Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

De tram

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • De tram

  Paarden-Omnibus

  Twee particuliere ondernemingen, de Maastrichtse Omnibus-Maatschappij (MOM) en de Onafhankelijke Omnibusdienst van stalhouder J.H.Kerbusch, verzorgden 12 jaar lang de verbinding tussen het station en het centrum van de stad.
  Schertsend noemde men deze omnibus in de volkstaal: hommelebös en rommelebös.
  Op 5 juli 1884 verschijnt de particuliere 'Paarden-Omnibus' voor het eerst in het stadsbeeld.
  Het openbaar vervoer in de stad was een feit.
  Maastricht werd verrast met de zogenaamde Omnibus van Kerrebusch.

  De Maastrichtse Omnibus-Maatschappij (MOM) vertrok 's morgens om half zeven, met een met twee paarden bespannen rijtuig, vanaf de Boschstraat naar het station.
  Het arriveerde daar ongeveer tien minuten voor zeven en gaf aldus aansluiting op de vertrekkende treinen van 7.00 en 7.17 uur en de aankomende treinen van 6.55 en 7.11 uur.
  De dienstregeling was volledig afgestemd op de treinenloop.

  Route MOM.
  De Maastrichtse Omnibus-Maatschappij (MOM) reed de volgende route.
  Boschstraat, Markt, Grote Gracht, Helmstraat, Vrijthof, Grote Staat, Kleine Staat, Maastrichter Brugstraat, Maasbrug (Sint Servaasbrug; Aw Brögk), Wycker Brugstraat, Stationsstraat, Rijksweg en oprijlaan naar het Centraal Station, een traject van bijna twee kilometer.

  Kerbusch bereed met één wagen de route Brusselsestraat, Vrijthof, St. Jacobsstraat, Witmakersstraat, Cortenstraat, Onze Lieve Vrouweplein, Wolfstraat, Maastrichter Brugstraat enz. naar het station.
  De MOM had vier wagens en acht paarden, Kerbusch één wagen en twee paarden.
  In 1888 stonden de Omnibussen en de paarden van de MOM gestald in de remise op de Boschstaat.

  Veertien maal per dag werd de route Boschstaat-Station vice versa afgelegd, tussen 's morgens zes en 's avonds tien uur.
  Dagelijks maakten gemiddeld 170 reizigers gebruik van de Omnibus, hetgeen per rit een bezetting van zes personen betekende.
  De Omnibus deed haar naam 'Voor Allen' geen eer aan, want lang niet alle reizigers maakten er gebruik van en dat feit werd in de nadagen van de Omnibus, toen deze haar hand moest ophouden bij de gemeente breed uitgemeten.
  De rit met een Omnibus maakte je trouwens niet voor je plezier, het was een herrie van jewelste.
  De hoeven van de paarden kletterden op de keien en de Omnibus werd dan ook 'de rammelkast' genoemd.
  Bovendien was er geen behoorlijke vering aanwezig zodat de reizigers flink door elkaar werden geschud.

  Eén voordeel had dat geraas: van aanrijdingen met dodelijke afloop is in die twaalf jaar geen sprake geweest.
  Wel kwamen er regelmatig botsingen voor met alle mogelijke obstakels, bijvoorbeeld bij te kort genomen bochten.
  Voor zover bekend, dreigde het slechts eenmaal echt fout te gaan.
  In 1885 botste een Omnibus tegen de trein, op de toen nog bestaande overweg in het verlengde van de Stationstraat, die een onderdeel was van de rijksweg naar het noorden.

  De Maastrichtse Omnibus-Maatschappij heeft slechts over de jaren 1884 en 1885 aan haar aandeelhouders divident kunnen uitkeren, vervolgens enige jaren quitte gespeeld en in de jaren 1890-1892 een aanzienlijk verlies geleden.
  De maatschappij stond er in 1893 treurig voor.
  In 1893 legde de maatschappij vol vertrouwen haar lot in handen van het gemeentebestuur, opende de boeken en vroeg 800 gulden subsidie.
  De maatschappij moest overigens genoegen nemen met 600 gulden, het exploitatietekort over 1892.

