Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Woonwagenkamp Vinkenslag ~ Bedrijventerrein Karosseer

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #61
  Volgnummer:115-2008Vergaderdatum college:25 november 2008Vergaderdatum raad:20 januari 2009Correspondentienummer:2008-44433Domein:SEBRaadscommissie:StadsontwikkelingSte ller:M. BaulingTelefoonnummer:(350) 5861  Downloads
  Besluit

  De SP en LPM stemmen tegen, de andere partijen voor.
  CONFORM.  Raadsinformatiesysteem
  Vergaderingen na 2011
  Vergaderingen voor 2011

  Opmerking


  • #62
   PvdA en VVD reageren ook op mail over Vinkenslag

   Oorspronkelijk geplaatst door Pier
   (..)
   Maar wellicht is er een plausibele verklaring, die begrijpelijk is voor de MO-lezer, waarom de coalitie achter dit beleid blijft staan dan wel het beleid ooit heeft gesteund.
   Daarom zal ik alle genoemde woordvoerder een mail sturen om het dan eens goed uit te leggen aan ons MO'ers.
   Zouden ze die handschoen durven oppakken?
   (..)
   Op vrijdag 4 januari 2013, kreeg ik zowel van de fractievoorzitter van de PvdA, Frans Bastiaens, als de woordvoerder van de VVD, Maurice Moers, een redelijk uitvoerige reactie op mijn mail.

   De reactie van Frans Bastiaens (PvdA) was als volgt.

   "In DDL is slechts een beperkt deel van onze reactie op de brief van de 3 partijen opgenomen.
   Hieronder treft u de volledige reactie aan die wij gegeven hebben.

   De PvdA begrijpt dat er enorme commotie is ontstaan over betalingen aan bewoners van Vinkenslag. Het bericht dat 3 gezinnen samen 1 miljoen kregen om 3 woonwagens te verplaatsen terwijl de kosten slechts 1 ton zouden bedragen is niet uit te leggen.
   Nieuwsuur heeft, zoals het eruit ziet, mogelijke fraude aan het licht gebracht.

   De gemeente Maastricht is al door de rechter in gelijk gesteld en 1 van deze families moet al 1 ton terug betalen.

   De fiscus en het openbaar ministerie zijn nu aan zet.

   Alle geld dat onrechtmatig is verkregen moet terug. Tot op de laatste cent.
   Ook als PvdA hebben we dit onderwerp geagendeerd.

   Wij begrijpen de geveinsde verontwaardiging van de 3 brievenschrijvers [PVM, LPM, CVP, Pier] ook niet.

   Goed stadsbestuur is voor ons allemaal belangrijk. Wethouders moeten hun werk goed doen. De inhoud is leidend, we zijn er niet om wethouders of een college in het zadel te houden.
   Dus ook de PvdA gaat geen geld en zeker geen miljoen cadeau doen. Er zijn in deze tijden van bezuinigingen zoveel andere zaken die zwaar wegen.

   De partijen die deze brief schrijven liften mee op het sentiment dat Nieuwsuur heeft veroorzaakt.
   Terwijl de inhoud belangrijk is lijkt de brief vooral kiezers te moeten trekken.
   Jammer.

   Hartelijke groet,

   Frans Bastiaens"

   De reactie van Maurice Moers (VVD) was als volgt.

   "U heeft mij recent een e-mail gestuurd n.a.v. de ontstane discussie over de Vinkenslag/De Karosseer op het forum mestreechonline.
   U vraagt om een reactie van de coalitie partijen. Daar ik persoonlijk niet actief ben op bovengenoemd forum stuur ik u mijn reactie persoonlijk per e-mail.

   In 2004 en 2005 heeft de VVD ingestemd met de herontwikkeling van de voormalige Vinkenslag naar bedrijventerrein De Karosseer. Vanaf 2006 is de VVD steeds kritisch geweest en hebben wij onze zorgen geuit over de alsmaar stijgende , financiële, tekorten.
   In 2007 hebben wij verzocht om een Rekenkamer onderzoek, helaas destijds tevergeefs.
   Uit het dossier blijkt, naar mijn mening, dat het ter discussie staande verhuis-/verplaatsingsbedrag is vastgesteld binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders uit 2004/2005. Hoe absurd wij het bedrag ook mogen vinden, de wethouder (c.q College van B&W) heeft uitvoering gegeven aan de gestelde kaders.
   Ik heb, zowel bij de bespreking van de eindrapportage in januari 2012 als tijdens het recente debat, het VVD standpunt (middels een korte terugblik) weergegeven.

