Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Ergens vanuit gaan?

  Het blijft m.i. kwakkelen. Een soort koehandel. Maar dat is mijn mening. Het woord verwachten is te vrijblijvend.

  Opmerking


  • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
   Het blijft m.i. kwakkelen. Een soort koehandel. Maar dat is mijn mening. Het woord verwachten is te vrijblijvend.
   'Verwachten' is in dit geval voor onbepaalde tijd, dat doet de weerman beter. Het dossier dult geen verdeelde raad, daarom misschien een uitruil zodat Hoes zijn rug recht kan houden, voor bepaalde tijd...

   Opmerking


   • Oorspronkelijk geplaatst door Kermit Bekijk bericht
    'Verwachten' is in dit geval voor onbepaalde tijd, dat doet de weerman beter. Het dossier dult geen verdeelde raad, daarom misschien een uitruil zodat Hoes zijn rug recht kan houden, voor bepaalde tijd...
    Jammer is dat de poging, tijd te winnen, lucht te happen, veel gewauwel zal opleveren. Ik zal dus maar snel mijzelf het zwijgen opleggen

    Opmerking


    • LPM komt met motie voor het aankleden van leegstaande etalages

     De Liberale Partij Maastricht zal tijdens de raadsvergadering van vandaag, 18 juni 2013, een motie indienen voor het invullen van etalages van leegstaande winkelpanden.

     In de motie geeft de LPM aan dat er steeds meer sprake is van leegstand van winkelpanden in de stad Maastricht en dat lege etalages geen goede uitstraling hebben voor Maastricht als koopstad.
     Het zou daarom voor de uitstraling van de omgeving beter zijn, en tevens als maatregel tegen de verloedering, dat aangeklede etalages een bijdrage kunnen leveren aan de verhuur/verkoop van een leegstand winkelpand.
     Momenteel is echter het probleem dat door de hoge reclamebelasting (laag tarief € 569,54, hoog tarief € 1.139,05 ) vaak wordt gezien voor het aankleden van de etalages.
     Volgens de LPM zouden genoeg ondernemers etalages van leegstaande winkelpanden willen invullen, maar dan zonder dat reclamebelasting hoeft te worden betaald.

     In haar motie vraagt de LPM aan het college van B&W dan ook om de invulling van de leegstaande etalages z.s.m. onder de vrijstellingen van de Verordening op de heffing en invordering van de reclamebelasting Maastricht 2013 te laten vallen.

     In september 2014 wil de LPM deze maatregel dan evalueren.

     Op het eerste oog lijkt mij dit een zinvolle motie.
     Feitelijk is hier dan ook sprake van een win-win situatie, mede omdat er nu door de gemeente bij die leegstaande etalages ook geen reclamebeslasting kan worden geïnd.
     Het enige wat tegen deze motie zou kunnen pleiten is dat men bang zal zijn dat commerciële bedrijven deze belastingvrijstelling zullen gaan uitbuiten door goedkoop reclame te maken.
     Kitty Nuyts geeft echter aan dat ze dat gevaar niet direct ziet en dat dit eventueel mee kan worden genomen bij de evaluatie in september 2014.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Raadsvergadering 18 juni 2013

      Vanmiddag, 18 jui 2013, om 14.30 uur, ging de raadsvergadering al van start.
      Het vroege aanvangsuur heeft alles te maken met de zéér uitvoerige agenda betreffende de begroting en de Kaderbrief.
      Nu zijn er lieden, waaronder ikzelf ook, die mn. deze raadsvergadering een vorm van toneel vinden.
      Veel kritiek cq lof voor het college, grote plannen, weinig daadkracht en vooral een grote zeepbel.
      Ik ben echter ook zo eerlijk dat mij de tijd en achtergrond kennis ontbreekt om de Kaderbrief cq de begroting van 2012 tot in detail te bestuderen.
      Ik moet mij in mijn verslaglegging derhalve beperken tot de hoofdlijnen cq de (grappige) bijzonderheden.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • PvdA wil burgerforum voor de Maastrichtenaren

       Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
       (....)
       Nu zijn er lieden, waaronder ikzelf ook, die mn. deze raadsvergadering een vorm van toneel vinden.
       Veel kritiek cq lof voor het college, grote plannen, weinig daadkracht en vooral een grote zeepbel.
       (,,,,)
       Ik moet mij in mijn verslaglegging derhalve beperken tot de hoofdlijnen cq de (grappige) bijzonderheden.
       Laat ik dus met de eerste (grappige?) bijzonderheid beginnen.
       De PvdA heeft vanmiddag een motie ingediend, met de naam:
       "Digitaal forum van en voor bewoners"

       Ja, beste MO'ers jullie lezen het goed.

