Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • De halve waarheid van de wethouder...

  Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
  Een mooie cliffhanger.
  Dat klopt wel, maar ik moest het natuurlijk ook even checken. Dat is nu gebeurd!
  Waar gaat het om?

  In de collegenota d.d. 25 aug. 2011 over de huisvesting asiel staat op blz. 5 onder punt 3. "Gewenst beleid en mogelijke opties" het navolgende:
  "Naast de gemeente Maastricht maken de gemeenten Eijsden-Margraten, Meersen en Valkenburg ook gebruik van de opvang door het asiel "Stichting Eugene Gèbhard". Deze gemeenten hebben aangegeven zich met hun besluitvorming aangaande de opvang van honden en katten in principe aan te sluiten bij de besluitvorming van de gemeente Maastricht. In de andere gemeenten in Zuid-Limburg wordt in het kader van de begroting gelijkluidende besluitvorming voorbereid"

  Bovenstaande passage suggereert dat zeker de gemeente Eijsden-Margraten, Meerssen en Valkenburg al besloten hebben zich aan te sluiten bij het standpunt van deze collegenota, ic. in te stemmen met een regionaal dierenwelzijnscentrum.

  Jan Hoen (CVP) deelde de wethouder, Gerdo van Grootheest, echter in de 1ste termijn mee dat hij navraag heeft gedaan in die gemeenten, zowel bij de raadsleden als de verantwoordelijke wethouder en te horen kreeg dat deze gemeenten van niets wisten!?!
  De wethouder antwoordde hierop dat hij ook in contact staat met die gemeenten en dat deze gemeenten hem hebben laten weten "er bezig mee te zijn".....

  Ja, ik kan niet anders dan concluderen dat de wethouder hier staat te jokken en dat in de collegenota gewoon een leugen wordt vermeld.
  Oepss sorry,.... in de politiek heet dat dan een halve waarheid

  Na afloop heb ik Jan Hoen nog gevraagd wat hij hiervan vond.
  Hij deelde mij mee dat ik het goed had gehoord en hij bevestigde nogmaals dat hij persoonlijk heeft gebeld met de betreffende gemeenten en dat die nog lang geen besluit hebben genomen en/of er nog niet mee bezig zijn.
  Jan laat het er echter bij zitten......

  Ik dacht in mijn naïviteit altijd dat het onjuist informeren van raadsleden een doodzonde was.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Waarom interesseren mensen zich niet meer voor de politiek?

   Mochten er nog politieke partijen echt geinteresserd zijn in het antwoord van de in de aanhef gestelde vraag, dan adviseer ik hen om de geluidsbanden van de raadscommissie Breed-Welzijn van vandaag, 17 okt. 2011, nog eens te beluisteren.

   Ik weet echt niet wat het beste is. Het dierenasiel in Maastricht nieuw bouwen, investeren in een groot regionaal dierenwelzijnscentrum, of een regionaal welzijnscentrum met een eerste opvang in Maastricht.
   Je zult maar politicus zijn en in dit dossier een goede beslissing moeten nemen. Zeker geen sinecuur.

   Waar het echter om gaat is dat men als burger er vanuit zou moeten gaan dat de politieke vertegenwoordigers onze belangen naar eer en geweten, en eventueel met inkleuring van de respectievelijke partijkleur, behartigen en vatbaar zijn voor argumenten.

   Maar wat blijkt.
   De partijen hebben al lang voor de commissievergadering hun standpunt ingenomen. Vanuit financieel oogpunt is dat misschien wel terecht. Immers het regionaal dierenwelzijscentrum is verreweg de goedkoopste optie.
   Maar zeg dat dan gewoon. In deze tijd van bezuiniging misschien wel een héél goed argument. Draai dan niet om de brij heen.
   Maar hele goede inhoudelijke argumenten van TON (Tiny Meese), LPM (Kitty Nuijts) en zeer zeker ook de SP (Leny Eijssen) worden gewoonweg terzijde geschoven.
   Toegegeven, deze partijen zijn alle drie tegen een regionaal dierenwelzijnscentrum en wellicht is het toegeven dat zij goede (emotionele) argumenten hebben wellicht daarom niet echt wenselijk.

