Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Het Kerkske

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Het Kerkske

  Elders op deze site werd een oproep gedaan voor een naam voor een nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Maastricht-Oost, aan de Vijverdalseweg. Daarbij kwam de suggestie naar voren om dit complex te noemen naar - bijvoorbeeld - een locaal toponiem, namelijk Het Kerkske.
  Oorspronkelijk geplaatst door Amienees Bekijk bericht
  Van oudsher heet het gebied het Kerksken (Kerxken, etc.) genoemd naar de grote boerderij die er lag.
  Over Het Kerkske is toch wel wat bekend. Het was inderdaad een hoeve die in de negentiende en twintigste eeuw onder de gemeente Amby resorteerde, maar waarvan een deel van de landerijen in Scharn lag, onder de gemeente Heer. De locatie heeft echter een veel oudere geschiedenis gehad die terug gaat tot in de twaalfde (12e!) eeuw, toen er van die gemeenten nog in geen zeven eeuwen sprake zou zijn. J.M. van de Venne, eertijds hoofdarchivaris (chartermeester) bij het Rijksarchief in Limburg, heeft die oudere geschiedenis uitgebreid behandeld in zijn Geschiedenis van Heer.

  'In 1145 gaf de adellijke man Adelbert van Scharn de kapel van Scharn, een [naastgelegen] woonhuis en achttien bunder land aan de abdij van Rolduc op voorwaarde dat de kapel bediend zou worden door een priester dier abdij.' Rolduc (Kloosterrade) vestigde er een vrouwenkloostertje in, waar dus inderdaad een priester van Rolduc zorgde voor het lezen van missen etc. Bijna honderd jaar later (1243) vertrokken de zusters naar Sinnich, maar er bleef een priester achter om de kapel in Scharn te bedienen. Van de Venne: 'Tot in de 16e eeuw werd daar nog de H. Mis gelezen ten gerieve van de omwonenden.'

  De gebouwen kregen na de verhuizing van het vrouwenklooster een agrarische functie, maar ze bleven in het bezit van de religieuzen. Dat blijkt namelijk uit de gedwongen verkoop in de Franse Tijd, toen de 74 bunder grote hoeve als domeingoed werd verkocht.

  Literatuur
  J.M. van de Venne, Geschiedenis van Heer, Maastricht (Van Aelst) 1957, pp. 167-169.

  -----------------------------------------------------

  Het Kerkske (2)

  Het is Van de Venne gelukt enige gegevens over de pachters boven water te krijgen. Zo werd de hoeve (toen ca. 50 bunder groot) in 1432 verpacht aan een zekere Rutten uit Epen. De pachtprijs die hij jaarlijks in natura betaalde aan het klooster bedroeg '32 mud rogge, 24 bossen "peyen" (wortelen) voor de varkens van het klooster, een kar "unne'" [te leveren] vóór Vastenavond, 200 eieren met Pasen en 40 grote bossen brandhout. Buitendien nog enkele kar- en spandiensten.'

  In die zeven eeuwen van bewoning met kapel maakte het huis ongetwijfeld nogal wat mee. Het lag in het voorterrein van de ommuurde stad Maastricht, later van de vesting Maastricht. Oorlogshandelingen zullen dus niet helemaal aan de bewoners voorbij zijn gegaan. Van de Venne vermeldt dat Het Kerkske in 1486 door Luikse troepen onder leiding van Arenberg werd verwoest. Later werd het echter weer opgebouwd, inclusief kapel. Ook bij latere belegeringen moet de hoeve oorlogsdreiging en gevaar hebben ondervonden.

  In de Franse Tijd werden de goederen van religieuzen onteigend. Het Kerkske werd openbaar verkocht. Interessant is dat op 28 september 1797 gebouwen en een deel van de landerijen werden toegewezen aan ene C.J. Reul, oud-rentmeester van het klooster te Sinnich, als gevolmachtigde van de daar uit hun klooster verjaagde zusters. Zij kochten dus zelf hun bezit bij Maastricht weer terug.

  Heel lang hebben ze er geen plezier meer van gehad. Bijna zestig jaar later ging de hoeve in de nacht van 3 op 4 juni 1852 in vlammen op. Ze is nooit meer opgebouwd. Van de Venne citeert een bericht uit de Journal du Limbourg van 4 juni 1852 dat ik hier geparafraseerd weergeef:

  'De afgelopen nacht is er brand geweest in de boerderij van de heer Kicken te Amby. Het vuur was zo hevig dat het niet mogelijk was de vlammen te doven en te voorkomen dat veel dieren verbrandden: 16 hoorndieren [koeien, ossen, geiten?], 3 paarden, veel schapen en een zeer grote voorraad graan gingen verloren. De schade bedraagt meer dan 10.000 gulden. Men zegt dat de gebouwen zijn verzekerd. Hulp werd zo snel mogelijk vanuit Maastricht geboden door de heer Eugène Regout, de sergeant bij de artillerie Larose, de heren Ch. Naus, Goossens, H. Lodewik, de gebroeders De Fresne, de heer ontvanger Roberti en veel anderen, waaronder fabrieksarbeiders van Regout. Men heeft ook grote lof voor het optreden van brigadier Schepers en zijn gendarmes.'

