Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

KPN-locatie/Maartenspoort

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Breur
  replied
  Is de webpagina van de Gemeente Maastricht actueel ?

  ... en wat staat op de webpagina van de Gemeente Maastricht?

  De realisering van deze herontwikkeling begint op zijn vroegst in 2012 en gebeurt in fases. Het voormalige KPN-gebouw is inmiddels gesloopt.

  Laatste update pagina: 25 mei 2011.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Situatie voormalig KPN terrein.

  Buurtplatform "Wyckerpoort Actief'
  Maastricht, 10 april 2013
  Onderwerp: situatie voormalig KPN terrein.

  Geachte omwonenden,
  Na ruim 6 jaar is er nog geen duidelijkheid m.b.t. de voortgang inzake de herontwikkeling
  van het voormalig KPN terrein. Mede door de terugtrekking van "Woonzorg Nederland" is
  medio 2012 de ontwikkeling van het project de "Poort van Wyck" door projectontwikkelaar
  Van der Looy, tevens eigenaar van het terrein, stil komen te liggen.
  Gezien de crisis en de daarmee gepaard gaande financiële problematiek in bouwend
  Nederland zal van voortvarendheid in deze geen sprake meer zijn. Wij verwachten dan ook
  niet dat er voor 2016-2017 nog sprake zal zijn van ontwikkelingen op het voornoemd terrein.
  Reeds sinds jaar en dag worden er klachten geuit door omwonenden m.b.t. het aanzien, de
  veiligheid en de overlast door o.a. stof van het terrein. Wij willen als Buurtplatform in
  overleg treden met de projectontwikkelaar Van der Looy om de ontstane situatie te bespreken
  en toestemming te krijgen om de veiligheid te verbeteren en de overlast te verminderen.
  Omdat de gemeente Maastricht formeel gezien hier geen partij in is, nemen wij in eerste
  instantie rechtstreeks contact op met de projectontwikkelaar .
  Wij hopen op niet al te lange termijn u nader te kunnen berichten over eventuele
  mogelijkheden.

  Buurtplatform "Wyckerpoort Actief' (werkgroep KPN terrein)

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde

  http://www.multivision3d.nl

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Het is deels logisch dat woonzorg nederland zich in de huidige situatie opnieuw moet positioneren en haar prioriteiten moet stellen; wat wel en wat niet kan.

  Wat doorgang vindt en welke projecten geen doorgang vinden wordt zoals bij elke commerciële firma die zich moet afvragen hoe het hoofd boven water houden, in de huidige bouw en financiering malaise, af/uit vallers met zich brengen.

  Mede doordat echte afnemers van projecten door woonzorg nederland opgezet in extreem slecht weer terecht gekomen zijn in 2010/2011, zoals de Osiragroep en ook anderen, is het investeringsklimaat en de mogelijke investeringen begrenst.

  Jammer is dat het heroverwegen zelf dus zoveel tijd en geld kost dat enkel daardoor al het Budget onder druk komt te staan.
  Time is Money => hoe langer men wacht met de plannen hoe minder geld men ter beschikking heeft voor uitvoering.

  dat is deels "insider information" welke geen der project directeuren zo maar mogen verkonden, daar ze net als op de beurs de koersen zouden doen dalen.
  mvg

  Leave a comment:


 • El Loco
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
  Van der Looy claimt dat de voorbereiding van het project „in de afrondende fase” verkeert. Eind deze maand hoopt hij alles geregeld te hebben, „zodat in oktober de eerste bouwactiviteiten kunnen starten”.
  Typische projectontwikkelaarstaal, altijd optimisme uitstralen.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Woonzorg uit de Poort van Wyck