   Hopende u hiermee enigszins voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Moers"

   Met bovenstaande reacties van de PvdA en VVD, kan iedereen zich een aardig beeld vormen hoe de coalitiepartijen in deze discussie steken.
   De conclusie mag iedereen voor zich trekken.

   Slechts één partij, GroenLinks, heeft totaal niet gereageerd, althans tot nu toe.
   Ook dat mag in de conclusie, die iedere lezer zelf maar trekt, worden meegenomen.

   Voor alle duidelijkheid wil ik nog opmerken dat Stadsbelangen Mestreech (SBM) door mij niet om commentaar is gevraagd. John Steijns, die op 18 december 2012 aanwezig was bij de bewuste raadsvergadering, heeft die vergadering ook verlaten. Hij gaf als reden op dat hij niet aan dit raadsdebat kon deelnemen vanwege "conflicterende belangen".

   Persoonlijk heb ik wel nog wat opmerkingen op de bovengenoemde reacties van PvdA en VVD.
   Deze zal ik echter in een mail eerst voorleggen aan de respectievelijke fractievertegenwoordiger en wellicht later vermelden in deze thread.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • #63
    Netjes pier dat je hun eerst jouw vragen stuurt.(om te beantwoorden)
    Wat mij opvalt is men heeft het over 2007 de vraag om een onderzoek van de rekenkamer.
    Ik vindt dit niet misschien kun jij me op weg helpen .
    Dit is trouwens niet verwonderlijk in het bos van de gemeente.
    Men heeft het over gebruik voor verkiezingen (zetels)
    waar was dan de steun aan SP en LPM in 2007/2008 de wel het lef en inzicht hadden .
    Om het aan de kaak te stellen.

    Dan wil ik even terug komen op het gebruik van de rekenkamer.
    Men schijnt een meester te zijn in de formulering.
    Met name wat moet de rekenkamer onderzoeken.
    Het mooiste voorbeeld het 46 blz dik onderzoek subsidie gelden
    tweeledig subsidie geld /G40 gelden.
    Een overduidelijk rapport nog geen enkel overzicht betreffende G 40 gelden.
    Toch weet men naar de buitenwereld te verkopen (niks aan het handje).
    Dat de mensen die de waarheid zoeken zich maar eens verdiepen in dit rapport.
    En dan hun mening geven over hoe in maastricht politiek wordt bedreven.
    Een ding is zeker voor ons is hier nog geen einde aan.
    Last edited by ; 5 januari 2013, 09:55. Reden: een puntje vergeten.

    Opmerking


    • #64
     GroenLinks reageert ook.

     Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     (..)
     Slechts één partij, GroenLinks, heeft totaal niet gereageerd, althans tot nu toe.
     Ook dat mag in de conclusie, die iedere lezer zelf maar trekt, worden meegenomen.
     (..)
     Persoonlijk heb ik wel nog wat opmerkingen op de bovengenoemde reacties van PvdA en VVD.
     Deze zal ik echter in een mail eerst voorleggen aan de respectievelijke fractievertegenwoordiger en wellicht later vermelden in deze thread.
     Vanmiddag, zaterdag 5 januari 2013, ontving ik uiteindelijk ook een reactie van Roos-Marie Bal, fractievoorzitster van GroenLinks in de Maastrichtse gemeenteraad.

