Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Landgoederenzone

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Landgoederenzone

  De Langoederenzone Maastricht-Meerssen is onderdeel van het zgn. 'City Park M/V' (zie Gebiedsontwikkeling Maastricht-Meerssen-Valkenburg. De Landgoederenzone bestaat uit een waardevol cultuurlandschap met een twintigtal kastelen en landgoederen in het noordoosten van de gemeente Maastricht en het zuiden van de gemeente Meerssen. De unieke waarden van het gebied zijn sterk aangetast door verstedelijking en versnippering door infrastructurele werken. Uiteindelijke doel is het instandhouden en verder ontwikkelen van het cultuurlandschap.

  Voor de Landgoederenzone is het plan 'Tuinen van Maastricht' ontwikkeld. Zie http://forum.mestreechonline.nl/show...zone#post51420.


 • #2
  Kestiel Bethlehem aon de hotèlsjaol zien ze noe al aon 't verbowwe.
  Kestiel Jeruzalem is daornao aon de beurt.
  Kompleminte, Pieke

  Opmerking


  • #3
   Oorspronkelijk geplaatst door Pieke Potloed Bekijk bericht
   Kestiel Bethlehem aon de hotèlsjaol zien ze noe al aon 't verbowwe.
   Kestiel Jeruzalem is daornao aon de beurt.
   Good um te hure datter tenminste get gebùrd. Is kestiel Jeruzalem particuleer bewoond? Dao stèt heibove urregens dat ze de tuine veur 't publiek wille opestèlle; neet zoe leuk veur de bewoner...

   Opmerking


   • #4
    En nog wat info van de gemeentelijke website:
    De Landgoederenzone is lange tijd een miskend gebied geweest, waarvan de unieke waarden zijn aangetast door verstedelijking (met name industriële bedrijvigheid) en versnippering door infrastructurele werken, zoals het Julianakanaal, de spoorbaan en verschillende (snel)wegen. Het gebied kan worden gekenschetst als een groene bufferzone tussen Maastricht en Meerssen, een ecologische koppeling tussen Geuldal en Grensmaas en een landschappelijk ecologische eenheid met de Geusselt en de groene wig richting Amby.

    Voor de historische ontwikkeling van het gebied zijn met name de landgoederen van belang, die de dragers van het gebied vormen.
    De oudste delen van de landgoederen Vaesharteldt en Meerssenhoven dateren uit de dertiende eeuw. De oude kastelen en landgoederen zijn van oorsprong gecombineerd met agrarisch gebruik van de omringende gronden (kasteelhoeven). Huize Mariënwaard is waarschijnlijk in de 18e eeuw gebouwd, terwijl Villa Kanjel en Kruisdonk, evenals het buiten Weert, stammen uit de negentiende eeuw. De jongere landgoederen en kastelen hebben geen relatie met agrarisch gebruik van gronden gekend.
    Op de landgoederen Meerssenhoven en Mariënwaard is nog duidelijk sprake van een formele aanleg. Kenmerkend zijn de rechte lanen en de formele vorm van de grachten rondom de centrale bebouwing. De overige landgoederen vallen op door de aanleg in landschapsstijl, door de vormen van de vijvers, de slingerende paden en een vrij besloten karakter, karakteristiek voor de tijd van aanleg.

