Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Villapark - informatie

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Villapark - informatie

  Villapark

  STEDENBOUWUNDIGE INFORMATIE
  De wijk is buitengewoon heterogeen, sluit wonderwel aan bij de oude stad en biedt een harmonische overgang naar het omringende heuvellandschap.
  Slechts een klein deel aan de noordkant behoort tot het zogenaamde Villapark, dat tot stand kwam op de voormalige vestingterreinen ten zuiden van de stad.
  Dit deel valt op door zijn parkachtige lanen met grote alleenstaande en geschakelde villa’s en herenhuizen in neostijlen.
  De wijk omvat verder de hoofdstructuur van de vroegere gemeente Sint Pieter met diverse, soms oudere bebouwing langs de Papenweg, de Burgemeester Ceulenstraat en langs de voet van de Sint Pietersberg, waar het verdwenen kanaal naar Luik een blijvend stempel heeft gedrukt op de lange lintbebouwing.
  De open terreinen tussen deze kernen zijn in successievelijke fasen volgebouwd met zowel gesloten stedelijke als vriendelijke architectuur.
  Markante gebouwen in de wijk zijn de twee dorpskerken, de neogotische van J. Kayser (1872-1875), hoog op de oosthelling van de berg, en de imitatievroegchristelijke kerk van F. Peutz en W. Sprenger (1937-1939) in de nieuwe buurt tussen Villapark en Oud-Sint Pieter.
  Twee ingrepen uit de jaren zestig van de vorige eeuw hebben een zware wissel getrokken op de stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk: het dempen van het kanaal Maastricht-Luik en de bouw van de Kennedybrug met de rondweg op de oude singelstructuur met zijn bomen en zijn prachtige rond point op de kruising van de Prins Bisschopsingel en de Sint Lambertuslaan.

  HISTORISCHE INFORMATIE
  Na de in 1867 begonnen ontmanteling van de vesting werd uitbreiding van de stad mogelijk.
  Het plan Villapark, waartoe ook een deel van het Jekerkwartier behoort, werd de eerste ‘moderne’ stadsuitbreiding van Maastricht.
  Het plan werd uiteindelijk in 1881 vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de toenmalige stadsingenieur W.J. Brender à Brandis.
  Het toont invloeden van contemporaine ontwikkelingen in het buitenland, in het bijzonder in België.
  Het werd een woonbuurt voor de beter gesitueerde Maastrichtenaren.
  De architectuur is overwegend eclectisch met bouwmaterialen in imitatie- en neostijlen.
  De bouwgolven vonden plaats van ca. 1890 tot 1900, rond 1910 en van 1925 tot 1935.
  Vóór WO II werden de nieuwe hoofdstraten van Sint Pieter (vol)gebouwd en verrees een rijk geschakeerd aanbod van woningen, waaronder prachtige staaltjes van architectuur.
  In de jaren vijftig werd ten zuiden van de Glacisweg een nieuwbouwwijkje gerealiseerd en kwam op initiatief van de ENCI een wijk op de flank van de Sint Pietersberg tot stand.
  Plannen om de hele oosthelling vol te bouwen zijn gelukkig nooit tot uitvoering gekomen.

  STRAAT EN WIJK NAAM INFORMATIE
  In de wijk Villapark zijn diverse oude benamingen van straten te vinden (Papenweg, Bergweg), die soms herinneren aan de zelfstandige gemeente (Burgemeester Ceulenstraat), aan topografische elementen (Sint Pieterskade, Kanaaldijk, Kapelweg) en aan kloostergemeenschappen (Observantenweg, Recollectenweg, Ursulinenweg).
  De straten van het Villapark zijn vernoemd naar (Maastrichtse) bisschoppen en militaire gouverneurs van de vesting Maastricht.
  Een aantal nieuwere namen verwijst naar begrippen die verband houden met de Sint Pietersberg of het Prinsbisdom Luik, waartoe de heerlijkheid Sint Pieter tot 1794 behoorde.
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

 • #2
  Fontein

  Fontein terug in Villapark Maastricht

  Het Villapark krijgt de fontein terug die in 1887 werd geplaatst op de rotonde in de Sint Lambertuslaan en de Prins Bisschopsingel.