  Recent heeft ook drs. Jos Notermans over Het Kerksken geschreven in zijn geschiedenis van Scharn. Ik heb dat boek niet, dus weet niet of hij nog nadere gegevens heeft gevonden over deze hoeve met een tot in de zestiende eeuw nog functionerende kapel.


  Literatuur
  J.M. van de Venne, Geschiedenis van Heer, Maastricht (Van Aelst) 1957, pp. 167-169.
  Jos Notermans, Van Scharen tot Scharn, Maastricht 2012.
  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 25 januari 2013, 13:42. Reden: aanvulling

 • #2
  Het Kerkske onder Amby en Scharn (3)

  Wat betreft de preciese locatie van hoeve Het Kerkske: zij lag 'tegenover de Scheverstenenhof, nu [1958] het laatste huis op de Bemelerweg onder Heer.' (citaat bij Van de Venne). Om dat naar 2013 te vertalen moet men terug naar het stratenplan uit de jaren 1950. Er zijn in dat gebied nogal wat naamsveranderingen geweest (annexatie!) en nieuwe namen bijgekomen, mede door verkaveling van de grond. Wat de relatie is tot de locatie waar de vraagsteller zich wil vestigen, zou ik niet weten.

  ik meen haast zeker te weten dat ik het pand ooit ingetekend heb gezien op een (belegerings)plattegrond, zoals ook het 'Huis van Jonker Raven/Raeven' te vinden is. Maar ik zou momenteel niet weten welke kaart dat was.

  Bekender is een negentiende-eeuwse tekening van het huis. Naar ik heb begrepen is deze nu afgebeeld in de hierna genoemde geschiedenis van Scharn (Notermans).

  Literatuur
  Jos Notermans, Van Scharen tot Scharn, Maastricht 2012.
  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 23 augustus 2021, 11:27. Reden: redactie

  Opmerking


  • #3
   Misschien dat deze panoramatekening, ooit door Hermanw getraceerd, een aanknopingspunt biedt.

   Opmerking


   • #4
    Minuutplan kadaster

    Gezien de data bestond de boerderij bij het opmaken van de minuutplannen voor het kadaster. Daar moet de ligging dus te vinden zijn. Ik ken de situatie ter plekke niet, maar ik zou zeggen Bemelen, sectie A blad 01?

    Opmerking


    • #5
     Ik heb gekeken op de plattegrond van de gemeente Heer uit 1866, daar staat geschreven, op de huidige kruising Burgemeester Cortenstraat met de Wethouder van Caldenborglaan, ter hoogte van het Keerderstraat ,Kerkerkhof'. Dit is ook de begrenzing tussen Schaen en Ambij.
     Kompleminte

     Toller

     Opmerking


     • #6
      plattegrond Maastricht, Limmel, Amby, Scharn, Heer, Bemelen

      Toller bedoelt de door J. Kuiper in 1866 getekende gemeentekaart, uitgegeven door Suringar. Voor wie deze gemeenteatlas niet in huis heeft: de plattegrond is ook (niet erg goed) afgedrukt in de HEM (kleurenafb. nr. 21.) Inderdaad is daar bij genoemde kruising vermeld: 'Kerkerkhof'.

      Bijgaand een plattegrond waar hier en daar met potlood extra aantekeningen zijn gemaakt. Op dezelfde plaats lijkt met potlood bijgeschreven te zijn: 'Kerkerkhof'. De locatie is voor zover ik het kan beoordelen ter hoogte van de huidige scholengemeenschap aan de Bemelergrubbe (vroeger Bemelerweg). De vraag is nu natuurlijk weer, of die naam identiek is met Het Kerkske.

      Bron:
      Ik weet niet wat voor plattegrond dit is, maar hij is in elk geval negentiende-eeuws. Ooit eens ergens opgepikt en de scan zonder herkomst opgeslagen. :(
      Bestanden bijvoegen
      Last edited by Ingrid M.H.Evers; 23 augustus 2021, 11:29. Reden: redactie

      Opmerking


      • #7
       Publicatie bij DBNL

       Citaat:

       Op het terrein te noorden van de Oude Akerstraat en ten westen van de weg ‘Achter het Kerksken’ heeft de in 1852 afgebrande hoeve Het Kerksken gestaan; dit goed behoorde eertijds aan het Augustinessenklooster te Zinnich ( B ), dat hier zijn oorspronkelijke nederzetting had, gesticht door Rolduc in 1145 bij een reeds bestaande kapel (Annales Rodenses, blz. 56-57).

       Dit citaat is afkomstig uit 'Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht van J.F. van Agt, te lezen bij DBNL, pagina 31

       Opmerking


       • #8
        Oorspronkelijk geplaatst door hermanw Bekijk bericht
        Dit citaat is afkomstig uit 'Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht van J.F. van Agt, te lezen bij DBNL, pagina 31
        Mooie vondst, Herman. Ik denk dat deze uitgave in feite een onderdeel uitmaakt van de monumentale reeks De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, al wordt dat in de link niet meteen duidelijk.

