Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Leedsjes

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #16
  Leedsjes

  Hakke op 't heukske vaan de Brakke

  Teks: ? - Meziek: ?

  1
  Hakke stoont te kakke op 't heukske vaan de Brakke
  En toen kaome twie klabakke en die naome Hakke mèt !

  2
  Frisse stoont te pisse in d'n hoof vaan de Clarisse
  En toen kaome twie pelisse en die naome Frisse mèt !

  3
  Sije stoont te spije in de Wolderse contrije
  En toen kaome twie lakeie en die naome Sije mèt !

  4
  Nieste stoont te sjiete in d'n hoof vaan de Zjezwiete
  En toen kaome twie bandiete en die naome Nieste mèt !

  5
  Pluime stoont te fluime boe de bere wel 'ns druime
  Twie die snie op gónge ruime naome Pluime stiekem mèt !

  6
  Jeuke stoont te beuke bij de nonne in de keuke
  En toe kaome twie zoen leuke en die naome Jeuke mèt !

  7
  Knolske droonk ei bolske op de merret bij Pie Knolske
  En toen veulde ze aon ze polske en ze naome Knolske mèt !

  8
  Dasse stoont te plasse in de Staar achter de basse
  En toen kaome twie paljasse en die naome Dasse mèt !

  9
  Kleine stoont te greine bijj z'n Ma achter de gordijne
  En toe kaome twie hiel fijne en die naome Kleine mèt !

  10
  Meeze waor aon 't peze, wouw de berreg op goon sjeze
  En toe kaome twie Chineze en die naome Meeze mèt !

  11
  Bolle laog te rolle mèt de maog vaan Oswald Knolle
  En toen kaome twie aw snolle en die naome Bolle mèt !


  Dit leed weurt miestal in beslote gezèlsjappe gezoonge.
  Al nao de beslotenheid weure de nudige variaties trop gemaak.
  Zoe zeet me tot 't kouplèt euver Oswald Kolle door Charles Thewissen zaoliger zouw zien gemaak.
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

  Opmerking


  • #17
   Leedsjes

   D'N AGENT
   Fietsefreem

   Teksschriever: Raymonde Quaedvlieg
   Meziek: J.G.M.Coenen


   Stop, stop, stop, zag d'n agent,
   kóm mer gaw op mèt die sent.
   Want geer höb miech get gemaak,
   daor achter waor 't bijjnao raak.

   Stop, stop, stop, zag d'n agent,
   kóm mer gaw op mèt dien sent.
   Geer zit gans fout dat wèt geer wel.
   En treuzel mer neet zoe,
   anders gaot geer in de cel.

   Lèts reej iech op mien fietske door Mestreech.
   Iech wis 't neet, mer iech had gaar gein leech.
   Opins zag 'n sjoen meidske stop.
   Iech meinde iech had sjans,
   meh ze had 'n patsj op häöre kop.

   Iech rijj dèks mèt d'n oto door Remung.
   Daor höb iech bijj de peliesie hiel väöl vrung.
   Wat dat betref höb iech miech toch vergis,
   want gisteraovend nao e glaas of tien,
   toen ging 't mis.

   En zeet geer ouch nog astrant,
   daan höb geer pech,
   want daan sleet iech de deur,
   en goej iech de sleutel weg.
   Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
   Thomas More

   Opmerking


   • #18
    Leedsjes

    DAO IS GEIN STAD IN GANS EUS LENDSJE
    [Oonbekind]

    Dao is gein stad in gans eus lendsje,
    die zoe veuroet geit, zoe floreert
    Es eus Mestreech, 'n ierste bijdehendsje,
    en boe z'ch 'n eederein zoe weert.
    'nen Tram dee zeet geer loupe door eus straote,
    gans zoonder reuk en op gelieke weeg,
    en g'r hoof mer evekes "pst" te rope,
    dadelek steit heer dao, kin zellefs neet mie weeg
    Meh mennege reizeger, dee vertrekke wouw,
    dee winsde deen tram al nao d'n duvel touw.

    'ne Ketel waor hij aongekoume,
    dee waogde zestigdoezend kilo zwoer,
    meh wie euze Raod dat had vernome,
    stelde heer ziech dadelek op de loer.
    Dee ketel maag neet door eus straote,
    dee rijt us hei d'n hiele boel doorein,
    en wie veer doge, en wie veer praotde,
    de gemeinteraod dee bleef mer steeds bij "nein"
    " Es veer uuch hei mét laote begoon,
    daan zalle eus straote nao d'n duvel goon."

