Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Belgische buurgemeenten

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Belgische buurgemeenten

  Omdat een grens maar een klein lijntje is op een landkaart en de verwevenheid ook op basis van geschiedenis zich niks aantrekt van een lijntje:

  Post hier alles van de Belgische buurgemeenten Lanaken/Riemst.

  * http://www.lanaken.be
  * http://www.riemst.be

  * http://www.hbvl.be/limburg/lanaken
  * http://www.hbvl.be/limburg/riemst

 • #2
  Mag ik hieruit concluderen dat Mr. Equinox Belgische roots heeft?

  Opmerking


  • #3
   Haha Breur, dat zou je haast denken he? Maar nee, geen roots wel een binding

   Laat ik het zo zeggen, elke werkdag opnieuw mag ik naar de mooiste stad van NL rijden.

   Opmerking


   • #4
    Ik heb wel Belgische roots en ik kan nu mijn geboortedorp via de website volgen, bedankt Equinox
    Iedereen neemt mij zoals ik ben,.....nu ik nog

    Opmerking


    • #5
     http://www.grensschap.eu/index.html

     Opmerking


     • #6
      Straks 50 km/u vanaf brug in Vroenhoven?

      De gemeente Riemst doet een aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg om een 50 km/uur zone in te voeren vanaf de brug in Vroenhoven tot aan de grens met Nederland (d.w.z. ook 50 km/u op de brug). Het beleid gaat hiermee in op een vraag van de stad Maastricht. Het verlagen van de maximumsnelheid van 70 naar 50 km/u is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt een goede zaak. Gelet op het grote aantal handels- en horecazaken die gevestigd zijn langsheen de Maastrichtersteenweg zijn er frequent conflictsituaties met het kruisen en oprijden van verkeer. Dit in combinatie met het aanliggend fietspad en de huidige 70 km/u geeft een te hoog potentiële risicofactor.
      Bovendien bereidt het de weggebruiker voor op de maximumsnelheid van 50 km/u die nu al van toepassing is op Nederlands grondgebied. riemst.be

      Opmerking


      • #7
       Brug Briegden

       Vanaf 1 april 2012 staan er grote werken in Lanaken op het programma. Deze werken zullen een grote impact hebben op de verkeerscirculatie in onze gemeente.

       In de praktijk zullen 2 grote werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd worden:

       1. De afbraak van de oude brug en plaatsing van een nieuwe brug in Briegden

       2. De herinrichting van de Kiezelweg vanaf de brug in Briegden tot in het centrum van Veldwezelt.

       Er zijn al heel wat voorbereidende werken uitgevoerd en er staan nog een aantal werkzaamheden op het programma tegen 1 april 2012. Rondom de brug Briegden werden de taluds reeds ontdaan van alle begroeiing en wordt er archeologisch onderzoek uitgevoerd. Om de herinrichting van de Kiezelweg tussen Veldwezelt centrum en de brug in Briegden mogelijk te maken werden al heel wat werken uitgevoerd aan de nutsleidingen. lanaken.be

       Opmerking


       • #8
        Project Brug Briegden

        De nieuwe brug in Briegden wordt gebouwd in opdracht van NV De Scheepvaart.


        De werken verlopen in 3 grote fases.
        1. Bouw van de nieuwe brug (2011 – 2012)
        2. Bouw nieuwe oevers (2012 – 2013)
        3. Verbreden van het kanaal (2013)

        De bouw van de nieuwe brug is noodzakelijk om een vlot en veilig scheepvaartverkeer op deze locatie te kunnen verzekeren. De huidige brug van Briegden heeft slechts een doorvaartbreedte van 48 meter, en aangezien de brug ook nog in een bocht van het kanaal ligt, is het voor schepen gevaarlijk om te kruisen.

        De huidige brug is gebouwd bij het graven van het Albertkanaal in de jaren ’30, maar op 11 mei 1940 werd ze al opgeblazen. Na de tweede wereldoorlog is de brug in haar oorspronkelijke staat hersteld. Het Albertkanaal is de afgelopen jaren sterk gemoderniseerd. Door het kanaal te verbreden is het nu bevaarbaar voor duwbakskonvooien met een laadvermogen tot 10.000 ton.

        Nieuwe brug van 165 meter
        De nieuwe brug zal 165 meter lang zijn. De doorvaarthoogte (dat is de hoogte tussen de waterspiegel en de onderkant van de brug) zal beantwoorden aan de Europese norm van 9,10 meter, zodat binnenschepen geladen met vier lagen containers er moeiteloos onder door kunnen varen. De huidige betonnen boogbrug wordt vervangen door een metalen brug van meer dan 1.500 ton.

