Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  ... en in de tussentijd heb ik wel de 5-3 overwinning van het Nederlands elftal op Hongarije gemist.
  Lang zo interessant niet, Pier. Ik ben benieuwd hoe het Timmerfabriekdossier gaat aflopen...

  Opmerking


  • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
   (...) dat het regiofonds "slechts" 8,75 miljoen euro in de Timmerfabriek stak, mn. vanwege het terugtrekken van de gemeente Meerssen.
   Meerssen wordt voor straf meteen ingelijfd. Wel de lusten, niet de lasten. Dat kan natuurlijk niet als je onderdeel bent van een stadsregio.

   Is er nog gesproken over Belvédère, Trega en de PDV's? Ik zag dat Kitty en de SP ex artikel 37 vragen hebben gesteld over de aangekondige juridische stappen van Trega, maar ik weet niet of zulke vragen in de raad besproken worden of dat ze gewoon schriftelijk beantwoord worden door het college.

   Ja, en dan MCH 2018. Maar je was nog bezig...

   Opmerking


   • art. 37 RvO vragen over de PDV

    Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
    (..)

    Is er nog gesproken over Belvédère, Trega en de PDV's? Ik zag dat Kitty en de SP ex artikel 37 vragen hebben gesteld over de aangekondige juridische stappen van Trega, maar ik weet niet of zulke vragen in de raad besproken worden of dat ze gewoon schriftelijk beantwoord worden door het college.

    (..)
    Neen, er is niet meer over de PDV's gesproken.
    De partijen die daar nog iets mee willen zijn misschien nu wat kruit aan het verzamelen.

    Ex art. 37 RvO vragen worden doorgaans niet in de (raads)vergaderingen besproken.
    Uiteraard kunnen de antwoorden van het college wel aanleiding geven tot raads- of commissievragen.

    Grappig overigens dat je uitgerekend nu iets over de vragen ex. art. 37 RvO vraagt.
    Gisteren gaf Jan Hoen namelijk weer een interessant lescollege in en aan de raad en aan het college.
    Hij wees wethouder J. Costongs er fijntjes op dat hij de vragen ex. art. 37 van het CDA in een persoonlijk, door Jan Hoen zelfs als HERDERLIJK (!) betiteld, schrijven beantwoordde.
    Maar wat blijkt?
    Vragen ex. art. 37 RvO worden helemaal niet aan de individuele wethouder gesteld, maar aan het voltallige college.
    Dus antwoorden ex. art. 37 moeten beantwoord worden in de zin van.... "Wij vinden dat...." en niet in de "ik" vorm.

    Overigens was de PvdA zo gefixeerd op het beschermen van hun wethouder, dat ze gelijk Jan Hoen erop wees dat wethouder Gerdo van Grootheest (GroenLinks) onlangs ook een antwoord ex. art. 37 gaf in de "ik" vorm.

    Het college moet dus kennelijk even op bijscholing.
    Het geeft wel haarfijn aan hoe de PvdA gisteren als een soort cordon om hun wethouder lag.......
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
     (..)
     Ja, en dan MCH 2018. Maar je was nog bezig...
     Neen, er is niet expliciet gesproken over Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 (MCH 2018 )
     Maar....... alweer de nestor van de gemeenteraad, Jan Hoen, stipte MCH 2018 wel even fijntjes aan.

     Vergeet niet dat de Timmerfabriek en MCH 2018 formeel weliswaar niets met elkaar te maken hebben, maar dat er feitelijk natuurlijk een causaal verband is.
     Als de Timmerfabriek een fiasco wordt, dan kun je in 2014 de kandidatuur voor MCH 2018 waarschijnlijk wel vergeten.

     Dus Jan Hoen, en ik begin steeds meer respect voor diens wijsheid te krijgen, zei gisteravond in het debat over de Timmerfabriek eventjes dat we aan de vooravond van MCH 2018 zitten en de raad nu al met elkaar overhoop ligt over het eerste het beste obstakel, namelijk het wel/niet goed informeren van de raad over de Timmerfabriek.

     Gisteren heb ik uiteraard zo links en rechts mijn oor te luister gelegd en ik concludeer, op persoonlijke titel, dat de partijen die tegen MCH 2018 zijn ook alles in het werk zullen stellen om de Timmerfabriek te laten mislukken.
     Het CDA heeft waarschijnlijk in eerste instantie niet tot doel de Timmerfabriek op te blazen, maar die hebben nog een rekening te vereffenen......

