Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Hotels in Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #46
  Een goed en interessant gemeentelijk rapport, afkomstig van "Vandewall, planologisch advies".
  Mn. hoofdstuk 3.2.1 "Cultuurhistorische waarden" (blz 24-27) is de moeite waard.
  Wat wel grappig is, is het feit dat het rapport wel het gehele gebouw tot in detail beschrijft, maar dat de schrijver kennelijk niet weet dat het gebouw een schip moest voorstellen.....

  Wordt tijd dat adviesbureau's eens wat meer op Mestreech online gaan kijken.......
  (of zouden ze ons forum onoverzichtelijk vinden?)
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #47
   Cultuurhistorische en archeologische waarden Hiltonterrein

   Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
   Mn. hoofdstuk 3.2.1 "Cultuurhistorische waarden" (blz 24-27) is de moeite waard.
   Voor 't gemak zet ik dat hoofdstukje hier even neer. Leuk om te lezen dat er al douches in het gebouw zitten. Kunnen de Hiltongasten onder dezelfde douche als de asielzoekers
   "De meest oorspronkelijke opzet van het gebouw werd gerealiseerd tussen 1965 en 1967, de opening vond plaats op 22 maart 1967. Het ontwerp voor het gebouw kwam van de hand van architectenbureau Swinkels uit Maastricht. Deze creëerde een langgerekt gebouw waarvan de lengteas werd georiënteerd in een noord-zuidelijke richting. Deze langgerektheid werd nog meer tot uiting gebracht door het gebouw te voorzien van een sterke horizontale belijning (in de vorm van balkons). Het gebouw heeft 16 jaar als hoofdkantoor van de PLEM dienst gedaan (tot en met het jaar 1983). Inmiddels was het bedrijf weer dermate gegroeid dat men (hernieuwd) verhuisde naar een grotere nieuwbouw, ditmaal in Randwyck. Nadat het gebouw werd verlaten door de PLEM heeft het, tot op heden, meerdere gebruikers gekend. Zo is het gebouw onder meer in gebruik geweest als kantoorgebouw van Rijkswaterstaat en als huisvesting voor asielzoekers.
   Tegenwoordig staat het gebouw voor het overgrote deel leeg. Slechts een gedeelte van de begane grond is in gebruik door de stichting De Sjtiel’. Opgemerkt dient te worden dat de hoofdopzet van het voormalige PLEM-hoofdgebouw niet of nauwelijks wijzigingen heeft ondergaan ten gevolge van de bovenstaande gebruikerswisselingen. Aan het exterieur werden slechts enkele kleine aanpassingen doorgevoerd, de meest belangrijke wijzigingen aan het gebouw hebben plaatsgevonden aan het interieur. Dit beperkte zich echter voornamelijk tot het (ver)plaatsen van niet-dragende wanden, ter realisatie van meer kantoorruimtes, en het inbrengen van voldoende faciliteiten (keukens, toilet- en doucheruimtes) aangaande het asielzoekerscentrum.
   Het gebouw is opgebouwd uit vijf bouwlagen, bovenop een souterrainvolume. De uitwendige afmetingen van deze bouwlagen zijn circa 17 x 80 meter. De vijfde bouwlaag wordt voor een deel bekroond door een (centraal gepositioneerde) zesde bouwlaag, het overige dakvlak is uitgevoerd als plat dak. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het noordelijke dakvlak een licht opgaande lijn meekreeg. De totale hoogte van het gebouw, vanaf de begane grond gemeten, bedraagt 26 meter.
   Aan de oostzijde werd een bijgebouw (werkplaats), in de vorm van een éénlaags volume, gepositioneerd. De uitwendige afmetingen van dit volume zijn circa 16 x 22 meter. Ter optimalisatie van de daglicht toetreding werd dit volume bedekt met twee sheddaken. Op de onderstaande maquette is het gebouw weergegeven."
   Nog een leuke paragraaf over de archeologische waarde van het gebied:
   "Het plangebied maakte deel uit van de vestingwerken rond de stad Maastricht. Op deze locatie bevonden zich de bastions “de Veye” gebouwd in 1778 en “Zoutelande” , gebouwd in 1705. Na 1867 zijn grote delen van de vestingwerken tot op maaiveldhoogte geslecht. In het plangebied werd over de restanten de Zinkwitfabriek gebouwd die in 1944 bij een bombardement grotendeels verwoest werd. Het puin van de fabriek werd na de oorlog over het terrein verspreid, waardoor een ophoging van circa twee meter plaatsvond. De restanten van deze vestingwerken liggen vermoedelijk nog grotendeels intact onder de puinlagen van de Zinkwitfabriek op een diepte van circa twee tot drie meter onder het huidige maaiveld aan de François de Veyestraat. Bij de bouw van het zogenaamde PLEM-gebouw in de zestiger jaren zijn resten, waaronder een deel van het gangenstelsel, aangetroffen. Deze resten zijn echter zonder documentatie verwijderd en deels onder puinlagen verdwenen. De kans dat archeologische waarden uit andere periodes zich nog intact in de ondergrond bevinden, wordt uitermate klein geacht. Er zijn in het gemeentelijke inventarisatiesysteem geen verdere archeologische vindplaatsen in het plangebied bekend."
   Bron: http://ruimtelijkeplannen.maastricht...yestr-vo01.pdf

   Opmerking


   • #48
    gaat er ook iemand naar toe?

    De Maastrichtse gemeenteraad heeft in grote meerderheid het sein op groen gezet voor de vestiging van een Hiltonhotel, het eerste in de stad in de categorie vijf sterren.
    Moet dat dan echt het P.l.e.m.-gebouw zijn?