     Onderstaand de reactie.
     "In overleg tussen het college en de gemeenteraad zijn er door de Raad in 2004-2005 kaders vastgesteld over het handelen in de zaak van de Vinkenslag.
     Naar onze mening heeft het college zich gehouden aan deze kaders. Dat er in het geval van deze drie woonwagens gekomen wordt tot deze bedragen is wellicht als bijten in een zure appel, maar we moeten daar wel doorheen. Het is een gevolg van de gemaakte afspraken.
     Nu afwijken van de afspraken en spelregels veroorzaakt nog hogere kosten en bewoners waar de afspraken wel toegepast zijn (denkt u bijvoorbeeld aan de BIBO zouden terecht bij de gemeente kunnen aankloppen en kunnen zeggen waarom zij niet en wij wel. Een dan terechte vraag.
     Dat is niet, zoals u aangeeft, je er gemakkelijk vanaf maken. Dat is je houden aan de afspraken die gemaakt zijn.
     Zouden we achteraf gezien andere afspraken gemaakt hebben, zeker, maar praten met de wijsheid van achteraf is wel heel makkelijk."

     Mevr. Bal geeft verder aan dat het niet meedoen aan discussieforums een bewuste keuze is.
     "Ik lees ze overigens wel regelmatig om te zien wat er rondom onderwerpen speelt. Ik ga bijvoorbeeld regelmatig naar bijeenkomsten van het buurtplatform van mijn buurt. Ook daar ga ik niet om te spreken, maar om te luisteren. Tijdens de pauzes en achteraf wordt er natuurlijk wel bijgepraat. Bewoners spreken mij ook regelmatig op straat aan. Prima. Maar politici discussiëren met elkaar in de raadszaal."

     Uiteraard heb ik, n.a.v. de reactie van mevr. Bal, nog wel een vraag.
     Maar die vraag zal ik eerst aan haar stellen.
     Last edited by Pier; 6 januari 2013, 13:04.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • #65
      Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      "In overleg tussen het college en de gemeenteraad zijn er door de Raad in 2004-2005 kaders vastgesteld over het handelen in de zaak van de Vinkenslag.
      Naar onze mening heeft het college zich gehouden aan deze kaders.
      Begrijp het nu goed ?
      Zijn deze afspraken al in 2004-2005 gemaakt waar nu alle
      heisa over is Pier ?

      Opmerking


      • #66
       http://cdamaastricht.nl/cda-maastric...den-wethouder/


       CDA Maastricht stelt opnieuw vragen over ‘De Karosseer’ na ontwijkende antwoorden wethouder.

