Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Tapijn Kazerne: zo?

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #46
  Tapijnkazerne

  Een beelddocumentje over de Tapijnkazerne, het rijke verleden en de hopelijk rijke toekomst. Ongeveer 10 jaar gaat de invulling duren. Ik ben heel benieuwd hoe het er uiteindelijk gaat uitzien.
  Zet op HD (radertje) en vol scherm rechtsonder. Muziekje zit er bij.


  Last edited by Breur; 18 december 2014, 10:34.

  Opmerking


  • #47
   De Tapijnkazerne Maastricht 2013.

   De leefs mer eine kier .

   Opmerking


   • #48
    Het wordt steeds leuker en 'levendiger' op het terrein van de voormalige Tapijnkazerne. Deze week was er de ingebruikname van het tweede gebouw door de universiteit ( t.b.v. het Centre Entrepreneurship ). Department Knowledge Engineering van de universiteit was de eerste en zit er al een tijdje. Over een paar weken is er de opening van het café-restaurant Tapijn inclusief buitenterras ! Ook is er gebouw M ( cultuur ) en het Werkgebouw ( bedrijfjes / werkplaatsen ). Vergeet niet de Tapijntuin. De moeite waard om weer eens te gaan kijken. De grote uitdaging is natuurlijk het geven van een functie aan de voormalige hoofdgebouwen. Ik ben benieuwd.

    Opmerking


    • #49
     Deze week werd het plan "Tapijn als open leerlandschap" voor omvorming en ontsluiting van het terrein van de voormalige Tapijnkazerne gepresenteerd. Zie: http://www.gemeentemaastricht.nl/fil...ijnkazerne.pdf.

     De mogelijke bouw van een brug over de rivier de Jeker waarbij er een doorbraak door de omwalling wordt gemaakt ter hoogte van de zogenaamde "zwarte sluizen"/"de Reek" met de bedoeling een snelle en korte loop en/of fietsverbinding met de universiteit aan de Tongersestraat te realiseren, zorgde voor het nodige rumoer. Velen accepteren niet dat de monumentale stadsmuur doorbroken wordt om oneigenlijke redenen.

     Het bestuur van de Stichting MestreechOnline heeft haar zorgen over de mogelijke doorbraak in de stadsmuur verwoord in een brief aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Maastricht.
     De leefs mer eine kier .

     Opmerking


     • #50
      Het was informatief geweest, als de brief van het bestuur hier ook gepubliceerd zou zijn
      De Wereld gaat aan Vlijt ten onder

      Max Dendermonde

      Opmerking


      • #51
       De bedoeling van een brief geadresseerd aan iemand of een instantie e.d., is dat deze brief gelezen wordt door de ontvangers. Het zou niet fatsoenlijk zijn, deze brief openbaar te maken voordat de ontvangers deze gelezen hebben. Het is geen open brief of een ingezonden stuk. De intentie van de brief is duidelijk weergegeven. Het betreft dus de uitgesproken zorg van het bestuur over een mogelijke doorbraak. Wat individuele MO-gebruikers hier over geschetst plan vinden of denken, kunnen zij op dit forum verwoorden.
       De leefs mer eine kier .

       Opmerking


       • #52
        Beste Breur,

        in principe heb je helemaal gelijk met betrekking tot de fatsoensnormen ten aanzien van het doen van mededelingen over de inhoud van brieven aan derden. Zeker voordat de geadresseerde hiervan kennis heeft kunnen nemen. Het betreft hier echter een brief aan een openbaar lichaam en ik ga er vanuit dat de brief geen privacy-gevoelige informatie bevat.

        Ook zonder de brief zelf openbaar te maken was het aardig geweest om de informatie met betrekking tot de "doorbraak" van de walmuur hier op dit forum te delen. Het bestuur had haar voordeel kunnen doen om de (bruikbare) argumenten uit de eventuele forumdiscussie in haar brief mee te nemen.

        Laten we het er op houden dat het bestuur van Mestreechonline even offline was.
        De Wereld gaat aan Vlijt ten onder

        Max Dendermonde

        Opmerking


        • #53
         Het winnend aanbestedingsontwerp van LIAG architects: https://vimeo.com/153742215

         De leefs mer eine kier .

