Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Waardoor zijn die vrienden bijna over de afgrond gegaan?

  Door het gebruik zelf of door de neveneffecten van criminaliteit en schaarste?

  Opmerking


  • Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
   Maar kijk eens, de politie zit er bovenop, zouden ze hier hebben meegelezen?

   In Wyck vonden gisteren 10 aanhoudingen plaats waarvan vier wegens drugsrunnen.
   Verder zijn er twee personen op de bon geslingerd omdat ze hun plasje niet konden ophouden en daarbij ook nog alcohol nuttigden, aldus de politie regio Limburg Zuid.
   Olijfje en hoelang denk je dat die 4 personen worden vast gehouden ?
   Daar gaat het om .
   Ze krijgen een boete en gaan weer fluitend verder,dat is dweilen met de kraan open.

   Opmerking


   • Ok, weer even terug naar de politiek, want daar gaat het in dit draadje over:
    De coffeeshopboten Mississippi en Smokey moeten volgens het spreidingsplan van de gemeente verkassen naar de Köbbesweg. Maar wat moet er met de boten zelf gebeuren? Kitty Nuyts van de LPM wil dat de boten worden weggesleept ("anders blijven die achtergebleven boten als een magneet aantrekkingskracht houden op het criminele circuit" - citaat uit Weekblad De Ster, 16-9-2011). Volgens wethouder Gerdo van Grootheest (Groen Links) kan de horecafunctie van de boten niet zomaar worden opgeheven, omdat de waarde van de boten daarmee zou verminderen en de eigenaar dan planschade bij de gemeente zou kunnen claimen.

    Opmerking


    • CDA vragen over verkabeling Limmel

     Tijdens het warmlopen voor de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces, stuitte ik op onderstaande brief van het CDA aan het college van B&W.

     ===
     Maastricht, 12 september 2011

     Betreft: ex. Art. 39 vragen stand van zaken subsidie verkabeling Limmel


     Geacht College,

     In afwachting van het besluit van het Rijk over de 4,2 miljoen euro voor de verkabeling in Limmel, zijn er voor het CDA enkele onduidelijkheden inzake de subsidiegelden (2,1 miljoen euro) die volgens uw college door de provincie Limburg ter beschikking zouden worden gesteld.

     Door de vele informatie, vaak tegenstrijdige informatie, uit de gemeentelijke en provinciale ambtenarij zien wij door de bomen het bos niet meer en zouden wij nu willen weten hoe de vork in de steel zit. In de jaarrekening van de gemeente 2010 en uw brief van 24 augustus 2011 ( Hoolhoes ) beschrijft u dat de provinciale subsidie van 2,1 miljoen euro in oktober 2011 nog geformaliseerd moet worden!
     De CDA-fractie is hierover verbaasd.
     Zeker nu blijkt dat uitspraken van Wethouder Costongs haaks staan op openbare brieven?

     Onderzoek wijst uit dat in de correspondentie naar aanleiding van het overleg van 25-8-2010 tussen Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen en Gemeente Valkenburg aan de Geul ( in de conclusie stuurgroep gebiedsontwikkeling Maastricht – Valkenburg ) over de investering in de stroomleidingen te Limmel dat de provincie een duidelijk signaal aan de gemeente heeft gegeven. "Er geen draagvlak is voor de financiering vanuit het Regiofonds voor het project Maastricht Noord-Oost" ( Hoogspanningskabels )
     Provinciegeld is immers onder voorwaarden toegezegd. De gelden zouden ter beschikking worden gesteld uit het regiofonds/ provincie, dat zou verder worden aangevuld met geld van de gemeente, Tennet en/of corporaties.
     De CDA fractie is dan ook verbaasd over de uitspraak van Wethouder Costongs op een vraag van Jos Gorren van onze CDA fractie tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2010. De vraag betrof: is de provinciale subsidie hard? Het antwoord van Wethouder Costongs was:
     "ik dacht het wel, anders laat ik u weten dat dit niet zo is".
     Een uitspraak die naar onze mening nogal laconiek is wanneer het gaat om 2,1 miljoen euro!
     Want in de brief van 24 augustus jl. blijkt dat deze subsidie helemaal nog niet hard is!

