Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Interpellatiedebat over WMO-raad, aangevraagd door CVP

  (Oorspronkelijk door mij geplaatst op 29 juni 2011 te 21.46 uur)

  Oorspronkelijk geplaatst door Pier
  De raadsgriffie, die ik eigenlijk verwijt dat ze slechts heel summier inlichtingen verschaffen over de aanstaande raads- en commissievergaderingen, heeft ook (nog) niets van zich laten horen :(
  Het gaat met de informatievoorziening door de raadsgriffie al gelijk “mis” in het begin.
  Daar waar ik de raadsgriffie verwijt dat zij (voor de leek) de raadsvergaderingen op internet niet voldoende inzichtelijk maakt, blijkt dat er “plotseling” een agendapunt (2.2) is ingelast.
  Gelukkig had Mia Dircke (CVP) mij dit op zondagavond (26 juni 2011) al laten weten.
  De raadsgriffie had het dus uiterlijk maandagochtend ook kunnen weten. Ik vermoed zelfs dat zij dit al veel eerder wist.
  Hoe dan ook, de raadsgriffie liet het na dit duidelijk te vermelden op internet.

  Het ingelaste agendapunt betrof een interpellatiedebat inzake de WMO-raad en was dus aangevraagd door de CVP, Jan Hoen.

  De WMO-raad, zoals wellicht bekend, is een wettelijk verplicht adviesorgaan voor het college van B&W en heeft op 16 juni 2011 aan het college van B&W (ic. wethouder M. Damsma (D66)) laten weten haar werkzaamheden te beëindigen.

  Jan Hoen stelde hierover 9 vragen aan de wethouder. Vragen overigens die hij eerder al schriftelijk aan de wethouder had laten toekomen.

  Even een kort chronologisch overzicht (in mijn eigen woorden)
  Op 23 maart 2011 geeft de WMO-raad aan zich niet serieus genomen te voelen door B&W.
  Op 8 april vindt er overleg plaats tussen de WMO-raad en verantwoordelijk wethouder M. Damsma.
  Op 11 mei, en dit is m.i. cruciaal, zou de WMO-raad, aldus wethouder Damsma in haar 1ste termijn, hebben laten weten tevreden te zijn met de uitkomst van het gesprek van 8 april en haar werkzaamheden voort te zetten.
  Op 31 mei 2011 vindt er een overleg plaats tussen B&W en alle (wettelijk verplichte) adviesraden van de gemeente, waaronder de WMO-raad. Alleen de Sportraad is dan verhinderd. Er worden afspraken gemaakt over o.a. de werkwijzen en de communicatie
  Volgens de wethouder was dit een constructief overleg.
  Op 16 juni 2011 valt dan de brief van de WMO-raad op het bureau van B&W, waarin de WMO-raad aangeeft haar mandaat terug te geven aan het college.
  De WMO-raad voelt zich niet serieus genomen.
  Volgens wethouder Damsma heeft er op 27 juni nog een gesprek plaatsgevonden tussen de WMO-raad, de wethouder en burgemeester Hoes.

  De wethouder geeft aan dat zij altijd naar eer en geweten heeft samengewerkt met de WMO-raad en dat het besluit van de WMO-raad om het mandaat terug te geven aan het college, voor haar als een complete verrassing kwam.

  In 2de termijn geeft Jan Hoen aan dat hij het gevoel heeft dat dit college, al sinds hun aantreden, adviesraden niet echt serieus neemt.
  Nu de wethouder beweert dat de WMO-raad op 11 mei zou hebben laten weten tevreden te zijn met de uitkomsten van het gesprek van 8 april, wil Hoen dit wel eens zwart op wit zien. Als dit zo zou zijn, zo constateert hij terecht, zit een partij hier te jokken. Of de WMO-raad vertelt (aan de CVP) niet de gehele waarheid, of de wethouder interpreteert e.e.a. verkeerd.

  Alvorens wethouder Damsma deze vragen in 2de termijn gaat beantwoorden vraagt zij om een schorsing.