       2 uren ago by CDA Maastricht - Pers & Communicatie

       Op 18 december 2012 is de gang van zaken rondom de Karosseer in de gemeenteraad van Maastricht behandeld. Dit gebeurde naar aanleiding van schriftelijke bewijzen, die onverwacht naar buiten zijn gekomen met betrekking tot gigantische vergoedingen aan bewoners van de Vinkenslag/Karosseer en overeenkomsten met woonwagenbewoners waarvan de gemeenteraad geen wee had en ook niet kon hebben.
       Het merendeel van de oppositiepartijen heeft een volledig dossier en specifieke stukken opgevraagd ter voorbereiding van bovengenoemde raadsvergadering, teneinde zich een helder beeld te kunnen vormen over hetgeen de auditcommissie Efrosubsidie de gemeente Maastricht rondom de aanpak van dit project ‘ten laste legt’.
       Vanwege het feit, dat er geen volledig dossier werd aangeleverd vóór de raadsvergadering en er dus belangrijke documenten ontbraken; vele stukken vertrouwelijk waren; het niet mogelijk was om deze stukken in een zeer kort tijdsbestek ter inzage te krijgen en te bestuderen; plus het feit dat in de weken ná de raadsvergadering nog stukken van belang aan de raad werden toegezonden, die zij vóóraf hadden moeten krijgen, is er veel onduidelijkheid gebleven.
       Eveneens vanwege het feit, dat tijdens de gemeenteraadsvergadering de wethouder vragen niet of ontwijkend heeft beantwoord en omdat de bevolking een gedegen inzicht wil krijgen in deze ‘bonnetjesaffaire’, de overeenkomsten met de woonwagenbewoners en het verdere verloop van de kwestie Karosseer, zijn onderstaande vragen aan het college van de gemeente Maastricht voorgelegd. Namens CDA Maastricht heeft fractievoorzitter Vivianne Heijnen de vragen ondertekend. Andere deelnemende partijen zijn LPM, CVP en PVM.
       Artikel 39-vragen aan het college van burgemeester en wethouders:
       1. In de brief* d.d. 27 november 2012 staat dat deze brief een bevestiging is van het besluit het project de Karosseer uit de betaalaanvraag terug te trekken.
        Op welke datum is dat besluit dan genomen?
        Is de gemeente al eerder schriftelijk, mondeling of per email op de hoogte gebracht? Indien ja, wanneer en waarom is de raad hiervan niet direct in kennis gesteld in het kader van de actieve informatieplicht van de wethouder?
       1. Waarom heeft u deze brief niet vóór de raadsvergadering van 18 december aan de raad ter beschikking gesteld?
       1. Waarom heeft u de raad niet ingelicht over het feit, dat u zonder facturen werkt en hoe luidt de tekst van de Efrosubsidie betreffende de wijze van het afleggen van verantwoording over de besteding van de Efrosubsidie?
       1. Op welke datum heeft de gemeente Maastricht bezwaar ingediend tegen het besluit van terugtrekking betaalaanvraag en wanneer liep deze termijn ten einde en waarom heeft u de Raad niet over dit bezwaar ingelicht?
       1. Stel u heeft geen bezwaar ingediend: wat is de reden dat u geen bezwaar heeft ingediend en waarom is de Raad hier niet over ingelicht?
       1. De audit-commissie geeft aan dat de betaalaanvraag z.s.m. ingetrokken dient te worden om de andere subsidieaanvragen van projecten in Zuid Nederland niet in gevaar te brengen; de audit commissie heeft twijfels over het gezond financieel management, de constateringen van de EC en de AA etc. Vond u het dan toch nog bestuurlijk verantwoord c.q. reëel om bezwaar in te dienen?
       1. Tijdens de raadsvergadering gaf de wethouder aan, dat de subsidieaanvraag niet is ingetrokken. Toch staat bovenaan de brief vermeld dat het om een besluit gaat tot terugtrekking project Karosseer betaalaanvraag (waar weliswaar bezwaar tegen aangetekend kan worden). Kunt u uitleggen waarom volgens u een besluit tot terugtrekking van het project de Karosseer niet betekent dat de subsidieaanvraag van de baan is? Op basis waarvan denkt u nog succesvol bezwaar te kunnen maken?
       1. Kunt u uitleggen dat ondanks het besluit terugtrekking project Karosseer uit de betaalaanvraag, de aanspraak op de € 4 mln. dan toch nog doorloopt en niet tegelijkertijd stopt met de terugtrekking?
       1. Als een betaalaanvraag van project de Karosseer is teruggetrokken, kan zo’n betaalaanvraag m.b.t. hetzelfde project weer opnieuw worden ingediend en wat is de termijn waarbinnen dat moet gebeuren?
       1. Als op de maandag (17 december) vóór de raadsvergadering de subsidieaanvraag project Karosseer niet meer op de site van OP Zuid staat vermeld, waarom gaf u tijdens de Raadsvergadering d.d. 18 december dan aan, dat het project Karosseer wel nog meedoet m.b.t. de Efro-subsidie?
       2. In de brief van 20 november van de beheersautoriteit voor de provincies Noord Brabant, Zeeland en Limburg staat vermeld: “wij hebben op 7 november bestuurlijk overleg gevoerd over de problematiek rondom het project de Karosseer”.
        Waarom heeft u de Raad toen niet direct in kennis gesteld van deze problematiek in het kader van de actieve informatieplicht?
       1. Op 14 november 2012 is er volgens de zojuist vermelde brief een overleg geweest met de ambtelijke vertegenwoordigers van zowel de gemeente, de beheersautoriteit als de rijksauditdienst.
        Waarom heeft u de Raad hiervan toen niet direct in kennis gesteld in het kader van de actieve informatieplicht? Wat was het resultaat van dit overleg?
       1. In deze brief staat ook vermeld dat als volgende stap een gezamenlijk overleg tussen de beheersautoriteit, de rijksauditdienst en de Europese auditors heeft plaatsgevonden.
        Wat was de datum van dit overleg en waarom heeft u de raad hier niet actief over geïnformeerd?
       1. Op 20 november 2012 (aangehaald in voormelde brief) is er ambtelijk een brief van H. Fokke uitgegaan, gericht aan OP Zuid p/a Prov. Brabant, waarin staat vermeld dat de gemeente begrip heeft voor het besluit van terugtrekking betaalaanvraag van het project de Karosseer. Waarom heeft u de Raad niet per direct actief hierover geïnformeerd?
       1. De AA geeft aan, dat een oordeel over de rechtmatigheid voor 1 jan.2013 geen haalbare kaart is, terwijl de bezwaartermijn eindigt op 7 januari. Waarom is de datum van 1 januari 2013 van belang voor dit onderzoek? Betekent dit dat het onderzoek naar rechtmatigheid na die datum wordt gestopt?
       1. Is het zo, dat door intrekking van de betaalaanvraag van de Karosseer of door het achterwege laten van het indienen van het bezwaar het onderzoek naar de rechtmatigheid niet zal worden afgerond/zal worden gestaakt en de resultaten m.b.t. de rechtmatigheid niet naar buiten zullen komen?
       1. Welke dekking heeft u voor het tekort van € 4 mln. wegens het wegvallen van de Efro-subsidie plus het € 1 mln. tekort, dat dreigt te ontstaan indien de 3 families in kwestie niet door het Bibob onderzoek komen en de gemeente wederom € 1 mln. aan verplaatsingskosten moet betalen? Indien het bezwaar wordt afgewezen, hoe denkt u het ontstane tekort in de begroting te kunnen dichten?
       1. Welke consequenties heeft de rechtsongelijkheid, die is ontstaan doordat de ondernemer die niet op de Karosseer woont zelf het Bibob onderzoek moeten betalen en dat er een afspraak ligt dat de kosten van het bibobonderzoek van de ondernemers van de Karosseer voor rekening van de gemeente komt? Zie brief van Kon. Horeca Nederland, afdeling Heuvelland Maastricht.
       1. U gaf aan het project UWC naar voren te schuiven als oplossing voor het ontstane tekort van € 4 mln. Voor het UWC heeft u een Efro-subsidie van € 6 mln. ingediend. Is deze subsidie inmiddels toegekend en hoe kan dit project in de plaats geschoven worden van de Karosseer?
       1. De burgers en ondergetekenden willen graag verder vernemen hoe u deze kwestie gaat afwikkelen? Komt er nog openheid van zaken en uitleg over het niet kunnen overleggen van facturen, de hoge verplaatsingskosten, vergoedingen voor bibob en bouwleges en de daartoe opgestelde overeenkomsten?

