Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Door alle partijen, m.u.v. GroenLinks (?!?), wordt een motie ingediend om de BewonersBezoekersParkeerKaart met 25 uur uit te breiden.
  Dit heeft alles te maken met de invoering van betaald parkeren op zondagen, vanaf 12.00 uur, i.v.m. de invoering van de permanente koopzondag.
  Goede zaak. Ik zat steeds aan mijn quotum ook zonder de extra koopzondagen.

  Opmerking


  • Coffeeshopspreiding, handhavingsstop ingezetenen-criterium

   De Partij Veilig Maastricht wil, gesteund door PvdA, D66, GroenLinks, SBM en SP, een handhavingsstop op het zgn. I-criterium.

   Door de komst van de wietpas, die het gedoogbeleid wijzigde en het toepassen van het ingezetenschap criterium (i-criterium) was er een merkbare stijging van de (drugs)overlast in de Maastrichtse binnenstad en (buiten)wijken.
   Het voorgenomen spreidingsplan coffeeshops kwam door een klantenafname geheel in een ander daglicht te staan. Had spreiding nog wel zin?
   Sinds kort heeft iedere gemeente de mogelijkheid, de keuzevrijheid, om het i-criterium al dan niet toe te passen. Er kan dus maatwerk worden geboden aan heersende plaatselijke omstandigheden.
   Door lokaal maatwerk te bieden kan men ook een impuls geven aan het toe te passen spreidingsplan.
   Door het voorgaande wil Partij Veilig Maastricht, PvdA, D66, GroenLinks, Stadsbelangen Maastricht en SP, de volgende motie in behandeling laten nemen:

   Motie:
   De Gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 19 maart 2013, Overwegende dat:
   1. Op last van het Rijk het gedoogbeleid werd aangevuld met de wietpas criteria en zodoende het coffeeshop- en drugsbeleid ingrijpend wijzigde;
   2. Het criterium ingezetenschap (“I-criterium”) sindsdien een voorwaarde werd voor toegang tot Nederlandse coffeeshops;
   3. Dat er na invoering van de wietpas een merkbare toename van (drugs)overlast in de Maastrichtse binnenstad en woonwijken heeft plaatsgevonden;
   4. In Maastricht de coffeeshops volgens het spreidingsplan gedeeltelijk verplaatst zullen worden naar de buitenranden om te grote druk van coffeeshoptoeristen en overlast van drugsrunners in de stad te beperken;
   5. Sinds kort de mogelijkheid bestaat om als gemeente te kiezen voor het niet handhaven van het i-criterium indien er een alternatief plan aan de minister kan worden voorgelegd. In Maastricht is dit het spreidingsplan.
   Draagt het College van Burgemeester en Wethouders op om:
   1. Handhaving van het i-criterium te stoppen zodra de coffeeshops daadwerkelijk zijn verplaatst.
   2. Dit zo snel mogelijk duidelijk te maken met de beschikbare en adequate
   communicatiemiddelen, zodat het nieuwe beleid voor burgers en bezoekers volkomen duidelijk is;

   3. Om in overleg met alle betrokkenen het spreidingsplan zo snel als mogelijk uit te voeren;
   4. De Raad zes maanden na start te informeren over de gemeten en ervaren effecten van deze handhavingsstop.
   Last edited by Pier; 19 maart 2013, 20:45.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Burgemeester Hoes tijdelijk voorzitter af

    Omdat burgemeester Hoes EN voorzitter van de raad is EN verantwoordelijk is voor de coffeeshopbeleid komt er een opmerking van dhr. Bastiaans (PvdA) over het feit dat dhr. Hoes niet voorzitter van de raad kan zijn in dit debat.
    Hij wordt daarin gesteund door Vivianne Heijnen van het CDA.

    Gevolg is dat dhr. Hoes nu in de collegabanken zit en dhr. Pie Frijns voor het eerst mag optreden van (vice-)voorzitter van de raad.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Burgemeester Hoes ontraadt de motie

     Burgemeester Hoes ontraadt de ingevoerde motie die getalsmatig op een meerderheid kan rekenen.
     Hij geeft aan dat hij de strekking cq de mening van een groot deel van de raad wel wil meenemen naar zijn overleg met minister Opstelten.

