Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsgesprekken over toekomst van kunst en cultuur in Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Stadsgesprekken over toekomst van kunst en cultuur in Maastricht

  Persbericht Gemeente Maastricht 26 mei 2015

  Stadsgesprekken met bewoners en culturele instellingen over toekomst van kunst en cultuur in Maastricht

  De gemeente Maastricht organiseert de komende weken stadsgesprekken en dialoogsessies met bewoners en culturele instellingen over de toekomst van kunst en cultuur in de stad. Eind april heeft Wethouder Damsma het discussiestuk “Cultuur een rol van betekenis’ gepresenteerd, waarin de toekomstige koers van het cultuurbeleid wordt geschetst. De vraag: hoe kunnen kunst en cultuur meer betekenen voor de nabije omgeving? komt centraler te staan. De notitie dient als leidraad in de discussie met de bewoners, het culturele veld, de provincie en het rijk over de toekomst en vernieuwing van kunst en cultuur in de stad Maastricht en de regio.

  Stadsgesprekken in de vorm van wandelingen

  Voor bewoners worden in totaal 15 stadsgesprekken georganiseerd. Deze gesprekken vinden plaats in de vorm van stadswandelingen die in de vijf stadsdelen worden georganiseerd in de periode van 24 juni tot en met 8 juli. Per stadsdeel worden drie wandelingen georganiseerd; in de ochtend, de middag en de avond. De wandelingen starten in het Centrum (de Ruiterij), Zuid-Oost (raadhuisplein Heer), Noord-West (Malpertuisplein), Zuid-West (Romeinse Baan), Noord-Oost (Trefcentrum Wittevrouwenveld).
  De wandelingen worden georganiseerd door Stichting Tout Maastricht en Van Eyck Mirrors. De wandelingen vinden plaats onder leiding van een team creatieve mensen. De vragen die centraal staan tijdens de wandeling zijn: Wat kun jij doen om de stad creatiever te maken? Wat kan de stad doen om jouw creativiteit meer ruimte te geven? In wat voor een soort stad wil jij wonen?
  De wandelingen duren ca.45 minuten, waarna er onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat wordt onder de luifel van een mobiele kar. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor een wandeling op dag en tijdstip van hun keuze. Daarnaast worden mensen gericht uitgenodigd. Per wandeling kunnen 25 personen deelnemen. Aanmelding is daarom noodzakelijk. Dat kan op de site van Tout Maastricht www.toutmaastricht.nl , of per telefoon: 043-852 7053.
  Tijdens de wandelingen wordt een (beeld)verslag gemaakt van de ideeën. Zaterdag 11 juli kunnen alle deelnemers als ze dat willen de thema’s verder uitdiepen en uitwerken in workshops in de Van Eyck Academie. Een ruw verslag van alle beelden wordt daarna aangeboden aan de gemeente. Kunstenaars van de academie gaan daarna met de beelden aan de slag om een tentoonstelling te maken, die in dit najaar wordt gepresenteerd.

  Dialoogsessies met culturele veld

  Naast de stadsgesprekken worden er ook dialoogbijeenkomsten georganiseerd met culturele instellingen. Er worden vijf bijeenkomsten georganiseerd voor de volgende disciplines: Cultuurproductie en talentontwikkeling, Jongerencultuur, Creatieve industrie, Erfgoed en identiteit, Amateurkunsten. De bijeenkomsten vinden plaats op 15 en 17 juni in de Hoofdwacht. De komende week worden de uitnodigingen verstuurd naar het culturele veld. De resultaten van de bijeenkomsten worden bekend gemaakt tijdens het Parcours, de opening van het culturele seizoen.
  De gemeente zal de ideeën uit de dialoogsessies en de stadswandelingen gebruiken bij de uitwerking van het nieuwe kunst-en cultuurbeleid en bij de invulling van het innovatiebudget van €1 miljoen. De stad heeft dit bedrag eenmalig ter beschikking om de noodzakelijke nieuwe koers een impuls te geven. De dialoogsessies en de stadsgesprekken gaan niet expliciet over het uitgeven van dat geld, maar wel over het opstellen van een lange termijn beleid, waaraan dit budget gekoppeld kan worden.

