Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Windpark Lanakerveld.

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Windpark Lanakerveld.

  Windturbines in Maastricht.

  Nog geen geschiedenis, maar zeer nabije toekomst.

  Het merendeel van de Maastrichtse bevolking staat positief tegenover het plaatsen van windturbines op de bedrijventerreinen Lanakerveld en Beatrixhaven.
  Daarnaast vindt nagenoeg iedereen het gebruik van duurzame energie belangrijk.
  Dit blijkt uit een schriftelijke en digitale meningspeiling, die de gemeente Maastricht heeft gehouden onder een representatief deel van de Maastrichtse bevolking.


  Windturbine Lanakerveld België.

  Volgens de ondervraagden zijn de meest positieve aspecten van windenergie het ontbreken van CO2-uitstoot en het feit dat windenergie een onuitputtelijke energiebron is.
  Het meest genoemde negatieve aspect vinden de geïnterviewden de verstoring van het landschap.
  De meningspeiling is gehouden om het draagvlak te meten voor het plaatsen van windmolens in Maastricht.
  De meningspeiling is toegespitst op drie doelgroepen: de direct omwonenden van de twee potentiële locaties, de bewoners van alle Maastrichtse wijken en bedrijven in de Beatrixhaven.

  Volgens verantwoordelijk wethouder Wim Hazeu betekent de positieve uitslag van de meningspeiling opnieuw een stap vooruit in de realisatie van windmolens als energiebron in Maastricht.
  Burgemeester en wethouders van Maastricht willen forse stappen zetten om als stad een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering.
  Zo wil de gemeente in 2020 een reductie van 20% CO2-uitstoot realiseren en in 2030 helemaal klimaatneutraal zijn.
  Om dat te bereiken wil de gemeente inzetten op zowel het besparen van energie als het gebruiken van duurzame energie.
  Het realiseren van een windmolenpark is een van de concrete mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan deze doelstelling.  De gemeente Maastricht wil op basis van de positieve uitslag van de meningspeiling een studie uitvoeren naar de landschappelijke inpassingmogelijkheden van de windmolens op de betreffende locaties.
  In de studie worden minimaal drie windturbines in Lanakerveld en minimaal zes windturbines in de Beatrixhaven ingepast.
  In de landschapsstudies worden de turbines in het landschap gepositioneerd.
  De belevingswaarde op maaiveldniveau en de invloed op het silhouet van de stad worden dan zichtbaar gemaakt.
  Eind dit jaar verwacht de gemeente de eerste resultaten van de studie aan het college voor te kunnen leggen.
  De studieresultaten worden ook voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden.
  De investerende partijen Electrabel Nederland en Evelop hebben in 2006 aangegeven dat windturbines op deze locaties technisch en economisch haalbaar zijn.
  Zij willen de windmolens op deze locaties realiseren, mits de subsidiemogelijkheden vanuit het rijk gunstig zijn.

  Last edited by Pier; 16 december 2014, 21:35. Reden: Drie foto's verwijderd ivm ontbreken auteursrechten
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

 • #2
  Windturbines

  Veelgestelde vragen over windenergie.

  Zijn de genoemde locaties definitief?
  Of kan ik nog meepraten over locaties?

  Uit onderzoek is gebleken dat het toekomstige bedrijventerrein Lanakerveld en bedrijventerrein Beatrixhaven de best passende locaties zijn. De geplande windturbines in Lanakerveld komen naast de vier bestaande windmolens op Belgisch grondgebied te liggen.
  Ook in landelijk opzicht worden windmolenparken op het land aan de rand van de stad en in de omgeving van industriegebieden gesitueerd. Verder worden windturbines niet in woonwijken geplaatst en moet het mogelijk zijn om meerdere turbines bij elkaar te plaatsen.
  Daarom heeft het college besloten dat uitsluitend de genoemde twee locaties in aanmerking kunnen komen voor de ontwikkeling van windmolenparken.

