Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Ik ben ook voor een vlam-adoptie. Het is een mooie manier waarop de fans van een vlammende Minckeleers kunnen laten zien dat ze er iets voor over hebben. Ik vindt dit ook uit oogpunt hoe met energie om te gaan, niet als gebruik maar als verbruik en dat we ons daarvan bewust moeten zijn.

  Opmerking


  • Voorzitter Cie Economische en Sociale Zaken kapt discussie over Minckelers af

   Het is onvermijdelijk dat sommige threads op dit forum door elkaar lopen.
   Zo heb je bijvoorbeeld de thread "Einde vlam Minckeleers", die inmiddels behoorlijk politiek is geworden.
   Ik verwijs bijvoorbeeld naar de discussie over behandeling van "de vlam" in de Raadscommissie ESZ van 3 december 2013, die vanaf posting # 149 HIER is te vinden.

   Om de "politiek" toch te splitsen van de praktijk wil ik hier de CIE ESZ inhoudelijk behandelen.

   Vandaag heb ik de geluidsopnamen terug geluisterd van de betreffende raadscommissie (CIE). De geluidsopnamen zijn HIER te beluisteren.

   De voorzitter van de CIE Economische en Sociale Zaken is Anita van Ham van de PvdA.

   Het begint na 1.45 min, maar wordt interessant vanaf pakweg de 3de minuut!
   Let erop dat de voorzitter zegt dat ze even alle partijen naloopt voor het peilen van hun mening, maar uiteindelijk vraagt ze enkele de coalitiepartijen!!
   Alle coalitiepartijen krijgen de kans om uit te leggen waarom het agendapunt over de vlam van Minckelers (agendapunt 7.3) wel behandeld moet worden.
   Maar op het moment dat de oppositie (vanaf 4.45 min.) wil reageren, wordt hun door de voorzitter de mond gesnoerd.
   De SP, Leny Eijssen, laat dit aanvankelijk toe, maar als Kitty Nuyts (LPM) en daarna Jan Hoen (MV) toch ernstig bezwaar maken tegen deze gang van zaken, kapt de voorzitter deze sprekers af, zeker als dhr. Alex Meij (VVD) zich na 6.45 min. nog met de discussie gaat bemoeien.

   Dat gebeurt niet erg tactisch, maar luister zelf!!
   Jammer dat uitgerekend een PvdA-voorzitter dit doet!
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Persbericht

    MV reageert in een persbericht op gang van zaken tijdens de Cie ESZ.

    Op 3 december j.l. verliet Jan Hoen samen met Kitty Nuyts de raadzaal. Helaas klinken geluiden dat het opdrijven van de zaak rond de vlam van Mickelers ver gezocht is en dat er belangrijkere zaken behandeld dienen te worden zoals werkeloosheid en armoede.

    De Maastrichtse Volkspartij wil nadrukkelijk laten weten het niet met deze geluiden eens te zijn omdat:

    A. Iedere zaak op waarheid dient te worden beoordeeld en dat alle informatie aanwezig dient te zijn. Of dit nu Minckelers betreft, of andere noodzakelijke onderwerpen zoals werkgelegenheid en armoedebestrijding.

    B. De Maastrichtse Volkspartij zich inzet voor de waarheid en het volgen van correcte procedures in iedere zaak, zoals wij dat ook doen voor de WMO, getuige ons tweede verzoek aan de kroon dat nu in behandeling is.

    C. De Maastrichtse Volkspartij heeft laten blijken zowel in haar daden van de afgelopen jaren als in haar partijprogramma dat zij zich geheel inzet voor het thema ‘omzien naar elkaar’ door werkgelegenheid, armoedebestrijding e.a. als speerpunten te benoemen.

    Het lange wachten op het afronden van deze zaak ligt aan het feit dat niet alle WOB opgevraagde gegevens beschikbaar zijn.
    Wij zouden onszelf als partij tekort doen wanneer een lange wachttijd reden zou zijn om op te geven. Dat doen wij niet bij de WMO, niet bij armoedebestrijdingonderwerpen, niet bij werkgelegenheidonderwerpen en dus ook niet bij de vlam van Minckelers.