  Data stadsgesprekken:

  Woensdag 24 juni, 10.00 – 12.00 | wandeling 1: Centrum, Wyck: Ruiterij
  Woensdag 24 juni, 14.00 – 16.00 | wandeling 2: Centrum, Wyck: Ruiterij
  Woensdag 24 juni, 20.00 – 22.00 | wandeling 3: Centrum, Wyck: Ruiterij

  Zaterdag 27 juni, 10.00 – 12.00 | wandeling 4: Zuidoost, Raadhuisplein Heer
  Zaterdag 27 juni, 14.00 – 16.00 | wandeling 5: Zuidoost, Raadhuisplein Heer
  Zaterdag 27 juni, 20.00 – 22.00 | wandeling 6: Zuidoost, Raadhuisplein Heer

  Woensdag 1 juli, 10.00 – 12.00 | wandeling 7: Noordwest, Malpertuisplein
  Woensdag 1 juli, 14.00 – 16.00 | wandeling 8: Noordwest, Malpertuisplein
  Woensdag 1 juli, 20.00 – 22.00 | wandeling 9: Noordwest, Malpertuisplein

  Zaterdag 4 juli, 10.00 – 12.00 | wandeling 10: Zuidwest, Romeinse baan Daalhof
  Zaterdag 4 juli, 14.00 – 16.00 | wandeling 11: Zuidwest, Romeinse baan Daalhof
  Zaterdag 4 juli, 20.00 – 22.00 | wandeling 12: Zuidwest, Romeinse baan Daalhof

  Woensdag 8 juli, 10.00 – 12.00 | wandeling 13: Noordoost, Trefcentrum Wittevrouwenveld
  (Edisonstraat 4)
  Woensdag 8 juli, 14.00 – 16.00 | wandeling 14: Noordoost, Trefcentrum Wittevruwenveld
  (Edisonstraat 4)
  Woensdag 8 juli, 20.00 – 22.00 | wandeling 15: Noordoost, Trefcentrum Wittevrouwenveld
  (Edisonstraat 4)

  Data Dialoogsessies met het culturele veld

  Maandag 15 juni: 10.00 uur tot 12.00 uur: Creatieve industrie
  Maandag 15 juni: 14.00 uur tot 16.00 uur: Grassroots en jongerencultuur
  Woensdag 17 juni: 10.00 uur tot 12.00 uur: Cultuurproductie en talentontwikkeling
  Woensdag 17 juni: 14.00 uur tot 16.00 uur: Erfgoed en identiteit
  Woensdag 17 juni: 20.00 uur tot 22.00 uur: Amateurkunsten
  De leefs mer eine kier .

 • #2
  Zelf denk ik dat men op zoek moet gaan naar laagdrempelige socio-culturele initiatieven. Geen opgelegde koers. Het erfgoed van de burger moet maatschappelijk verantwoord ingezet worden, duurzaamheid in leegstand zal zeker aandacht dienen te krijgen. Het tijdelijk creëren van projecten alleen ter opvulling van een tijdsperiode of gebaseerd op de roep van enkele goed pratenden, lijkt mij niet zinvol. Als uiteindelijk deze "stadsronden" enkel zou resulteren in een tentoonstelling lijkt mij het geheel mislukt.
  De leefs mer eine kier .

  Opmerking


  • #3
   helemaal met je eens Breur! Ons erfgoed ligt her en der opgeslagen. Als alternatief hebben we destijds een website gekregen nl. de Culturele biografie/zicht op Maastricht. Dit is echter naar mijn persoonlijke mening een miskleun gebleken, dat heel veel geld heeft gekost (tonnen!!) dat veel beter op een andere, meer duurzame manier besteed had kunnen worden b.v. een echt Maastrichts Museum!