         Opmerking


         • #54
          Afgelopen vrijdag werd bijgaand persbericht verstuurd over de (ontwerp) plannen van de gemeente betreffende de herinrichting van het Tapijnkazerne terrein.

          In deze plannen is voorzien in twee fietsbruggen over de Jeker in het bestaande park. De wandelpaden in het bestaande park worden fietspaden en als klap op de vuurpijl wil men een fietstunnel aanleggen door de begin veertiende eeuwse stadsmuur oostelijk van Waterpoort De Reek.

          Kijk ook naar het nieuws van TV Maastricht dit weekend en op de sites op facebook.

          Kitty Nuyts heeft een petitie geopend op Facebook.

          Het persbericht kunt u hier lezen.
          De leefs mer eine kier .

          Opmerking


          • #55
           L1NWS: Gemeente Maastricht wil gat maken in 650 jaar oude vestingsmuur http://www.l1.nl/video/l1nws-gemeent...e-vestingsmuur.

           Filmpje via de link.
           De leefs mer eine kier .

           Opmerking


           • #56
            Ja ..., zo laten mensen zich gek maken door een proefballonnetje van de gemeente.
            De Wereld gaat aan Vlijt ten onder

            Max Dendermonde

            Opmerking


            • #57
             Goedemiddag!

             Ook wij zijn bezorgd over de plannen om een gat in de stadsmuur te maken. Een bezorgde Maastrichtenaar heeft een Facebook pagina opgestart, https://www.facebook.com/BliefVaanDeMoerAof.
             Hij is alleen tegen het gat in de stadsmuur, en niet tegen plannen voor Tapijn en meer groen.

             Omdat wij met Life In Maastricht mensen in de Engelse taal bedienen (expats, buitenlandse studenten, toeristen) en vooral de geschiedenis van de stad in ere willen houden, treft het ons ook.
             Zodoende steunen wij de petitie van Kitty Nuyts, de bezwaren van Stichting Maastricht Vestingstad en de activiteiten van de Blief Vaan De Moer Aof pagina.

             De gemeente Maastricht heeft op 29 februari een bijeenkomst gepland, het Maastrichts publiek is welkom om hun visie op de gepresenteerde plannen te geven.
             Zonder cynisme is dat toch wel democratie ten voeten uit, nietwaar?

             http://www.gemeentemaastricht.nl/ove...tapijnkazerne/

             Het zou fijn zijn als de brief die door de stichting MO aan de gemeente is gestuurd, openbaar wordt gemaakt.
             Dat kan anderen namelijk ook inspireren en stimuleren om over hun Mestreech na te denken en het cultureel erfgoed om ons heen.
             En hoe wij dat zouden moeten koesteren in plaats van willen wegvagen voor modern gemak.

             Want dat is de enige beweegreden achter dat deel van het plan.

             Enfin. Alle informatie die wij verzameld hebben, is te vinden op de Facebook pagina Blief Vaan De Moer Aof en Life In Maastricht.

             Hartelijke groeten!

             Opmerking


             • #58
              Tapijnplannen

              Er zoemen geruchten rond dat niet duidelijk is wie eigenlijk eigenaar is van welk stuk van de betreffende gronden. Daar hoeft niemand lang naar te zoeken. Tot aan de opheffing van de vesting waren de stadsmuren stedelijk, respectievelijk gemeentelijk eigendom, maar alles wat daarbuiten lag behoorde tot de vestingwerken. En die waren bezit van de Republiek, na 1814 het rijk. Toen de vestingstatus op 29 mei 1867 werd opgeheven, was de weg vrij voor het slechten van de muren. De gronden daarbuiten waren echter nog steeds van het rijk.

