Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Timmerfabriek

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #91
  Oorspronkelijk geplaatst door wim54 Bekijk bericht
  Andere invulling Timmerfabriek
  Laten we hopen dat die alternatieve invulling er inderdaad komt. Beter iets dan niets. Toen olijfje, Lucy en ik een tijdje geleden in de Timmerfabriek waren voor Out of Storage, werd ons door een van de vrijwilligers daar ingefluisterd dat het hele project niet zou doorgaan. Ook gingen er geruchten dat Lumière niet wilde verhuizen (en Lumière is nu juist de publiekstrekker).

  De vraag is wel of het complex zonder Middenzaal rendabel kan worden (rendabel betekent sowieso: met subsidie). Zelf ben ik niet rouwig over het afketsen van de Middenzaal, want die zou nu net op de plek van De Ossekop en twee aanpalende panden komen. Als ze die panden nou eens netjes opknappen, is dat in elk geval een mooiere entree van de binnenstad dan de achterkant van de saaie doos die de Middenzaal zou worden.


  De oorspronkelijke plannen voor de Timmerfabriek met Middenzaal

  Opmerking


  • #92
   Aangepast plan Timmerfabriek

   Eindelijk weer eens wat nieuws over het nieuwe cultuurhuis, de Timmerfabriek. B&W gaan akkoord met de hierboven (#101) genoemde versoberingen.
   Akkoord soberder cultuurhuis
   MAASTRICHT – Het Maastrichtse college gaat akkoord met versobering van de plannen om de Timmerfabriek in de Boschstraat te verbouwen tot cultuurhuis. Van de oorspronkelijke opzet blijft 60 procent overeind.
   De aanpassing werd in december al aangekondigd. Vanwege de toen aangekondigde rijksbezuinigingen op cultuur besloot het stadsbestuur de Timmerfabriekplannen ‘Zijlstra-proof’ te maken, genoemd naar de staatssecretaris die minder geld voor cultuur beschikbaar stelde. De Timmerfabriek 2.0, zoals het plan nu is genoemd, wordt het nieuwe onderkomen van filmhuis Lumière en Toneelgroep Maastricht. Grootste ingrepen: volop ruimte voor het houden van exposities, omdat een middenzaal en een zogenoemde vlakkevloerzaal zijn geschrapt.

   (bron: DDL, 5-5-2012)
   Last edited by El Loco; 8 mei 2012, 11:59.

   Opmerking


   • #93
    Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
    Eindelijk weer eens wat nieuws over het nieuwe cultuurhuis, de Timmerfabriek. B&W gaan akkoord met de hierboven (#101) genoemde versoberingen.
    Ik wil je optimisme niet de grond inboren, maar weet dat dit dossier nog langs de gemeenteraad moet.
    Die is niet onverdeeld gelukkig met de Timmerfabriek 2.0.

    Anderzijds denk ik wel dat de coalitie dit collegevoorstel uiteindelijk zal volgen. Dus mogelijk is je optimisme ook weer niet zo ongegrond.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • #94
     Plan Timmerfabriek onder vuur

     Het nieuwe plan voor de Timmerfabriek in Maastricht ligt stevig onder vuur.

     Zo ongeveer alle partijen in de Maastrichtse gemeenteraad uitten dinsdag kritiek op ‘Timmerfabriek 2.0’ zoals de versobering van de cultuurtempel aan de Boschstraat genoemd wordt. Coalitiepartij VVD ging het verst in de kritiek. Fractievoorzitter Alex Meij onderwierp verantwoordelijk wethouder Jacques Costongs (PvdA, cultuur) aan een spervuur van vragen.

     Meij vond onder meer het exploitatieplan nog te vaag, zette vraagtekens bij de geschatte opbrengsten uit horeca en tentoonstellingen en vroeg duidelijkheid over de subsidies die volgens het stadsbestuur worden verstrekt aan de Timmerfabriek. Ook had de VVD-leider kritiek op de afgeslankte vorm van het plan, waarbij van de oorspronkelijke opzet 60 procent overeind blijft. Dat betekent onder meer dat de middenzaal is geschrapt, en dat van de culturele instellingen voorlopig alleen filmhuis Lumière en Toneelgroep Maastricht naar de Boschstraat verhuizen. Meij: „Is dit nu de toegevoegde waarde waar wij 20 miljoen voor betalen en jaarlijks nog eens zeven ton aan exploitaitie bijleggen?”