    Barnum en Baily die zouwe hei koume,
    mèt lieuwe, tiegers, peerd en...vlu,
    Die zouwe us hei get koume laote kieke,
    abnormaliteite, zellefs minse zoonder pu.
    Eus ganse stad hóng vol plakkate,
    aon sommige hoezerdao hónge 'rs wel tien.
    En de mieste lui hoofde dao niks veur te betaole,
    veer kraoge dat allemaol veur niks te zien.
    Meh wie heer hei moos koume stoon,
    toen zaog m'nm al gaw nao d'n duvel goon.

    'nen Tied geleie waor m'ch dat 'n allegaasie,
    op de Groete Grach bij de sókkerbekker Grégoire
    D'n tram dee waor dao evekes langs gekoume,
    zoe door de kiekout:'ne kerel, e peerd en 'n kaar.
    Noe moot g'r miech 'ns good goon begriepe,
    deen hiele stop waor eine sjokolaat,
    en mennig batteräöfke stont daobij te giepe,
    tikde z'ch e stök en pótsde daan de plaat.
    Toen zag Grégoire al tege zien vrouw:
    Och waor deen tram mer nao d'n duvel touw."

    Meh aon de Boschpoort kós heer neet blieve
    en in de Barakke dao kós 't minder koed
    De riole woorte dao opgestiepe,
    want Rutten späölde dao daonig op z'ne poet.
    Euze ganse raod en twintig agente
    en daartig peerd, wel doezend lui bijein
    'n Aw vrouw woort oet häör hoes gedrage.
    Minske, ze vare uuch hei eure hiele kraom doorein
    Meh zoonder sjók, gaans wie me wouw
    zoe gónge v'r mèt dee ketel nao Rutten touw."


    't Terrein boe Barnum en Bailey mooste stoon, waore de Koompe.
    Es gevolg vaan 'n fikse Regesjoor stoonte de Koompe oonder water.
    De wijs vaan dit leedsje is die vaan:
    "Iech bin de meister vaan de Kommel," oet de 'Kaptein vaan Köpenick.'
    Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
    Thomas More

    Opmerking


    • #19
     Leedsjes

     STANDBEELDE

     Veer kriege noe 'ns get gezawwel
     Euver standbeelde vaan Mestreech.
     't Is geine sjele wawwel
     Geer zeet ze euveral langs de weeg.
     Laank en klein, auch dikke, dunne
     Groet en fors meh auch dèks plat
     De zuus soms neet vaan wat veur kunne
     Die sjoen pronkstukke vaan eus stad
     De zuus soms neet vaan wat veur kunne
     Die sjoen pronkstukke vaan eus stad

     Op de Boschstraot steit terdege
     E beeld vaan euze Pie Regout.
     Gaas liet Minckeleers dao vlege
     Tösse vès en rommedou
     Achter häöm steit in 't water
     E sjoen beeld vaan Sint Antwajn
     Heer hèlt Minckeleers mer in de gater
     Mèt die vèsgeert in z'n han
     Heer hèlt Minckeleers mer in de gater
     Mèt die vèsgeert in z'n han

     Op 't kloester zit 'nen diechter
     Dee proonk dao mèt zien bloete bein
     Sint Amor veult ziech väöl gewiechter
     Hiel hoeg dao op 't Amorsplein
     't Mooswief steit mèt häör sevoeje
     En loert dao mer nao 't stadhoes.
     Op 't Keuningsplein nog luij in boeije
     Mèt köp zoe plat al wie 'n loes.
     Op 't Keuningsplein nog luij in boeije
     Mèt köp zoe plat al wie 'n loes.