       *Zie de brief d.d. 27 november 2012 afkomstig van de beheersautoriteit Noord Brabant Zeeland en Limburg, gericht aan de heer F. Seijben ambtenaar van de gemeente Maastricht met als onderwerp onderwerp: besluit tot terugtrekking van het project bedrijventerrein De Karosseer nr. 33S.005 PROJ-00116 uit de betaalaanvraag van het operationeel programma Zuid-Nederland (OPZuid) van de beheersautoriteit Noord Brabant Zeeland en Limburg.

       Had het CDA niet alles beter moeten regelen in de begin jaren ?

       Opmerking


       • #67
        Het CDA pronkt met andermans veren!

        Oorspronkelijk geplaatst door wim54 Bekijk bericht

        CDA Maastricht stelt opnieuw vragen over ‘De Karosseer’ na ontwijkende antwoorden wethouder.

        (...) Namens CDA Maastricht heeft fractievoorzitter Vivianne Heijnen de vragen ondertekend. Andere deelnemende partijen zijn LPM, CVP en PVM.

        (...)
        Het zou het CDA Maastricht sieren om e.e.a. juist te vermelden.
        Inhoudelijk klopt bovenstaande berichtgeving, maar het CDA wekt de indruk dat zij deze vragen hebben opgesteld.

        De werkelijkheid is dat Kitty Nuyts (LPM) en een fractiemedewerker van de CVP afgelopen weekend uren bezig zijn geweest met het opstellen van deze vragen.
        Daarna is de PVM, i.c. Esmiralda Thieme, en het CDA, Vivianne Heijnen, gevraagd of zij het eens waren met deze vragen en deze mede wilden ondertekenen.
        Na een kleine wijziging cq. aanvulling, ondertekende de PVM deze vragen.
        Pas vanochtend ging de fractie van het CDA akkoord en ondertekende de fractievoorzitster namens het CDA.