     Lees meer in de krant van woensdag.limburger.nl

     Opmerking


     • #95
      Timmerfabriek Fase 1

      Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      Het debat over de Timmerfabriek begint goed. (...)
      Dit theaterstukje, hoe toepasselijk bij de cultuurtempel Timmerfabriek, zal nog even duren, maar de voorstanders van de Timmerfabriek kunnen de champagneflessen alvast gaan ontkrukken. Ik vrees wel dat ze formeel nog tot na de pauze moeten wachten met inschenken (...)
      De champagne kan geschonken worden. Het raadsvoorstel is aangenomen.
      Zoals Pier in het draadje 'Stadsbestuur 2010 - 2014' beeldend verwoordde, is de gemeenteraad vanavond akkoord gegaan met Fase 1 van het Plan Timmerfabriek, de € 21,7 mln kostende verbouwing van de Timmerfabriek aan het Bassin tot adequate huisvesting voor Filmhuis Lumière en Toneelgroep Maastricht, en het inrichten van de resterende ruimte voor exposities, concerten, enz.. Wat houdt Fase 1 precies in? Een citaat uit het Raadsvoorstel 54-2012:
      Het voormalige Magazijn zal in deze eerste fase grotendeels worden herbestemd ten behoeve van ontvangst en expositieplatform beeldende kunst. Een deel zal worden gereserveerd voor talentontwikkeling en productieruimten voor Toneelgroep Maastricht. Via de entree aan de Boschstraat en het binnenplein wordt het magazijn ontsloten.

      De investeringen in de Magazijnruimte en de Toonzaal zijn in deze fase sober gehouden. Alleen klimaatvoorzieningen, akoestische voorzieningen en verbetering toegankelijkheid zijn ingezet om het gebruik en verhuur te optimaliseren. Deze investeringen zijn blijvend en duurzaam, ook als het gebruik later zou wijzigen.
      Voor Toneelgroep Maastricht (TGM) wordt de remise verbouwd tot kantoorruimtes en annexen. Daarachter wordt voor de TGM een nieuwe repetitieruimte gebouwd omdat de bestaande ruimtes in het magazijn te laag zijn. Verder is voorzien in een eenvoudige laad- en losruimte en opslag. De kistenmakerij/zagerij zal worden benut als uitnodigende entree.
      Kamermuziekuitvoeringen en akoestische jazz van professionele en amateurgezelschappen worden mogelijk in de voormalige Toonzaal.

      De Ketelhuizen aan de zijde van het Bassin/Zuid-Willemsvaart worden gebruikt voor de realisatie van het filmhuis Lumière. Vijf nieuwe zalen worden hierin aangebracht. Voor de grootste zaal zal nieuwbouw nodig zijn aansluitend aan de noordzijde van de Ketelhuizen. In de Elektriciteitscentrale wordt de horeca-foyerfunctie voor Lumière ondergebracht die gebruik kan maken van de kades als terrasvoorziening. De horecafunctie zal breder ingezet kunnen worden in aansluiting op de horecafuncties Bassin. De bestaande Elektriciteitscentrale (Rijksmonument) en de Ketelhuizen (waardevol Cultureel Erfgoed) worden in deze fase volledig gerestaureerd voor ca. € 2,0 mln. en daardoor behouden voor de toekomst.

      Het binnen(boven)plein is het centrum van openbare ontmoeting tussen de bezoekers en de aanbieders van cultuurprogramma: entree naar de cultuurfabriek maar ook verblijfplaats (met o.a. terrassen en extra speelruimte voor de instellingen (buitenlocatie voor film en theater). De hoofdverbinding van de binnenstad naar de cour vindt plaats via een ruime trappenpartij door het bestaande (open te werken) gebouw tussen Toonzaal en Elektriciteitscentrale. Rekening houdend met de historische omgeving is gekozen voor een (binnenstads-)pleinachtig karakter met gebruik van duurzame materialen. De directe omgeving wordt ook ingericht als onderdeel van de loop- en verblijfsruimte van de monumentale binnenstad.

      De gebouwen aan de noordzijde (Ossekop e.o.) worden vooralsnog gehandhaafd. Deze ruimte blijft gereserveerd om in te spelen op nieuwe initiatieven voor de cultuurfabriek (tweede fase, bijvoorbeeld Quartier des Arts).
      Voor de duidelijkheid: hiermee zijn alle voorgaande plannen en schetsontwerpen dus komen te vervallen. En de Ossekop blijft!