  Hebben direct omwonenden last van slagschaduw?
  Afhankelijk van de windrichting (stand van de wieken) en de stand van de zon kan er slagschaduw optreden.
  De wieken zorgen dan bij helder weer voor een bewegende schaduw.
  Hierdoor kan in bijvoorbeeld woningen of kantoren een hinderlijke wisseling tussen licht en donker ontstaan.
  Windturbines die te veel slagschaduw veroorzaken moeten voorzien worden van een automatische stilstandvoorziening.
  Ze worden dus automatisch stil gezet op tijdstippen dat er sprake is van grote hinder.
  Op de geplande locaties in Maastricht is het aantal direct omwonenden minimaal.


  Schematische tekening windturbine.

  Hoeveel geluid produceert een windturbine?
  Windturbines maken geluid dat valt dat onder de Wet Milieubeheer.
  Deze wet geeft aan dat er voldoende afstand tussen turbine en bewoning moet zijn en dat de maximale geluidsdruk 40 dB mag bedragen.
  Dat is vergelijkbaar met het geluid van een stille straat.
  Windsnelheid en omgevingsgeluid spelen een belangrijke rol in de mate waarin mensen het geluid van de turbine waarnemen.
  Op drukke locaties zoals autosnelwegen en industrieterreinen zal het geluid van de windturbine opgaan in dat van de omgeving.

  Schitteren de rotorbladen in de zon?
  Onder zeer specifieke omstandigheden kan bij oude windturbines schittering optreden.
  Dit is afhankelijk van de windrichting (stand van de wieken) en de stand van de zon.
  De bladen van de nieuwe turbines zijn voorzien van lichtabsorberende materialen of een antireflecterende coating op de wieken.
  Dat zorgt ervoor dat er geen schittering optreedt.


  Rotorbladen windturbine.

  Zijn windturbines gevaarlijk voor vogels?
  Ja, draaiende rotorbladen vormen een gevaar voor de vogels.
  Op jaarbasis komen in Nederland 20 tot 30.000 vogels om als gevolg van windturbines.
  Per windturbine zijn dat ongeveer 14 vogels per jaar.
  Ter vergelijking: in het verkeer in Nederland komen jaarlijks twee miljoen vogels om.

  Is windenergie geen druppel op een gloeiende plaat?
  Natuurlijk is het zo dat de landelijke energievoorziening niet op tijd van een dag kan overgaan van conventionele kolencentrales naar een volledig duurzame opwekking en zelfvoorziening.
  Omschakelen van ‘vies en vuil’ naar ‘schoon en duurzaam’ heeft tijd nodig.
  Het vermogen aan windenergie in ons land en in de rest van Europa is de laatste jaren fors toegenomen.
  In Europa is in 2006 een recordaantal windmolens geplaatst.
  De grootste capaciteit staat in Duitsland en Spanje.
  De groei van windenergie in Europa was in 2006 maar liefst 23%.
  Nederland staat op de achtste plaats.
  Limburg loopt in Nederland ver achter: er staan op dit moment slechts drie windmolens.
  Eén in Heerlen en twee in Kerkrade.

  Drie

  Komt de opgewekte energie ook allemaal ten goede van de inwoners in Maastricht?
  Alle opgewekte energie van de windturbines wordt toegevoegd aan het reguliere elektriciteitsnet.
  Die energie wordt afgenomen door de mensen in Maastricht.
  Technisch gezien is het wel mogelijk om de lokaal opgewekte ‘groene’ stroom zo te sturen dat deze voorrang krijgt boven de afname van ‘grijze’ stroom.
  Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren is van veel factoren afhankelijk.
  In dit stadium van de planvorming is het nog niet mogelijk hierop een eenduidig antwoord te geven.

  Hoe veilig zijn de windmolens?
  Veiligheid bij windmolens heeft betrekking op drie onderdelen:
  1. Veiligheid voor laagvliegende vliegtuigen.
  De plaatsing van de windmolens in Maastricht is afgestemd met de Rijksluchtvaartdienst.
  De locaties bevinden zich niet in de directe omgeving van een aanvliegroute voor vliegtuigen.
  2. Veiligheid voor losgeraakte en wegvliegende wieken.
  Voorafgaand aan de plaatsing van de windmolens wordt een extern veiligheidsonderzoek uitgevoerd.
  Dit geeft uitsluitsel over het ‘inslaggebied’ van een eventueel losgeraakte wiek.
  In de praktijk blijkt dit gebied beperkt te zijn in omvang.
  3. Veiligheid met betrekking tot afvallend ijs.
  De windmolen worden automatisch stilgezet als een op de wieken gevormde ijslaag kan loslaten.