  CORPORATIE ‘Strategische heroverweging’
  door onze verslaggever

  Dagblad De Limburger - 20 april 2012 -

  Woonzorg uit de Poort van Wyck CORPORATIE ‘Strategische heroverweging’ door onze verslaggever MAASTRICHT – De Amstelveense woningcorporatie Woonzorg Nederland is uit de Poort van Wyck gestapt, een appartementencomplex voor 55-plussers met een zorgwens, dat nog gebouwd moet worden bij de A2. Reden: ‘strategische heroverweging van vastgoedontwikkeling’.
  De Poort van Wyck is een project van de Weertse ontwikkelaar Van der Looy. Het omvat onder meer 116 driekamerappartementen voor senioren met een zorgvraag en 54 appartementen voor starters met koopsommen vanaf 174.000 euro. De bouw is voorzien op het terrein van het afgebroken kantoor van KPN tussen de A2 en het Sint Maartenscollege. Vanwege de ligging op loopafstand van Wyck kreeg het project de naam van die wijk.
  Woonzorg Nederland wilde de appartementen gaan verhuren in de sector sociale huur. De corporatie peilde via de eigen website de belangstelling voor de woningen. De mensen die reageerden kregen deze week een brief waarin Woonzorg Nederland meldt ‘helaas’ te moeten meedelen dat de corporatie ‘zich terugtrekt uit de ontwikkeling van dit project’.
  De reden is samengevat in één zin: ‘Het speelveld voor de corporatiesector en de economische omstandigheden is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd, hetgeen vraagt om een strategische heroverweging van vastgoedontwikkeling’.
  Wat het besluit van Woonzorg Nederland betekent voor de Poort van Wyck is onduidelijk. Projectdirecteur Edwin van der Looy meldt een overeenkomst met de corporatie te hebben gesloten over afname van de 116 appartementen. „Van uit het project stappen is geen sprake. We zijn nog in gesprek over hoe we onze samenwerking kunnen continueren.”
  Paul Koedam, bewonersconsulent van Woonzorg Nederland, weerspreekt de lezing van Van der Looy. „Over de inhoud van de rondgestuurde brief kan geen misverstand bestaan. Woonzorg Nederland doet niet meer mee. Het is einde oefening, over en uit.”
  Van der Looy claimt dat de voorbereiding van het project „in de afrondende fase” verkeert. Eind deze maand hoopt hij alles geregeld te hebben, „zodat in oktober de eerste bouwactiviteiten kunnen starten”. De plannen van Van der Looy voor de KPN-locatie slepen al jaren. Ze zijn meerdere malen aangepast en uitgesteld.

  Leave a comment:


 • Haas
  replied
  Ik vind het erg jammer voor de toekomstige bewoners van het complex dat ze nu mogelijk jaren overlast hebben van de bouw van de tunnel. Het beste zou zijn dat het allemaal gelijk op gaat. Met andere woorden, dat de eerste bewoners hun nieuwe appartement meteen optimaal kunnen bereiken.

  Helaas haalt de actualiteit soms de goedbedoelde planning van een grootschalig project in.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Herontwikkeling KPN-locatie