  Maastricht
  Van onze verslaggeefster/limburger.nl


  Het Buurtplatform St.-Pieter, Jekerdal, Villapark neemt het 125-jarig bestaan van het Villapark als aanleiding om een nieuwe versie van de fontein te plaatsen. Het is de bedoeling dat de nieuwe fontein in een perkje met drie lindebomen komt op de kruising tussen de Hubertuslaan en de Aylvalaan. De gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie is inmiddels akkoord met deze plek. Voor het definitieve ontwerp, dat geïnspireerd zal zijn op de originele fontein, moet nog goedkeuring komen. Uit de fontein zal geen water spuiten. Het aanleggen van een ondergronds watersysteem is te kostbaar, vandaar dat is gekozen voor een ‘droge' fontein.

  ==

  Zijn er foto's van de oorspronkelijke fontein?

  Opmerking


  • #3
   Oorspronkelijk geplaatst door elletje


   ezzebleef
   Merci!
   Jammer dat de nieuwe fontein in Villapark geen waterloop krijgt. Doodzonde..

   Opmerking


   • #4
    Villapark-fontein

    De verdwenen Villapark-fontein is voor het Buurtplatform aanleiding geweest om weer een fontein in de wijk te realiseren. Ongeveer een jaar geleden werden buurtbewoners geïnformeerd over de mogelijke locatie voor de realisatie daarvan.
    Er was toen nog sprake van de plaatsing in het rotondeperkje Glacisweg / St.Lambertuslaan, maar toen was al bekend dat de ondergrondse infrastructuur aan nuts-leidingen en rioleringswerken dermate omvangrijk is dat het niet reëel is aan te nemen dat de fontein (droge of natte variant) daar zou kunnen landen. De realisatie zou leiden tot een grote financiële investering die in deze tijd onevenredig en onverantwoord zou zijn. Door de ligging op een ‘verkeers‘rotonde zou het bovendien een ‘monument op afstand‘ worden dat onbenaderbaar is.
    Tussen toen en nu heeft het Buurtplatform, samen met Roger Martens van architectenbureau RMA, zorgvuldig onderzocht en overwogen welke alternatieve locatie in aanmerking zou komen waar het relict van de Villapark-fontein een goede plaats zou kunnen krijgen en deze zoektocht leverde het volgende resultaat: het grasperkje met de 3 lindebomen bij de St.Hubertuslaan/Aylvalaan. Over deze locatie is uitvoerig met de gemeente besproken. Hier zijn geen belemmeringen agv ondergrondse infrastructuur en verkeer. Het zal overigens een ‘droge-fontein’ variant zijn, om reden dat een watervoerende fontein ook op deze locatie financieel onhaalbaar is gebleken.
    In de tussentijd is het ontwerp diverse malen onderwerp van gesprek geweest met de architect en geworden wat het nu is.
    Inmiddels heeft ook een eerste toets door de Welstand/Monumenten Commissie plaatsgevonden. Men kon zich goed vinden in de locatie en het ontwerp. Het plan voor het kunstwerk is nu in behandeling bij de gemeente en is na goedkeuring publicabel.


    De fontein was het eerste ‘bouwwerk’ in het Villapark dat op 22 mei 1887 voltooid was. Het werd feestelijk in gebruik genomen door Burgemeester Pijls. (Het Nieuws van den Dag. dd 24 mei 1887)
    In Hostel Stayokay(Maasboulevard 101) zal er op woensdag 9 mei een lezing plaatsvinden door Sjuup Rekko over 125 jaar Villapark. Deze lezing is gratis te bezoeken en zal starten om 20.15 uur.
    maastrichtaktueel.nl

    Opmerking

    Bezig...
    X