  In 'Pak de Bus, Openbaar vervoer in Maastricht 1884-1994' van A.H. Jenniskens lezen we: De Maastrichtse Omnibus deed een poging om 600 gulden subsidie te krijgen van de Gemeente.
  De zogenaamde "Onafhankelijke Omnibus onderneming" van stalhouder Kerbusch die al jaren dapper naast de Maastrichtse Omnibus had bestaan wilde natuurlijk niet achterblijven en vroeg eveneens subsidie.

  Kerbusch bereed met een wagen de route Brusselsestraat, Vrijthof, St. Jacobsstraat, Witmakersstraat, Corten-straat, Onze Lieve Vrouweplein, Wolfstraat, Maastrichter Brugstraat enz. naar het Station.
  Een klein rekensommetje leerde dat de "Onafhankelijke" werkte met één vierde van het materieel van de Maastrichtse, dus ontving zijn maatschappij 150 gulden.

  Er bestaan trouwens twee gedichten (lied?) over de Omnibus van Kerbusch.
  Eén van J.Kurris, gemaakt in 1890, zijn gedicht werd bekend als het levenslied over de zelfstandigen Omnibus vaan Kerrebusch.
  Volgens een artikel in De Gazet van Limburg uit 1971 zou dit lied drie coupletten hebben, alhoewel er mensen waren die beweerden dat het er vijf moeten zijn.
  Dit laatste wordt echter betwijfelt omdat couplet 4 en 5 van een sarcastisch pessimisme zijn, wat niet de geest is van de drie andere.

  Het tweede gedicht van Lam Wijsen uit 1898 is een oud Maastrichts lied over de Nuyen Tram, in die tijd de trots van Maastricht.
  Opmerkelijk is dat er twee verschillende teksten bestaan van hetzelfde lied.
  Eén van de coupletten van dit lied gaat over het verdriet van de familie Kerbusch na de invoering van de zogenaamde gaastram.
  Last edited by SJEF ; 30 juli 2009, 11:51.
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

 • #2
  De tram

  De Gastram

  Terwijl de Omnibussen nog door de straten reden beraadde men zich over de invoering van een vervoermiddel op rails.
  In 1896 besloot de gemeente tot de aanleg van een gemeentelijke gastramlijn (de Gaastram).
  Op 22 april 1896 maakt de Maastrichtse gastram haar eerste rit van het station over de brug richting Vrijthof.
  Het trammetje heeft veertien zitplaatsen, zeven staanplaatsen.
  Echt een succes is de gastram niet want je kunt zo ongeveer beter lopen.
  De maximale snelheid is 12 kilometer per uur en gemiddeld rijdt het ding slechts zes kilometer per uur.
  Aan de voet van de brug moeten de passagiers uitstappen omdat de tram met volle belasting de helling niet haalt.
  Meer dan zes jaar van 1896 tot 1902 reed deze Maastrichtse tram door de straten.
  In het begin 532 passagiers per dag een aantal dat steeds terugliep en in 1901 waren het er nog maar ongeveer honderd.
  De rijtuigen waren zo slecht, dat zij door het schudden en schokken op de rails uit elkaar trilden.
  Bovendien hadden de passagiers heel veel last van de smeerolielucht omdat locomotief en rijtuig een geheel vormden.
  De remise van de trams was aan het Lindenkruis.
  In 1903 wordt de gastram vervangen door een paardentram.
  Bij het urinoir aan het Cörversplein staat een tweede paard gestald om de tram de brug over te trekken.
  Een ritje kost 5 cent.  De Paardentram

  De paardentram volgde in 1903 de gastram op had een voordeel ten opzichte van de oude Omnibussen, ze konden namelijk gebruik maken van de rails.
  Het tracé werd ingekrompen tot de ruim anderhalve kilometer van Boschstraat tot station, zoals het destijds van de omnibus van de MOM had bestaan.
  Toen in 1914 de Maasbrug werd gebarricadeerd, omdat er een schending van de Nederlandse neutraliteit dreigde door de Duitsers en de Paardentram haar route versperd zag, ging de Maastrichtse tram geruisloos ten onder.
  De rails werden in 1918 opgebroken en de materialen inclusief de rails werden verkocht.
  De elektrische bus volgde in 1919 de paardentram op.
  Last edited by SJEF ; 30 juli 2009, 11:32.
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