        De kostprijs van de nieuwe brug wordt geraamd op 9 miljoen euro (exclusief BTW). De onderdelen voor de metalen brug zullen per schip worden aangevoerd en worden dan op de oever van het kanaal geassembleerd. Daarna wordt de brug opnieuw per schip naar haar definitieve locatie gevaren. Hiervoor zal het scheepvaartverkeer wellicht één weekend worden stilgelegd. Ook voor de uitvoering van de grondwerken bij de kanaalverbreding wordt maximaal gebruik gemaakt van het kanaal.


        De aannemer is gestart met de voorbereidende werken zoals: de bouw van de stalen brug in het atelier van de staalconstructeur, het rooien van bomen en struikgewas en het selectief afgraven van de teelaarde ten behoeve van het archeologisch bodemonderzoek. Dit najaar wordt ook gestart met de aanleg van een montageterrein voor de assemblage van de nieuwe brug. De gronden die vrijkomen bij deze werken worden afgevoerd per schip, zodat er geen hinder is voor het wegverkeer.

        Eén datum ligt al vast: de oude brug wordt op 1 april 2012 afgebroken. Tot dan zal de bestaande brug blijven dienst doen voor het verkeer, na de afbraak wordt een omleiding voorzien. Deze omleiding zal maximaal 6 maanden duren en wordt in samenspraak met de gemeente Lanaken, Wegen en Verkeer, Infrax en Aquafin uitgewerkt. Deze instanties voeren in dezelfde periode ook werken uit in de omgeving van de brug. De ‘Kiezelweg’ wordt heraangelegd en er worden rioleringswerken uitgevoerd en fietspaden aangelegd. lanaken.be

        Opmerking


        • #9
         Project Kiezelweg, lanaken.be

         Kiezelweg - aanleg van een gescheiden riolering, fietspaden en de heraanleg van de wegenis

         De Kiezelweg N78, de belangrijkste gewestweg binnen het Maasland, is sinds decennia zeer gevaarlijk voor fietsers omwille van de smalle, aanliggende fietspaden. Het drukke verkeer van auto’s en vrachtwagens raast vlak langs de fietsers door. Het gemeentebestuur Lanaken nam enkele jaren geleden het initiatief om een project op te starten voor de aanleg van veilige fietspaden. Dit project kadert binnen de doelstellingen van het Vlaams gewest voor het veiliger maken van de fietsvoorzieningen (module 13) op gewestwegen. Het Vlaams gewest treedt hierbij op als subsidiërende overheid.

         De Kiezelweg N78 wordt tussen de brug Briegden en het centrum van Veldwezelt, over een afstand van circa 2 km, heraangelegd. De heraanleg omvat het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, het verwezenlijken van overwegend vrijliggende, brede fietspaden en nieuwe wegenis. Gepaard gaand met de aanleg van de fietspaden wordt de riolering omgevormd naar een gescheiden rioleringsstelsel. Afvalwater en regenwater worden hierbij afzonderlijk afgevoerd. De werken worden afgerond door de heraanleg van de wegenis en de aanplanting van nieuwe bomen langs het werftraject. De werken gebeuren in opdracht van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV), INFRAX, AQUAFIN en het gemeentebestuur Lanaken.

         De werken worden uitgevoerd gedurende 6 maanden na de afbraak van de huidige betonnen brug over het Albertkanaal. De werf wordt hierbij opgeplitst in 2 grote delen. Gedurende de riolerings- en wegeniswerken wordt het verkeer omgeleid via een omleiding Noord – Zuid (van Maasmechelen richting Tongeren) en Zuid – Noord (van Tongeren richting Maasmechelen).

         De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op € 5.000.000,- De gunningsprocedure voor de aannemer is op dit ogenblik lopende. Voor de aanvang van de werken zullen de bewoners van de Kiezelweg (werfzone) nog, via een infovergadering, worden geïnformeerd over het praktische verloop van de bouwwerken.

         Omleidingen autoverkeer:

         http://www.lanaken.be/Leven/Brug_Bri...ing_Noord_Zuid

         http://www.lanaken.be/Leven/Brug_Bri...ing_Zuid_Noord

         Fietsomleiding:

         http://www.lanaken.be/Leven/Brug_Bri...iding_fietsers

         Opmerking


         • #10
          Snelheid terug tussen Vroenhoven en Wolder

          In de grensoverschrijdende samenwerking tussen Maastricht en Riemst zit een bijzonder moment aan te komen. Op verzoek van het Maastrichtse stadsbestuur voert België een snelheidslimiet van vijftig kilometer per uur in tussen de nieuwe brug in Vroenhoven en de Nederlandse grens bij Wolder. Daar mag nu nog zeventig kilometer per uur gereden worden.

