Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #31
  Vandaag, 31 mei 2022, ben ik voor het eerst in ruim 2,5 jaar weer eens fysiek aanwezig in de Maastrichtse raadszaal!

  Ik moet bekennen dat het een beetje onwennig voelt. De helft van de (nieuwe) raadsleden ken ik alleen van de foto, laat staan dat zij mij kennen.
  Maar dat zal in de komende 4 jaar wel veranderen.
  De agenda van de raadsvergadering is niet echt spectaculair, maar ja. We zijn er weer
  Last edited by Pier; 5 april 2023, 15:45.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #32
   In de raadsvergadering zijn we al bij agendapunt 24, de motie over de Dodenherdenking door de kinderraad.
   De motie is ingediend door de PVV, samen met nog 6 andere partijen.
   De wethouder, Niels Peeters (CDA), vindt het een sympathieke motie, maar zegt dat de gemeente er niet over gaat, maar dat het thuishoort bij het comit Dodenherdenking.

   Bijna alle partijen zijn het wel eens met de motie, maar enkele partijen, zoals GL, D66, M:OED en SAB (en ik vergeet wellicht nog een enkele partij), vinden het niet horen tot hun taak en vinden eigenlijk dat PVV een motie indient die niet ingediend had moeten worden.
   Bij de stemming stemden daarom D66 en M:OED - om formele redenen - tegen.
   Maar de (overbodige) motie is dus wel aangenomen.​
   Last edited by Pier; 5 april 2023, 15:46.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • #33
    Door naar agendapunt 25, de motie TOZO-regeling grenswerkers van VOLT.
    Het is een ingewikkelde motie, maar past helemaal in het Pan-Europese gedachtegoed van VOLT.
    De kwestie is dat Maastricht wel/niet beroep moet aantekenen tegen een rechtelijke uitspraak waarbij een grenswerker in het gelijk is gesteld over de woonplaatsvoorwaarde in de TOZO-regeling.

    Wethouder John Aarts (VVD) zit in een lastig pakket.
    Op 6 juni 2022 moet het hoger beroep zijn ingediend. Na ambtelijk overleg met Den Haag is besloten om vanochtend voorlopig beroep aan te tekenen.
    Pas op 8 juni is er formeel overleg met minister Van Gennip.
    John Aarts geeft aan dat hij met alle plezier aan de minister wil meedelen dat hij van de gemeenteraad de opdracht heeft gekregen om geen beroep in te dienen ic. het beroepen te trekken.
    Maar Het gevaar van het intrekken van hoger beroep is dat het wellicht leidt tot een juridisch precedent.
    De wethouder stelt voor de motie aan te houden. Nu bemoeit de Maastrichtse gemeenteraad zich met een zaak die onder de de rechter is.
    De fractievoorzitter van VOLT, Jules Ortjens, laat weten de motie niet in te trekken.

    Wethouder Aarts legt nogmaals uit wat eventueel de (inter)nationale gevolgen zouden kunnen zijn van het intrekken van het hoger beroep.
    Jules Ortjens stelt voor om de vergadering 10 minuten te schorsen voor overleg met de andere partijen.

    Na een schorsing blijkt de steun voor de motie grotendeels vervlogen. De meeste partijen geven aan de argumenten van de wethouder wel te volgen en vinden dat de motie aangehouden moet worden.

    De partijen die tegen de motie zijn, dan wel willen dat de motie wordt aangehouden zijn SPM, GL, D66, PVM, VVD, PVDD, SP, PVV, 50Plus en FvD.
    Wel steun is er van de zijde van CDA, PVDA, SAB, LPM en M:OED

    Nu wil D66 een schorsing.
    Na de schorsing deelt de indiener, VOLT, mee dat ze de motie aanhouden.​
    Last edited by Pier; 5 april 2023, 15:47.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • #34
     Erg "to the point" is die ingediende motie niet beste mensen.
     Er worden nog al wat termen gebruikt die los vast zijn.