    Vooral de onderlinge samenhang van de historische landgoederen en buitens en de samenhang met de fysieke gesteldheid, maken het gebied in cultuurhistorisch opzicht uniek. Belangrijkste kenmerk is de ketting van landgoederen en buitenplaatsen die is ontstaan langs de waterlopen Kanjel en Gelei en de historische route, die de kernen verbinden. Deze ketting begint aan de rand van het middenterras bij Amby (Withof, Severenhof, Geusselt) en komt uit aan de Maas bij Hartelstein en kasteel Borgharen. Stroomopwaarts langs de Geul en in noordelijke richting op de overgang Maasdal-plateaurand heeft deze ketting vervolg. Door aanleg van de Beatrixhaven in het centrum van het gebied zijn de noordelijke landgoederen langs de Gelei gescheiden van de zuidelijke langs de Kanjel. Hier lag voorheen een complex van bosgebieden dat beide takken ruimtelijk met elkaar verbond.
    Overigens is het interessant om te zien dat de gekozen oplossing voor de A2-ondertunneling (zie elders op deze site) op een aantal punten lijnrecht staat tegenover de doelstellingen in de gemeentelijke nota 'Perspectief op de Landgoederenzone' (1995). Zo zal de volledige verknoping van de A2 en de A67 ter hoogte van Kruisdonk en de nieuwe verbindingsweg naar de Beatrixhaven ten koste gaan van bestaand groen. Vooral de doorsnijding van de Beukenlaan, die op alle plankaartjes van de Landgoederenzone zo prominent aanwezig is als groen element in het industrieële landschap, zal 'er in hakken'.
    Bovendien heeft het Avenue2-consortium inmiddels een kleine wijziging in het oorspronkelijke plan aangebracht, waardoor er nog minder overblijft van de groenstrook tussen de (verlengde) Beukenlaan en de spoorlijn Maastricht-Roermond:


    Links: vastgoedontwikkeling bij de Beukenlaan in de consultatieversie, okt 2008. Rechts de wijzigingen in de aangepaste versie, april 2009.
    Last edited by El Loco; 20 februari 2010, 14:46.

    Opmerking


    • #5
     Kasteel Geusselt

     Vanavond was ik alweer eens wat stukken aan het doorlezen afkomstig van onze gemeenteraad.
     Ach ja, ieder mens heeft zo zijn eigenaardigheden

     Ik kwam daarbij de vragen ex art. 37 R.v.O van Trots Op Nederland (TON) tegen d.d. 20 sept. 2010.
     Zie link: https://docs.google.com/fileview?id=...thkey=CL_Vs_MN)
     (Overigens vraag ik mij af waarom ik in Windows Explorer alleen op deze manier een link kan
     tonen en in Google Chrome een link onder een woord kan opbergen !?!)

     TON stelt vragen over het Kasteel Geusselt
     Kasteel Geusselt ligt in de Landgoederenzone.
     TON pleit voor het behouden van het kasteel en het wellicht op te nemen
     in de Landgoederenzone.

     Een goede zaak dunkt mij.
     Heeft El Loco TON misschien aan het werk gezet ???

     Weten we overigens al meer over de geschiedenis van dit kasteel ?
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • #6
      Nee Pier, met TON heb ik niks te maken! Wat erg zeg, dat eerste punt uit die brief aan B&W: "Bent u bekend met het Geusseltkasteeltje?" Ik zou dat als een belediging opvatten. En wie is er nu niet voor het behoud van een middeleeuws kasteel?

      Volgens mij is Kasteel Geusselt nu al onderdeel van zowel de Geusseltparkplannen als van de Landgoederenzone.

      Opmerking


      • #7
       Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
       Overigens vraag ik mij af waarom ik in Windows Explorer alleen op deze manier een link kan tonen en in Google Chrome een link onder een woord kan opbergen !?!
       Beste Pier, het heeft niets te maken met Windows Internet Explorer of Google Chrome, maar in het gebruik van de juiste BBCode.

       http://www.mestreechonline.nl/forum/...ead.php?t=1431 .

       Via deze webpagina lees je bij het onderwerp 'URL Hyperlinking' er meer over, met name over 'The [url] tag allows you to link to other websites and files.
       You can include an optional parameter to 'name' your link'.

       Begint het weer een beetje te dagen?

       En voor meer informatie over kasteel Geusselt, schaf je toch voor € 7,50 het gelijknamige boekje aan, dat als #43 is verschenen in de reeks 'Maastrichts Silhouet' van de Stichting Historische Reeks Maastricht.
       Last edited by SJEF †; 6 oktober 2010, 05:48. Reden: toevoeging informatie
       Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
       Thomas More

       Opmerking


       • #8
        Oké.

        Je bedoelt dus zo?

        Waar zou ik zijn zonder Sjef !?!

        Bedankt!
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • #9
         Klinkt weer tè ambitieus om waar te zijn. We wachten maar weer af...
         Being unstable & bitchy is all part of my mystique.