  Zijn er effecten op de volksgezondheid bekend?
  Voor zover bekend bestaan er geen korte- en/of langetermijneffecten voor de volksgezondheid.
  Last edited by Pier; 16 december 2014, 21:36. Reden: Drie foto's verwijderd ivm ontbreken auteursrechten
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

  Opmerking


  • #3
   Oorspronkelijk geplaatst door El Loco
   Hoe zou de Amsterdamse grachtengordel reageren als op minder dan 3km afstand van hùn historische binnenstad een windpark zou worden aangelegd?
   Andere kant opkijken en veel photoshoppen? Maar het zal vast niet gebeuren, want is die grachtengordel inmiddels niet UNESCO-werelderfgoed?

   Opmerking


   • #4
    Hm, ik heb me geloof ik weer veels te druk gemaakt. De gemiddelde MO-er ligt er niet wakker van - of vindt 't misschien wel mooi

    Opmerking


    • #5
     Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
     Hm, ik heb me geloof ik weer veels te druk gemaakt. De gemiddelde MO-er ligt er niet wakker van - of vindt 't misschien wel mooi
     Tja, ik heb hier niet een erg uitgesproken mening over. Van de ene kant vind ik het natuurlijk horizonvervuiling, van de andere kant moet er toch iets gebeuren om klimaatverandering zoveel mogelijk in toom te houden. Dus: ik weet het niet.

     Opmerking


     • #6
      Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
      Nee hoor, ik ben er niet gelukkig mee, misschien kan onze eigenste politieke partij (in oprichting) er iets aan veranderen
      De PVNV-A is tegen het bouwen van windmolens in de directe nabijheid van Maastricht.
      De windmolens die nodig zijn om Maastricht te voorzien van 'groene' elektriciteit dienen in de onmiddellijke nabijheid van Heerlen te worden gesitueerd, aangezien een echte Maastrichtenaar daar toch nooit (vrijwillig) komt en er derhalve het minst last van heeft.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • #7
       molens gebruiken

       Om terug te komen naar de mooie berichtgeving en het topic van Sjef, maar ook om wat alternatieven te belichten inzake energie opwekking het volgende.

       en daarbij als voorbeeld
       http://www.telegraph.co.uk/property/...he-people.html
       ( en zo zijn er meer voorbeelden)

       Al jaren geleden hebben een aantal privé personen micro generatoren voor waterkracht (hydro-powered) in hun oude watermolens geïnstalleerd met een aardige energie opbrengst en dus redelijke terugverdientijd.
       Als ik de molens (watermolens) die Sjef toonde bekijk zijn er behoorlijk wat plekken in Maastricht waar dit gerealiseerd zou kunnen worden.

       Vooral de watermolen van Nekum en het ernaast te koop staande woninkje bieden hier heel wat mogelijkheden toe.

       De schipmolens in nieuwe vorm toepassen zou eigenlijk ook wel een prachtig beeld opleveren.

       Dan zou er misschien heel wat minder windmolens nodig zijn om toch het percentage groene energie in Maastricht en regio te kunnen opwekken.
       Want uiteindelijk moeten we daar wel naar toe.

       (men moet wel aan de vis-trap denken indien men potentiële locaties bekijkt)

       mvg
       iets te oud voor re-educatie
       iets te jong voor afschrijving
       m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

       Opmerking


       • #8
        Maastricht kleurt groen.

        Zonnepanelen, windturbines en een waterkracht- en biomassacentrale.
        In 2013 moeten deze vier opwekkers van groene energie, ondergebracht in Belvédère en Borgharen, 35.000 Maastrichtse huishoudens voorzien van stroom.
        De stad kleurt groen.

        Dit (en nog wat meer) staat te lezen in een downloadbaar PDF bestand
        Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
        Thomas More

        Opmerking


        • #9
         Windpark Lanakerveld - update

         Vandaag in Dagblad De Limburger:
         Wethouder: minder of geen windmolens in Lanakerveld optie

         Wethouder Albert Nuss van Maastricht sluit niet uit dat er minder of helemaal geen windturbines in het Lanakerveld komen.