     Karel de Groete steit sins iewe
     In de kerrek mèt z'ne kroen
     Oppe Vriethof mèt drei lieuwe
     Besjiete de doeve de perroen.
     De gemeinteraod wis wel vaan wante,
     'n Ezelke sjietgeld moos debeij
     Op 't pleinsje beij de Bonnefante
     't Sjit gei geld of zjweinereij
     Op 't pleinsje beij de Bonnefante
     't Sjit gei geld of zjweinereij

     Op 'ne pileer hiel hoeg verheve
     In de Percée, dao steit Slevrouw.
     En veer bisjoppe deneve
     Mèt hunne rögk al nao häör touw.
     De stadsingel stoont verlaote
     In de moer al langs de Maos,
     Meh kin noe gezélleg praote
     Met 'ne groete Sintervaos
     Meh kin noe gezélleg praote
     Met 'ne groete Sintervaos

     In 't parrek dao steit vaan Oppe
     Jaomer genóg allein de kop.
     't gong neet gans, ze móste stoppe
     Want de duite waore op.
     D'Artagnan tegeneuver de bere
     Dee hèlt dao hiel trouw de wach
     In de buurt höbbe Mestreechteneere
     De Stoomp en Dibbets neergelag
     In de buurt höbbe Mestreechteneere
     De Stoomp en Dibbets neergelag

     Aon de Stokstraot op 'ne sókkel
     Steit jao de Mestreechter Geis
     Heer heet e snuitske wie 'n kókkel
     't Zien mer kneuk en haos gei vleis
     D'n echte geis, 't kaan neet misse,
     De geis vaan de Mestreechter klaank
     Jao, dat is Fons Olterdisse
     Mèt de kinder op die baank
     Jao, dat is Fons Olterdisse
     Mèt de kinder op die baank

     Theo Loontjens
     Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
     Thomas More

     Opmerking


     • #20
      Leedsjes

      Mac Sókkerstek - Sjoenen Daag

      http://nl.youtube.com/watch?v=Dquxl9teE-I

      Vendaog is 't unne sjoene daag
      't is zoe heerlik tot iech dit beleve maag
      Veer zien hijj same op dit prachtig fees
      't is gein fees es Sókkerstek neet is gewees
      En wat hij wijjer gebäörd
      Geer blijf hijj noe stoon
      En höb neet 't lef um wijjer te goon
      Veer koume uuch nao
      En trekke uuch mèt
      Tot aon 't buffet
      Höbste sóms 'ns unne kloete daag
      En dinkste tot 'n ederein de buim in maag
      Dink daan draon de zon kump altied op
      Daorum zet noe metein de tent hijj op de kop
      En wat ouch wijjer gebäörd
      't maak us niks oet
      Want dit nump us geine mie aof.
      Ouch al höbste soms gèt verdreet
      Este us zuus, daan veulste 't neet
      En wat hijj wijjer gebäörd
      Geer blijf hijj noe stoon
      En höb neet 't lef um wijjer te goon
      Veer koume uuch nao
      En trekke uuch mèt
      Tot aon 't buffet

      =========================

      Mac Sókkerstek - Sjöddel met die Pans - Official Videoclip 2009

      http://nl.youtube.com/watch?v=ktxVvxCRdTM
      Last edited by SJEF ; 17 januari 2009, 10:07.
      Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
      Thomas More

      Opmerking


      • #21
       Mac Sókkerstek

       Höllep!


       Ederskier 't zellefde es iech nao e feeske gaon,
       mote daan de hennekes weer in de loch
       En es iech veur de polonaise weer de luip op gaon,
       daan vring iech miech altied in edere boch
       Iech vlöch daan nao 'n taofel en klamp miech stevig vas,
       en hoop daan tot miech geine in de smieze heet en pak

       Ze danse polonaise en ederein deit mèt
       iech zeuk e veilig pläötske, 't leefs aon 't buffèt
       De han goon op de sjouwers, wat höbbe ze plezeer
       Ze zinge gèt vaan rètteketèt en loupe op en neer

       Höllep, noe is 't weer zoe wied
       Waor iech mèr thoes gebleve, wat höb iech unne spiet
       Höllep, dao mote ze alweer,
       ze zinge gèt vaan rètteketèt en loupe op en neer

       V'r zinge mèt z'n alle, veer goon nog neet nao hoes
       En iech dink bijj m'n eige, och waor iech toch mèr thoes
       Daan sjaar iech miech e pèlske en hóbbel d'rachteraon
       En nao 'n runde is 't zoe wied tot iech weer väöraon staon

       Höllep, noe is 't weer zoe wied
       Waor iech mèr thoes gebleve, wat höb iech unne spiet
       Höllep, dao mote ze alweer,
       ze zinge gèt vaan rètteketèt en loupe op en neer