              De gemeente en zelfs de bevolking heeft in 1867 en volgende jaren geweldig zijn best gedaan om zo snel mogelijk alles wat maar enigszins gezien kon worden als een belemmering voor de uitbreiding van de stad zo snel mogelijk te verwijderen. Daarbij is de muur vanaf de Tongersestraat tot aan de Onze Lieve Vrouwekade/Pieterskade bewust gespaard gebleven vanwege de cultuurhistorische waarde. Het gemeentebestuur was tevens van mening dat die muur langs het park een belangrijke functie had voor het nieuw aan te leggen villapark, de eerste stadsuitleg buiten de vroegere vesting. Dat villapark was een mogelijkheid om de vele meer vermogenden, die vanwege de benauwdheid in de ommuurde stad naar het omringende platteland waren vertrokken (Borgharen, Limmel, Meerssen, Heer, Sint Pieter) terug te lokken. De rustige en historische sfeer van het stadspark was daar een garantie voor. Deze gronden zijn in een later stadium aangekocht door de gemeente. De hoofdmoot werd naar ik meen aangekocht in 1920 en later. En dat is allemaal na te zien in de gemeenteraadsnotulen die in gebonden vorm in te zien zijn bij de bibliotheek in het Centre Céramique, en bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg aan de Sint Pieterstraat nr. 7. Op beide adressen GRATIS!

              De enige 'doorbraak' die in vroeger tijden in de jaren 1867-1888 werd gerealiseerd was ter hoogte van de reeds bestaande Sint Pieterspoort. De Pietersbrug (de huidige Rode brug) herinnert daar nog aan. Er is daar in later jaren een wat ruimere bres in de muur geslagen, zodat de huidige muur in de Nieuwenhofstraat en het restant van de muur richting Maas aanmerkelijk verder uiteen liggen dan in 1867. Maar de aanleg van het Villapark noopte tot een nieuwe bres: de doorbraak van Poort Waarachtig, opengesteld in 1888.

              De aanleg van Poort Waarachtig was in de jaren 1880 redelijk goed te verdedigen. De nieuwe villawijk lag naar begrippen van die tijd geïsoleerd, maar ook toen was de nieuwe verbinding eigenlijk overbodig. Men kon immers via de Sint Pieterskade/Onze Lieve Vrouwekade richting centrum, of via de Sint Pietersbrug en Sint Pieterstraat. Het enige dat de doorbraak van Poort Waarachtig bewerkstelligde was, dat men het stukje naar de Pietersbrug afsneed. Men kwam (en komt) immers uit aan het begin van de Begijnenstraat. In een tijd van voetganger- en rijtuigverkeer verdedigbaar, maar in onze jaren?

              De voorgestelde doorbraak voor langzaam verkeer in de muur die 'grenst' aan het Tapijncomplex, is zinloos, zowel met betrekking tot een 'betere' verbinding naar de binnenstad (met name bedoeld voor studenten), als voor de eigen burgers. Daarbij komt, dat het laatste restant ononderbroken stadsmuur, door het gemeentebestuur in de negentiende eeuw bewust voor afbraak gespaard, dreigt te worden opgeofferd voor iets dat alleen maar negatief rendement oplevert. Het Nieuwenhofpoortje heeft tenminste nog de verdienste dat het ooit als poortje heeft bestaan en nu een functionele doorgang biedt naar de binnenstad. De nu voorgestelde bres biedt geen enkele meerwaarde. Integendeel:
              1. de weg naar de binnenstad wordt er niet korter door;
              2. de rust in de Heksenhoek wordt verstoord;
              3. dat levert grote nadelen op voor de huidige aanwonenden: enige particulieren en het begeleid wonen-project van Xonar, waar kwetsbare mensen niet staan te wachten op dagelijkse onrust van studenten en anderen;
              4. de beoogde tunnel door de wal en de uitmonding aan de parkzijde en de kant van de Heksenhoek kan in de avonduren door de afgelegen ligging niet anders dan onveilig zijn;
              5. deze geplande route komt uit in de Bonnefantenstraat, op een paar meter afstand van de Zwingelput. Vandaaruit gaat men door de Bonnefantenstraat naar de Ezelmarkt, en volgt vandaaruit dan hetzelfde traject naar het Vrijthof als de route die van de Zwingelput naar de Ezelmarkt loopt. Wat is hier het rendement?