          Maastricht/Riemst/limburger.nl
          Van onze verslaggever


          Riemst heeft bij het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg een aanvraag ingediend om het wegvak - onderdeel van de eeuwenoude verbinding tussen Tongeren en Maastricht - uit veiligheidsoogpunt minder hard te laten berijden. Het voorkomt dat auto’s vanuit België met zeventig kilometer per uur de Tongerseweg op rijden, waar een limiet van vijftig per uur geldt. Het leidt tot onveilige situaties, omdat ter hoogte van het Parochiehuis een in Wolder een drukke oversteekplaats ligt. Inwoners van de wijk zamelden honderden handtekeningen in om de oversteekplaats met voetgangerslichten uit te laten rusten.

          Opmerking


          • #11
           Timing afwerking busplein en omgeving gemeentehuis


           De rotonde in Riemst-centrum is inmiddels ruim 2 maanden open (sinds 19 november) voor het verkeer vanuit de 4 richtingen. Al heel snel konden de automobilisten het positieve effect van de nieuwe verkeerssituatie ondervinden. De doorstroming van het verkeer op piekmomenten gaat veel vlotter en veiliger. Ondertussen wordt nog hard gewerkt aan de facelift van het bussenplein en de omgeving voor en achter het gemeentehuis. Een stand van zaken:

           De werken aan het bussenplein startten al op 10 januari en zullen in totaal 54 werkdagen in beslag nemen. Het hele plein krijgt een nieuwe onder- en bovenlaag, riolering, diverse perrons, een voetpad, nieuwe bushokjes met aangepast meubilair. Ook het wandelpad en de parking voor het gemeentehuis wordt heraangelegd vanaf 27 februari (tot 16 maart). De totale werken voor dit gedeelte zouden afgerond moeten zijn op vrijdag 23 maart. riemst.be

           Opmerking


           • #12
            Uitslaande brand legt boerderij in as            Rond de klok van 11 uur in de avond kreeg de Maastrichtse brandweer de melding dat er een binnenbrand was aan de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven (Belgïe). Het ging om een uitslaande brand in de bovenverdieping van een boerderij. De Maastrichtse brandweer was als eerste ter plekke, gevolgd door brandweerkorpsen uit België.
            Naar de oorzaak van de brand is het nog gissen. Buurtbewoners spreken van mogelijk een hennepkwekerij op zolder of gewoon aangestoken in opdracht van de eigenaar. Er zouden volgens getuigen jongeren uit de woning zijn gekomen. Het pand staat al jaren te koop maar kan nu als verloren worden beschouwd. maastrichtdichtbij.nl

            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=RPnnqBcSlDU&feature=player_embedded[/ame]

            Opmerking


            • #13
             L1 Niveau TV

             Nu op L1!

             Niveau TV Magazine, 13 en 20 maart 2012

             Albertkanaal; (bijna) klaar voor de toekomst De nieuwe brug in Vroenhoven is nu al een beschermd monument

             700 kilo dynamiet was er op 17 januari 2009 nodig om de brug over het Albertkanaal in het Belgische grensplaatsje Vroenhoven voor de tweede keer op te blazen. De eerste keer was dat het werk van de Duitsers toen een divisie van het Amerikaanse bevrijdingsleger voor de brug stond om de oversteek naar Maastricht te maken.

             De Duitsers hadden de brug in de vroege ochtenduren van 10 mei 1940 met een verrassingsaanval ingenomen. Ze waren bij het krieken van de dag met zweefvliegtuigen geland in de weilanden vlakbij. Het was hun taak een bruggenhoofd te vestigen om de aanstormende bezetters vrije doorgang te bieden in hun opmars naar Frankrijk. Het was tevens de eerste oorlogshandeling van de Duitsers en was een onderdeel van een aanvalsplan om het onneembaar geachte fort van Eben-Emael in te nemen; een aanval die vrijwel op hetzelfde tijdstip met succes werd uitgevoerd.

             De Belgische sergeant Crauwels had met een aantal militairen de opdracht gekregen de brug bij een aanval op te blazen en had dus de lont om de brug te laten springen al aangestoken. Hij was niet zeker van zijn zaak en kwam weer uit de bunker naast de brug om het lont te doven, maar helaas, hij kwam te laat. Een Duitse militair was hem al voor geweest. Toen hij net weer met zijn twee helpers terug de bunker in wilde om te schuilen, ontplofte een holle lading die de Duitsers op de bunker hadden aangebracht. Het werd hun dood evenals die van hun collega’s in de bunker. Het waren de eerste oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

             Na de oorlog werden deze bunker én de naastgelegen brug tot beschermd monument verklaard hetgeen hen moest behoeden voor een dreigende afbraak. Die afbraak was noodzakelijk om het kanaal geschikt te maken voor de grote duwvaart en vier-laags-containervervoer. Om e.e.a. mogelijk te maken moest het kanaal worden verbreed van 27 naar 86 meter. Om de brug toch te mogen afbreken is er diep in de buidel getast want het wisselgeld was hoog. Ruim 27 miljoen euro is er geïnvesteerd door NV De Scheepvaart. Er verrees een compleet museum, openlucht amfitheater, een enorme klimwand, een horeca-uitspanning met vergaderzalen. Men liet een audiovisual over het verleden produceren en conserveerde de historische bunker.