       En koelik bijjgekoume weur iech weer vasgeklamp
       Noe moot iech op mien hoeke, en kreig iech zeker kramp
       't Kaajt buffet moot zakke, dus laot miech 'ns mèt rös
       Gaot noe 'ns eve zoonder miech door, wielaat kump heij de bös

       Höllep, noe is 't weer zoe wied
       Waor iech mèr thoes gebleve, wat höb iech unne spiet
       Höllep, dao mote ze alweer,
       ze zinge gèt vaan rètteketèt en loupe op en neer

       Dee veur miech stink nao unne, dee achter miech nao poor
       Zoe geit de polonaise alweer 'n runde door
       Veer loupe en veer loupe, wat höbbe v'r plezeer
       D'n gansen aovend zoonder sigrèt, wat e gelammenteer

       Höllep, noe is 't weer zoe wied
       Waor iech mèr thoes gebleve, wat höb iech unne spiet
       Höllep, dao mote ze alweer,
       ze zinge gèt vaan rètteketèt en loupe op en neer
       Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
       Thomas More

       Opmerking


       • #22
        Leedsjes

        Viagra

        Ich woord e tietsje geleije 50 jaor
        En plotseling waor der niks mie dao
        Ich kreeg langsaam ruizing met m’n vrow
        Ze zag gaank dich ins nao d’n dokter tow

        Dus ging ich maondigmörrige nao d’n dokter
        Vertelde häöm wat er waor met mich
        Heer duijde mich hei en dao
        En wis al hiel gaw wat ’t waor
        En zag: "jong dao is get lielik mis met dich"

        Dao waor niks te rollebolle in de mörrige
        En niks mie vaan de wets wel in de nach
        ’t waor vreuger toch zoe fein
        want ich ging wie unnen trein
        meh d’n dokter heet mich ’t gelök gebrach

        Ich zag dokter ich maak miech ongerös
        ’t vuur dat is in mich geblös
        M’n vrow die heet niks mie aon mich
        Ze lach mich ’s aovends oet in mie geziech

        Heer zag dao zien pilkes op de merret
        En de kreigs ers zoe metein ’n paar vaan mich
        Heer schreef get op e stök pepier
        En bekeek mich nog ‘ne kier
        En zag Viagra is ’t middelke veur dich

        En noe kinne v’r rollebolle in de mörrige
        En ’t geit weer vaan "de wets wel" in de nach
        Alles is toch weer zoe fein
        Want ich gaon weer wie ‘nen trein
        Die Viagra pil heet mich gelök gebrach

        Ich zit noe weer lekker in mie vel
        En wat ich belaof dat maak ich hel
        Die Viagra pil heet mich gelök gebrach
        Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
        Thomas More

        Opmerking


        • #23
         Leedsjes

         Gaank Fietse

         Merie vaan bij us bove maakde ziech ger drök - Gaank fietse
         Want de fiscus gaof häör cent neet trök - Gaank fietse
         Wat moos zie noe, dat woord druug broed - Gaank fietse
         Gein vekansie en d’n oto d’r oet - Gaank fietse

         Gaank fietse de zon in, jong dat deit diech good
         Gaank fietse, lekker, beter es te voot
         En wat smaak ’t beer daan good, la,la,la,la

         Jacques de Spoons dee had les pries - Gaank fietse
         Heer zoop get väöl en waor eigewies - Gaank fietse
         De goovie haolde ‘m vaan de straot - Gaank fietse
         Bij ’t preces kreeg heer es gooje raod - Gaank fietse

         Sjengske zaog de vruikes geer - Gaank fietse
         Heer had ‘r ein, mer heer wow ers veer - Gaank fietse
         Zien vrow zag bis diech noe gans gek - Gaank fietse
         Ze zat ‘m d’r oet bij die aander zek - Gaank fietse
         Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
         Thomas More

         Opmerking


         • #24
          Leedsjes

          Sjöd ins in Merie

          In de cafe in de Koojstraot waor ’t weer ‘ns heerlik fees
          De kins ’t neet besjrieve de moos daor zien gewees

          ’t Waor ’n allegasie en de stumming die waor bes
          De höbs daan vaan die types die zien gekker es de res

          Die zien aon ’t maule en ’t raak kant noch wal
          De kins ze neet ontlaope want ze zien euveral

          Ei gelök is, ze kriege sneller doors
          En daan klink ’t weer oet volle boors

          Sjöd ins in, sjöd ins in, sjöd ins in Merie
          Want estrein höb iech gein duite mie
          Sjöd nog ins in Merie
          Hee hee en iech höb doors veur twie