  Positief is om te zien dat de voorzitter van de raad, i.c. dus burgemeester Hoes, de raadsvergadering niet schorst , maar andere agendapunten er snel doorheen jast (in de positieve betekenis van de uitdrukking wel te verstaan, denk bijvoordeeld aan enkele hamerstukken), terwijl wethouder Damsma, waarschijnlijk met haar ambtenaren, de vragen in 2de termijn snel bespreekt.

  Als wethouder Damsma in 2de termijn de vragen van Jan Hoen beantwoordt, blijkt het navolgende. De wethouder moet een eerdere bewering, namelijk dat de WMO-raad op 11 mei 2011 gezegd zou hebben dat zij tevreden zijn met de uitkomsten van het gesprek van 8 april, nuanceren!
  Wat blijkt, de WMO-raad heeft toen slechts gezegd dat zij haar werkzaamheden voorlopig nog wel wil voortzetten.
  Dat is nogal een nuancering lijkt mij………

  Wat ik niet begrijp is dat de raad, dan wel Jan Hoen, na zo’n nuancering niet doorpakt!?!
  Hier staat dus een wethouder die kennelijk niet goed aanvoelt wat bij een (WMO-advies)raad werkelijk speelt. Dat is nogal wat.
  Anderzijds, de coalitiepartijen zullen waarschijnlijk nooit accepteren dat “hun” wethouder te zwaar onder vuur komt te liggen. Dus in die zin moet wellicht geconstateerd worden dat de CVP haar punt heeft gemaakt en is het goed dat men weer over gaat tot de orde van de dag.

  Overigens diende het CDA nog een motie in om de raad beter te informeren over de afspraken en processen die de respectievelijke wethouders met hun adviesraden maken.
  U raadt het al. Deze motie redde het niet en werd alleen gesteund door de SP, LPM en de CVP.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • "vermiste data"

   Bovenstaande data werd door mij, na superieur speurwerk van Clio, waarvoor dank , teruggevonden in Google cache.
   Toch is het mogelijk dat enkele berichten verloren zijn gegaan.

   Onderstaand zijn zeker enkele berichten, ik vermoed hoofdzakelijk van "Klaas", verdwenen. Helaas.
   Klaas klaagde (terecht?) hoofdzakelijk over de wijze waarop het Kommelkwartier in zijn ogen was bedonderd door achtereenvolgens de verantwoordelijk wethouder J. Costongs (PvdA) en de thans verantwoordelijk wethouder Mieke Damsma (D'66).

   Klaas toonde op onze site enkele documenten waaruit bleek dat het college zich kennelijk niets gelegen lieten liggen aan een afspraak, namelijk dat er geen opvanghuis voor drugsverslaafden en thuis- en daklozen meer zou komen in het Kommelkwartier, als de buurt akkoord zou gaan met de opvang van verslaafden en thuis- en daklozen in "Jekerzicht".
   De gemeente opende, volgens Klaas tegen de afspraken in, wel een Domushuis aan de Brusselsestraat.

   Ik hoop dat ik de verloren gegane data zo goed heb samengevat. Anders horen we het wel van Klaas.

   Op deze berichten van Klaas reageerde het burger-niet-raadslid van Trots op Nederland, afdeling Maastricht, Ben Peters door een internet-link te plaatsen.

   Onderstaand het vervolg van de berichten.....
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • (Oorspronkelijk door mij geplaatst op woensdag 20 juli 2011, 00:45 uur)

    Van harte welkom benpeters !!!

    Leuk dat je even reageert.
    Voor de MO'ers die zich afvragen wie Ben Peters is.....klik dan HIER.

    Nu roem ik Trots Op Nederland (TON) vaak voor haar korte en daadkrachtige antwoorden, maar om nu enkele een link te plaatsen als reactie, is wel wat erg kort....

    Persoonlijk vind ik de antwoorden van het college, op de ex. art. 39 RvO vragen van TON, erg "politiek", i.c. dus onleesbaar en niets zeggend.

    De eerste volzin van het antwoord op vraag 1 staat bol van foute (leesteken)grammatica en is daardoor haast onleesbaar. Of ben ik de enige die het pas na 2-3x lezen begrijpt c.q. denkt te begrijpen?