       Ik zal de motie hier maar even knippen/plakken:

       Constaterende dat:
        Dat de Raad heeft ingestemd met de beleidsnota “meer voor elkaar” waarin eigen kracht en
       eigen verantwoordelijkheid van burgers als centrale begrippen worden gehanteerd voor het nieuwe WMO-beleid;
        Er een aantal grote decentralisaties in het zorg & welzijnsdomein op de gemeente afkomen;
        Dat die gepaard gaan met substantiële bezuinigingen;
        Waardoor een nog groter beroep op de samenleving zal worden gedaan om de handen in elkaar te slaan;

       Overwegende dat:
        De transitie van een beleid gebaseerd op individuele voorzieningen naar meer gedeelde verantwoordelijkheid niet van zelf gaat;
        Dat de overheid deze innovatie moet aanjagen en faciliteren
        Dat er heel veel vragen zijn die de overheid niet kent en dat heel veel van deze vragen sneller en beter door burgers beantwoord kunnen worden;
        Dat er vele vormen van digitale fora bestaan waar mensen succesvol zelf de regie voeren;

       Verzoekt het college van B en W om:
        Te onderzoeken wat er nodig is om een een digitaal forum van en voor burgers op te zetten binnen het domein Welzijn en Zorg;
        Uiterlijk tijdens de begrotingsbehandeling te komen met een voorstel om dit netwerk daadwerkelijk op te zetten

       Ik heb gelijk een belangrijke bezuiniging voor de PvdA.
       In plaats van veel geld uit te geven voor een nieuw forum, dat zoals we allen weten snel weer ten onder zal gaan aan gescheld dan wel (ambtelijke) censuur, mag de PvdA cq ieder ander die een zinvolle bijdrage kan geven aan het WMO- of Welzijn/Zorgbedat, terecht op MO.
       (Vooralsnog) Gratis!!!!!
       Last edited by Pier; 18 juni 2013, 19:13.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
        Ik heb gelijk een belangrijke bezuiniging voor de PvdA.
        In plaats van het uitgeven van veel geld voor een nieuw forum, dat zoals we allen weten snel weer ten onder zal gaan aan gescheld dan wel (ambtelijke) censuur, mag de PvdA cq ieder ander die een zinvolle bijdrage kan geven aan het WMO- of Welzijn/Zorgbedat, terecht op MO.
        (Vooralsnog) Gratis!!!!!
        Het onderzoek kan dus snel afgerond worden en de uitvoering gestart. Aldus besloten binnen MO.

        Opmerking


        • CDA wijst college op het bestaan van Maastrichts grootste burgerforum!

         In de beantwoording van de vragen en moties van de eerste ronde, ging wethouder Mieke Damsma (D66) in op de motie van de PvdA over een (nieuw) burgerforum.
         De wethouder ziet een onderzoek naar een dergelijk nieuw forum wel zitten.
         Fractievoorzitster Vivianne Heijnen (CDA) wees de wethouder op het feit dat er al een burgerforum in Maastricht bestaat dat gemodereerd wordt door vrijwilligers, nml. MEESTREECHONLINE!

         Vivianne Heijnen vroeg de wethouder om te kijken of het mogelijk is dat dit forum, met haar expertise, in de plannen kan worden betrokken.
         De wethouder bedankte haar voor deze suggestie!

         We verwachten binnenkort dus een mail, telefoontje of een posting op ons forum.......
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Gaat zo verder !
          Bestanden bijvoegen

          Opmerking


          • PvdA kaatst, maar krijgt bal nog harder van de PVM terug!

           Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
           (...)
           Ik moet mij in mijn verslaglegging derhalve beperken tot de hoofdlijnen cq de (grappige) bijzonderheden.
           We zijn inmiddels na de pauze begonnen aan de tweede termijn.
           Tja, wat moet ik er over schrijven? Echt boeiend is het, althans dat vind ik, allemaal niet.

           Maar gelukkig weer een grappig moment.
           De fractievoorzitster van de Partij Veilig Maastricht, Esmiralda Thieme, was bezig in haar tweede termijn te betogen dat uit een landelijk onderzoek blijkt dat burgers niet echt warm lopen voor cultuur i.r.t. "Europese Culturele Hoofdstad".