     Onze fractie wil onderstaande vragen aan u voorleggen:

     1. Wanneer bent u op de hoogte gesteld van het feit dat de provincie de 2,1 miljoen niet zonder voorwaarden heeft toegezegd?

     2. Als u al eerder op de hoogte van deze voorwaarden was, waarom bent u het beloofde niet nagekomen?

     3. Heeft U een garantie dat de 2,1 miljoen vanuit de provincie in oktober 2011 geëffectueerd gaat worden?

     4. Bent u positief gestemd over dit dossier?

     5. Zo ja. Kunt u ons dan uitleggen hoe u een gat van 2,1 miljoen euro –en bij matching door andere partners wellicht zelfs meer- gaat dichten?

     Namens de CDA fractie:
     Vivianne Heijnen, fractievoorzitter
     Mat Brüll, burger-niet-raadslid

     =====

     Ogenschijnlijk lijkt dit een van de vele ex. art. 39 RvO brieven te zijn die wekelijks op de deurmat van het college vallen, maar zelden heb ik een brief gezien waarin aan een wethouder (Costongs), in formele zin overigens het college, wordt gevraagd waar een bedrag van 2,1 miljoen euro is gebleven!?!
     In iedere geval lijkt het erop dat de verantwoordelijk wethouder heeft verzuimd om de raad te informeren over het feit dat er een kink in de kabel is gekomen.
     Dit wordt vaak gezien als een politieke doodzonde.

     Deze brief van het CDA is om die reden bijzonder interessant.
     Bovendien lijkt de buurt Limmel weer eens het kind van de rekening te worden.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Niet alleen Limmel, maar ook Nazareth !
      Als het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels niet gefinancierd wordt, vergeet dan ook maar de geplande ontwikkelingen op en rond het 'Hoolhoes terrein'.
      En als deze ontwikkelingen niet doorgaan, dan kan het gehele WAP LN (Wijk Actie Plan Limmel-Nazareth) c.q. het gehele WOP LN (Wijk Ontwikkeling Plan Limmel-Nazareth) ..... de prullenbak in !
      Jammer dan voor het jarenlang vergaderen, onderhandelen en samen plannen maken en voor de gedane 'beloften'.
      Dit zou dan de zoveelste domper voor Limmel en Nazareth zijn/worden !
      Mestreechter Geis mage beleve
      en dat door te kinne geve.
      God, wat is dat sjiek ! © Wigo

      Opmerking


      • Oorspronkelijk geplaatst door Wigo Bekijk bericht
       Niet alleen Limmel, maar ook Nazareth !
       Als het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels niet gefinancierd wordt, vergeet dan ook maar de geplande ontwikkelingen op en rond het 'Hoolhoes terrein'.
       En als deze ontwikkelingen niet doorgaan, dan kan het gehele WAP LN (Wijk Actie Plan Limmel-Nazareth) c.q. het gehele WOP LN (Wijk Ontwikkeling Plan Limmel-Nazareth) ..... de prullenbak in !
       Jammer dan voor het jarenlang vergaderen, onderhandelen en samen plannen maken en voor de gedane 'beloften'.
       Dit zou dan de zoveelste domper voor Limmel en Nazareth zijn/worden !
       Ik vind het gewoon schandalig deze hele gang van zaken! :(. Krachtwijken verworden tot verkrachtwijken. Maastricht is er voor alle inwoners. Meer woorden wil ik er niet aan spenderen.

       Opmerking


       • Live vanuit de raadzaal

        Beste MO'ers,

        De techniek staat voor niets. Vanuit de raadzaal kan ik de raadsvergadering "live" verslaan.
        We zijn nu bij agendapunt 2.2 (Initiatief raadsvoorstel D66) over Poppodium Maastricht.
        Het ziet er naar uit dat een meerderheid van de raad dit initiatief raadsvoorstel zal gaan steunen.
        De PvdA en VVD houden zich in eerste termijn een beetje op de vlakte, de LPM en de CVP zijn tegen, hoewel ze het een sympathiek voorstel vinden, maar maken andere (financiele) afwegingen.
        De wethouder (Costongs) is nu aan het woord. Hij wil het poppodium in een groter, regionaal, verband zien. Wordt dus vervolgd, maar het lijkt dat een meerderheid voor zal stemmen.