    De vragen 2 en 4 worden m.i. feitelijk helemaal niet beantwoord.
    Of lees ik in vraag 2 dat het college eigenlijk zegt dat men de Wmo-raad wel waardeert, maar dat men de Wmo-raad eigenlijk niet (vaak) om advies hoeft te vragen want het beleid is helder en men hoeft het alleen nog uit te voeren?

    Kortom Ben, mag ik je uitnodigen ons op de hoogte te houden van hetgeen TON voornemens is te doen met deze antwoorden?

    En als je toch bezig bent met het beleidsvlak van wethouder Damsma, zou je dan ook nog de klacht van Klaas eens kunnen bekijken?
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • (Oorspronkelijk geplaatst door Clio op 20 juli 2011, te 01.39 uur)

     Oorspronkelijk geplaatst door Pier
     Van harte welkom benpeters !!!
     Daar sluit ik me graag bij aan. TON heeft niet meteen mijn sympathie, maar ik waardeer de moeiten en inspanningen die men doet om voeling te houden met het veld. TON is geloof ik de enige partij in de huidige gemeenteraad die altijd meteen reageert op Piers missiven. Ook al is dat incidenteel alleen in de vorm van een ontvangstbevestiging, men komt er steeds binnen een redelijke termijn op terug. Daar kunnen D66 en andere door onze pierlementariër gewraakte f(r)acties nog veel van leren.

     Oorspronkelijk geplaatst door Pier
     Persoonlijk vind ik de antwoorden van het college, op de ex. art. 39 RvO vragen van TON, erg "politiek", i.c. dus onleesbaar.

     Ik heb het na twee keer lezen opgegeven: ONLEESBAAR! In mijn omgeving noemt men dat ook wel een tekst met een hoog abstractiegehalte.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • (Oorspronkelijk geplaatst op 20 juli 2011, te 02.02 uur door Wigo)

      En dat terwijl Burgemeester Hoes onlangs nog heeft geroepen dat de ambtenaren in een voor eenieder duidelijke, heldere en begrijpelijke taal moeten communiceren !
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • (Oorspronkelijk geplaatst door Benpeters op 20 juli 2011, te 09.53 uur)

       Hallo allemaal,

       ik zal proberen het een beetje te plaatsen in het verhaal van Pier. Met name de WMO en alles eromheen heeft onze volle aandacht. Naar aanleiding van vragen die oa. de CVP heeft gesteld begin dit jaar, zijn we er nog dieper ingedoken.Nadat aan de wethouder werd gevraagd in contact te treden met de WMO-raad en zij dit toezegd heeft ligt er hier een taak. Op 14 juni was er dan ook de 1e (openbare) vergadering van de WMO-raad, nàdat ze hun werkzaamheden hadden opgeschort. Ook hun agenda was openbaar en daaruit kon ik opmaken dat de insteek was hoe verder te moeten als WMO-raad. Wat mij toen al bevreemdde was, dat er geen enkele afgevaardigde bijzat van de gemeente, en dat terwijl het toch in een vergaderzaal was bij de gemeente zèlf.(sterker nog, ik was de ènige toeschouwer) Al vrij snel werd duidelijk dat er geen enkel contact meer is geweest met deze raad, waarna een opsomming plaatsvond van alles wat wel gebeurd was. Dit heeft er dan ook uiteindelijk in geresulteerd dat de WMO-raad haar opdracht teruggegeven heeft aan het college. Dit was dan voor ons ook de aanleiding om de vragen te gaan stellen, om nog eens alles helder en duidelijk te krijgen.(hoewel we de antwoorden natuurlijk konden vermoeden, maar alles moet uiteindelijk eens formeel en schriftelijk vastgelegd worden) De eerste reactie hierop, van Jan Hoen, was dat hij een motie of interpellatiedebat zou aanvragen. Dit hadden wij natuurlijk ook kunnen doen, maar de eerste aanzet was door Jan al gegeven in de raadsvergadering van maart, en zodoende zou hij hierin de leiding nemen. Wij hebben dan ook aangegeven hem hierin te steunen. Tijdens het debat werd duidelijk dat er niet genoeg steun zou komen om naar aanleiding hiervan een motie in te dienen, aangezien hiervoor geen meerderheid te vinden was. Op dit moment rest dan ook niets anders dan het gesprek met de WMO-raad direct na het zomerreces af te wachten, hetgeen wij dan ook met argusogen zullen volgen.