     De indieners van de motie zijn daarvan niet onder de indruk en zij drukken de motie toch door die dus zeker zal worden aangenomen.

     Zat buurplatform Argus zojuist nog op de eerste rij van de publieke tribune, de vertegenwoordigers/eigenaren van de Maastrichtse coffeeshops zitten de op laatste rij van de publieke tribune. Bij sommige (medewerkers) van de coffeeshops is nog goed te ruiken dat ze met enige regelmaat in een wietomgeving verkeren.
     Het is maar dat u het weet, mocht uw pierlementariër dadelijk wat 'high'-berichten gaan schrijven.

     Maar, zo tussen al deze belangengroepen in, zitten Pier en Greune alvast van hun (zoete) popcorn te genieten.
     Heerlijk.... en dat alles voor de bühne
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Partijen willen gelegaliseerde hennepteelt in Maastricht

      Dezelfde partijen die de aangenomen motie van het Ingezetenencriterium hebben ingediend, dienen nu een motie, bij monde van Leny Eijssen (SP) in om bij minister Opstelten kenbaar te maken dat Maastricht voorstander is van de legalisering van gecontroleerde hennepteelt en de daaruit voortvloeiende gecontroleerde legale handel.
      Dit dient dan te gebeuren vóór 1 april 2013.

      Men is namelijk van mening dat een belangrijke schakel in het softdrugsbeleid ontbreekt, namelijk de zogenaamde legalisering van de achterdeur van coffeeshops, door legalisering van hennepteelt en de daaraan verbonden handel.
      "Maastricht" is voorstander van een wetenschappelijk experiment wat mogelijk kan leiden tot legalisering.
      Men wil dat burgemeester Hoes, die nog steeds in de collegebanken zit en nog steeds niet als voorzitter optreedt, aan minister Opstelten "Het Manifest van Maastricht" uit 2005 aanreikt.

      Deze motie wordt natuurlijk ook aangenomen, d.w.z. burgemeester Hoes neemt de motie over.
      Normaliter wordt een motie dan niet meer in stemming genomen, maar de indienster, Leny Eijssen, wil dat de motie toch in stemming komt.
      Aldus geschiedde...... en is dus met 19 tegen 17 stemmen aangenomen.

      Daarna mag burgemeester Hoes weer terug naar zijn voorzittersstoel
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Pier bedankt

       Wederom hartelijk dank Pier voor deze rechtstreekse verslaglegging.

       Hopelijk gaat de vreemde combinatie 'wietomgevingsgeur' en 'zoete popcorn'
       jou vanavond, vannacht en/of morgenvroeg geen parten spelen.
       Mestreechter Geis mage beleve
       en dat door te kinne geve.
       God, wat is dat sjiek ! © Wigo

       Opmerking


       • Half Maastricht zal op deze druilerige dag met een kater wakker worden in de wetenschap dat een draaiende en informatie achterhoudende wethouder mag blijven zitten. Menigeen zal zich ook de komende dagen nog goed brak voelen, wetende dat de Maastrichtse coalitiepartijen geen zelfreinigend vermogen hebben en van dualisme helemaal geen kaas gegeten hebben.

        Maar dat is nog niet het ergste resultaat van gisterenavond: duidelijk werd immers dat de verhoudingen tussen enerzijds de coalitiepartijen en anderzijds de 'volkspartijen' CDA, PVM, LPM en MV danig verziekt zijn. De gemene (maar ook volstrekt nutteloze) directe aanval van meneer Schoffeleers (D66) op mevrouw Heijnen (CDA) liet dit misschien wel het meest treffend zien. Hopelijk hebben de dames en heren gemeenteraadsleden door waarvoor ze in de Maastrichtse gemeenteraad zitten, en stellen ze de burger hopelijk weer eens boven hun eigen belang.

        Opmerking


        • 2014 nieuwe samenstelling "kabinet" Maastricht.