        Update:
        Alleen de LPM stemt uiteindelijk tegen. De CVP stemt nu niet tegen, en wacht af waarmee de wethouder tzt daadwerkelijk komt.
        Last edited by Pier; 27 september 2011, 16:56.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
         Beste MO'ers,

         De techniek staat voor niets. Vanuit de raadzaal kan ik de raadsvergadering "live" verslaan.
         Update:
         De CVP stemt nu niet tegen, en wacht af waarmee de wethouder tzt daadwerkelijk komt.
         Beste Pier,

         wij verwachten ook niet anders van onze verslaggevers! Actueel, beschikkend over de laatste technische snufjes etc.
         Is tzt wat beter te bepalen? Ik ken de bloemrijke taal van Wethouder Costongs.

         Opmerking


         • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
          Beste Pier,

          wij verwachten ook niet anders van onze verslaggevers! Actueel, beschikkend over de laatste technische snufjes etc.
          Is tzt wat beter te bepalen? Ik ken de bloemrijke taal van Wethouder Costongs.
          Wat "tzt" precies in tijd nu inhoudt durf ik even niet te zeggen. Costongs moet nu echter met een voorstel, met financiele onderbouwing, komen. Wat in ieder geval niet gebeurt is dat het poppodium niet gefinancieerd wordt uit het budget MCH2018.
          Dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom de LPM tegen stemde.

          Ik verwacht een collegevoorstel begin 2012.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
           Het wordt met de dag spannender, 'n live verslag

           Kun je tussen neus en lippen laten weten dat de Lambertuskerk bijna klaar is en alle voordelen van deze locatie -zoals we die hier hebben opgesomd- eventjes aanstippen?
           Ik mag toch hopen dat de raadsleden ook live meelezen
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Burgerinitiatief "Tapijnkazerne"

            Momenteel is de raad bezig met agendapunt 2.3 bezig.

            De navolgende partijen, PvdA, Seniorenpartij, GroenLinks, D66, VVD, SBM en TON hebben een amendement ingediend waarin zij verzoeken om de zinsnede " in de behouden bouwwerken (op het kazerneterrein, Pier) een varieteit aan (binnen)stadfuncties te huisvesten (waaronder de universiteit)" te schrappen.

            Dit amendement wordt, zoals te verwachten valt, aangenomen. Alleen de LPM en de CVP stemmen tegen.
            Wel nog iets opmerkelijks. De raadsleden die de universiteit als werkgever hebben, geven te kennen niet mee te stemmen. Het zijn de dames M. Fokke, J. Dols en V. Heijnen.
            Op die manier kan hun niet verweten worden om voor/tegen de belangen van hun werkgever te stemmen. Dat is wel zo helder.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Eijsden-Margraten wil geen verplaatsing coffeeshops

             Pier, volgens mij komt dit ook aan bod?

             Eijsden-Margraten wil geen verplaatsing coffeeshops             Eijsden-Margraten gaat alles op alles zetten om te voorkomen dat buurgemeente Maastricht 3 coffeeshops verplaatst naar de gemeentegrens. Maastricht wil de shops weg hebben uit de binnenstad en de gemeenteraad verandert daarom dinsdagvond het bestemmingsplan. Maar Eijsden-Margraten vreest grote overlast op de nieuwe locatie.

             http://www.l1.nl/L1NWS/mediaplayerpo...eoId/1_5414002
             Last edited by Pier; 15 december 2014, 18:47. Reden: Verwijderen foto ivm ontbreken auteursrecht

             Opmerking


             • Agendapunt 6.1 is " Spreiding Maastrichtse coffeeshops: Kobbesweg".

              Dus nog even wachte.
              Tot 20.00 uur is er pauze
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Zo snel hebben we het verslag (rechtstreeks) nog nooit gehad!
               Chapeau Pier!
               Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

               Opmerking


               • Raadsvergadering hervat.

                We zijn dus nu bezig met agendapunt 6.1.
                Pers, o.a. L1 (vermoed ik), is ook aanwezig.
                Ik vraag me af waarom?

                E.e.a. Is toch al min of meer beslist in de Cie Algemene Zaken & Middelen.
                Nu aan het woord V. Heijnen (CDA), tegenstander van spreiding.
                Haar bijdrage was kort en krachtig.
                Deze discussie is, vlgs. haar, voor de buhne.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X