  Opmerking


  • #3
   De tram

   De zelfstandigen omnibus

   Iech geef uuch ei bewies
   Mestreech weurt nog Paries
   Es geer dat ins besjowt
   Wie dat heij weurd gebojt
   Gein straot zoe groet of klein
   Of ze kriegen 'n fontein
   En op de Vriethof zoegezag
   Weurt e nuij kioske aongebrach


   Mè boe geer zölt verstèld vaan stoon
   Laote v'r ins de binne goon
   De zelfstandigen omnibus
   D'n omnibus vaan Kerrebuseh
   Laote ver heij neet blieve stoon
   Laote ver ins de brök op goon
   In de zelfstandigen omnibus
   Den omnibus vaan Kerrebusch


   Sint Katrienegaank geit weg
   Dee reuk bevèlt us slech
   Wee had dat oets bereik
   Oppe mèrret keump 'n bleik
   En Wiek altied sjaloes
   Krijg noe e nuij slachhoes
   En tegeneuver de nuijje moer
   E nuij poskentoer


   Dao is auch get gehaat
   Dat is de Groete Staat
   Bezunder mèt zoe'n klik
   Wie de meitskes vaan 't febrik.
   De politie hèlt de wach
   En heet 't hun gezag
   Mè of heer 't zeet of neet
   Die prijje luustere neet.


   Mè vaan den aandere kant is
   Mestreech bij de hand
   Wat niemand had gedach
   Is nee tot stand gebrach.
   De commerce dee geit zoe slech
   Niemand keump mie terech
   Noe zörg me evezier
   Veur 't vreemdelngeverkier


   Mè boe geer komp of wat geer huurt
   't Is euveral mer tureluur
   De zwingel geit de maan dee dreijt
   De uillegers zien mèt mach gezeijd
   En geit auch ins 'ne mins teneet
   'n Eeder huurt, 'n eeder zeet:
   Altied mer lol, altied plezeer
   Mestreech kint gei verdreet.

   gedicht van J.Kurris uit 1890.
   Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
   Thomas More

   Opmerking


   • #4
    De tram

    De Nuyen Tram (1896)

    Iech stèl uuch veur vrund Keube Mingeleer,
    Konductör vaan de nuijen tram,
    Dee 't iers in eus stedsje is gewees
    veur Den Haag en Amsterdam
    Meh, Mestreech dat is mèt alles veuroet,
    Boe dat geer ouch gaot of staot,
    Daorum koos ouch eus burgerij,
    'ne spekslachter in de raod.
    Dat 't dee mins dao beter geit,
    dao-aon twiefelt geine maan
    Es heer dao mer zoe good ze wäördsje deit,
    es heer stumpkes make kaan

    Komp geer in Mestreech aon de statie aon
    Nump daan dadelek e keertsje veur ein rout'
    Dao is niks wat wie deen tram uuch rije kaan
    Daobij kint geer gein koed.
    Want zoonder peerd of zoonder geitebok
    Vare veer uuch door de stad Mestreech.
    Geer veult geine sjók of geine stoet
    't is euveral gelieke weeg.
    Gein keije steke mie veuroet,
    En gei peerd sleit mie op hol
    Jao, zoe ritsje deit uuch woondergood
    De ganse stad is daovaan vol.

    D'n awwen omnibus is allang eweg
    De gaastram baorde 'm in de groond.
    Meh, heer rijt 'smörreges door de straote nog
    Ze hole dao de pemeij mèt roond
    En Kerbusch zöchde in de groetste noed,
    Heer sjroufde zien bubskes weer oet'rein
    En hóng 't vel mèt 'n touw aon edere poet
    Veur z'n vinster es valgordijn.
    Ziene wagel dee koch Zomers op
    En komp geer noe 's aovens aon de brök
    Dao vint geer dee zefstandege omnibus
    Es patates frietkraom trök.

    Veural veur aw jóng-döchter in Mestreech
    Is euzen tram vaan groet belang
    Geine wind of rege steit hun mie in de veuj,
    Ze zien veur geine bliksem bang.
    Goon ze noe 's aoves op .ne leefste oet,
    Gekleid in plusj of velour,
    Ze stappe in d'n tram, al sniejt 't tot 't rouk
    En numme z'ch 'n kaart retour.
    Wee weurt daan ouch neet verzeuk
    Door zoe geziechske, leef en zach.
    Wie mennege jong door deen tram neet verneuk
    En in ze leid gebrach.