           Daarop kwam de fractievoorzitter Frans Bastiaans van de PvdA naar de interruptiemicrofoon en meende hij een goal voor open doel te kunnen scoren.
           Zo hield hij de PVM voor dat de kiezers in maart 2010 de PvdA toch maar mooi 7 zetels hadden bezorgd, omdat die partij Cultuur met een hoofdletter schrijft. De PVM heeft met haar visie op cutuur slechts 2 zetels!

           Op zulke momenten is Esmiralda Thieme vaak bijzonder ad rem.
           Zij gniffelde even en hield toen de PvdA voor dat zij bij de laatste verkiezingen gehalveerd werden, van 14 naar 7 zetels, terwijl de PVM 2 zetels won!

           Gelach en een "Hoger Huis"-applaus in de zaal.
           Last edited by Pier; 18 juni 2013, 19:15.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

            We verwachten binnenkort dus een mail, telefoontje of een posting op ons forum.......
            Ik hoop van wel. Zou te gek zijn als de gemeente zelf weer een forum gaat opzetten, is dat niet al eens eerder verkeerd afgelopen?

            Opmerking


            • GroenLinks vindt dat een forum uit de burgerij moet komen

             Oorspronkelijk geplaatst door burgemeester Bekijk bericht
             Ik hoop van wel. Zou te gek zijn als de gemeente zelf weer een forum gaat opzetten, is dat niet al eens eerder verkeerd afgelopen?
             Was het niet het forum van de gemeente Maastricht zelf dat, rond 2005-2006, na korte tijd off line ging vanwege de vele beledigingen?
             Ging daarna niet "buurtplein" vrij snel ten onder aan het gekissebis?
             MestreechOnline overleefde die storm steeds door een goed team moderatoren, allen vrijwilligers, die als een bok op de haverkist steeds waakten op wederzijds respect.

             Ik denk dat GroenLinks nu ook wel verwacht dat er een telefoontje richting MO zal worden gepleegd.
             In 2de termijn gaf de fractievoorzitster, Roos-Marie Bal, aan dat ze vindt dat er geen nieuw (gemeentelijk) forum moet komen, maar dat zulke initiatieven vanuit de burgerij moeten ontstaan.
             Daar zijn we het helemaal mee eens, toch?
             Bovendien mag iedereen zijn mening en (vooral) kennis op een specifiek gebied verwoorden op ons forum.

             Als mevr. Damsma, dan wel de PvdA, morgen even bellen, zijn we á la minute "online" met een thread waar iedere Maastrichtenaar terecht kan met vragen.
             De ambtenaren van de gemeente, of welke deskundige dan ook, mogen die vragen dan beantwooorden.
             Dat kan zelfs, zoals we weten, via P(rivé)-berichten op ons forum.

             Even afwachten of de PvdA motie het wel/niet haalt.
             Last edited by Pier; 18 juni 2013, 20:00.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Goed verhaal Pier!
              Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

              Opmerking


              • PvdA trekt motie "digitaal burgernetwerk" in

               Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
               (....)

               Even afwachten of de PvdA motie het wel/niet haalt.
               De PvdA heeft de motie over een digitaal burgernetwerk ingetrokken, omdat de PvdA vindt dat wethouder Damsma (D66) tijdens de beantwoording na de eerste termijn al heeft toegezegd de strekking van deze motie over te nemen.
               Eens kijken wanneer bij MestreechOnline de telefoon gaat rinkelen....

               Voor de uitvoerende ambtenaar, ons telefoonnummer is (043) 3688123.
               Het secretariaat is wel alleen tijdens kantooruren open.
               Uiteraard mag er 24/7 gepost worden.....
               Last edited by Pier; 18 juni 2013, 20:18.
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Ursula Garnier verlaat met onmiddellijke ingang de fractie van de PvdA Maastricht

                Ursula Garnier verlaat met onmiddellijke ingang de fractie van de PvdA Maastricht. "Dat kan niet anders", zo legt Nelleke Barning, raadslid van de PvdA, zondagmiddag uit, omdat Garnier het lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Volgens Barning stapt het raadslid op uit onvrede met het landelijk beleid van de sociaaldemocraten. PvdA Maastricht zegt het besluit te respecteren maar is niet blij met het feit dat Garnier heeft besloten haar raadszetel te behouden en zich aan te sluiten bij de fractie Stadsbelangen Mestreech (SBM).

                Meer ...
                Last edited by Pier; 1 december 2017, 11:42.

                Opmerking

                Bezig...
                X