             Het Albertkanaal werd in de dertiger jaren gegraven om een snelle verbinding te creëren tussen de haven van Antwerpen en het aan de Maas gelegen Luikse industriegebied. De steenkoolmijnen en de daarbij behorende staalindustrie hadden grote behoefte aan deze snelle aan-en afvoerroute. Tot op dat moment moesten de schepen nog via diezelfde Maas en de sluizen in Ternaaien naar Maastricht varen om daar, na passage van 4 douane in-en uitklaringskantoren, 7 draaibruggen, een tunnel en nog wat sluizen, na amper 8 km, maar wel ruim een week later, weer aan de andere kant van Maastricht de Belgische grens te passeren. De Nederlanders weigerden deze procedure te verbeteren en wilden daarmee bereiken dat de schepen via het inmiddels aangelegde Julianakanaal en de gekanaliseerde Maas naar de Rotterdamse haven zouden varen om daar hun lading af te leveren.

             De Belgen hadden geen keuze, want als ze zelf een kanaal wilden graven moesten ze dwars door de St Pietersberg en dat leek de ‘Hollanders’ een onmogelijk en onbetaalbare zaak. Het onmogelijke werd tóch mogelijk toen de Belgische regering besloot het 129,5 km lange kanaal te graven. In 9 jaar tijd werd de klus geklaard. Er was een uitsnijding van 60 meter diepte nodig, dwars door de St. Pietersberg.

             57 Bruggen en 6 sluizencomplexen werden gebouwd om het hoogteverschil van 56 meter te overbruggen. De reistijd werd in die tijd teruggebracht van 18 dagen naar 6 dagen. Door alle moderniseringen is de vaartijd vandaag de dag nog maar 18 uur.

             De Luikse haven is de op twee na grootste binnenhaven van de wereld, waardoor het scheepvaartverkeer ook op de Limburgse Maas sterk is toegenomen. Ook de hoge brandstofprijzen dragen ertoe bij dat er steeds meer vervoer over het water zal plaatsvinden. Daarom wordt momenteel een nieuwe sluis in Ternaaien gebouwd, de grootste van Europa, formaat 250 x 25 meter. Nodig vooral om een snellere doorvoer te krijgen voor de 25.000 schepen die hier jaarlijks passeren. Schepen die steeds groter zullen worden en dat zal ook gevolgen hebben voor de bruggen in Maastricht. De oude St. Servaasbrug, de Wilhelminabrug en de spoorbrug zullen nogmaals verhoogd moeten worden! Wanneer? Als het nodig is, maar zeker vóór 2040.

             Opmerking


             • #14
              Oorspronkelijk geplaatst door Equinox Bekijk bericht

              De Belgen hadden geen keuze, want als ze zelf een kanaal wilden graven moesten ze dwars door de St Pietersberg en dat leek de ‘Hollanders’ een onmogelijk en onbetaalbare zaak. Het onmogelijke werd tóch mogelijk toen de Belgische regering besloot het 129,5 km lange kanaal te graven. In 9 jaar tijd werd de klus geklaard. Er was een uitsnijding van 60 meter diepte nodig, dwars door de St. Pietersberg.
              Er is door de Belgen een knap stukje werk verricht. Maar vergeet niet, dat een van de gevolgen een uitdroging van het Jekerdal was en er door de ENCI gespeculeerd werd middels aankoop van Caestert op een ander traject dan het gerealiseerde.

              Opmerking


              • #15
               Brug Briegden

               Brug van Briegden over Albertkanaal op 13 april opgeblazen

               13/03 Briegden

               hbvl.be

               De brug van Briegden over het Albertkanaal wordt op vrijdag 13 april rond middernacht opgeblazen. Die nacht zullen wellicht heel wat mensen naar deze gebeurtenis komen kijken. De brug zal al op zondag 1 april afgesloten worden om voorbereiding te treffen voor de werken. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.brugbriegden.be of in het infoblad van de gemeente Lanaken.

               Opmerking

               Bezig...
               X