  Door het buurtkader Wyckerpoort heb ik, heel begrijpelijk, opnieuw vragen gekregen over de stand van zaken in de herontwikkeling van het voormalige KPN complex. Op de bouwhekken aan de A2 traverse angen doeken waarop de bouw van koopappartementen wordt aangekondigd. Eerder stond dat al in de krant. Met deze bewonersbrief wil ik graag op het verzoek van het buurtkader ingaan en u rechtstreeks informeren.
  Achtergrond
  Met een contract is in 2006 door de gemeente goedkeuring gegeven aan de herontwikkeling van het voormalige KPN complex. Het bouwplan, gepresenteerd tijdens drie drukbezochte informatieavonden, voorzag in appartementen, commercieel/maatschappelijke functies en kantoor. Het zou vóór de ondertunneling gereed zijn en op die manier ook een mogelijkheid bieden voor herhuisvesting van A2 flatbewoners. De gemeente was er met name om deze reden veel aan gelegen om het bouwplan uiterlijk eind 2009 klaar te hebben. Door marktomstandigheden is dat helaas niet gelukt.
  Vastgoedcrisis
  Begin 2010 zijn door de gemeente met de ontwikkelaar Van der Looy Projectmanagement te Weert nieuwe afspraken gemaakt. Dat bood de ontwikkelaar de mogelijkheid om een aangepast bouwplan te realiseren. De aanpassing geldt vooral voor de nieuwe omstandigheden sinds 2006. Zo is in juni 2009 De Groene Loper vastgesteld voor de uitvoering van het A2 project. Met de voorbereidende werkzaamheden voor de ondertunneling is inmiddels gestart en zal in 2012 in volle uitvoering zijn. U zult begrijpen dat er goede afspraken moeten worden gemaakt voor een bouwplan dat er direct aan grenst.
  Zo loopt de tijdelijke weg (A2) enkele jaren vlak langs de geplande nieuwbouw.
  Nieuwe afspraken
  De herontwikkeling van het KPN complex zal tegen deze achtergrond opnieuw met de gemeente contractueel geregeld moeten worden. Dat contract moet met name zekerheid bieden over de verkoop van woningen, ter voorkoming van de door de buurt gevreesde leegstand. Enzoals gezegd, ook voor de omgeving moet duidelijk zijn dat een nieuw bouwplan geen risico's of vertragingen oplevert voor de
  ondertunneling. Dat karwei heeft voorrang.

  Noordzijde
  Van der Looy Projectmanagement concentreert zich op een bouwplan aan de noordzijde van het voormalige complex (zie bijgevoegde plattegrond). Dit omvat drie woonblokken met in totaal 170 appartementen en op begane grond circa 1.300 mtr2 hoofdzakelijk commerciële functies. De afzet van het grootste deel van de appartementen (116) is vastgelegd in een koopovereenkomst tussen ontwikkelaar en de (landelijke) corporatie Woonzorg Nederland. De ontwikkelaar is inmiddels gestart met de verkoop van de overige 54 appartementen.
  Planning
  Nadat gemeente en ontwikkelaar de afspraken over het nieuwe plan contractueel hebben vastgelegd, kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Daaraan vooraf wordt een informatiebijeenkomst voor de omgeving georganiseerd en kan iedereen er kennis van nemen en zijn mening geven.
  Ik hoop u over niet al te lange tijd verder te kunnen informeren.
  Met vriendelijke groet,
  Gerdo van Grootheest

  Wethouder Ruimtelijke Ordening, Natuur en Sport

  Bestanden bijvoegen

  Leave a comment:


 • El Loco
  replied
  55+ appartementen in Poort van Wyck

  Volgens een artikel in de krant van gisteren gaat het Poort van Wyck project toch wel door. De Amstelveense woningcorporatie Woonzorg Nederland heeft een nog te bouwen appartementencomplex van 116 driekamerwoningen aangekocht voor 55-plussers met zorgwensen. De appartementen van gemiddeld 75m² worden aangeboden in de sector sociale huur.

  Aangezien het hele Poort van Wyck project 230 woningen zal tellen, moet het bij dit bericht wel om de geplande toren van 50m gaan. Als de bestemmingsplanprocedure positief verloopt, worden de woningen in 2013 opgeleverd. In de commerciële ruimtes op straatniveau zullen diensten voor de doelgroep worden aangeboden (55plus-winkels?).

  Eerder werd al gemeld (zie hierboven) dat er 54 startersappartementen komen in het deelproject 'Le Cabinet'. Met de bouw van Le Cabinet wordt gestart als 50% van de woningen verkocht is.