      (Bron afbeeldingen: www.verlaanenbouwstra.nl)
      Bestanden bijvoegen

      Opmerking


      • #96
       In de plannen geen enkel plantje, hoe klein ook. Is er echt geen ruimte voor typische binnenstadskommenplantjes? Of is het wachten op de spontane verschijning van "onkruid" en dan wat bijsturen?
       De leefs mer eine kier .

       Opmerking


       • #97
        Voortschrijdend inzicht......

        Ik kom even terug op mijn verslag over het raadsbesluit inzake de Timmerfabriek.

        Ik verwijt, volgens mij terecht, politici nogal eens dat ze vóór een vergadering een standpunt innemen en dat standpunt ook nooit en te nimmer wijzigen tijdens de vergadering ook al komen andere partijen met steekhoudende argumenten.
        Nu ben ik gelukkig geen politicus en heb ik wel de vrijheid om mijn mening te herzien.
        Dat gebeurde namelijk gisteravond.

        Mijn persoonlijke insteek was dat de Timmerfabriek, in deze economisch niet erg weelderige tijd, er niet hoefde te komen.
        Een investering van ruim 20 miljoen voor een cultuurproject hoeft voor mij dan niet zo.

        Maar op de valreep ben ik van mening veranderd.
        De reden was het pleidooi van Jan Hoen (CVP), die als allerlaatste spreker van de raad, in eerste termijn, het woord mocht voeren.

        Hij herinnerde aan het feit dat er in Maastricht ooit een soortgelijke discussie gevoerd werd over o.a. het MECC.
        Ook daar moesten miljoenen subsidie naar toe en was bij voorbaat al bekend dat er jaarlijks rekening moest worden gehouden met een exploitatietekort.
        Toch kwam het MECC er en wie is daar tegenwoordig rouwig om?

        Soms, en zeker in economisch mindere tijden, moet je je nek durven uit te steken en vertrouwen tonen in de toekomst, aldus de strekking van het betoog van Jan Hoen.
        Bovendien, en dat is geen kleine detail, heeft de raad reeds eerder bewerkstelligd dat het oorspronkelijke budget voor de Timmerfabriek van 40 miljoen gehalveerd werd naar 20 miljoen euro.
        Dus op zich al een behoorlijke versobering, maar wel passend in de huidige tijd.
        Het totaal afschieten van het project zou nu disproportioneel zijn.

        Ik vind dit een sterke argumenten.
        Ik kan daarom nu ook blij zijn met het plan zoals het er nu ligt.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • #98
         Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
         Niet altijd alleen maar naar de centjes kijken Klaas, Lumière loopt als 'n tierelier en kan de bezoekersaantallen bijna niet aan, dus dat voorziet wel in 'n behoefte.
         Geheel met u eens olijfje en vind dit bij meerdere dingen gelden.
         Men voert altijd aan dit en dat kost het de burger allemaal ,denkt men nu werkelijk als dit alles niet zou gebeuren dat de burgers dan ook maar 1 € er voordeel bij zou hebben ?
         Ik ben van mening dat dit niet zo is .

         Opmerking


         • #99
          Timmerfebriek 2.0

          Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
          Ik kom even terug op mijn verslag over het raadsbesluit inzake de Timmerfabriek.

          Ik verwijt, volgens mij terecht, politici nogal eens dat ze vóór een vergadering een standpunt innemen en dat standpunt ook nooit en te nimmer wijzigen tijdens de vergadering ook al komen andere partijen met steekhoudende argumenten.
          Nu ben ik gelukkig geen politicus en heb ik wel de vrijheid om mijn mening te herzien.
          Dat gebeurde namelijk gisteravond.

          Mijn persoonlijke insteek was dat de Timmerfabriek, in deze economisch niet erg weelderige tijd, er niet hoefde te komen.
          Een investering van ruim 20 miljoen voor een cultuurproject hoeft voor mij dan niet zo.

          Maar op de valreep ben ik van mening veranderd.
          De reden was het pleidooi van Jan Hoen (CVP), die als allerlaatste spreker van de raad, in eerste termijn, het woord mocht voeren.

          Hij herinnerde aan het feit dat er in Maastricht ooit een soortgelijke discussie gevoerd werd over o.a. het MECC.
          Ook daar moesten miljoenen subsidie naar toe en was bij voorbaat al bekend dat er jaarlijks rekening moest worden gehouden met een exploitatietekort.
          Toch kwam het MECC er en wie is daar tegenwoordig rouwig om?