   Het is toch wel héél erg toevallig dat uitgerekend de coalitiepartijen, met voorop de VVD, D66, GroenLinks en de Seniorenpartij onomwonden voor het regionaal centrum stemmen. De coalitiepartner PvdA is ook wel voor, maar zij kleden het iets tactischer in. Dat is een kwaliteit, maar zij zorgen uiteindelijk voor de meerderheid.

   Feitelijk is dit hele debat volstrekt overbodig geweest. Dat de coalitie voor een regionaal centrum zou stemmen was al lang bekend.
   Zestien insprekers, overigens in alle redelijkheid veel te veel, hebben eigenlijk voor Jan Joker hun pleidooi gehouden.

   Tel daarbij op dat in de collegenota gewoon een leugen staat, dan is het niet raar dat de burger geen vertrouwen heeft in de politiek.

   Neen.... misschien moet ik ook maar thuis blijven en meedoen aan de MO Top 100
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
    Tel daarbij op dat in de collegenota gewoon een leugen staat, dan is het niet raar dat de burger geen vertrouwen heeft in de politiek.
    Neen.... misschien moet ik ook maar thuis blijven en meedoen aan de MO Top 100
    Liever niet, als het jou hetzelfde is. Zonder de reportages en cursiefjes van MO's Pierlementair medewerker zou ik geen enkele belangstelling meer kunnen opbrengen. Ik heb de laatste anderhalf jaar meer over de plaatselijke politiek gehoord, gedacht en geleerd dan in de dertig jaar daarvoor!
    Last edited by Clio; 18 oktober 2011, 21:55.

    Opmerking


    • Klaas is niet (6, maar (68 ). Dat lastige smileykopje duikt altijd op als je een 8 meteen laat volgen door een haakje. Gewoon een spatie tussen zetten, Klaas, en je bent er van af. En na je volgende verjaardag hoef je er niet meer over na te denken...

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      De commisieleden hebben gesproken.
      Alle coalitiepartijen zijn voor een regionaal dierenwelzijnscentrum in (vermoedelijk) Limbricht.
      Daarmee is dus een meerderheid voor en is de zaak ogenschijnlijk beklonken.
      Wethouder Gerdo van Grootheest is nu aan het antwoorden, maar dat is dus vermoedelijk voor de bühne
      Pier is het volgende eigenlijk ook aan de orde gekomen ?

      Een meerderheid van de politieke partijen gaat akkoord met het nieuwe plan, maar pleit voor een kleinere opvang in Maastricht. Op 8 november beslist de raad over de toekomst van het dierenasiel.

      Een kleinere opvang in Maastricht

      Opmerking


      • De Cie Breed Welzijn met geluid en/of met tekst

       Degene die zich de moeite wil getroosten om het debat van gisteren, 17 oktober 2011, in de raadscommissie Breed Welzijn nog eens terug te luisteren en zich een eigen beeld wil vormen van al hetgeen gisteren is gezegd, kan HIER klikken. Je hoort van de geluidsopnamen van de vergadering.

       Naar aanleiding van mijn commentaar heb ik inmiddels van de PvdA een kritiek binnen.
       De PvdA kritiek heeft o.a. betrekking op onderstaande citaten:

       Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
       De commisieleden hebben gesproken.
       Alle coalitiepartijen zijn voor een regionaal dierenwelzijnscentrum in (vermoedelijk) Limbricht.
       Daarmee is dus een meerderheid voor en is de zaak ogenschijnlijk beklonken.
       Wethouder Gerdo van Grootheest is nu aan het antwoorden, maar dat is dus vermoedelijk voor de bühne
       en
       Oorspronkelijk geplaatst door Pier
       (..)
       Het is toch wel héél erg toevallig dat uitgerekend de coalitiepartijen, met voorop de VVD, D66, GroenLinks en de Seniorenpartij onomwonden voor het regionaal centrum stemmen. De coalitiepartner PvdA is ook wel voor, maar zij kleden het iets tactischer in. Dat is een kwaliteit, maar zij zorgen uiteindelijk voor de meerderheid.(..)
       Ik wil hier benadrukken dat ik blij ben met elke (politiek) reactie. Ik pretendeer helemaal niet de wijsheid in pacht te hebben en sta altijd open voor kritiek.
       Bovendien vind ik het heel goed als een politieke partij zelf haar visie en of mening kenbaar maakt op MO.
       Dit leidt wellicht tot enig begrip.

       De PvdA kritiek op mijn commentaar houdt in dat de PvdA gisteren geen "tactisch" inbreng heeft gehouden "voor de bühne".
       De PvdA stelt dat zij inderdaad niet tegen een regionaal dierenwelzijnscentrum is, maar daar wel voorwaarden aan wil verbinden. Volgens de PvdA is het dus zeker nog niet zo dat zij zonder meer zal instemen met de collegenota en dus met een regionaal dierenwelzijnscentrum, ic. dus de in de collegenota genoemde optie B "Aansluiten bij het initiatief van de dierenbescherming Limburg en met het asiel "Stichting Eugene Gèbhard" te komen tot een regionaal dierenwelzijnscentrum".

       De PvdA wil voorwaarden scheppen voor o.a. een soort van "112-functie" in Maastricht, de zekerheid dat andere Zuid-Limburgse gemeenten inderdaad meebetalen en de dierenambulance (Maastricht) een eigen budget krijgt onafhankelijk van het (toekomstige) dierenwelzijnscentrum.
       De PvdA sluit niet uit bij de behandeling van dit raadsstuk een amendement hierover in te dienen.
       De PvdA voelt kennelijk dus wel iets voor Optie C van de collegenota, ic. dus voor een regionaal dierenwelzijnscentrum met een filiaal in Maastricht.

       Als de PvdA daadwerkelijk voet bij stuk houdt is de race misschien toch nog niet helemaal gelopen.
       De kans echter dat een zelfstandig asiel in Maastricht behouden blijft is nihil. In het gunstigste geval komt er dus een soort van noodopvang voor een paar dagen in Maastricht.

       Maar, dit kost waarschijnlijk wel meer geld.
       Het blijft allemaal heel moeilijk.

       Een eigen asiel in Maastricht lijkt onbetaalbaar (€ 180.000,- op jaarbasis).
       Een regionaal dierenwelzijnscentrum met een filiaal/noodopvang in Maastricht en een eigen budget voor de dierenambulance Maastricht kost minimaal € 74.000,- euro op jaarbasis, aldus de collegenota.
       Alleen een regionaal dierenwelzijnscentrum is verrreweg het goedkoopste, nml. € 44.000,- per jaar.

       Wie het weet mag het zeggen.
       De PvdA inbreng van Ursala Garnier tijdens de commissievergadering is hier te lezen.
       Last edited by Pier; 18 oktober 2011, 22:29.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Toch jammer dat die kleine vier ton van Marguerite Bonhomme niet rechtstreeks het asiel c.q. de stichting Eugène Gebhard ten goede zijn gekomen.

        Opmerking


        • Oorspronkelijk geplaatst door Clio Bekijk bericht
         Toch jammer dat die kleine vier ton van Marguerite Bonhomme niet rechtstreeks het asiel c.q. de stichting Eugène Gebhard ten goede zijn gekomen.
         Laten we hopen dat Kitty Nuyts die niet leest. Zij heeft een ander zicht op de kapitaalstromen en ik kan niet ontkennen dat ze gelijk heeft.