     De rol van de VVD is in dit hele dossier, of mogen we het al een affaire noemen?, wel cruciaal.
     Maar om dat nu uit te leggen...... ik moet ook maar eens een college gaan geven
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      Het college moet dus kennelijk even op bijscholing.
      En ik heb ook weer wat geleerd!
      Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      Neen, er is niet expliciet gesproken over Maastricht Culturele Hoofdstad 2018
      Wat gek, het Rekenkamerrapport 'Maastricht Culturele Hoofdstad' stond toch op de agenda? Of was dat een van de agendawijzigingen?
      Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      Als de Timmerfabriek een fiasco wordt, dan kun je in 2014 de kandidatuur voor MCH 2018 waarschijnlijk wel vergeten.
      Dat denk ik ook. Het is na de statenverkiezingen sowieso lastiger geworden. Vóór de verkiezingen gaven zowel de gemeente als de provincie aan dat ze, tegen de trend in, in cultuur wilden investeren. Nu PVV en VVD zo sterk zijn geworden, is de steun van de provincie voor MCH 2018 niet meer vanzelfsprekend. En in haar eentje kan Maastricht de kar echt niet trekken.
      Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      De rol van de VVD is in dit hele dossier, of mogen we het al een affaire noemen?, wel cruciaal.
      Maar om dat nu uit te leggen...... ik moet ook maar eens een college gaan geven
      Tja, 't zijn verwarrende tijden. Vroeger was de VVD gewoon de partij van de rijken en die rijken gingen naar de schouwburg, het concertgebouw en het museum. Dus die instellingen konden altijd wel op steun van de VVD rekenen. Maar sinds Wilders (maar ook onder invloed van het Amerikaanse populisme) is de VVD op cultureel gebied populistischer geworden, d.w.z. géén belastinggeld naar kunst en cultuur; ieder dopt zijn eigen boontjes maar (en de rijken kunnen het toch wel betalen).

      Opmerking


      • Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
       (..)
       Wat gek, het Rekenkamerrapport 'Maastricht Culturele Hoofdstad' stond toch op de agenda? Of was dat een van de agendawijzigingen?
       (..)
       Het doet mij oprecht goed dat je de agenda hebt gecontroleerd
       Ik moet zeggen dat ik uiteraard de agenda, de zgn. DEFINITIEVE (zie boven), heb en dat ik, eerlijk gezegd, schrok van het feit dat het "Rekenkamerrapport MCH 2018" op de agenda zou staan en ik beweer dat er niet over MCH 2018 is gesproken.

       Dus ik vreesde even dat ik misschien toch in slaap was gevallen op de publieke tribune
       Ik heb dus snel de definitieve agenda er nog eens bijgepakt, die ik gelukkig mee naar huis heb genomen.

       En wat blijkt?.... We hebben beiden gelijk

       Het bewuste agendapunt, Rekenkamerrapport MCH 2018, is opgevoerd onder punt 5.1, in de categorie 5, zijnde HAMERSTUKKEN

       Dus, het rekenkamerrapport is formeel wel ter sprake gekomen, maar is als hamerstuk afgehandeld, hetgeen betekent dat er niet over gediscussieeerd is.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Toch vreemd dat ze daar een hamerstuk van gemaakt hebben. De rekenkamer is over het algemeen tevreden over de manier waarop de kandidatuur van MCH 2018 tot nu toe gemanaged is. Maar onderstaande paragraaf komt uit hetzelfde rapport en dat lijkt me toch niet iets waar je als gemeenteraad even aan voorbij gaat:

        "de raming van € 80 miljoen voor de programmering is gebaseerd op de ervaringen van de steden die de laatste jaren Culturele Hoofdstad van Europa zijn geweest. De raming is niet gespecificeerd. (...) De mate waarin het budget kan worden opgebouwd uit bestaande cultuurmiddelen van de betrokken steden en provincies is niet aangegeven."

        Opmerking


        • Tja, de vraag is of het vreemd is?
         Ik neig je gelijk te geven, maar inmiddels heb ik geleerd dat wanneer het gaat om enkele duizenden euro's de gemeenteraad wel enig idee heeft over welk bedrag men spreekt, maar als het over miljoenen gaat dan is het een abstract getal.
         Je ziet dit gedrag steeds.
         Het A2-project, heeft weliswaar lang geduurd, maar men strooide met de miljoenen.
         Datzelfde geldt voor het RMP en het PDV verhaal.