       Dit muisje zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen...
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • (Oorspronkelijk geplaatst door Benpeters op 20 juli 2011, te 10.00 uur)

        Oorspronkelijk geplaatst door Wigo
        En dat terwijl Burgemeester Hoes onlangs nog heeft geroepen dat de ambtenaren in een voor eenieder duidelijke, heldere en begrijpelijke taal moeten communiceren !
        Eens, maar het is niet iets wat je van vandaag op morgen verandert door een knop om te draaien.

        Van de andere kant mogen jullie van je gekozen raadsleden verwachten dat ze antwoord geven op jullie vragen in een voor de burger begrijpelijke taal. De raad heeft immers haar controlerende en informerende taak, dus vraag aan de raadsleden!
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • (Oorspronkelijk geplaatst door Benpeters op 20 juli 2011, te 10.20 uur)

         Oorspronkelijk geplaatst door Pier
         Van harte welkom benpeters !!!

         Leuk dat je even reageert.
         Voor de MO'ers die zich afvragen wie Ben Peters is.....klik dan HIER.

         Nu roem ik Trots Op Nederland (TON) vaak voor haar korte en daadkrachtige antwoorden, maar om nu enkele een link te plaatsen als reactie, is wel wat erg kort....

         Persoonlijk vind ik de antwoorden van het college, op de ex. art. 39 RvO vragen van TON, erg "politiek", i.c. dus onleesbaar en niets zeggend.

         De eerste volzin van het antwoord op vraag 1 staat bol van foute (leesteken)grammatica en is daardoor haast onleesbaar. Of ben ik de enige die het pas na 2-3x lezen begrijpt c.q. denkt te begrijpen?

         De vragen 2 en 4 worden m.i. feitelijk helemaal niet beantwoord.
         Of lees ik in vraag 2 dat het college eigenlijk zegt dat men de Wmo-raad wel waardeert, maar dat men de Wmo-raad eigenlijk niet (vaak) om advies hoeft te vragen want het beleid is helder en men hoeft het alleen nog uit te voeren?

         Kortom Ben, mag ik je uitnodigen ons op de hoogte te houden van hetgeen TON voornemens is te doen met deze antwoorden?

         En als je toch bezig bent met het beleidsvlak van wethouder Damsma, zou je dan ook nog de klacht van Klaas eens kunnen bekijken?
         In het kort; 3 x ja ;-)

         Wordt vervolgd
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • (Oorspronkelijk door mij geplaatst op 20 juli 2011, te 13.15 uur)

          Beste Ben,

          Ik denk dat wij op MO blij zijn met je uitleg en ook graag van jou vernemen hoe het verder gaat.
          Zoals al gememoreerd door Clio is niet direct iedereen gecharmeerd van (de landelijke) partij TON, maar wordt het wel ontzettend gewaardeerd als een lokale afdeling, van welke partij dan ook, uitleg geeft over haar zienswijze en beleid.

          We horen dus graag nog veel meer van jou en jouw afdeling.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Antwoord op draadje van Ben Peters

           (Oorspronkelijk geplaatst door Klaas op 20 juli 2011, te 13.31 uur)

           Hallo Ben. 3X ja
           Misschien een tip overleg eens met Esmiralda.
           Namelijk voor de verkiezingen Gemeenteraad 2010.
           Had zij net zoals ik moeite met de macht/machtmisbruik van bepaalde
           Buurtraden.(zie de ster weekblad)
           Inmiddels is er veel water de maas afgegaan.
           En ook door andere vragen gesteld
           oa Vogelaarsgeld .(Gierzwaluw project art 39) enz enz
           Het lijkt mij nu tijd om de vogelaars gelden eens onder de loep te nemen..
           Want als ik voor 90.000 euro aan ideetjes indien voor de buurt !
           ,en er is nog niet eentje bij voor de sociale minima.
           Dan wordt het toch tijd om wakker te worden.
           Voor belangstellende de lijsten ten alle tijden in te zien.
           In de hoorzitting werd mij gewezen dat mijn klacht.
           maar een gedeelte ( het alleen gaat om het verstrekken van gegevens of het onthouden van gegevens en onheus behandeld. door gemeente amtenaren.)
           bij de klachten com thuis hoort.
           Voor de rest moet ik zijn bij de maastrichtse politiek en/of Ombudsman
           Zuid Limburg.