    Zo is de vlam van Minckelers voor ons inmiddels symbolisch geworden voor het onder de loep nemen van procedurefouten die door de gemeente gemaakt worden en wanneer hier niet op gewezen wordt, zullen dit soort fouten vaker gemaakt worden en alle burgers benadelen in welk behandeld onderwerp dan ook.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Aardige club, die Maastrichtse Volkspartij, ik bewonder de lange adem.
     Last edited by Clio; 5 december 2013, 08:20.

     Opmerking


     • Noemt men dit geen 'machtspolitiek' door de PvdA dan. Wat een kille bedoening om op zo'n manier met collega's om te gaan.

      Opmerking


      • Raadsvergadering 17 december 2013

       De raadsvergadering van de gemeenteraad van Maastricht, d.d. 17 dec. 2013, is zojuist begonnen.

       Binnen 5 minuten waren de "hamerstukken" en soortgelijke mededelingen gebeurd en zitten we nu al op agendapunt 6.1.
       De agenda is HIER te lezen.

       Er ontbreken bij het begin van de vergadering 4 raadsleden, te weten Jos Gorren van het CDA (met kennisgeving afwezig), Guido Mertens (D66, arriveert rond 18.00 uur), Cindy Rooijen (SBM) en Esmiralda Thieme van de Partij Veilig Maastricht (wegens ziekte).
       Last edited by Pier; 17 december 2013, 17:10.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • CDA-motie over paracommerciële instellingen

        Agendapunt 6.1 is van de raadsagenda afgevoerd en derhalve zitten we nu bij agendapunt 6.2, verordening schenktijden alcohol in paracommerciele instellingen.

        De nieuwe Drank- en Horecawet welke per 1 januari 2013 van kracht is vereist een gemeentelijke verordening per 1 januari 2014 waarin de schenktijden voor alcohol in paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurthuizen wordt geregeld.

        Op het betreffende raadsvoorstel heeft het CDA, samen met de PVM en de SP, een motie ingediend.

        Deze partijen vragen het college in de motie
        om de toetsingscriteria voor de feesten te versoepelen, zodat bijeenkomsten van persoonlijke aard in deze paracommerciële instellingen iets meer mogelijkheden kan bieden;
        om hun voorstel verder te onderzoeken, zodat in geheel Maastricht toch meer paracommerciële activiteiten extra kunnen worden gegund;
        om dit gezamenlijk met Koninklijke Horeca Nederland te onderzoeken en dat na 1 jaar gedegen wordt geëvalueerd;
        om te zorgen dat de balans tussen commercieel en paracommercieel niet verstoord wordt en dit dan eventueel bij de sturen.

        De motie wordt echter door geen enkele partij gesteund, de indieners uiteraard uitgezonderd.

        Burgemeester Hoes, die in dit dossier portefeuillehouder is en ook om die reden even de voorzittershamer heeft overgedragen aan Pie Frijns van de Seniorenpartij, deelt mee dat het college niet vooornemens is op deze motie over te nemen.
        De burgemeester geeft aan te kiezen om het huidige beleid voort te zetten, maar geeft als handreiking bereid te zijn om te kijken hoe vaak hij het komende jaar redenen heeft om van dat beleid af te wijken.
        Mocht dat aantal echt substantieel zijn, dan wil hij over 1 jaar de zaak best opnieuw bespreken.

        Gelet op deze handreiking en natuurrlijk vanwege het feit dat de CDA-woordvoerder, dhr. Geelen, ook kan rekenen en weet dat de motie het niet haalt, trekken de indieners, in onderling overleg, de motie in.
        Raadsbreed is men wel akkoord met het voorstel van burgemeester Hoes, om over 1 jaar eventueel weer naar deze zaak te kijken, en wordt het raadsvoorstel (ongewijzigd) unaniem aangenomen.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Raad is heel voorvarend. Zou men RTL Boulevard willen gaan kijken?

         Nauwelijks een half uur bezig en we zijn al bij agendapunt 6.3
         Als de raad die vaart er in houdt, zijn we allen om 19.30 uur klaar en kunnen we nog kijken naar RTL Boulevard, waarin burgemeester Onno Hoes vandaag, als privé persoon, een interview heeft gegeven.

         (Noot:
         Blijkt maar weer dat ik zelden RTL Bouvelard kijk!
         Dat programma begint namelijk al om 18.30 uur!!.
         Ik was te laat.... )
         Last edited by Pier; 17 december 2013, 17:52.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • PvdA wil dat studenten weten waar ze moeten zijn voor wiet....