         Maar waar ging wel uren discussie aan vooraf?
         Een amendement over aanpassing inzake het MVV dossier over een fictief bedrag van € 66.500,- en een paar duizend euro's over de motie inzake de motie voor de invalidenparkeerkaart.

         Dus, je conclusie is terecht, maar het gedrag is verklaarbaar.
         Bovendien, de tegenstanders van MCH 2018, richten hun pijlen op een heel ander bord en wachten het moment af om de pijlen af te schieten.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Motie CVP over elektrische fiets

          Oorspronkelijk geplaatst door Clio Bekijk bericht
          Die electrisch ondersteunde fiets is al lang een droomwens. Ik ben benieuwd!
          Misschien zien we Clio binnenkort op een stalenros, met een ondersteunend motortje, door de binnenstad crossen, want...


          MOTIE

          De Raad der Gemeente Maastricht in vergadering bijeen op 29 maart 2011;

          overwegende dat:


          de bereikbaarheid van de gemeente Maastricht een punt van grote zorg          is en aanzienlijk verbeterd dient te worden;          uit onderzoek (TNO) blijkt dat het gebruik van elektrische fietsen de

          bereikbaarheid kan verbeteren, als alternatief voor de auto;          het fietsgebruik gestimuleerd dient te worden;

          het gebruik van elektrische fietsen bijdraagt tot vermindering van

          fijnstof en CO2 en daardoor een substantiële bijdrage levert aan een


          beter klimaat en vermindering van de gezondheidsrisico’s;          er in de gemeente Heerlen vanaf medio maart de mogelijkheid is voor

          bepaalde doelgroepen om subsidie te verkrijgen bij de aanschaf van


          een elektrische fiets;

          Verzoekt het college om:

          Te onderzoeken of binnen het plan “Maastricht Bereikbaar” een mogelijkheid gevonden kan worden om voor een brede groep waaronder ouderen, mensen met een beperking en anderen die anders noodgedwongen gebruik moeten
          maken van een auto, elektrische fietsen tegen een gereduceerde prijs beschikbaar te stellen;
          de Gemeenteraad voor de behandeling van de Kadernota in kennis te stellen van de resultaten van dit onderzoek;
          en gaat over tot de orde van de dag.          Maastricht, 29 maart 2011.
          CVP – Jan Hoen


          De motie kreeg de steun van CDA, PvdA, SPM, GL, TON, SBM, SP, LPM en CVP (28 )
          Tegen de motie stemden de fracties D66 en VVD (8 )
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • TON wil een wijziging van het vergaderstelsel en invoeren spreektijden

           Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
           Vandaag, 29 maart 2011, was er dus weer een raadsvergadering.
           (...)

           Het CDA, de PvdA, GroenLinks, SP, CVP en SBM dienden samen een Motie NOODOPVANG in.
           (...)

           Als je kijkt naar het aantal indieners, dan weet je van te voren dat die motie met 21 tegen 16 stemmen (2 raadsleden (SP en CDA) waren met kennisgeving afwezig) wordt aangenomen.
           Maar neen, de raad discussieert eerst nog een uur over deze motie.
           In mijn verslag van de raadsvergadering van 29 maart j.l. gaf ik al een beetje aan dat lang vergaderen (meestal) overbodig is.
           Een ander signaal was dat burgemeester Onno Hoes, volgens mij kort voor hij de vergadering schorste voor het diner, te kennen gaf dat hij binnenkort eens met de raad wil overleggen of de duur van de spreektijd niet gelimiteerd kan worden.

           Of het toeval is of niet, maar in de bewuste raadsvergadering van 29 maart 2011, ik heb mijn aantekeningen er vandaag nog eens op nageslagen, heb ik inderdaad genoteerd dat Kitty Nuijts (LPM) en Leny Eijssen (SP) opvallend kort spraken.

           "Waar leidt dit alles heen?", zult u zich wellicht afvragen

           Nou, tot het navolgende.
           Gisteren, zaterdag 9 april 2011, verscheen er een persbericht van Esmiralda Thieme, de fractievoorzitster van T.O.N. in de Maastrichtse gemeenteraad.

           "
           Trots op Nederland dient een verzoek in om te komen tot een wijziging van het vergaderstelsel en invoeren spreektijden.

           Trots op Nederland zal tijdens het algemene zaken en middelen overleg een verzoek indienen om te komen tot een wijziging van het huidige vergaderstelsel. Ook zal een voorstel worden gedaan om met vaste spreektijden te gaan werken.