          Soms, en zeker in economisch mindere tijden, moet je je nek durven uit te steken en vertrouwen tonen in de toekomst, aldus de strekking van het betoog van Jan Hoen.
          Bovendien, en dat is geen kleine detail, heeft de raad reeds eerder bewerkstelligd dat het oorspronkelijke budget voor de Timmerfabriek van 40 miljoen gehalveerd werd naar 20 miljoen euro.
          Dus op zich al een behoorlijke versobering, maar wel passend in de huidige tijd.
          Het totaal afschieten van het project zou nu disproportioneel zijn.

          Ik vind dit een sterke argumenten.
          Ik kan daarom nu ook blij zijn met het plan zoals het er nu ligt.
          Alleen moet je nu afvragen of het bij de 20 miljoen blijft! Als je dan ook goed geluisterd hebt ging het hele vrahaal over fase 1 Timmerfabriek 2.0 en er ligt nog 42% van de zogenaamde korting op Timmerfabriek 1.0 welk zoals het er nu naar uitziet gebruikt gaat worden voor fase 2 Timmerfabriek 2.0. Dus de Timmerfabriek 2.0 kost uit eindelijk straks toch 40 miljoen en dan zonder dat er een middenzaal komt waar de volkscultuur zo naar snakt in Maastricht. Daarnaast is dit hele project een heel groot risico want niets ligt nog vast en de finaciele onderbouwing ontbreekt nog steeds. Dus eigenlijk heeft de raad, voornamelijk de coalitiepartijen, Costongs een blanco check gegeven voor zijn cultuur met een grote C.

          Opmerking


          • Oorspronkelijk geplaatst door Bulles Bekijk bericht
           Dus de Timmerfabriek 2.0 kost uit eindelijk straks toch 40 miljoen en dan zonder dat er een middenzaal komt waar de volkscultuur zo naar snakt in Maastricht.
           Ik vermoed dat het wel eens bij fase 1 zou kunnen blijven, aangezien de middelen beperkt zijn. Maar áls er een fase 2 komt, zal dat zeker mét middenzaal zijn. Wat zou fase 2 anders moeten zijn; de rest zit allemaal al bij fase 1? Maar ik ken de behoeftes van de Maastrichtse 'volkscultuur' (wat versta je daar eigenlijk onder?) onvoldoende om te kunnen zeggen of zo'n middenzaal echt nodig is. Was die trouwens oorspronkelijk niet bedoeld voor Toneelgroep Maastricht?
           Oorspronkelijk geplaatst door Bulles Bekijk bericht
           Dus eigenlijk heeft de raad, voornamelijk de coalitiepartijen, Costongs een blanco check gegeven voor zijn cultuur met een grote C.
           Een blanco cheque? Dat snap ik niet. Zeker niet in de deze context, waar precies omschreven is waar het geld aan besteed zal worden. Vind je een filmhuis cultuur met een grote C? Daar worden over het algemeen hele normale films getoond hoor. Maar geen Rocky IV of Flodder XXIII inderdaad... De prachtige toonzaal in de Timmerfabriek wordt geschikt gemaakt voor "kamermuziekuitvoeringen en akoestische jazz van professionele en amateurgezelschappen" (met grote en kleine c dus). Verder worden de voormalige magazijnen met minimale ingrepen verder geschikt gemaakt voor o.a. exposities en verhuur voor manifestaties (FashionClash bijvoorbeeld). Voor elk wat wils, lijkt mij. Tenzij iemand überhaupt niet van cultuur houdt, dan is dit geen plek voor hem/haar. Dan is er altijd nog het nieuwe café, dat op een schitterende plek komt (terras met zon aan het water!).
           Oorspronkelijk geplaatst door klaas
           Het enige wat ik begrijp is zoals de wind waait
           zo waait mijn jasje.
           Juist niet, vind ik. De gemeenteraad heeft dit besluit tégen de anti-culturele wind, die sinds enkele jaren door Nederland waait, genomen (zoals Pier hierboven ook al zei). Ik vind het geweldig dat Maastricht binnenkort een filmhuis van formaat heeft en daarnaast een stijlvol, intiem concertzaaltje en een expositieruimte die op velerlei manieren benut kan worden. Ik vind het mooi dat er in het noordelijk deel van de stad wat reuring komt. De sukkelende horeca aan de overkant van het Bassin heeft hier al jaren reikhalzend naar uitgekeken. Hopelijk komt er nu ook wat schot in de herbestemming van de rest van het Sphinxcomplex, want drie jaar leegstand heeft die gebouwen geen goed gedaan.