         Opmerking


         • #10
          Tuinen van Vaeshartelt

          Nog meer plannen voor de Landgoederenzone:
          Nieuwe tuinen bij Vaeshartelt
          door onze verslaggeefster

          MAASTRICHT – Op landgoed Vaeshartelt wordt zondag het formele startsein gegeven voor de aanleg van de Tuinen van Vaeshartelt. Een ongeveer zes hectare groot gebied, dat vroeger bekendstond als de ‘Bloemenheuf’ wordt opnieuw ingericht. Er komt een hoogstamboomgaard met oude rassen appels, peren maar ook noten en kersen. Verder komen hier een imkerij, bloemen-, kruiden-, aardbeien- en groententuin met ‘vergeten groenten’ als postelein. De tuinen sluiten aan op het Engelse landschapspark bij Vaeshartelt en zullen toegankelijk zijn voor publiek. De provincie draagt twee ton bij aan de aanleg van de Tuinen van Vaeshartelt. Komend weekeinde wordt op het landgoed het Limburg Preuve Festival gehouden, met onder meer streekgebonden producten.

          (Bron: DDL, 1-9-2011)
          Meer informatie over de plannen 'Tuinen van Vaeshartelt' en 'Tuinen van Maastricht' op www.buitenplaatsvaeshartelt.nl. Meer informatie over het Limburg Preuve Festival: hier, hier en hier.

          Opmerking


          • #11
           Meerssenhoven

           Nog meer plannen voor de Landgoederenzone:

           Op het flyertje bij post #1 van dit draadje staat bij Meerssenhoven als bestemming o.a. aangegeven: (para)medisch opleidingscentrum. Die bestemming lijkt nu vastere vorm aan te nemen met de bestemmingsplanwijziging die de gemeente Maastricht voorstelt. In het nieuwe bestemmingsplan zullen de zgn. 'Economiegebouwen' (Meerssenhoven 201 en 203, de vervallen 18e eeuwse gebouwen aan de overkant van de weg) de bestemming 'woning' en 'apothekersopleidingscentrum' krijgen. Daartoe zullen de twee rijksmonumenten verbouwd worden, met behoud van de monumentale gevels en dakconstructies. Tussen de twee gebouwen komt een parkeerterrein voor maximaal 23 auto's.

           Opmerking


           • #12
            Tuinen van Maastricht: Vaeshartelt, Boekenderhof en Meerssenhoven

            Inmiddels ligt het bestemmingsplan 'Bloemenheuf' ter inzage. Het gewijzigde bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het landgoed Vaeshartelt met het terrein 'Bloemenheuf' mogelijk. Dit terrein, dat tot 1950 tot Vaeshartelt behoorde, wordt nu weer aan het landgoed toegevoegd en zal tot stadstuinbouwgebied worden omgevormd.

            Het ontwerp van deze 'Proeftuin van Vaeshartelt', met hoogstamboomgaard, bessenkwekerij, eetbare bloementuin, kruidentuin en wandelpaden, is van Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, de uitwerking van Maris Landschapsontwerp en -techniek. Het bestaande pand Boekenderweg 2 wordt gesloopt en op die plek zal een beheerderswoning met proeverij (+ terras), een winkel en een 'academie van de smaak' (cursussen 'slow food') verrijzen. Het ontwerp is van HVN Architecten. In de tuin komt een ouderwets bakhuis. Naast het pand komt een parkeerterrein voor 16 auto's en langs de Boekenderweg extra parkeerstroken.

            De uitvoering van het deelplan 'Bloemenheuf' wordt deels gefinancierd met middelen die door minister Cramer in 2009 in het kader van het innovatieprogramma 'Mooi Nederland' ter beschikking zijn gesteld. Het project 'Tuinen van Maastricht' was toen een van de prijswinnaars. Een ander deelproject dat van deze rijkssubsidie profiteert, is de uitbreiding van de wijngaard Boekenderhof van 4 naar 15 hectare. De wijngaard grenst aan de noordzijde van de Bloemenheuf en zal het hele gebied tussen de buurtschap Weert en de Boekenderweg en Fregatweg gaan omvatten.