         2014 nieuwe samenstelling "kabinet" Maastricht. Gaat het dan beter of slechter? Ik laat mij eventueel verrassen in positieve zin. Het zou al winst zijn als mensen anders met elkaar omgaan. Efficiënter vergaderen, meer op feiten en heldere argumenten gebaseerd en met meer respect voor elkaar. Luister ook eens naar het volk vaan Mestreech na de verkiezingen. Toch ben ik bang dat de politiek al velen van zich vervreemd heeft.

         Opmerking


         • Politiek blijft politiek. Het is een spel voor de bühne.

          Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
          2014 nieuwe samenstelling "kabinet" Maastricht. Gaat het dan beter of slechter? Ik laat mij eventueel verrassen in positieve zin. (...)
          Weet je Breur, ook na maart 2014 verandert er niets.
          Wellicht komen er dan andere coalitiepartijen, maar inmiddels weet ik dat het politieke spel dan niet zal veranderen.
          D.w.z. dat er dan wellicht wel een ander beleid komt, dat mij of anderen wellicht meer aanstaat, maar na enige tijd zullen ook die coalitiepartijen de arrogantie van de macht gaan gebruiken.

          Mijn hele fascinatie voor de politiek is daar namelijk op gestoeld.
          Het maakt niet uit wie je macht geeft, na verloop van tijd gaat hij of zij, hopelijk geheel onbewust, die macht gebruiken dan wel misbruiken.

          Dat is het leuke aan het "voor de bühne" op de publieke tribune zitten.
          Je ziet het gebeuren.
          Niet in het woord, maar in het non-verbaal gedrag.

          Wellicht wordt mij nu cynisme verweten. Het is waar, ik maak mij daar wel eens schuldig aan, maar bovengenoemde stelling is geen cynisme.
          Dat is sociale (wetenschappelijke?) realiteitszin.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Goh, ik deed zo mijn best, mijn cynisme te verbergen

           Opmerking


           • Credo van een pierlementariër

            Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
            Weet je Breur, ook na maart 2014 verandert er niets.
            Wellicht komen er dan andere coalitiepartijen, maar inmiddels weet ik dat het politieke spel dan niet zal veranderen.
            D.w.z. dat er dan wellicht wel een ander beleid komt, dat mij of anderen wellicht meer aanstaat, maar na enige tijd zullen ook die coalitiepartijen de arrogantie van de macht gaan gebruiken.

            Mijn hele fascinatie voor de politiek is daar namelijk op gestoeld.
            Het maakt niet uit wie je macht geeft, na verloop van tijd gaat hij of zij, hopelijk geheel onbewust, die macht gebruiken dan wel misbruiken.

            Dat is het leuke aan het "voor de bühne" op de publieke tribune zitten.
            Je ziet het gebeuren.
            Niet in het woord, maar in het non-verbaal gedrag.

            Wellicht wordt mij nu cynisme verweten. Het is waar, ik maak mij daar wel eens schuldig aan, maar bovengenoemde stelling is geen cynisme.
            Dat is sociale (wetenschappelijke?) realiteitszin.
            Het gebeurt zelden dat ik zo'n lang citaat overneem, zeker als mijn commentaar bijna direct volgt op de voorgaande posting. Vandaag is dat echter alleszins verantwoord. Want wat hierboven is aangehaald is niets meer of minder dan het credo van onze Pierlementariër! Zelden zo'n leesbare samenvatting gezien van wat iemands beweegredenen zijn. En daarbij hoort een welgemeend: 'Chapeau!'

            Het is zeker niet zo dat Pier en ik het altijd eens zijn; dat doet hier ook niet ter zake. Ikzelf kan geen geduld opbrengen met 'de politiek', juist omdat ik mij realiseer dat er intrinsiek zelden iets verandert. Het lijkt één grote, vruchteloze mallemolen. Ik vraag mij zelfs af of de zich in onze samenleving steeds verder vertakkende democratie zich uiteindelijk niet tegen ons keert. De gevoelens die dit vermoeden bij mij opwekt, maken mij ten enen male ongeschikt voor het politiek bedrijf.