        Opmerking


        • #9
         Amby, sectie B, blad 02

         Is dit 'm? (Rechtsonder)

         Opmerking


         • #10
          Detail uit Siege of Maastricht by Frederick Henry in 1632

          Opmerking


          • #11
           Wat een reacties, leuk en leerzaam! De Scheefsteinerhof is een andere benaming voor de Ravenhof deze lag naast de huidige L1 studio, min of meer schuinachter huize Ravencamp. Scheefstein is overigens oud limburgs voor leisteen. Waarschijnlijk had dit kasteeltje in een vroeg stadium al een leistenendak. Overigens, werd dit kasteel ook wel het kasteeltje van Scharn genoemd. Terwijl het, mijn inziens, toch eerder deel uit maakt van Amby.
           Het Kerksken lag een stukje verder, wel nog in Amby. Hier volgt de link naar de kadastrale kaart (Amby B-02):

           http://watwaswaar.nl/#bi-2M-9-1-1v-1-3m5c-9oW---17s

           ik kreeg de vraag of het Kerksken ook de naam was van het veld en niet enkel van de boerderij. O.a. op deze kaart is dat goed te zien.

           Opmerking


           • #12
            Locatie

            Het lijkt er op dat zowel de kaart van Herman en Amienees (WatWasWaar), als het detail dat Breur plaatste, inderdaad de kapel weergeven die bekend stond als Het Kerkske. Op de laatste kaart gaat het denk ik om de kapel die te zien is tussen de kerk van 'Scharen' en de Hof van Jonker Raven, ingetekend net boven het legerkamp.

            Om de vraag van Amienees te beantwoorden: Ik denk dat men er veilig van uit mag gaan dat het kavel Het Kerkske voldoende groot was om op de kadasterkaart als toponiem gebruikt te worden.

            Wat betreft de 'Kerkerhof': ik heb er Van de Venne nog eens op nagezien. Deze geeft in de bijlagen een in 1958 reeds lang verdwenen straatnaam op, de 'Kerckerweg'. Bij een 'lijst van hoeven en huizen' vermeldt hij niet een 'Kerkerhof', maar een 'Hof aan de Kerken'. Of het hier werkelijk gaat om Het Kerkske zal nader uitgezocht moeten worden.
            Last edited by Ingrid M.H.Evers; 23 augustus 2021, 11:30. Reden: redactie

            Opmerking


            • #13
             Scheefsteinerhof of Scheverstenenhof

             Om het lekker lastig te maken blijken er twee hoeves geweest te zijn met de naam Scheverstenenhof, een gelegen in de gemeente Heer en een in Amby; beide waren in het bezit van de familie Van Scharn.

             De eerste Scheverstenenhof lag in Heer aan de weg Scharn-Bemelen tegenover de Hof van Sinnich (naar die naar Sinnich verhuisde zusters), oftewel Het Kerkske. Als je op de kadastrale kaart kijkt, blijkt die zijde van de weg in Heer te liggen, de andere kant in Amby. Deze Scheverstenenhof stond in de zeventiende eeuw bekend als het Korfgoed, en in de achttiende tot en met de twintigste eeuw als Op de Trepkes, De Trappen of Aan de Trappen. Ze is in 2004 gesloopt omdat het gebouw niet meer te restaureren viel.

             De tweede hoeve Scheverstenenhof lag bij het kruispunt Bergerstraat-weg van Heer naar Amby, voluit in de gemeente Amby. Zij wordt gezien als het 16e-eeuwse Huis van Jonker Raven, later De Ravenhof genoemd. Ze is omstreeks 1850 afgebroken en heeft geen relatie tot Het Kerkske.

             Literatuur
             Historische Encyclopedie Maastricht, zie onder meer Ravenhof, Scheverstenenhof, Kerkske
             Last edited by Ingrid M.H.Evers; 23 augustus 2021, 11:31. Reden: redactie

             Opmerking


             • #14
              Ho, ho ho, jongens..... Ik raak jullie kwijt.... Lag het kerxke nu op de plek waar het centrum ontwikkeld wordt, of niet, of zijn jullie er niet uit?

              Als ik de kadastrale kaart bekijk, denk ik dat het er wel ernstig bij, zoniet op het aangegeven perceel heeft gelegen....
              Last edited by burgemeester; 24 januari 2013, 20:40.

              Opmerking


              • #15
               Oorspronkelijk geplaatst door burgemeester Bekijk bericht
               Lag het kerxke nu op de plek waar het centrum ontwikkeld wordt, of niet, of zijn jullie er niet uit?
               Ik durf er niets van te zeggen. Ik ben daar gewoon niet goed genoeg bekend. Vervelend is dat ik de plattegrond op pag. 5 van de Toelichting niet gekopieerd krijg. Dat maakt het lastig vergelijken met andere kaarten.
               Last edited by Ingrid M.H.Evers; 25 januari 2013, 15:19.

               Opmerking

               Bezig...
               X