     Mensen die je topic lezen maar er niet mee gemoeid waren begrijpen het misschien pas als we uitleggen wat TOZO "is".
     Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)


     TOZO bestaat uit twee delen, een lening of een uitkering voor Zelfstandige ondernemers (zonder personeel).zo maar van Sociale Zaken. Omtrend TOZO(3)
     voorbeeld: Het kan zijn dat we later dit jaar steekproefsgewijs alsnog een exploitatieoverzicht bij u opvragen.Maar ik ben het helemaal eens met John Aarts dat je over iets wat voor de rechterlijke instantie dient en momenteel aanhangig is in een rechtszaak geen motie kunt indienen.

     Als je al geen betaalbare woning kan vinden in Maastricht / Nederland moet je uitwijken naar Riemst, Veldwezelt, Lanaken of Bilsen maar bent wel voor Nederland een Kamer Van Koophandel geregistreerde zelfstandige die de omzetbelasting en inkomstenbelasting in Nederland betaald. Motie aanhouden VOLT. Of je Maastricht betaalbaarder maakt voor ondernemers is natuurlijk wel een vraag.

     Iets te oud voor re-educatie
     iets te jong voor afdanking
     m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

     Opmerking


     • #35
      Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
      Erg "to the point" is die ingediende motie niet beste mensen.
      Er worden nog al wat termen gebruikt die los vast zijn.

      Mensen die je topic lezen maar er niet mee gemoeid waren begrijpen het misschien pas als we uitleggen wat TOZO "is".
      Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)


      TOZO bestaat uit twee delen......
      (...)
      Je moet inderdaad (redelijk) ingeschoten zijn in deze materie om het te begrijpen.
      Ik moet ook bekennen dat ik het een heel ingewikkelde motie vond, maar de uitleg van John Aarts over de redenen om toch in beroep te gaan (althans voorlopig!) vond ik wel logisch klinken.
      Je zag ook in de zaal dat fracties gaandeweg van mening veranderden.
      Vooraf was (waarschijnlijk) iedereen het wel eens met de strekking cq. intentie van de motie, maar door de verklaring van wethouder Aarts veranderde dat. Althans dat was mijn indruk.

      Hoe dan ook, goed dat Antonius ons even wat meer uitleg heeft gegeven

      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • #36
       Stadsdeelwethouders in Maastricht

       Nu wel duidelijk is welke partijen en wethouders er op 14 juni 2022 worden gepresenteerd, terug te vinden in het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord 2022-2026 kunnen we in deze topic verder met postings betreffende ons stadsbestuur 2022-2026.

       Portefeuilleverdeling

       De coalitie partijen zijn overeengekomen dat Maastricht in de periode 2022-2026 bestuurd wordt door zeven fulltime wethouders, uiteraard naast de burgemeester.
       De wethouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de maatschappelijke opgaven uit dit voorliggend akkoord.
       De portefeuille-indeling is in hoofdlijnen overeengekomen.
       De fijn-afstemming vindt plaats na de benoeming van de wethouders in hun eerste collegevergadering.

       Persoonlijk ben ik wel blij met een portefeuilleverdeling in hoofdlijnen. Dat straalt vertrouwen uit.
       Uiteraard moet dit vertrouwen de komende tijd wel over en weer verdiend worden. Dat wordt nog wel een dingetje, maar de eerste stap is in ieder geval dat met er voor wil gaan

       Naast een inhoudelijke portefeuille-indeling is er ook voor gekozen om wethouders verantwoordelijk te maken voor een geografisch gebied.
       Persoonlijk ben ik geen voorstander van stadsdeelwethouders.