        Dus voor de helderheid..... de vele uren werk zijn van de LPM en de CVP.
        Last edited by Pier; 8 januari 2013, 23:47.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • #68
         Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
         Het zou het CDA Maastricht sieren om e.e.a. juist te vermelden.
         Inhoudelijk klopt bovenstaande berichtgeving, maar het CDA wekt de indruk dat zij deze vragen hebben opgesteld.

         De werkelijkheid is dat Kitty Nuyts (LPM) en een fractiemedewerker van de CVP afgelopen weekend uren bezig zijn geweest met het opstellen van deze vragen.
         Daarna is de PVM, i.c. Esmiralda Thieme, en het CDA, Vivianne Keijnen, gevraagd of zij het eens waren met deze vragen en deze mede wilden ondertekenen.
         Na een kleine wijziging cq. aanvulling, ondertekende de PVM deze vragen.
         Pas vanochtend ging de fractie van het CDA akkoord en ondertekende de fractievoorzitster namens het CDA.

         Dus voor de helderheid..... de vele uren werk zijn van de LPM en de CVP.
         Zo als altijd.
         Helaas wordt hun telkens het woord ontnomen en de microfoon
         uitgedraait als deze mensen hun huiswerk laten zien.
         door onze burgervader.
         de geen ballen verstand heeft wat Maastrichtse politiek betekend.:(

         Opmerking


         • #69
          Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
          Het zou het CDA Maastricht sieren om e.e.a. juist te vermelden.
          Inhoudelijk klopt bovenstaande berichtgeving, maar het CDA wekt de indruk dat zij deze vragen hebben opgesteld.

          De werkelijkheid is dat Kitty Nuyts (LPM) en een fractiemedewerker van de CVP afgelopen weekend uren bezig zijn geweest met het opstellen van deze vragen.
          Daarna is de PVM, i.c. Esmiralda Thieme, en het CDA, Vivianne Keijnen, gevraagd of zij het eens waren met deze vragen en deze mede wilden ondertekenen.
          Na een kleine wijziging cq. aanvulling, ondertekende de PVM deze vragen.
          Pas vanochtend ging de fractie van het CDA akkoord en ondertekende de fractievoorzitster namens het CDA.

          Dus voor de helderheid..... de vele uren werk zijn van de LPM en de CVP.
          Hulde voor de LPM en de CVP voor de vele uren werk.

          Voor de oplettende lezer was dit ook al duidelijk, zoals blijkt uit de eerder gepubliceerde 'Open brief aan de burger van Maastricht' zie hier.

          Waarom de PVM niet meewerkte aan het opstellen van de vragen, maar pas later 'na een kleine wijziging cq. aanvulling' ondertekende blijft vooralsnog een vraag.
          Wie weet waarom ?
          Misschien kan de PVM daar zelf een antwoord op geven.

          Wat het CDA betreft het volgende:
          Waarschijnlijk is het CDA nog niet erg gewend om in de oppositie te zitten en pas 'later' te reageren.
          Immers het is voor het CDA pas voor de eerste keer dat men in Maastricht oppositie 'kan en mag' voeren.
          Zoals ik al eerder aangaf (zie hier) vond ik het al vreemd dat het CDA de 'Open brief aan de burger van Maastricht' niet mede ondertekend had.

          Is het CDA nog niet gewend aan haar nieuwe positie ?
          Wordt het CDA nog buiten besprekingen gehouden ?
          Wil het CDA misschien niet als eerste naar de burgers en dus in het algemeen reageren ?

          Zoals Pier schrijft: 'Het zou het CDA Maastricht sieren om e.e.a. juist te vermelden'.

          Misschien is het CDA dat inderdaad nog niet gewend.
          Maar buiten al het voorstaande om en zeer zeker het belangrijkste: Eerlijkheid en openheid duurt het langst !