    Es geer noe de Maosbrök passert
    En geer lop aon de verkierde kant,
    Daan weurt g'r 'seffens verbalizeerd
    Eus deenders zien zoe bijdehand.
    Zien ze eine dee get väöl gedroonke heet,
    Daan loupe ze oet alle mach,
    De boeje weure 'm opgezat
    En heer weurt nao de buro gebrach
    Dus zeet wie in eus stad Mestreech
    Alles geit veuroet.
    Jao eus deenders drage kapmantels ezzebleef
    want Mestreech geit veur Peries neet achteroet.

    Doch dames huurt noe nao mien wäörd
    En blijf oet de Groete Staat,
    Want geer haolt uuch nog 'ns 'n ongelök,
    Jao, dat is zeker, vreug of laat.
    Want mèt de mouwe zeve èlle wied,
    Moot 't niks bezunders zien,
    Dat es geer dao te praote staot
    Gepak weurt door 't mesjien.
    Daorum dames , iech waarsjouw uuch veuroet,
    Blijf oet die straot eweg
    En roop mèt miech: "Hoera Vivat"
    De gaastram vaan Mestreech
    Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
    Thomas More

    Opmerking


    • #5
     De tram

     De gastramconducteur

     Iech stèl Uuch veur hei, Jannes Mingeleers,
     Conducteur vaan de nuien tram,
     Dee in eus städsje weer het ierste is gewees
     Jao, veur den Haag en Amsterdam.
     Mè Mestreech dat is ouch in alles wiet veuroet,
     Woedat geer ouch gaot of staot,
     Daorum koos ouch eus burgerij,
     Ene spekslachter in de raod.
     En dat 't dao dee mins good geit,
     Daoraon twiefelt geine maan
     Es heer ao mer zoe good zie wäördsje deit,
     Es heer stunkes make kaan.
     (4 laatste regels bis.)

     Veer komme noe de Bosstraot langs,
     Altied met volle gaas.
     Eus vaart heet mennigein be-angs,
     En vreemde lui verbaas.
     Den hook um, aon de Groete Grach,
     Goon veer fèl bergop.
     Veer höbben in de Helmstraot,
     Daan ouch wel ins gestop.
     Mè, 't ergste dat is de Maosbrök,
     Wat moot daomèt gedoon???
     Dao is 't nog noets gelök,
     Moot eederein duye goon.

     Ene vootgenger dee de brök passeert,
     En löp aon de verkierde kant,
     Dee weurd noe seffens geverbaliseerd,
     Eus deenders zien zoe bijdehand.
     Zien ze eine dee get väöl gedronke heet,
     Daan loupe ze oet alle hun mach
     De boeje weurden 'm opgezat,
     En heer weurd nao 't Bureau gebrach.
     Me steit de ganse Stokstraot blaank
     En houwe ze de boel dao kort en klein,
     Daan potse ze de plaat, zoe gaw es 't mer kaan.
     Daan zuut me nurgens gein.

     Es ene sjutter Zoondags ins
     Neet exerceere kump,
     Daan kreig heer boeten, erreme mins.
     Jao, dat is vas bestump
     Mè trek den hiele état-major,
     Ene ganse Zoondag droet
     En komme ze vaan de lesten trein,
     Haos neet de statie oet.
     Zien zie daan geinen tram mie stoon
     Gein kouts, zelfs ouch gei peerd,
     Daan höbben ze zwoeren deens gedoon
     En weurde gedecoreerd.

     Den Omnibus is aofgedaank,
     De peerdsjes weggebrach.
     Mesjien wel zoonder zwaonezaank
     Veur Friccassee geslach.
     En Kerbusch zuchde in de groetste noed,
     Heer sjroufde zien bökskes weer oetein,
     Hong 't vèl, met 'n touw aon eeder poet
     Veur zien vinster op, es valgordijn.
     Ziene wagel dee koch Somers op
     En zeet ins 's aovends aon de brök,
     Doa vint geer die zelfstandige kas
     Es petattefrits-kraom trök.