           Over het Maastrichtse vergaderstelsel bestaat al langer onvrede. De lokale politici zijn zich er terdege van bewust dat veel vergaderingen voor de meeste burgers weinig uitnodigend zijn. Daarnaast zijn de lange avonden die aan de vergaderingen worden besteed een bron van ergernis. Ook herhalen raadsleden in de raadsvergadering hetgeen eerder in de commissievergaderingen is besproken. De dualisering zou moeten leiden tot effectiever en efficienter vergaderen. De werkelijkheid is anders.
           Het voorstel van Trots op Nederland omhelst het afschaffen van de vele commissievergaderingen om hiervoor in de plaats beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen te laten plaatsvinden voor raadsleden. Ook wil Trots op Nederland vaste spreektijden invoeren voor bijdrages tijdens de raadsvergaderingen.

           Voornoemd vergaderstelsel wordt al in vele gemeenten gebruikt, en blijkt succesvol te zijn.

           Een succesvolle invulling van het nieuwe vergaderstelsel zal samenhangen met het bereiken van overeenstemming tussen de verschillende fracties.

           Esmiralda Thieme
           Fractievoorzitter Trots op Nederland"

           Laat ik voorop stellen dat ik wel gelukkig ben met een dergelijk voorstel. Toch vervolg ik met een "maar".....


           Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat "het Volk" haar volksvertegenwoordigers (in de Maastrichtse raad) heeft gekozen om namens hen het woord te voeren.
           In Maastricht is daar de wellicht ongelukkige constellatie van 11 (!!) partijen uit tevoorschijn gekomen.
           Als die elf partijen allemaal het woord gaan voeren in de raadsvergadering EN de commissievergadering EN daar bovendien geen maximale tijd aan verbonden is, dan is het meestal zo dat die vergaderingen onnodig lang gaan duren en herhalingen van zetten zijn.

           Zoals de motie NOODOPVANG bijvoorbeeld. Je weet van tevoren dat die motie het gaat halen, dus om daar veel woorden vuil aan te maken.......


           Dat neemt echter niet weg dat tegenstanders van een bepaald beleid, die u of ik wellicht hebben gekozen, wel de ruimte moeten krijgen om in de belangrijkste beraadslaging in de gemeentepolitiek, namelijk de raadsvergadering, tegen het beleid te kunnen ageren, al is dit alleen maar voor het laten horen van hun argumenten of wellicht hun emoties.


           Anderzijds is het zo dat een lang (tegen) betoog uiteindelijk nergens toe leidt als er al direct een duidelijke meerderheid is, bijvoorbeeld als dit tijdens de beraadslaging in voorafgaande commissievergadering al blijkt.

           Het vaststellen van (een maximale) spreektijd is daarom hoe dan ook een compromis van tegengestelde (democratische) belangen.
           In een gemeenteraad met elf partijen is m.n. het maximaliseren van spreektijd daarom waarschijnlijk een goede zaak.

           Ik ben benieuwd of dit initiatief van TON het gaat redden.

           Wordt ongetwijfeld ook vervolgd......
           Last edited by Pier; 10 april 2011, 15:53.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • He, wat een lang verhaal, Pier
            Don't PRESS me....

            Opmerking


            • Haha, straks krijg je Esmiralda nog op je dak

             Opmerking


             • Geachte voorzitter, sorry ik bedoel natuurlijk beste Pier en anderen, het somtijds ongedisciplineerd vergaderen en het overschrijden van spreektijden is mij al decennia lang een doorn in het oog. Sommigen voorzitters doen het beter dan de anderen en kappen af.

              Het verbale vermogen van veel volksvertegenwoordigers is soms om te huilen. "Tot hier en niet verder", hoor je zelden. "Ik heb reeds gezegd tot ... " tot mijn afgrijzen veel te vaak. Er is een partij voor een bepaalde leeftijdscategorie waar het woordje "tot" waarschijnlijk verplichte kost is geworden.

              Een cursus formuleren en spreken in het openbaar zou verplicht moeten zijn voor degenen die dit vermogen niet ontwikkeld hebben of de gave om, niet hebben.

              Een betere dossierkennis en het intensiever voorbereiden van bepaalde agendapunten zal zeker helpen om efficiënt te delibereren.

              Verder zou er mijns inziens meer gehyperlinkt moeten worden. Dus niet "zoals wij al eerder hebben verklaard" (en dan komt de hele riedel weer), maar zie vergaderstuk dd. enz. of brief nr. zoveel.