          P.S. De vragen hadden wel beter genummerd mogen worden.
          Last edited by Wigo; 9 januari 2013, 01:00.
          Mestreechter Geis mage beleve
          en dat door te kinne geve.
          God, wat is dat sjiek ! © Wigo

          Opmerking


          • #70
           Oorspronkelijk geplaatst door Wigo Bekijk bericht
           Hulde voor de LPM en de CVP voor de vele uren werk.
           (...)
           Waarom de PVM niet meewerkte aan het opstellen van de vragen, maar pas later 'na een kleine wijziging cq. aanvulling' ondertekende blijft vooralsnog een vraag.
           Wie weet waarom ?
           Misschien kan de PVM daar zelf een antwoord op geven.
           (..)
           Wat ik heb begrepen is het geen onwil van de PVM of het CDA geweest om niet direct mee te werken.
           Soms is het beter dat "slechts" 2 man aan een stuk tekst werken dan 3 of 4. Dus het is zuiver een praktische reden.
           De LPM en/of CVP nemen dat zowel de PVM en/of het CDA ook niet kwalijk.

           Oorspronkelijk geplaatst door Wigo
           Zoals Pier schrijft: 'Het zou het CDA Maastricht sieren om e.e.a. juist te vermelden'.

           Misschien is het CDA dat inderdaad nog niet gewend.
           Maar buiten al het voorstaande om en zeer zeker het belangrijkste: Eerlijkheid en openheid duurt het langst !
           De fractievoorzitster van het CDA, Vivianne Heijnen, heeft mij gisteravond laat, via mail, laten weten dat de formulering op de CDA website inderdaad ongelukkige is. Zij erkent de vele uren werk van de LPM en de CVP en heeft mij toegezegd dat zij er zorg voor zal dragen dat de website-beheerder de formulering aanpast, zodat e.e.a. duidelijk is.

           Oorspronkelijk geplaatst door Wigo
           P.S. De vragen hadden wel beter genummerd mogen worden.

           Dat was ook het geval. De vragen in de officiële brief die naar B&W is gestuurd zijn, uiteraard, genummerd.
           De vragen staan nog niet online, maar dat zal ongetwijfeld snel gaan gebeuren en is dan HIER te vinden op de site van de gemeente Maastricht.
           Ik denk, maar dat kan Wim54 wellicht verklaren, dat door het knippen/plakken deze nummering verloren is gegaan.
           Last edited by Pier; 11 januari 2013, 15:06.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • #71
            Overigens wijken we nu wel héél erg af van de bedoeling van deze "Geschiedenis" topic over het voormalige wwk Vinkenslag.

            Ik geef gelijk toe dat ik hier ook in ernstige mate schuld aan ben.
            Nu het echter weer gaat om de te voeren politiek, wil ik voorstellen terug te gaan nar de topic Stadsbestuur 2010-2014.

            De historische waarde van dit politiek debat over het wwk Vinkenslag zal ik dan later hier weer samenvatten.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • #72
             Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
             Ik denk, maar dat kan Wim54 wellicht verklaren, dat door het knippen/plakken deze nummering verloren is gegaan.
             Pier als u de link bekijkt dan ziet u dat het niet aan het knip/plak
             werk ligt
             http://cdamaastricht.nl/cda-maastric...den-wethouder/

             Verder denk ik dat het CDA toch een beetje voorzichtig is
             in dit alles daar ze velen jaren dicht op dit vuurtje hebben gezeten

             Opmerking


             • #74
              Veel politie bij sluiten kantine Vinkenslag

              MAASTRICHT - De gemeente Maastricht laat dinsdag de oude voetbalkantine op woonwagenkamp De Karosseer, de voormalige Vinkenslag in Maastricht sluiten. De kantine doet tegenwoordig dienst als wijkgebouw, maar de exploitant heeft geen vergunning, maakte de gemeente dinsdag bekend.

              Leers hier
              Iedereen neemt mij zoals ik ben,.....nu ik nog

              Opmerking


              • #75
               [video] Hoes over politieactie Vinkenslag: dit had in iedere Maastrichtse wijk kunnen

               MAASTRICHT - De sluiting van de voormalige kantine van het vorig jaar teloor gegane FC Vinkenslag is een zakelijke afweging geweest. Dat zegt burgemeester Onno Hoes in een reactie op de gebeurtenissen op bedrijventerrein de Karosseer, vanochtend en vanmiddag
               Lees hier
               Iedereen neemt mij zoals ik ben,.....nu ik nog

               Opmerking

               Bezig...
               X