       In het hele coalitieakkoord 2022-2026 lees ik wel vaker kreten als
       "Daarvoor is een meer integrale benadering essentieel",
       "
       "We richten ons op het aanpakken van de oorzaken van de tweedeling in Maastricht, naast het managen van de gevolgen ervan"
       of
       "De verbondenheid binnen de stad en de wederkerigheid tussen de stad en haar inwoners kan en moet beter. Daar ligt voor ons een grote opgave"
       maar nergens lees ik waarom er gekozen is voor stadsdeelwethouders om alle bovenstaande kreten te realiseren

       Geografische portefeuille-verantwoordelijkheid is wel een belangrijk punt binnengehaald door de PvdA.
       In hun verkiezingsprogramma stond dat ze stadsdeelleiders en stadsdeelwethouders terug wilden hebben. (https://maastricht.pvda.nl/standpunt...en-veiligheid/)

       Maastricht krijgt de navolgende geografische verdeling:

       Maastricht West: Manon Fokke (PvdA)
       Maastricht Noord-West: Frans Bastiaens (Seniorenpartij)
       Maastricht Zuid-West: John Pas (D66)
       Maastricht Centrum: John Aarts (VVD)
       Maastricht Noord: Alex Meij (PVM)
       Maastricht Oost: Niels Peters (CDA)
       Maastricht Zuid: Anita Bastiaans (Volt)
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • #37
        Omdat je Pier nu een overgang maakt naar dit topic stadsbestuur-2022-2026, mis ik met al die nieuwe namen de vermelding van de portefeuille zelf gekoppeld aan de naam.

        ik pik even onderstaande uit je oud topic.

        Frans Bastiaens (Seniorenpartij):
        ruimtelijke ontwikkeling, cultuur en cultureel erfgoed, veerkracht in de wijken, ouderenbeleid. Stadsdeelwethouder Maastricht Noord-West

        Johan Pas (D66):
        wonen, onderwijs, welstand, studentenstad. Stadsdeelwethouder Maastricht Zuid-West

        Niels Peeters (CDA):
        economie en arbeidsmarkt, hoogwater, natuur en landschap, dierenwelzijn, sport, vergunnen. Stadsdeelwethouder Maastricht Oost

        Manon Fokke (PvdA):Alex Meij (PVM):
        sociale zaken en armoedebeleid, jeugdzorg en GGD, vastgoed en grondbeleid, personeel en organisatie. Stadsdeelwethouder Maastricht Noord.

        John Aarts (VVD):
        Hospitality en evenementen, mobiliteit, duurzaamheid, stadsbeheer. Stadsdeelwethouder Maastricht Centrum

        Anita Bastiaans (Volt):
        WMO, welzijn, duurzaam sociaal domein, Europa en de Euregio. Stadsdeelwethouder Maastricht Zuid.

        We gaan het beleven hoe veel ze gaan waarmaken.
        succes
        Iets te oud voor re-educatie
        iets te jong voor afdanking
        m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

        Opmerking


        • #38
         Even een korte vraag: welke wethouder gaat over monumentenzorg in Maastricht of moet ik nu bij de stadsdeelwethouder zijn die over het gebied gaat waar een monument staat? Ik vis nu nog in troebel water.

         Opmerking


         • #39
          Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
          Even een korte vraag: welke wethouder gaat over monumentenzorg in Maastricht of moet ik nu bij de stadsdeelwethouder zijn die over het gebied gaat waar een monument staat? Ik vis nu nog in troebel water.
          Ik weet het niet voor 100%, maar kijkende naar de portefeuilles die Antonius nog even duidelijk vermeld heeft - waarvoor dank -
          zou ik zeggen dat het wethouder Frans Bastiaens van de Seniorenpartij is.
          Hij heeft nml. "cultuur en cultureel erfgoed" in zijn portefeuille.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • #40
           Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

           Ik weet het niet voor 100%, maar kijkende naar de portefeuilles die Antonius nog even duidelijk vermeld heeft - waarvoor dank -
           zou ik zeggen dat het wethouder Frans Bastiaens van de Seniorenpartij is.
           Hij heeft nml. "cultuur en cultureel erfgoed" in zijn portefeuille.
           Ok. Merci Pier.

           Opmerking


           • #41
            Brandbrief naar de minister voor Klimaat en Energie

            Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn dat de beschikbaarheid van het elektriciteitsnetwerk van TenneT/Enexis (TenneT is de landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet) richting Limburg en Noord-Brabant ernstig beperkt is sinds een paar dagen.

            Kortheidshalve verwijs is naar een RaadsInformatie Brief (RIB ) die - aanvankelijk onder embargo - gestuurd is naar de raadsleden van onze gemeente.
            Dit embargo verviel gisteren en daarom is de RIB nu HIER te lezen.