            Het eerder beschreven deelplan Meerssenhoven wordt eveneens in het kader van 'Tuinen van Maastricht' ontwikkeld. Behalve de verbouwing van de economiegebouwen tot pharmacie-opleidingscentrum (en -museum), zal in dit gebied een medicinale kruidentuin en een omhaagde fruitboomgaard worden aangelegd. Ook zal er natuurontwikkeling langs de Geul plaatsvinden.
            Bestanden bijvoegen

            Opmerking


            • #13
             En Zevke zal er persoonlijk voor zorgen dat het een mooi plan wordt!

             Opmerking


             • #14
              Nieuwe bestemming kasteel Jerusalem

              Vandaag in Dagblad De Limburger:
              Mise en Place wil kasteel Jerusalem
              Europees hoofdkantoor, opleidingslocatie, proeverijen en koffiehuis in parkomgeving

              door John Hoofs

              MAASTRICHT – Opleider en leverancier van personeel in de gastvrijheidsbranche Mise en Place wil zich in kasteel Jerusalem vestigen, pal naast de Hoge Hotelschool Maastricht.
              Het kasteel is eigendom van de gemeente Maastricht, die subsidies beschikbaar stelde om het vervallen landgoed op te knappen. Met de restauratie van het casco en het dak is inmiddels begonnen.
              Mise en Place heeft zijn belangstelling voor kasteel Jerusalem kenbaar gemaakt. Het bedrijf – dat ruim 5000 personeelsleden heeft en vestigingen in diverse landen – wil er zijn Europees hoofdkwartier vestigen, een opleidings-en cursuscentrum beginnen, proeverijen organiseren en een koffiehuis in het kasteelpark gaan uitbaten.
              Directeur Charles van Goch van Mise en Place zegt zich emotioneel verbonden te voelen met het kasteel en de wijk Limmel. Hij werd opgeleid aan de Hoge Hotelschool Maastricht en onderzocht voor de school de kansen om het leegstaande en vervallen Jerusalem te verbouwen tot landgoedhotel, waar studenten praktijkervaring zouden kunnen opdoen. Dat plan ging niet door, omdat de Hogeschool Zuyd, de koepel waar de hotelschool onder valt, besloot zo’n leerhotel te vestigen in kasteel Bethlehem op eigen terrein.
              Vóór de zomer moet er duidelijkheid zijn over de toekomst van Jerusalem. Van Goch: „Omdat bekend is dat Mise en Place een mooie locatie zoekt, krijgt ik bijna elke week wel een kasteel aangeboden. Jerusalem heeft onze absolute voorkeur. Kopen is geen optie, want de gemeente wil zeggenschap houden over de toekomstige herbestemming. We zijn geïnteresseerd in een langjarige huurovereenkomst. Ik hoop dat we ergens in september de sleutel in ontvangst mogen nemen. We zijn van plan er een forse investering te doen en hebben daar ook het geld voor. Als we het kasteel kunnen betrekken, krijgt het gebied een openbaar karakter. Ik wil dat de inwoners van Limmel er ook profijt van hebben.”
              Verhuizing van Mise en Place naar Jerusalem past in de ontwikkeling van de landgoederenzone tot gastronomisch en culinair hart van Zuid-Limburg. Er liggen onder meer plannen voor stadslandbouw, een proeflokaal, aanleg van tuinen en aanverwante activiteiten.

              (Bron: DDL, 13-4-2012; foto: Loraine Bodewes)
              Goed om te zien dat het kasteeltje eindelijk gerestaureerd wordt en een nieuwe bestemming krijgt. Hopelijk is 'Mise en Place' een langer leven beschoren dan de veelbesproken butleropleiding in kasteel Oost in Valkenburg, die na een paar jaar alweer vertrokken is.
              Bestanden bijvoegen

              Opmerking


              • #15
               Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
               Hopelijk is 'Mise en Place' een langer leven beschoren dan de veelbesproken butleropleiding in kasteel Oost in Valkenburg, die na een paar jaar alweer vertrokken is.
               Die zit er toch nog? zie hier

               Opmerking

               Bezig...
               X