            Het is dan geweldig bemoedigend dat er mensen zijn zoals Pier, die met geduld het mechaniek van de macht niet alleen doorzien, maar er ook van kunnen genieten en er met een alleszins prijzenswaardige onpartijdigheid over kunnen rapporteren. (Piers eigen gevoelens/inzichten houdt hij altijd gescheiden van zijn verslag; hij geeft duidelijk aan wat zijn persoonlijke mening is naast die van anderen). Daarbij komt dat het hoor en wederhoor een van de belangrijkste peilers onder Piers betoog vormt, en dat is zeldzaam. De vele gebruikers van Mestreech Online kunnen er hun voordeel mee doen.

            Wat mijzelf betreft: mijn belangstelling voor de plaatselijke politiek dateert - afgezien van wat tijdelijke opflakkeringen - vanaf het moment dat Pier begon met zijn verslaglegging van de gemeenteraadsvergaderingen. Ik kan niet nagaan wie indertijd het subforum Politiek Café heeft gestart. Dat moet ergens in 2009 zijn geweest. Voor mij in elk geval ruim op tijd om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 bij mijn partijkeuze af te wijken van de gebruikelijke keuze voor een landelijke partij (vaak steeds dezelfde). Al trek ik nog altijd mijn haren uit als ik zie hoe het er in 'de Stadshuisstraat' aan toegaat, mijn gemeentelijke keuze betreft tegenwoordig de gemeentelijke politiek, niet de landelijke.
            Last edited by Clio; 4 april 2013, 11:07. Reden: redactie

            Opmerking


            • Oorspronkelijk geplaatst door Ton
             [opinie] Vinkenslag-debat schaadt vertrouwen politiek
             Dat is de mening van een niet zo onafhankelijke partij in deze kwestie.

             Opmerking


             • Vorm je eigen oordeel over de kwestie "Vinkenslag" i.r.t. de motie van wantrouwen

              Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
              (..)
              Richard Schoffelers (D66), die ook vroeg voor de schorsing, is begonnen met een reactie op de motie van wantrouwen.
              Hij verwijt de oppositiepartijen, die de motie hebben ingediend, dat ze niet kunnen luisteren.
              Onbegrijpelijk wat hij allemaal zegt.
              Dit moet tzt zeker eens door onze techneuten geknipt worden uit het beeldmateriaal dat van deze vergadering wordt gemaakt.
              D66 maakt zichzelf belachelijk, maar oordeel tzt zelf.

              (..)
              Inmiddels zijn de beelden van de afgelopen raadsvergadering van 19 maart 2013 op internet te bekijken.
              Dat kan HIER.

              Het beste zou natuurlijk zijn om het debat vanaf de eerste minuut te volgen, maar wellicht is dit te veel gevraagd. Het beslissende en afsluitende gedeelte begint als de fracties één voor één kort hun mening geven over de anwoorden van wethouder Jacques Costongs.
              Ik zou adviseren begin na 1.25 uur, op het moment dat mevr. Hermens haar reactie geeft namens de GroenLinks fractie en zij geïnterrumpeerd wordt door Vivianne Heijnen van het CDA.
              Na 1.30 uur komt mevr. Nuyts (LPM) met de motie van wantrouwen richting de wethouder.
              Daarna komt eerst dhr. Schoffeleers (D66) aan het woord.
              De rest is geschiedenis.
              Kijk en luister na 1.32 uur naar de reactie van de coalitiepartijen D66 en PvdA en vorm uw eigen mening.
              Last edited by Pier; 24 maart 2013, 12:54.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
               Inmiddels zijn de beelden van de afgelopen raadsvergadering van 19 maart 2013 op internet te bekijken.
               Dat kan HIER.
               Dat wordt een lange zit Pier. Gelukkig is het mediafragment te downloaden om eens te bekijken op een rustig moment.

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
                Dat wordt een lange zit Pier. Gelukkig is het mediafragment te downloaden om eens te bekijken op een rustig moment.
                Valt wel mee.
                Als je de instructies volgt duurt het geheel 30 minuten.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X