            O.a. vermeldt deze RIB:
            "(..) "

            Deze totale lengte van de RIB is 104 (!!) bladzijden en deels vrij technisch.

            Het versturen van deze RIB zal ook een van de laatste daden zijn van Gert-Jan Krabbendam (GL) als wethouder Klimaat & Energie.
            Hoewel ik zeker weet dat Gert-Jan graag was doorgegaan met zijn wethouderschap, denkt hij nu misschien toch wel eventjes.. ...
            "Pfff, na mij de zondvloed
            Last edited by Pier; 10 juni 2022, 11:41.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • #42
             Vandaag, 13 juni 2022, is een extra ingelaste raadsvergadering ivm het bereikte coalitieakkoord 2022-2026 Maastricht, stad van verbondenheid.

             Het coalitieakkoord is uiteraard ondertekend door de 7 coalitiepartijen (SPM, CDA, PVM, PvdA, D66, VVD en VOLT) en SAB.
             Jos Gorren, de fractievoorzitter van SAB, deelde mij, voorafgaande aan de raadsvergadering, mee dat zijn partij zich kan vinden in het betreffende akkoord en daarom, als enige niet coalitiepartij, het akkoord mede ondertekend.​
             Last edited by Pier; 5 april 2023, 15:48.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • #43
              Na de eerste ronde, iedere partij mocht 8 minuten het woord voeren (exclusief interrupties), dus 16x8 minuten, was het 21.15 uur.
              Helaas moest ik toen de raadsvergadering verlaten.
              Ondanks dat ook dit college wil inzetten op 'fietsparkeerplekken' en 'fietsstraten', is het helaas nog zo dat de bewaakte fietsenstalling op de Markt in Maastricht al om 21.30 uur sluit.
              Aangezien in Maastricht toch met enige regelmaat wel eens een fietsje wordt gestolen, parkeer ik dus altijd 'bewaakt'.
              Dus ik heb helaas het 2de deel van de raadsvergadering thuis (terug) moeten kijken.
              Dat kan overigens HIER.

              Ik zal morgen nader ingaan op enkele bijdragen van de verschillende partijen.
              Het zal jullie niet verwonderen dat ik mn. heb uitgekeken naar de bijdragen van GL en SP.
              De SP-bijdrage was overigens de vermakelijkste

              Een hele goede bijdrage qua inhoud was van Bennie van Est van 50PLUS.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • #44
               Installatie college van B&W en nieuwe raadsleden

               Vanavond, 14 juni 2022, in een speciale raadsvergadering worden de nieuwe wethouders genstalleerd.
               Direct daarna de nieuwe gemeenteraadsleden geinstalleerd, te weten:
               - de heer H.I. Mermi (SPM)
               - de heer T.R. Gardien (D66)
               - de heer P.M.H. Brull (CDA)
               - de heer H.T.H. Borgignons (PvdA)
               - de heer J.C.R. van Heertum (VVD).

               Daarna is er feest en kan ons nieuw volwaardig stadsbestuur eindelijk aan de slag.
               Maar eerst terug naar gisteravond....​
               Last edited by Pier; 14 november 2023, 18:35.
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • #45
                Debat over coalitieakkoord 2022-2026

                Gisteren werd er dus gedebatteerd in de raad over het collegeakkoord.

                Uiteraard was de raad verdeeld.
                De coalitiepartijen, SPM, D66, PvdA, VVD, CDA, PVM en VOLT, gesteund door SAB, waren natuurlijk enthousiast.

                De oppositie kon je verdelen in twee kampen.
                De harde oppositie (althans zo interpreteer ik het), aangevoerd - om begrijpelijke redenen - door GroenLinks met steun van de SP en gevolgd door PvdD en uiteraard de LPM van Kitty Nuyts
                en
                de gematigde positie, gevormd door 50PLUS, M:OED, PVV en FvD.

                Onderstaand zal ik de visies van de 3 kampen in de raad proberen te verduidelijken.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X