         Nuss heeft begrip voor de felle weerstand die heerst in Malberg en Oud-Caberg. "De mensen zijn bezorgd om hun gezondheid en dat snap ik. Het is dus mogelijk dat de gemeenteraad straks kiest voor bijvoorbeeld twee of helemaal geen windmolens.”

         De wethouder staat voor een lastig dilemma. Hij moet schipperen tussen het belang van duurzame energie voor een beter milieu enerzijds en anderzijds het belang van de direct omwonenden. Die verwachten hinder door het geluid van de ronddraaiende wieken en andere nadelige gevolgen. "We hebben ook nog de mogelijkheid om de woningen die dicht bij de turbines liggen beter te isoleren.” Mocht de gemeenteraad ervoor kiezen om geen of minder turbines in het Lanakerveld te plaatsen dan moet er wel een andere creatieve oplossing komen voor een beter milieu, zo waarschuwt de wethouder.

         Als een afname van het aantal turbines mogelijk is, zou een hoger aantal ook een optie kunnen zijn. Nuss: ,,Ik kan daar op dit moment geen uitspraak over doen. Er ligt nu een plan waar de raad over moet beslissen. Het is te vroeg om al conclusies te trekken over eventuele aanpassingen.”

         Bron: DDL, 10-12-2011
         Verderop in de krant een uitgebreid interview met energiewethouder Albert Nuss, die zich in alle bochten wringt om de bouw van de vier extra-hoge windturbines in het Lanakerveld te rechtvaardigen.

         Gelukkig zijn er eindelijk wat protesten gerezen tegen die vreselijke windturbines in het Lanakerveld, met name vanuit de dichtbijgelegen wijken Malberg en Oud-Caberg. Het gaat dan met name om de te verwachten geluidsoverlast. Helaas nog geen algemeen protest van de Maastrichtenaren tegen het verder verpesten van de skyline van "Triecht, in eynen dal scoen ende liecht" (in de achterhaalde woorden van Hendrik van Veldeken).

         Foto verwijderd ivm ontbreken auteursrechten
         Toekomstige skyline vanaf de Sint-Pietersberg

         Ik ben zeker voorstander van groene energie (wie niet?), maar niet op deze plek. Groene energie, net als traditionele energie, kan op elke willekeurige plek worden opgewekt en via het landelijke electriciteitsnet worden gedistribueerd. Geen enkele reden om dat in het kwetsbare Maasdal, vlakbij één van Nederland's best bewaarde historische binnensteden te doen. Die vier windturbines leveren een te verwaarlozen bijdrage aan de totale opwekking van groene stroom, maar dragen wel buitenproportioneel bij aan het definitief verpesten van de skyline van Maastricht. Ik zou zeggen: plaats vier extra turbines bij dit bestaande windpark in de Noordzee: méér wind en te verwaarlozen extra horizonvervuiling.
         Last edited by Pier; 16 december 2014, 21:38. Reden: Foto verwijderd ivm ontbreken auteursrechten

         Opmerking


         • #10
          Betreft: art. 39 RvO Overlast windolens en steenfabriek

          Namens: Mevr. Kitty Nuyts

          Maastricht, 4 december 2011


          betreft: art. 39 RvO Overlast windolens en steenfabriek


          Aan het College van B&W


          De informatieavond over 8 nieuwe windmolens d.d. 29 november waarvoor u deskundigen heeft uitgenodigd heeft veel woede bij de bewoners opgewekt vanwege de slechte voorbereiding en de vele (onjuist)onbeantwoorde vragen.
          De bewoners waren beter voorgelicht dan de deskundigen en prikten door alle aannames heen.
          Overlast die er nu al bestaat van de Belgische windmolens en de Belgische steenfabriek werd gebagatelliseerd. Omwonenden moeten nu al ramen en deuren dichthouden vanwege het zwiepen van de windmolens en het geluid van de steenfabriek. En dan komt op deze overlast nog eens de overlast van 8 windmolens van 180 m op afstand van 500-600 m van de bewoning en 4 Belgische windmolens + nog een Belgische fabriek er bovenop. Een nulmeting heeft u achterwege gelaten. Liberale Partij Maastricht is van mening dat er geen sprake kan zijn van een zorgvuldige procedure zonder nulmeting terplekke en het aangeven wat de totale belasting van de buurt wordt. De burger moet in zijn zienswijze op de resultaten van de nulmeting en de cumulatie overlast in kunnen gaan, die gegevens ontbreken nu. Dus de resultaten moeten voorhanden zijn voordat de termijn van de zienswijze wordt opengesteld. Deze resultaten moet ook de Raad kunnen meenemen in de afweging van de belangen, anders is het geen complete belangenafweging..