          Bij agendapunt "Student en Stad" houdt het PvdA-raadslid, Antoine van Lune, het college voor dat Maastricht ongeveer 50% buitenlandse studenten heeft.
          In dit kader, zo vindt hij, is er een taak weggelegd voor het stadsbestuur om deze studenten, waarvan, aldus het raadslid, velen wiet gebruiken, te wijzen op de mogelijkheden van het gebruik van wiet in Maastrichtse coffeeshops.

          Met het huidige (Maastrichtse) collegebeleid worden deze studenten nu wellicht in de illegaliteit gedreven.

          Zowel de VVD (M. Severijns) als de LPM (Kitty Nuyts) geven, bij interruptie, aan dat deze stelling wel erg opmerkelijk is en dat studenten niet naar Maastricht moeten komen om wiet te gebruiken, maar voor te studeren.
          Het is helemaal niet aan het stadsbestuur om studenten te wijzen op de mogelijkheden om (legaal/gedoogd) wiet te gebruiken.

          Volgens mij slaat de PvdA in deze de plank inderdaad behoorlijk mis.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • GroenLinks wil vrijwilligersprijs voor studenten

           Bij de behandeling van agendapunt 6.3 "Student en Stad" heeft GroenLinks een MOTIE ingediend voor het instelllen van een vrijwilligersprijs voor studenten.

           Je kunt natuurlijk ook overdrijven, maar eens kijken of deze motie een kans van slagen maakt.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Een vrijwilligersprijs voor studenten en dus ook (gescheiden) voor niet studenten? Vreemde redenatie. Een vrijwilligers = een vrijwilliger.

            Opmerking


            • Primeur in Maastrichtse raad -- POWNEWS in Maastricht

             Een (treurig?) primeurtje vandaag bij de gemeenteraadsvergadering van 17 dec. 2013.
             Pownews is aanwezig :(

             Het moet niet gekker worden.....

             Ach, misschien wil Pownews gewoon mijn werkzaamheden overnemen....
             Last edited by Pier; 17 december 2013, 17:48.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Vrijwilligersprijs voor studenten overgenomen

              Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
              Een vrijwilligersprijs voor studenten en dus ook (gescheiden) voor niet studenten? Vreemde redenatie. Een vrijwilligers = een vrijwilliger.
              Terug naar "belangrijke" zaken.
              Burgemeester Hoes, in het dossier "Student en Stad" portefeuillehouder, heeft de motie van GroenLinks voor de studentenvrijwilligersprijs overgenomen!!!
              Daarmee komt de motie niet meer in stemming, maar wordt de strekking dus wel uitgevoerd.

              Nu leer ik iedere raadsvergadering nog wat bij en beschouw ik mezelf als student in deze. Bovendien ben ik vrijwilliger voor MO.
              Ik ga dus minimaal voor een nominatie......

              Overigens is het RAADSVOORSTEL over "Student en Stad" ook nu unaniem aangenomen.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Agendapunt raadsvergadering 17 dec. 2013 over Servaaskermis

               Het wordt eentonig.
               Ook bij agendpunt 6.4 over het RAADSVOORSTEL om ook in de toekomst de Servaaskermis door de gemeente zelf te blijven organiseren is unaniem aangenomen door de raad.

               Een MOTIE van de SP werd niet door de overige partijen gesteund.
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Ambitiedocumenten voor Mariaberg, Pottenberg en Brusselseport

                Inmiddels staan de ambitiedocumenten voor de wijken Mariaberg, Pottenberg en Brusselsepoort op de agenda van de raadsvergadering van 17 dec. 2013.

                Enkel de SP (Leny Eiijssen) heeft zich aangemeld als spreker bij deze agendapunten.

                De SP zegt aanwijzingen te hebben, van buurtbewoners, waaruit blijkt dat deze ambities niet realistisch zijn.

                Alleen de SP stemt tegen het raadsvoorstel over deze ambitiedocumenten
                De andere partijen stemmen allen voor.

                Vanwege het dat de vaart er behoorlijk inzit vandaag, stelt de voorzitter voor omde agenda gewoon af te handelen en geen dinerpauze in te lassen.
                De raad gaat daar (ook alweer) unaniem mee akkoord!
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X