         Opmerking


         • 2 Soortgelijke moties t.b.v. de dierenambulance

          Gisteren ontving ik van respectievelijk de CVP, LPM, TON en de SP enerzijds en de PvdA en GL anderzijds 2 concept moties over de dierenambulance.
          Deze moties zijn respectievelijk HIER en HIER terug te vinden.

          Beide moties hebben de strekking om de Dierenambulance direct door de gemeente Maastricht te laten betalen en niet via de Dierenbescherming Limburg, zoals nu het geval is.
          De reden waarom de partijen ijveren voor rechtstreekse betaling is volgens de motie van CVP, LPM, TON en SP dat de Dierenbescherming nogal nonchalant (volgens sommigen is dit zelfs een understatement!!) is met het uitbetalen van openstaande rekeningen en volgens de motie van PvdA en GL dat de Dierenbescherming en de dierenambulance onderling nogal ruziën over hun werkzaamheden en het financieel vaak niet met elkaar eens zijn.
          Feitelijk behelzen de moties hetzelfde, maar is er een nuance.
          Inmiddels schijnt dat Stadsbelangen Maastricht zich heeft aangesloten bij de motie van GroenLinks en de PvdA.
          Vermeldenswaardig is wel nog dat de LPM en de CVP al jaren aandacht vragen voor dit agendapunt, maar dat er nooit enige interesse voor was, en claimt de LPM dat zij enkele uren eerder waren met het aanbieden van de motie. Voor wat het waarde is.

          Nu er veel publieke belangstelling is smeden LPM en CVP snel hun ijzers.
          Heel terecht natuurlijk.

          Voor de leek en buitenstaander blijft de vraag natuurlijk waarom niet alle 7 de genoemde partijen met één gezamenlijke motie komen? Als je echter weet hoe de onderlinge verhoudingen momenteel zijn, dan is het niet verwonderlijk dat er twee moties nu klaar liggen. Maar misschien vinden alle partijen elkaar alsnog en komt er uiteindelijk toch één motie.

          Ondanks mijn vorige bericht over de collegenota "Huisvesting asiel", waarin ik de kritiek van de PvdA vermelde, denk ik wel dat het een gelopen race is en dat het regionale dierenwelzijnscentrum er komt.
          De PvdA houdt vol dat de race nog niet gelopen is. Dus het zou kunnen dat ik ongelijk heb. We zullen zien.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Breaking news: Bibliotheek Heer blijft open

           Ik ben net, veel te laat overigens, in de raadszaal en de eerste verrassing is er al.
           Het college is gezwikt voor een motie van de coalitiepartner Seniorenpartij.
           De bibliotheek in Heer blijft open!

           De oppositie, bij monde van Esmiralda Thieme (TON), verwijdt het college, en in het bijzonder wethouder Costongs, dat hij een spelletje heeft gespeeld en nu dus voor een motie van de SPM zwikt.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
            Het college is gezwikt voor een motie van de coalitiepartner Seniorenpartij.
            De bibliotheek in Heer blijft open!
            Bravo! Goede zwikking.

            Opmerking


            • Momenteel is wethouder G. van Grootheest aan het woord in eerste termijn.
             Leuk is om te zien hoe het raadslid Nuyts steeds weer de wethouder interrupeert.
             Veel effect heeft het allemaal niet. De wethouder blijft bij het collegevoorstel i.c. een derenwelzijnscentrum in (vermoedelijk) de omgeving Sittard.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Bravo voor de SPM! Mag ik dit keer wel eens zeggen toch?
              En een komplemint voor Wiel Nelissen!
              Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
               Bravo! Goede zwikking.
               Dat klopt, maar vermoedelijk had de motie toch een meerderheid gekregen.
               TON had nml. al aangekondigd sterk te verwegen om voor het open houden van de bibliotheek in Heer te stemmen.
               Dus in deze koos de wethouder eieren voor zijn geld.
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • En Pier.... zitten de raadsleden bij de Chinees?

                Opmerking

                Bezig...
                X