          GGD Zuid Limburg suggereerde dat zij een onderzoek en metingen had gedaan, en sprak zelfs van 27 meetpunten. Cruciaal punt is dat er ter plekke überhaupt geen metingen hebben plaatsgevonden. Dat werd naar voren gebracht door de bewoners die zich voor de gek gehouden voelen. "Deskundigen" en GGD Zuid Limburg hebben zich slechts gebaseerd op 3 onderzoeken die er ooit in Nederland ergens hebben plaats gevonden en 1 in Zweden.
          Bovendien willen wij een belangenafweging tussen opbrengst en kosten van windmolenenergie en zonnecelenergie. De laatste energie bezorgt nl niet de gezondheidsklachten die de windmolens veroorzaken: migraine epilepsie spanningen slapeloosheid etc. De gezondheid van 10.000 burgers staat voor de Liberale Partij Maastricht boven alles.

          Hier zijn onze vragen:


          1. Bent u bereid een echte nulmeting te doen naar de al bestaande overlast op de 27 plaatsen?
          2. Bent u bereid vanwege het feit dat u een zorgvuldige procedure dient te voeren, de resultaten van de nulmeting en het indienen van de zienswijzen die op de resultaten van de meting in moeten gaan te stroomlijnen in het proces? Hoe gaat u dat doen gezien het feit dat de zienswijzen nu ingeleverd moeten worden en er nog een nulmeting moet plaatsvinden?
          3. Er is geconstateerd dat windenergie maar heel weinig energie oplevert < 1% en niet rendabel is (Imtech spreekt van onrendabele top, zonder subsidie zou Imtech geen windmolens bouwen).
          Hoeveel energie leveren deze 8 windmolens van 180 m op ( voor hoeveel huisgezinnen per jaar)? Gelieve mee te calculeren dat de molens stopgezet worden bij een overschrijding van de overlast en dat ze stilstaan vanwege te weinig wind.
          4. Drukt u de gewonnen windenergie/per jaar van de 8 molens eens uit in geld en wat zijn de kosten om ze te plaatsen en te exploiteren zonder subsidie.
          5. Hoe is de verdeelsleutel voor subsidie Rijk/ provincie per windmolen en hoeveel subsidie wordt verkregen voor de 8 windmolens van 180 m?
          6. Er wordt gesteld dat deze windmolens maar 15 jaar meegaan. Worden ze na 15 jaar afgebroken en worden de betonblokken dan door Imtech uit het landschap gehaald en voor wiens rekening komt dat? Heeft u dat contractueel dichtgetimmerd, zodat de burger straks niet voor de kosten moet opfraaien? Is 15 jaar duurzaam?
          6. Imtech (maker) spreekt van een onrendabele top, hoe groot is die?
          7. Hoeveel subsidie is besteedt het Rijk ?Provincie aan zonnecellen?
          8. Hoeveel zonnecellen (oppervlakte) zijn er nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te leveren als de 8 molens? En hoeveel zouden de kosten bedragen en het bedrag aan subsidie.?
          9. Waarom plaatst u dan geen zonnecellen in plaats van windmolens als er zoveel gezondheidsklachten aan kleven zoals migraine, epilepsie spanningen, slapeloosheid, leven met gesloten ramen en deuren, niet meer gebruik kunnen maken van de tuin. . Weeg in het antwoord mee: subsidie, kosten, opleveren hoeveelheid energie en gezondheid van de burgers mee.
          10. Heeft u al geld gereserveerd voor de schadeclaims die er te verwachten zijn van de huiseigenaren? Hoe groot schat u die claims?
          11. Voor het hondenlosloopgebied heeft de Liberale Partij Maastricht aan de wethouder gevraagd of de burger de zienswijze digitaal kan inleveren, Hetzelfde heeft ze op de informatieavond gevraagd voor de windmolens, hetgeen is toegezegd geworden door de bevoegde ambtenaar. Kunt u de burger laten weten dat digitale inzending mogelijk is en een emailadres bekend maken op de website en andere media waar ze hun zienswijzen naar toe kunnen sturen?