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
            Dan is er altijd nog het nieuwe café, dat op een schitterende plek komt (terras met zon aan het water!).
            Waarom hier niet enkele visplekken die ook gemakkelijk toegankelijk zijn voor minder validen? Zij er ook mensen aanwezig als er even iets niets te doen is en verdient de horeca wat extra's. Aanlegplekken voor boten zijn er voldoende. Leg het hele Bassin niet vol met boten!
            De leefs mer eine kier .

            Opmerking


            • Die poenerige boten aan de overkant vind ik ook maar niks, maar goed, ieder het zijne.
             Zit er een beetje vis in het Bassin?

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door Bulles Bekijk bericht
              Alleen moet je nu afvragen of het bij de 20 miljoen blijft! Als je dan ook goed geluisterd hebt ging het hele vrahaal over fase 1 Timmerfabriek 2.0 en er ligt nog 42% van de zogenaamde korting op Timmerfabriek 1.0 welk zoals het er nu naar uitziet gebruikt gaat worden voor fase 2 Timmerfabriek 2.0. Dus de Timmerfabriek 2.0 kost uit eindelijk straks toch 40 miljoen en dan (...).
              Nou Bulles,
              Er zit een kern van waarheid in je betoog, zij het dat er een "Maar" is!

              Zoals jij waarschijnlijk dan ook hebt gehoord heeft mn. de LPM (Kitty Nuyts) herhaaldelijk aan Jacques Costongs gevraagd of Fase 1 niet een onvermijdelijke opvolger vindt in Fase 2.
              Haar bezorgdheid is, terecht, dat er na Fase 1 onherroepelijk een Fase 2 zou moeten komen, met het argument dat Fase 2 niet achterwege kan blijven juist vanwege het feit dat er inmiddels geinvesteerd is in Fase 1.

              Herhaaldelijk werd hierop geantwoord dat Fase 2, als die er überhaupt ooit nog komt, volsterkt los staat van het huidige plan, i.c. Fase 1.

              M.a.w. er is nu ingestemd met Fase 1 en in principe blijft het daarbij.
              Als over pakweg 8 jaar zou blijken dat de Timmerfabriek als een tierelier draait, dan ontstaat er een hele nieuwe situatie en is de raad weer aan zet.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
               Die poenerige boten aan de overkant vind ik ook maar niks, maar goed, ieder het zijne.
               Zit er een beetje vis in het Bassin?
               Er zit voldoende vis in het Bassin. Wel is het stilstaand water en treft je er zelden interessante vissen aan zoals in de grensmaas. Vissen uit de Maas kunnen via een omweg wel dit water bereiken. Het uitdiepen van het water in de natte vestingwerken (Cabergerweg tot aan de plaquette van Dibbets en het verbindingskanaal) zou de visstand goed doen. Maar dan zitten we te dweilen in de plannen van het Noorderpark. Ook zou je langs bepaalde stukken kademuur, smalle langwerpige bakken kunnen hangen, een soort vergiet, waarin inheemse moeras- en waterplanten zouden kunnen groeien. Wellicht wordt er een interessant insect ontdekt door een MO-er en zal dit beestje een leuke naam worden toebedacht.
               De leefs mer eine kier .

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
                Er zit voldoende vis in het Bassin. Wel is het stilstaand water en treft je er zelden interessante vissen aan zoals in de grensmaas. Vissen uit de Maas kunnen via een omweg wel dit water bereiken. Het uitdiepen van het water in de natte vestingwerken (Cabergerweg tot aan de plaquette van Dibbets en het verbindingskanaal) zou de visstand goed doen. Maar dan zitten we te dweilen in de plannen van het Noorderpark. Ook zou je langs bepaalde stukken kademuur, smalle langwerpige bakken kunnen hangen, een soort vergiet, waarin inheemse moeras- en waterplanten zouden kunnen groeien. Wellicht wordt er een interessant insect ontdekt door een MO-er en zal dit beestje een leuke naam worden toebedacht.
                Breur er zit zeker veel en een variant aan vissoorten in het Bassin.
                Het grootste probleem is dat de gemeente niet te porren is zoals bv parkeerplaatsen voor vissers ,maar dat is op meerdere plaatsen zo ook bij
                de geusselt vijvers .

                Ouderen moeten of te ver lopen met hun spullen e.d en betaalt parkeren is ook geen optie om er een paar uurtjes tegaan vissen .

                Ook een regeling welk studenten genieten wat parkeren geldt is ook geen
                optie welke de gemeenten zou kunnen toepassen voor vissers .

                Het is al vaker aangekaart bij de gemeenten maar helaas tot op heden ......

                Opmerking

                Bezig...
                X