           Gelukkig had ik een toehoorder Raadslid die onder de indruk was van het geen ik op papier had en verwoorde.
           Ik heb het volste vertrouwen dat er iets mee gedaan word.
           groet klaas..
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Oppermachtige topambtenaren?

            (Oorspronkelijk geplaatst door Clio op 20 juli 2011, te 18.00 uur)

            Vandaag werd mij bevestigd dat elke gemeente een wettelijke verplichting heeft:
            1. tot het instellen van een Wmo-raad;
            2. kennis te nemen van de adviezen die deze uitbrengt.

            Als ik dit goed begrepen heb, vraag ik mij af waar het in Maastricht met de democratie naar toe gaat. De Wmo-raad is een inspraakorgaan van de burgers bij het plaatselijk bestuur. Dat het kennelijk niet mogelijk bleek binnen de Raad voldoende draagvlak te creeëren voor het indienen van een motie tot onderzoek naar het communiceren tussen de twee partijen (initiatief Hoen /TON), is al erg genoeg. De door ons gekozen dames en heren zouden zich collectief moeten schamen, temeer daar juist Maastricht kampt met enorme problemen inzake de Wmo.

            Maar dat de verantwoordelijke wethouder c.q. het College geen vuist weet te maken tegenover de collectieve onwil van de ambtelijke staf, vind ik werkelijk laakbaar. Waar blijft de democratie wanneer het ambtenarenapparaat de dienst gaat uitmaken?

            Vroeger kampte niet alleen Maastricht, maar heel Limburg in de politiek met een decennia lang gegroeide hegemonie van het CDA. Dat leidde tot politieke onderonsjes en 'duistere machinaties' in de kroeg en de wandelgangen van de macht. Die monocultuur ligt inmiddels al weer jaren achter ons, maar in Maastricht lijkt er iets anders voor in de plaats gekomen: topambtenaren die zich lijdelijk, maar structureel verzetten tegen College en Raad. Terwijl die laatste als gemeentebestuur wettelijk door ons - het volk - zijn gekozen.

            Het benoemingsbeleid voor ambtenaren wordt goeddeels door de ambtenaren zelf uitgevoerd. Daar komt geen inspraak van ons aan te pas, en maar een piepklein beetje invloed vanuit 'de politiek'. Toch maken die ambtenaren al jaren de dienst uit. Ik ken gevallen waarbij burgers zeggen: 'Ik ben het volkomen eens met deze of gene actie, maar ik zal mij wel wachten om mijn naam hieraan te verbinden. Ik heb die ambtenaar in komende jaren nog nodig.' Zelfs weet ik van een situatie waarbij na jarenlang kluitjes in het riet men maar afwacht tot de betreffende topambtenaar met pensioen gaat. De kwestie betreft iets onnozels, maar de betreffende wethouder wist in dit geval ook geen vuist te maken. Men hoopt nu (tevergeefs?) op betere tijden.

            Wat ik nog het allerergste vind is, dat deze situatie kennelijk niet alleen wordt gedoogd, maar dat de mentaliteit van deze topambtenaren ongetwijfeld wordt overgenomen door het middelbare en lagere personeel. En zo groeien we naar een onofficiële en onwettige sub-bestuurslaag waar straks noch de burger, noch de politiek meer doorheen komt.