          De sjöddels met d’n haore, of de kieks ins door de roet
          De kins hun gaar neet hure, mer dat maak ouch gaar niks oet
          Hee, hee sjöd ins in Merie

          De bis neet de beroerste, dus lache deiste neet
          Toch veul ste d’ch gelökkig es weer ‘ns eine zeet
          Hee hee sjöd nog ins in Merie

          De kins zoe ’n luij neet misse, want ze zörge veur de lol
          Me soms dink ste bij d’n eige: haw noe toch mer ins d’n moul
          Hee hee sjöd ins in Merie

          Zoe’nen aovend is toch prachtig, jao ech zoonder flawweköl
          Noe goon veer eine drinke, want iech moul mesjien get väöl
          Hee, hee sjöd nog ins in Merie
          Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
          Thomas More

          Opmerking


          • #25
           Leedsjes

           Miene pa is drekmaan

           Dit is e klein verhäölke, e bitsje achterhaold
           ’t geit euver ‘nen drekmaan, dee toes ’t voel ophaold
           De höbs noe ’t milieupark, veur de flesse ‘ne bak
           De GFT container en veur de res de roeije zak

           Miene pa is drekmaan, dreug e oranje ves
           Heer dreug ouch rubber laarze meh heet geine cent op tes

           Meh ’s zoondigs in de kerk, daan is ‘t ‘nen hier
           Z’n brook in de vaw, zit heer neve de aw, met ziene kristelier

           Soms krijg heer fooi met Keermis, meh neet vaan ederein
           Daan kiep heer hunnen drekbak, op straot of op ’t plein
           ‘nen awwe maan woort giftig en sjreef nao ’t stadhoes
           Wie miene pa ‘m tegekaom toen ging heer op de voes

           Jao miene pa is drekmaan, heer heet e hart vaan goud
           Heet is pas nog opnuij getrowd want pa dee is nog stout
           Iech zag ‘m röstig aon pa, dien jaög die is veurbei
           Heer zag “Este miene leeftied höps biste in alles vrij.”

           Op ‘nen daag waor heer get haostih en misde unnen bak
           Meh sjus twie hoezer weijer toen waor heer al de zak
           Un stum vaanoet e vinster reep “Heij maan biste gek?
           De höbs mienen drekbak laote stoon”. “Ach haw toch diene bek”.

           Op ‘nen daag voond heer ‘ne verkeskop, genegeld aon ’n plaank
           ’t Bies zaog miserabel oet, z’n snoet die stoond get laank
           Heer hoort e vrommes sjriewe, ze ging haos door de groond
           “Heij jong boe is miene verkeskop”
           Unne meter vaan d’n koont

           Dus zuuste unnen drekmaan, verslete aaid en slap
           Goej häöm neet in d’n drekbak, ’t is misjien miene pap
           Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
           Thomas More

           Opmerking


           • #26
            Leedsjes

            In de maot, oet de maot

            In de maot, oet de maot
            G’r zeet mer wat g’r daot (2x)
            Eine polonaise dweers euver de straot

            Vaan Lummel tot in Wolder, vaan Daalhof tot in Wiek
            Veer gaon veuroet in reijaloet dat vinde veer zoe sjiek
            Vaan Amie tot in Caberg vaan de Heeg tot in Mestreech
            Eine bonte störrum euver de ganse weeg

            Veer zinge vaan d’n drekmaan en Tonia häör beer
            Vaan de dikke trom, noe bars de bom en sjokkele op en neer
            Veer zinge vaan de pieringe en vaan de zedeleer
            En ouch vaan Sjeng weer aon de geng daan höbbe veer plezeer
            Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
            Thomas More

            Opmerking


            • #27
             Leedsjes

             Scheissegal

             Esste get wels smokkele, doeg ’t in ’n tuut
             Let good op aon de grens, tot ’t geine zuut

             Scheisegaal, scheisegaal
             ‘ch daon ’t in ’n tuut, tot ’t geine zuut
             Scheisegaal, scheisegaal
             ‘ch daon ’t in ’n tuut scheisegaal

