in elk geval op geen enkele wijze gewaarschuwd, behalve voor de 'lichtflits'.

  3. Juist omdat die gevolgen niet bekend waren, ruimde de bevolking van Hiroshima en Nagasaki het puin en bouwde haar steden weer op. Dat was ruim 35 jaar later, toen in 1986 Tsjernobyl ontplofte, wel anders! Toen was de hele wereld op de hoogte van de gevolgen voor de Japanse bevolking tot in het tweede en derde geslacht. En stond Europa op zijn kop omdat door de heersende windrichting de radioactieve wolk naar Midden- en Noordwest-Europa afdreef. Vee mocht niet meer buiten grazen, groenten raakten besmet en burgers hamsterden en gingen de straat op, ook in Nederland. Ik kan mij dat nog goed herinneren.
  Last edited by Clio; 28 juni 2013, 08:40. Reden: correctie en aanvulling

  Leave a comment:


 • Lenfite
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Clio Bekijk bericht
  De Japanse regering heeft laten weten dat er in de buurt van de kerncentrale geen verhoogde stralingen zijn gemeten.
  De waarde van ditsoort uitspraken kennen we inmiddels.
  Weet hier iemand hoe het kan dat Hiroshima en Nagasai herbouwd zijn terwijl er in de omgeving van Fukushima en Tsjernobyl eeuwenlang geen mensen meer mogen wonen?

  Leave a comment:


 • Clio
  replied
  Fukushima (2)

  Bovenstaand bericht is verontrustend, omdat het duidelijk is dat een nieuwe meltdown in deze Japanse kerncentrale tot de mogelijkheden behoort. Men heeft - stelt het bericht - nog enkele dagen voordat de temperaturen te hoog oplopen...

  Dezer dagen toonde een TV-reportage hoe ingrijpend het leven van honderdduizenden diepgaand is beïnvloed door de ramp van 2011, en hoevelen in Japan af zouden willen van kernenergie. Het land heeft als eerste (en hopelijk voor altijd als enige) de uitwerking van een nucleaire ramp ondervonden met de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki (augustus 1945). Met die herinnering in je hoofd is het goed de rede te lezen die een bekend Japans musicus/kunstenaar uitsprak aan de universiteit te Oxford:

  'Adorno said: "Writing poetry after Auschwitz is barbaric".
  I would like to revise it and say: "Keeping silent after Fukushima is barbaric".

  Japan has been irradiated three times: Hiroshima, Nagasaki then Fukushima.
  Engraved on the memorial cenotaph in Hiroshima is an epitaph:
  "Rest in peace, for we shall not repeat the error".

  However, our country has committed the same error,
  guised by the hallucinatory proclamation to use nuclear energy peacefully.
  No excuse can be made for those tens of thousands of people
  who were lost to the atomic bombing and the subsequent radiation poisoning.

  Now that the worst accident in history has awoken us
  from our deluded slumber to "use nuclear energy peacefully."
  the next step is to prove to the world that people and nukes cannot coexist,
  whether it be for weapons or electricity.

  Ryuichi Sakamoto
  from a speech at Hertford College Chapel, Oxford, on 22nd October 2011

  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=btyhpyJTyXg"]Ryuichi Sakamoto[/ame]
  Last edited by Clio; 19 maart 2013, 08:58.

  Leave a comment:


 • Clio
  replied
  Fukushima (1)

  Fukushima kampt met stroomstoring
  De stroomstoring in de Japanse kerncentrale Fukushima lijkt onder controle. De storing beïnvloedt de koelsystemen in verbruikte splijtstofbaden in drie reactoren.

  Foto: ANP
  Volgens energiemaatschappij Tepco, beheerder van de kerncentrale, is de elektriciteit in een van de drie getroffen reactoren hersteld.
  De stroom in de andere twee reactoren is dinsdag rond 20 uur (Nederlandse tijd) naar verwachting hersteld.
  Tepco meldde eerder al dat er geen onmiddellijk gevaar is. Daarvoor zou de storing minstens 4 dagen moeten duren. Die tijd hebben de baden nodig om een temperatuur te bereiken die voor problemen kan zorgen.

  Straling


  De Japanse regering heeft laten weten dat er in de buurt van de kerncentrale geen verhoogde stralingen zijn gemeten.
  Bij Fukushima ontstond op 11 maart 2011 een kernramp door een zeer hoge tsunami na een zware aardbeving. Door de golf viel de koeling van de reactoren uit. Daardoor smolten de reactorstaven geheel of gedeeltelijk, een zogeheten meltdown.

  Bron: www.nu.nl

  Leave a comment:


 • Roserije
  replied
  De ingel vaan Mestreech liep ook mee in de demonstratie tegen de kerncentrale van Tihange, op 10 maart in Tihange / Hoei.

  Leave a comment:


 • Ivo M
  replied
  Voor wie er niet bij was, de toespraak van Hoes staat op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=g6-rj...ature=youtu.be

  Leave a comment:

Bezig...
X