            Klinkt een beetje dramatisch, denkt u? Ik denk dat een onafhankelijk onderzoek naar mijn beweringen de burger (en de politiek) nog onaangename verrassingen zou kunnen opleveren.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • (Oorspronkelijk geplaatst door Klaas op 20 juli 2011, te 19.00 uur)

             Beste Clio.
             Democratie een prachtig woord doch in de praktijk wordt dit vaak met handen en voeten betreden.
             En dan hoeft je nog niet eens bij een top amtenaar te zijn.
             Probeer als burger maar eens je recht te halen.
             Bij voorbeeld buurtplatforms.
             Stichtingsvorm.
             Je vraagt inzage vergaderingen oa .
             Wie heeft de nieuwe voorzitter voor gedragen/gekozen.
             Word geen antwoord op gegeven,als je dan je richt tot Buurtgericht werken.
             Krijg je een standaard antwoord.
             Zie hier onder.
             In antwoord op uw brief kan ik u mededelen dat gemeente niet betrokken is bij de organisatievorm van buurtplatforms of buurtkaders.
             OOk het organiseren van buurtbijeenkomsten en de verslaglegging daarvan behoren tot de verantwoordelijkheid van het betreffende buurtkader.
             enz enz.
             En zo wordt je steeds rond gespeeld (al jaren)
             Ook een bekende schilder die gratis 200 schilderijen aanbood om enkele leegstaande etalage,s aan te kleden op de brusselsestr kreeg geen antwoord ibm (vogelaarsgeld besparing )
             klaas
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • (Door Clio oorspronkelijk geplaatst op 20 juli 2011, te 23.17 uur.
              Betreft een afsluitende conclusie van Clio op enkele eerdere grappige reacties die ik heb weggelaten, aangezien zie niets aan deze discussie toevoegden)

              Een ding is zeker: politiek is niets voor mij. Ik laat het maar weer aan jou over, Pier .
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • (Oorspronkelijk door mij geplaatst op 21 juli 2011, te 00.53 uur)

               Ik beschouw politiek het liefst als een vorm van psychologische kunst met een vleugje (ik kan geen beter woord bedenken dan de Duitse uitdrukking) Geheimtuerei.
               Politiek is een exponent van het klassieke toneel en/of opera.
               Jantje wil iets. Pietje wil het niet of wil het zelf hebben. Jantje beinvloedt (stiekem) Kareltje en samen zijn ze sterker dan Pietje. Pietje ziet een nederlaag aankomen en beinvloedt Marieke. Etc.. Etc..

               Je mag zelf Jantje naar eigen believen vervangen door iets of iemand anders.
               Het aantal namen mag je ook naar eigen goeddunken uitbreiden.

               Na afloop van de klassieke voorstelling gaan Jantje en Pietje samen naar de kroeg of, zoals in de Maastrichtste metafoor, naar de Chinees op de Markt.
               Een arme derde partij, bijvoorbeeld Klaas, die helemaal niets van dit toneelstukje afweet, is de gebeten hond en zit met de gebakken peren.

               Een kortere samenvatting van dit boeiende spel kan ik niet geven.
               Ikzelf ben ook totaal omgeschikt voor het vak van politicus en beperk me daarom maar tot het zijn van toneelrecensent.
               En we weten wat ze over toneelresensenten zeggen.... Het zijn gewoon jaloerse mensen die geen talent hebben om zelf op het toneel te staan!

               Clio, het laatste wat je moet doen is je erger..... dat verpest alleen maar de voorstelling
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • (Oorspronkelijk geplaatst op 21 juli 2011, te 09.28 uur, door Klaas)

                Heerlijk Pier
                Beter had je het niet kunnen verwoorden.
                Ik wou dat ik de gave bezat,het is ook een groot toneelstuk.
                Alleen eentje met een vieze smaak.
                Eer iedereen het door heeft zijn al diverse mensen van het podium
                verdwenen.
                Het mooiste toneelstuk was het kommelplein u weet wel daar waar dat mooie parkje voor in de plaats zou komen.
                ALS maar eenmaal die auto,s weg waren,
                Nu het resutaat kan iedereen zien voor het hotel zijn de parkeervakken 4 keer gewijzing.
                Ook al wordt de kant van dat mooie parkje al gebruik voor dat blik wat voorheen weg moest.
                Inderdaad politiek is een grote poppenkast, maar of je er altijd om kunt lachen!?! :(
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X