          Gelieve deze vragen z.s.m. schriftelijk te beantwoorden


          namens de Liberale Partij Maastricht
          Kitty Nuyts
          Bestanden bijvoegen
          Last edited by Breur; 11 december 2011, 10:38.
          De leefs mer eine kier .

          Opmerking


          • #11
           Motie SeniorenPartij Maastricht (SPM)

           Het windmolenpark Lanakerveld houdt de gemoederen goed bezig.

           De Seniorenpartij Maastricht (SPM) bereidt nu een motie voor om geen windmolens meer te plaatsen in het Lanakerveld.
           Hedenmorgen gaf de SPM onderstaande (pers)verklaring af.

           Tijdens de Ledenraadpleging van 10 december hebben de leden van de Senioren Partij Maastricht zich door middel van een motie uitgesproken tegen het voorstel om in het Lanakerveld 4 windturbines te plaatsen.
           Het lid Dre Janssen hield de vergadering op felle wijze voor dat plaatsing onaanvaardbaar is, omdat gezondheidsaspecten zwaarder moeten wegen dan ter plaatse gewonnen windenergie.
           Ook de horizonvervuiling, geluidsoverlast, lichthinder en de bedenkelijke economische haalbaarheid noemde hij als argumenten tegen de plaatsing. Als alternatief werd voorgesteld om deel te nemen aan een windturbineproject op zee. De fractie van de Senioren Partij Maastricht heeft de motie overgenomen en zich solidair met de leden verklaard. Er waren ruim 80 leden aanwezig.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • #12
            Zonneenergie als alternatief voor Lanakerveld?

            In de door Breur gepubliceerde art. 39 RvO vragen van de LPM klinkt ook al een beetje door dat de LPM niet onwelwillend staat tegenover een veld met zonnepanelen.

            Niet alleen de LPM, ook andere partijen, zoals de CVP, denken daarover na en bestuderen dit mogelijke alternatief. Daarbij wordt ook gedacht aan de regionale werkgelegenheid die zo'n zonnepanelenveld wellicht met zich meebrengt.
            Te denken valt daarbij oa. aan Solland.
            Last edited by Pier; 11 december 2011, 14:42.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • #13
             Het is alleen zo jammer dat zowel die moderne windmolens de zonnepanelen en de spaarlampen zo lelijk zijn ....
             Last edited by Annefine; 13 december 2011, 12:58.

             Opmerking


             • #14
              Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
              Ik zou zeggen: plaats vier extra turbines bij dit bestaande windpark in de Noordzee: méér wind en te verwaarlozen extra horizonvervuiling.
              Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
              Hedenmorgen gaf de SPM onderstaande (pers)verklaring af.(...)
              Als alternatief werd voorgesteld om deel te nemen aan een windturbineproject op zee.
              Ik hoef geen stemwijzer meer te doen: de SPM en ik zijn het roerend eens

              (goed dat dit draadje is verplaatst; met ouderwetse wind- en watermolens had dit weinig van doen.)

              Opmerking


              • #15
               Oorspronkelijk geplaatst door Annefine Bekijk bericht
               Het is alleen zo jammer dat zowel die moderne windmolens alsmede de zonnepanelen zo lelijk zijn ....
               Jawel, en toch... Vanuit de trein zag ik een stuk of drie van die windmolens ergens in het Groene Hart staan en verdraaid als het niet waar is: ik had er vrede mee. Begin ik eraan te wennen? Niettemin zou ik niet graag aan de kop of de kont van de Flevopolder wonen, waar er een paar honderd (of zo) bijeen staan: in plaats van groene bomen is het daar een woud van eeuwig wuivende witte waaiers.

               Maar wie weet: als we tzt iets anders hebben bedacht en alles hopelijk weer hebben gedemonteerd, laten we één zo'n park staan. Nostalgie voor ons en de achterkleinkinderen, en een soort modern Kinderdijk voor de toeristen?

               Opmerking

               Bezig...
               X