              Er is geen rendement. De binnenstad is voor fietsers op zes plaatsen vanuit of door het park bereikbaar:
              a. via Poort Waarachtig en de Vijf Koppen het park in;
              b. via Poort Waarachtig en de Begijnenstraat naar de Sint Pieterstraat;
              c. via de Sint Pietersbrug de Sint Pieterstraat in;
              d. via de Sint Pietersbrug, Nieuwenhofstraat, Looiersgracht naar de Ezelmarkt;
              e. via de Hubertuslaan te voet door het park naar de Nieuwenhofbrug, richting Looiersgracht en uitkomend op de Ezelmarkt
              f. via de ventweg van de Prins Bisschopsingel aansluiting op een fietspad door een stukje park, met een afslag naar de Tongersestraat; Niet dat men zich daar aan houd: men rijdt vaak door tot de brug bij de Nieuwenhof.

              De enige maatregel die het studenten gemakkelijker maakt op de fiets bij het nieuwe Tapijnterrein te komen, is een fietspad vanuit het westen of het oosten, maar dat hoeft niet perse een route door het park, of een doorbraak door de stadsmuur met zich mee te brengen. De bestaande situatie vraagt slechts een creatieve aanpassing, waarbij het wandelgebied (het is daar een stukje een park, weet u wel) en het doorstroomschema evenredige aandacht krijgen. Zeker, de welvaart van de stad Maastricht is sinds 1975 of daaromtrent gegroeid door de komst van de medische faculteit en andere faculteiten op een later tijdstip, maar de stad hoeft werkelijk geen knieval te maken voor dat instituut. Want tussen ons gezegd en gezwegen: waar kreeg een universiteit méér faciliteiten sinds haar oprichting dan in Maastricht?

              Meer in het algemeen: in tal van universiteitssteden zijn net als in Maastricht in het verleden overbodige, leegstaande panden in de binnenstad aangewend tot huisvesting van faculteiten en bibliotheken. Maar denkt u nu echt dat men in Groningen, Utrecht, Amsterdam, Leiden of Delft over de grachten en kanalen in de stad een nieuwe (fiets)brug heeft aangelegd om de arme studenten een rit van 200 meter (de in Maastricht beoogde afstand) te besparen? Die studenten rijden gewoon de ene kant van de gracht af en de andere kant op. Zou iets vergelijkbaars de krachten van de Maastrichtse studenten te boven gaan?

              Literatuur:
              Ingrid M.H. Evers, 'Ontmanteling en slechting van de vesting Maastricht (1867-1870), achtergronden bij 24 albuminefoto's van Theodor Weijnen', in: Om de vesting, 19 (2004) 19-34.
              Last edited by Ingrid M.H.Evers; 20 februari 2016, 01:19.

              Opmerking


              • #59
               Beste mevrouw Evers, is dat de brief aan de gemeente? Mag ik deze overnemen en aan de beheerder van de Blief Vaan De Moer Aof pagina geven zodat het daar geplaatst kan worden?

               Opmerking


               • #60
                Dit is geen brief aan de gemeente. Het is mijn persoonlijke visie op de problematiek rond het maken van een volkomen onnodige doorbraak in de stadsmuur om een langzaam verkeer-verbinding (voetgangers en fietsers) naar de binnenstad te bewerkstelligen. Het gestelde doel is een snellere verbinding vanuit een bepaalde hoek, maar dat idee is fictief. De voorgestelde verbinding leidt tot geen enkele verbetering. Daarbij komt dat maatschappelijk gezien dit waarschijnlijk leidt tot een onveilige verbinding, die bovendien aanwonende kwetsbare personen (Xonar) alleen maar onzekerder en kwetsbaarder zal maken. Daarbij komt het belang van de andere omwonenden, die in de huidige berichtgeving vrolijk worden vergeten.

                U heeft mijn toestemming om de postings nrs. # 58 en # 60 onverkort te plaatsen op de door u genoemde webpagina. .
                Last edited by Ingrid M.H.Evers; 18 februari 2016, 20:09.

                Opmerking

                Bezig...
                X