              Het integraal uitzenden door media van raadsvergaderingen is volgens mijn bescheiden mening een stimulans om te komen tot een beter vakmanschap.
              Tot heden werden enkel wegzendvergaderingen publiekelijk uitgezonden of nonsenszittingen zoals de sleuteloverdracht.
              Men zal zeker veel beter zijn zegje voorbereiden en dus nadenken over, vooraf. Bovendien zullen enkele raadsleden wellicht eens een ander jasje aandoen, een paar kilootjes afslanken, eens bij een goede modezaak inlopen of een coiffeur vaker zien. Het resultaat van deze inspanningen is dan prettig voor het oog.

              Het aangename gevoel voor het oor zal echter door de raads/commissieleden zelf veroorzaakt moeten worden.


              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
               (..)
               Het verbale vermogen van veel volksvertegenwoordigers is soms om te huilen. "Tot hier en niet verder", hoor je zelden. "Ik heb reeds gezegd tot ... " tot mijn afgrijzen veel te vaak. Er is een partij voor een bepaalde leeftijdscategorie waar het woordje "tot" waarschijnlijk verplichte kost is geworden.

               Een cursus formuleren en spreken in het openbaar zou verplicht moeten zijn voor degenen die dit vermogen niet ontwikkeld hebben of de gave om, niet hebben.

               Een betere dossierkennis en het intensiever voorbereiden van bepaalde agendapunten zal zeker helpen om efficiënt te delibereren.

               Verder zou er mijns inziens meer gehyperlinkt moeten worden. Dus niet "zoals wij al eerder hebben verklaard" (en dan komt de hele riedel weer), maar zie vergaderstuk dd. enz. of brief nr. zoveel.

               Het integraal uitzenden door media van raadsvergaderingen is volgens mijn bescheiden mening een stimulans om te komen tot een beter vakmanschap.
               (..)
               Ik zal proberen om het kort te houden....

               Breur heeft een goed punt daar waar het gaat om het integraal uitzenden door de lokale media.
               Dat zal mogelijk een beter beeld geven aan de bevolking dan nu het geval is.
               Overigens kun je alle vergaderingen op internet achteraf wel integraal bekijken. Maar wie van jullie doet dat ?????

               Zeker zou het wenselijk zijn als een volksvertegenwoordiger "(om)dat" zou zeggen i.p.v. "tot" en daarbij ook nog goed zou kunnen debateren.
               Echter, we praten over een VOLKSvertegenwoordiger en het kan en mag niet zo zijn dat de persoon waar ik of anderen vertrouwen in hebben, maar die helaas niet zo welbespraakt is, ons niet zou kunnen vertegenwoordigen.

               En wat dossierkennis betreft..... Ik ben er inmiddels heilig van overtuigd dat het absoluut onmogelijk is om te veronderstellen of te verwachten dat raadsleden dossierkennis hebben van ingewikkelde dossiers.
               Sommige dossiers zijn zo ingewikkeld, denk aan het A2 dossier of de PDV locaties met het maaskruisend verkeer, maar inmiddels ook het coffeeshopbeleid, MCH2018 en de Timmerfabriek, dat het onmogelijk is om dit als raadslid of lokale partij nog te kunnen overzien.

               Over een dossier als wel/niet betaald parkeren voor invaliden, wel/niet gesubsidieerd schoolzwemmen en wel/niet hondenlosloopgebied op de St. Pietersberg, daar willen de raadsleden nog wel (onnodig) lang over debateren. Maar zulke dossiers zijn ook te overzien.

               Het is feitelijk een ramp.... Een oplossing heb ik overigens niet, maar ik heb wel diep respect voor het gemiddelde raadslid dat het wel nog probeert.
               Een goed voorbeeld daarvan vind ik Kitty Nuyts. Of ze nu gelijk heeft of niet, zij duikt wel vaak in ingewikkelde dossiers en komt met argumenten.

               Het is voorts alleen maar te hopen dat ambtenaren oprecht werken en integer zijn. Ik heb overigens geen aanwijzing dat dit niet het geval zou zijn !!
               Misschien moet de raad zich hoofdzakelijk daarop concentreren en zich beperken tot de hoofdlijnen.
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
                Overigens kun je alle vergaderingen op internet achteraf wel integraal bekijken.
                Boe daan ?
                Fallor ergo sum

                Opmerking

                Bezig...
                X