     En eeder deit dat mèt plezeer,
     Niemand dee 't koelik nump.
     Want eederein is bang dat heer
     Te laat aon de statie kump.
     Me köp e keertsje veur vief cent
     En reit twie straote wied
     En aon de brök reup me content,
     Conducteur noe weurd 't tied
     En daan vluig alles eve droet
     En duit me ziech in zweit,
     Zoedat me ein menuut denao
     Al aon de statie steit.

     Ene vreemde dee hei in Mastreech,
     Veur den ierste kier geraak
     En wat ze mèt euzen tram hei deeg
     Nog noets heet mètgemaak.
     Dee op zie pläötske zitte blef
     Es euzen tram steit stop,
     Dee weurd door miech ins hiel beleef
     op ziene ruk geklop.
     En hiel galant en neet brutaol
     Vraog iech häöm daan belèt,
     Geer zeet: VEER duyen allemaol
     Aoch, helpt us ouch get mèt.

     Het geit mèt miech, wie 't in Mestreech
     Nog lang zal blieve goon
     Dee dink ene stap veuroet heer deeg
     Heet 'rs twie trök gedoon
     Hei deit 'n eeder wat heer wèlt
     Dee groete vrun is riek
     En, wat me ouch vaan häöm vertelt
     Heer heet altied geliek
     En.... heet euzen ingenieur -zoe loes-
     Ziech mèt mienen tram verdaold
     Bij den ontvenger -oonder 't stadhoes-
     Dao weurd zien sjuld betaold.

     Lam Wijsen 1898
     Last edited by SJEF ; 30 juli 2009, 12:11. Reden: toevoeging couplet
     Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
     Thomas More

     Opmerking


     • #6
      Oorspronkelijk geplaatst door SJEF Bekijk bericht
      De Maastrichtse Omnibus-Maatschappij (MOM) reed vanaf de Boschstraat via de Markt, Grote Gracht, Brugstraat naar het station, een traject van bijna twee kilometer.
      Dan denk ik wel dat de Grote Staat bedoeld wordt. Wel vraag ik me af door welke straat de Markt bereikt werd: Nieuwstraat of Spilstraat ?

      Of misschien toch door de Grote Staat via het Vrijthof, Helmstraat en de Grote Gracht naar de Markt?

      Van de Gastram heb ik een afbeelding gevonden van de passage over de Maasbrug:

      If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is: infinite

      Opmerking


      • #7
       Oorspronkelijk geplaatst door Minckeleers Bekijk bericht
       Dan denk ik wel dat de Grote Staat bedoeld wordt.
       Wel vraag ik me af door welke straat de Markt bereikt werd: Nieuwstraat of Spilstraat ?
       Of misschien toch door de Grote Staat via het Vrijthof, Helmstraat en de Grote Gracht naar de Markt?
       Ik zal in de loop van de dag een routekaartje maken en het betreffende gedeelte in het boek "Pak de Bus, Openbaar vervoer in Maastricht 1884-1994" van Toon Jenniskens nog eens goed bestuderen.
       Inmiddels is route nauwkeuriger omschreven.
       Last edited by SJEF ; 30 juli 2009, 11:56.
       Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
       Thomas More

       Opmerking


       • #8
        De tram        De Maasbrug (Sint Servaasbrug; Aw Brögk) rond 1900 met op de achtergrond Wyck.
        De telefoondraden liepen toen nog bovengronds.
        Links op de brug staat een transformatorhuisje.
        De paardentram op de foto vervoerde de reislustigen à 5 cent per persoon.
        Rond 1900 gingen er per uur zo'n 3540 voetgangers, 875 fietsers, 275 voertuigen en 45 auto's over de Maasbrug.
        Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
        Thomas More

        Opmerking


        • #9
         Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
         Je zou toch zeggen dat de mannen daar op hun beurt staan te wachten, weet je zeker dat 't geen 'pisbak' is..?
         Nee, het is geen 'pisbak' of urinoir; de urinoir had de vorm van een krul en was van een soort dik gaas gemaakt en was ongeveer 2 meter hoog.
         Het is wel degelijk een transformatorhuisje of transformatorzuil.
         Op diverse plaatsen in de stad stonden dergelijke 'peperbussen' zoals ze ook wel genoemd werden.
         Op de foto hieronder staan er nog twee op de Amsterdamse Schinkelkade.

         Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
         Thomas More

         Opmerking


         • #10
          Sorry SJEF, volgens mij heeft Olijfje toch gelijk, vergroot de foto maar eens.
          Ik kan mij niet voorstellen dat zoveel mannen een transformatorpaal binnen gaan :(
          Ook volgens Calpurnia is dit een pispaal, ze stonden blijkbaar ook op het vrijthof
          Last edited by Caesar; 30 juli 2009, 18:34.
          Ik kwam en zag en ben nu weer weg

          Opmerking


          • #11
           Oorspronkelijk geplaatst door Caesar Bekijk bericht
           Sorry SJEF, volgens mij heeft Olijfje toch gelijk, vergroot de foto maar eens.
           Ik kan mij niet voorstellen dat zoveel mannen een transformatorpaal binnen gaan :(
           Ook volgens Calpurnia is dit een pispaal, ze stonden blijkbaar ook op het vrijthof
           In twee verschillende boeken, geschreven door twee verschillende schrijvers en die alletwee zeer deskundig zijn wat de geschiedenis van Maastricht betreft, staat deze foto waarbij vermeld staat dat het om een transformatorhuisje c.q. transformatorzuil gaat.
           In april 1931 tijdens de ombouw van het hoogspanningsnet, zijn de ronde transformatorhuisjes ('pepeperbussen') verwijderd, en vervangen door nieuwe, rechthoekige exemplaren.
           Ik vermoed dat er aan de transformator wordt gewerkt door een monteur, en dat een groepje nieuwsgierigen over zijn schouders meekijkt.
           Last edited by SJEF ; 30 juli 2009, 20:41. Reden: toevoeging informatie
           Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
           Thomas More

           Opmerking


           • #12
            Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
            Of misschien is daar 'n pinautomaat met 'n rij wachtenden
            En ik dacht dat 't Lang Lies daar haar werkruimte had ...
            If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is: infinite

            Opmerking


            • #13
             On topic: de tram!

             Op een kaartje van de Wikipedia staat een overzicht van spoorlijnen en buurtspoorlijnen in Belgie.
             Van het kaartje van Belgisch-Limburg heb ik de regio rond Maastricht overgenomen:             De zwarte lijnen zijn de spoorwegen, de groene en gele lijnen zijn trambanen.

             Op het kaartje staat:

             • de spoorlijn naar Hasselt met Station Boschpoort.
             • de tramlijn naar Maaseik (via de Brusselseweg ? )
             • de tramlijn naar Tongeren (via de Tongerseweg ? )
             • de tramlijn naar Glons (via het Jekerdal, overleden in 1939 )
             • de tramlijn naar Aken van de LTM (via de Akersteenweg, overleden in 1938 )

             De drie zwarte puntjes naast "Maastricht" zijn tramhaltes, op het Emmaplein, Brandenburgerplein en Cannerplein.
             If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is: infinite

             Opmerking


             • #14
              Een afbeelding van de locomotief met tram van de tramlijn Maastricht - Vaals in 1939 voor het Station in Wyck:

              Vanaf 1 januari 1929 was het begin- en eindunt van de tramlijn Maastricht - Vaals niet meer aan de Heerderweg, maar vlak voor het stationsgebouw gesitueerd (1929-1937).
              De beide foto's hierboven stammen hoogstwaarschijnlijk uit 1933.
              Op 1 maart 1937 ging de tramlijn Maastricht - Vaals definitief dicht en zette de LTM (Limburgsche Tramweg Maatschappij) op dat traject Kromhout dieselbussen in.

              NB Volgens mijn vorig bericht is de tramlijn opgeheven in 1938, dan zal het jaartal 1939 dat ik bij de foto vond incorrect zijn.
              Last edited by SJEF ; 2 augustus 2009, 13:01. Reden: toevoeging afbeelding en informatie
              If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is: infinite

              Opmerking


              • #15
               De tram

               Ir. J. W. Sluiter reconstrueerde ca. 1960 het verloop van de spoor- en tramlijnen in en om Maastricht.
               Linksboven is het goederenstation Boschpoort aan de huidige Frontensingel.
               Noordoostelijk daarvan het voormalige emplacement van de tramlijnen.

               Last edited by SJEF ; 2 augustus 2009, 09:49. Reden: herstel schrijffout
               Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
               Thomas More

               Opmerking

               Bezig...
               X