   Opmerking


   • #4
    Update

    Maastrichtse Cultuurvisie van november 2019


    Naar aanleiding van het laatste bericht op deze pagina van Breur (mei 2015, toen nog werd opgeroepen tot dialoogsessies) de volgende aanvulling:

    2020 zou het jaar worden dat Maastricht zou beginnen om een stad te zijn voor cultuurmakers (professioneel en amateur) en meemakers (het publiek). Enkele maanden later sloeg het noodlot toe en kwamen wij terecht in een nu bijna 2 jaar durende Coronavirus inperking. Uitwerking van de brede cultuurvisie staat stil door de strenge coronamaatregelen, die de ontmoeting tussen cultuurmakers en meemakers haast onmogelijk maken.
    Onder welke voorwaarden zal het culturele klimaat in deze stad verbeteren? Hierbij de aanbevelingen:

    Voorwaarde 1: een nieuwe houding
    De uitdaging bestaat eruit om ervoor te zorgen, dat alle verhalen getoond en gehoord en gezien kunnen worden en zo de volle diversiteit van de bevolking actief te betrekken. Het is dus van belang het aanbod van presentaties divers te houden en niet te beperken tot de gevestigde erkende cultuur. Daarvoor moeten presentatie instellingen een andere meer luisterende houding aannemen en zich nieuwe vaardigheden eigen maken, die hen in staat stellen om niet uitsluitend te zenden, maar ook te ontvangen en te faciliteren.

    Voorwaarde 2: dichtbij de mensen
    Voor veel mensen hebben de gevestigde instellingen, podia, musea, toonzalen, een te hoge drempel. Niet eens in eerste instantie financieel, maar vooral cultureel; ze voelen zich er niet thuis. “Is niks voor mij” is dan een veel gemaakte opmerking op het aanbod van de gevestigde culturele instellingen. Daarom moeten de mensen, die nu nog cultureel aan de kant staan dichtbij huis benaderd worden met verhalen en vormen, die hen aanspreken en die zij zelf mede kunnen bepalen. Dat vraagt om een netwerk van toegankelijke voorzieningen, plekken waar ontmoetingen en presentaties georganiseerd kunnen worden.

    Voorwaarde 3: uitmuntende kwaliteit
    Kwaliteit is een kerneigenschap van de stad Maastricht. Nu niet zozeer in de betekenis van ‘sjiek en sjoen” maar vooral in de zin van betekenisvol, krachtig in zeggingskracht en impact. De inwoners leggen de lat ook hoog voor zichzelf, Maastricht wil “goed voor de dag komen”. Dit geldt zeker ook voor de cultuur in Maastricht: alleen het beste is goed genoeg. Daarom zijn de professionele kunsten en kunstenaars onmisbaar, daarom is hoogwaardige en deskundige ondersteuning en stimulering van brede en diverse cultuurparticipatie een voorwaarde. Die kwaliteit moet onderhouden en gevoed worden door een uitmuntend kunstvakonderwijs, passende huisvesting, uitgebreide en gedifferentieerde talentontwikkeling op alle niveaus en topproducties en presentaties door professionals en door de eigen inwoners. Kwaliteit zit niet slechts in hoogwaardige techniek of vakbekwaamheid, maar vooral juist in zeggingskracht en impact, betekenis voor de omgeving.
    Het motto moet zijn: Goed of anders niet.

    Voorwaarde 4: een veilige haven
    Vrijheid is een basisvoorwaarde voor een bloeiend makers-klimaat voor cultuur. Makers moeten het vertrouwen en de ruimte krijgen om te kunnen creëren. Cultuur moet ook kunnen schuren en desnoods irriteren, buiten de gebaande wegen zich presenteren en gemaakt worden op onverwachte plekken. De stad biedt die ruimte in fysieke zin, maar ook maatwerk in de omgang met regels. Dus eerst kijken hoe het kan en zoeken naar mogelijkheden in plaats van uitgaan van grenzen en beperkingen. Dat vraagt van “regelaars” hetzelfde als van de presentatie instellingen: uitnodigend en meedenkend gedrag. Leegstand kan op termijn via de uitbesteding aan beheerders ook tijdelijk beschikbaar komen voor cultuurmakers. Die cultuurmakers hoeven daarbij niet direct een sluitend businessplan of gegarandeerd marketingconcept neer te leggen, maar kunnen de ruimte en de tijd krijgen om eigenwijs en vernieuwend de eigen weg te kiezen. Zij moeten uiteraard wel voldoen aan de noodzakelijke basisvoorwaarden wat betreft veiligheid en milieu en de tijdelijkheid van zo’n voorziening aanvaarden.
    Maastricht kan zo een ‘vrijplaats voor de hele euregio’ worden.

    Opmerking

    Bezig...
    X