  (Bron: DDL, 27-8-2011)
  Bestanden bijvoegen

  Leave a comment:


 • El Loco
  replied
  Update 'Poort van Wyck'

  Volgens de bijgewerkte website zijn de eerste 54 appartementen in de verkoop gegaan. Ik neem aan dat het van de mate van belangstelling afhangt of er binnenkort daadwerkelijk gebouwd gaat worden. De appartementen worden aangeprezen als "luxe", maar kun je 70m² nog wel luxe noemen? De prijzen zijn schappelijk. Het gaat trouwens maar om een klein deel van het oorspronkelijke plan: een gebouw van 6 verdiepingen, dat de intrigerende benaming 'Le Cabinet' heeft meegekregen. Voorlopig nog geen 50m hoge woontoren dus.

  Leave a comment:


 • El Loco
  replied
  Nou ja, een aantal flats wordt vreemd genoeg pas in 2019/2020 gesloopt (zie hier), dus voorlopig is dit inderdaad het uitzicht (plus de bouwput van de A2-tunnel natuurlijk). Van de andere kant: als iemand mij één van deze hogergelegen flatjes tegen een zacht prijsje zou aanbieden, weet ik niet of ik "nee" zou kunnen zeggen...

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
  (..) maar je kunt er nu al genieten van het uitzicht vanaf de hoogste etages in de woontoren...
  Leuk,
  Volgens dat uitzicht worden de flats naast de A2 dus weer herbouwd.....

  Leave a comment:


 • El Loco
  replied
  Ja, dat puin, daar zijn ze onderhand al twee jaar mee bezig. Dat wordt dan wel weer gebruikt voor het nieuwe zwembad bij de Geusselt (vraag me niet hoe), maar dat is dan ook het enige positieve eraan.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Ik weet vanuit diverse overlegstructuren dat nog NIETS zeker is. Alles is vooruitgeschoven. Het KPN-gebouw is wel gesloopt en inmiddels is men (de derde poging) het puin aan het afvoeren wat gepaard gaat met veel overlast: stof, lawaai en grote vrachtauto's door smalle straten. De start van dit projekt loopt alles behalve op rolletjes en heeft al veel meer gekost dan begroot.

  Leave a comment:


 • El Loco
  replied
  Website Poort van Wyck gelanceerd

  Inmiddels is er een website in de lucht voor de Poort van Wyck (KPN-locatie). De site is nog onder constructie, maar je kunt er nu al genieten van het uitzicht vanaf de hoogste etages in de woontoren...

  Op de site van de gemeente is het bericht, dat daar al jarenlang onder het kopje "Projecten" staat, enigszins aangepast:
  Het voormalige KPN-terrein aan de A2 in Wyckerpoort ondergaat de komende jaren een gedaanteverwisseling.
  (Laatste update pagina: 19-10-2010)

  Er komen koop- en huurappartementen (diverse bouwblokken en een woontoren), kantoorruimten, gebouwen met commerciële en/of dienstverlenende functies, en een ondergrondse parkeergarage.
  De bouwplannen zijn aangepast. Daarvoor moet een nieuwe ruimtelijke procedure gevolgd worden.
  De realisering van deze herontwikkeling begint op zijn vroegst in 2011. Dit gebeurt in fases. Het voormalige KPN-gebouw is inmiddels gesloopt.

  Bron: http://www.maastricht.nl/web/Project...twikkeling.htm
  Wat die aanpassingen in de bouwplannen zijn, is niet duidelijk. Op de site van Coenen is niks te vinden over dit project. Misschien weet Breur, als buurtbewoner, nog wat meer?

  Ikzelf vind dit plan achterhaald. Deze forse bouwblokken met woontoren passen misschien bij de bestaande flatbebouwing langs de A2, maar daarvan wordt een groot gedeelte gesloopt en vervangen door stadshuizen van 3-6 etages (zie hier). Jammer dat de plannen voor deze locatie gebaseerd zijn op andere uitgangspunten.

  Enneh, nee, ik ben geen Coenen-hater en ik heb niks tegen hoogbouw. Integendeel. Ben benieuwd wat Antonius ervan vindt...

  Leave a comment:

Bezig...
X