             Heinrich waor ‘nen Duitser, dat huurste aon de naom
             Heer heel wel vaan e jointsje, meh wie kaom ‘r aon dee kraom
             Heer hoort tot heij in Limburg dat spul te kriege waor
             Z’ne vrund dee zag es ze diech kriege bisste nog neet klaor
             Heinrich zag me kreig miech neet, veer Pruuse die zien slum
             Kom iech oet die koffiesjop daan dreij iech miech get trum

             Sjarel had ’n koffiesjop in e stedsje aon de grens
             Dat zaakske leep wie unnen trein, jao heer had hielväöl fens
             Op ‘ne goojen daag dao stoont auch Heinrich veur zien deur
             Heer zag tege Sjarel "Guten Tag" en stelde ziech toen veur
             Sjarel zag veurziechtig maan, doeg ’t in unne zak
             Want griepe ze diech beij de grens daan geiste in de bak

             Op zekeren daag kraog Sjarel en lumineus idee
             Heer zag tege Heinrich, 'ch gaon eve nao de plee
             De hoors steune en ouch kreune, 'ne zuch en 'nne kreet
             En wat toen gebäörde luuj, geer geläöf miech neet
             In z'n had had heer 'n tuut, eigelik mie 'ne baal
             "Ezzebleef ‘nen halve kilo oonversnooje scheissegaal"
             Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
             Thomas More

             Opmerking


             • #28
              Leedsjes

              Den Awwen Holle Weeg
              (trad. arr.: J. Innemee)

              Iech laop euver den awwe holle weeg 3x
              Iech bin gelukkig en iech veul miech riek
              ‘ch zeuk e land boe ’t water smaak nao beer (3x)
              Iech bin gelukkig en iech veul miech riek

              ‘ch zeuk e land boe de zon altied sjeint (3x)
              Iech bin gelukkig en iech veul miech riek

              ‘ch wèl wel werke, meh iech maak mich neet geer meuj (3x)
              Iech bin gelukkig en iech veul miech riek

              De petatte die klaw iech op ’t veld (3x)
              Iech bin gelukkig en iech veul miech riek

              De vrowluij zien euveral eve sjoen (3x)
              Iech bin gelukkig en iech veul miech riek

              Iech laop euver den awwen holle weeg
              Iech laop euver den awwen holle weeg
              Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
              Thomas More

              Opmerking


              • #29
               Leedsjes

               Noondejuu, Noondejuu
               (H. van Heck/K. van Riessen/P. Houben)

               Noondejuu, noondejuu
               Iech höb pijn aon m’n puu
               Da’s vaan al dat dreije
               Wie ‘nne kokkerel
               Noondejuu, noondejuu
               Met ’t zweit op de kop
               Blaore aon m’n puu, blaore aon m’n puu

               Iech ging lès naor de linedance
               Dat waor e stevig feeske
               De kins ’t neet geluive
               De mòs daor zien gewees
               Mer nao zoe’n tien minute
               Had iech ’t wel bekeke
               Iech stònd in ‘nne luter
               Had blaore aon m’n puu

               Heij cojbojs vaan ‘t liege land
               Gebruuk noe toch ins uuch verstand
               Iech kin neet mie, zèk noondejuu,
               ‘ch höb blaore aon m’n puu (2x)
               Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
               Thomas More

               Opmerking


               • #30
                Leedsjes

                Maak Diech Mer Neet Dik Euver Mörrege
                (P. Houben)

                Maak diech mer neet dik euver mörrege
                Want of dee mörrege kump is nog de vraog
                Ze zègge wee daan leef deej daan zal zörrege
                Geneet mins estebleef toch vaan vendaog
                Geluif ouch neet tot vreuger alles beter waor
                Veer kieke dèks door ‘nne roze brèl
                Maak diech mer neet dik euver mörrege,
                Staank bijj d’n daag vaan noe ‘ns eve stèl!

                Pol vaan op de Rechtstraot
                Och dat waor e sjaggerein
                Deej leep altied te jènke
                Want ‘t lache deech ‘m pijn
                Noe wònt heer lèts de Lotto,
                Heer veranderde op slaag
                Heer löp noe te geneete
                En heer zink de gansen daag

                Nèt vaan ‘t Blauw Dörrep
                Kòs ouch neet zoe väöl
                Häöre maan waor viefentachtig
                Kaom neet mie euver de brök
                De buschauffeur dat bleek ‘nnen hiele leuke vent
                Us Nètsje is gelökkig en ze zink weer gans content
                Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
                Thomas More

                Opmerking

                Bezig...
                X