    Als je een wereldreiziger (die de centen heeft om zich 5 sterren hotels te permiteren) zou vragen, of hij daar nu zou willen logeren, ben ik er heilig van overtuigd dat die wereldreiziger zich compleet beduveld voelt door het Hilton, de gemeenteraad en de bouwplan adviseurs. Nadat die wereldreiziger de locatie en het uitzicht van daar op locatie, alsook de trieste weg naar het centrum in ogenschouw heeft genomen.

    Ja natuurlijk zou een dergelijk hotel met 5 sterren en die hotelketen bezoekers vinden maar die bezoekers komen nooit meer terug.
    Waar wel dan? Welnu "Outre Meuse" (in Maastricht ipv Luik) heeft wel betere locaties aan te bieden zoals hartje Wyck ( > de Bourgognestraat Garage Sebillen en naburige panden) en de huidige bestaande hotels in Wyck tonen de potentie.
    Maar ondanks de mooie centrum nabije ligging van Wyck zou een gast, in het echte centrum willen logeren met de volle glorie van de binnenstedelijke flair.

    Hergebruik van leegstaande gebouwen, zoals de P.l.e.m. zullen zeker een behoefte kunnen dienen en een rijk tweede leven kunnen krijgen maar een Hilton met 5 sterren, dream-on!

    Dat het ook niet zo snel gaat inzake de plannen en ontwikkelingen die El loco en Sjef publiceren (en anderen inzake de geschiedenis van de P.L.E.M. ) is naar mijn mening ook al een teken dat een snuggere in de raad van bestuur van de Hilton Hotelketen zich eens op locatie begeven en heeft staan "loere".

    mvg
    iets te oud voor re-educatie
    iets te jong voor afschrijving
    m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

    Opmerking


    • #49
     Inderdaad, DDL berichtte gisteren al dat de Sahot (Samenwerkende Hotels Maastricht) zich juridisch beraadt of ze de komst van twee nieuwe hotels kan voorkomen. Wat het andere hotel dan is, weet ik ook niet.

     Opmerking


     • #50
      Dat komt in de voormalige cinema Palace!
      Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

      Opmerking


      • #51
       Oorspronkelijk geplaatst door elletje Bekijk bericht
       Dat komt in de voormalige cinema Palace!
       http://forum.mestreechonline.nl/show...08&postcount=1

       Maar dat is toch al erg lang in ontwikkeling?
       Zal wel weer aan de eigendomsrechten / grondprijzen liggen die het Plan van Wiel en Paul niet helemaal de ruimte bieden.

       mvg
       iets te oud voor re-educatie
       iets te jong voor afschrijving
       m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

       Opmerking


       • #52
        Zal ook zeker met de markt te maken hebben; alles ligt zo'n beetje stil op dit moment.

        Opmerking


        • #53
         Dat wordt dan het 41ste (!) adres dat je op Google vindt onder 'hotels maastricht'.

         Opmerking


         • #54
          Grote Gracht 56 - Sandton Hotel Pillows

          Het is in elk geval een 'fatsoenlijke' bestemming voor Grote Gracht 56 en hopelijk het begin van de opwaardering van dit geplaagde stukje Grote Gracht. Het pand was een aantal jaren geleden onderwerp van een zwartgeld-witwasaffaire. Coffeeshop-eigenaren (van de opgedoekte 'Wallstreet', Grote Gracht 58 ) Etienne F. en Anton de M. hadden het naastgelegen pand, met behulp van een niet geheel kreukvrije advocaat en een fiscalist, in handen weten te krijgen, totdat de fiscus erachter kwam dat daarvoor niet-betaald belastinggeld was gebruikt.

          Zie dit artikel in DDL voor het hele verhaal. En hier en hier voor nog meer 'dirt' over dit tweetal.

          Grote Gracht 56 is een rijksmonument, maar wordt vreemd genoeg overgeslagen op de Wikipedia-lijst van rijksmonumenten in Maastricht (om precies te zijn: deze pagina, onderaan).

          Het gaat om onderstaand pand in grijze Naamse steen (op een Streetview-foto tijdens de verbouwing):

          V.l.n.r.: stukje van Grote Gracht #60 (tattooshop en 2e-handswinkel), #58 (voorheen 'Wallstreet') en #56 (nu hotel)

          Opmerking


          • #55
           Allemaal via Google, hoor

           Opmerking


           • #56
            Ontwerpbestemmingsplan hotel ‘François de Veyestraat'

            Om de thread betreffende het Hilton hotel / het PLEM-gebouw (Schip) compleet te houden, hier een bericht van de gemeente Maastricht d.d. 21 jan. 2011.

            "
            Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat: het ontwerpbestemmingsplan hotel ‘François de Veyestraat’ voor de duur van zes weken ter inzage ligt; er geen exploitatieplan zal worden vastgesteld.

            Gebiedsomschrijving
            De voor de vestiging van een vijfsterrenhotel gekozen locatie aan de François de Veyestraat is gelegen aan de noordzijde van het Maastrichtse stadscentrum, direct ten zuiden van de Noorderbrug en ten oosten van de Maas. Het plangebied wordt aan de westzijde en noordzijde begrensd door de Franciscus Romanusweg en aan de oostzijde door de Nieuweweg en de François de Veyestraat. Aan de zuidzijde wordt het plangebied deels begrensd door de thans buiten gebruik zijnde spoorlijn Maastricht-Lanaken ( en de bebouwing en parkeerplaats van de Kringloop Maastricht.
            Het bestemmingsplan regelt de gebruiksmogelijkheden en de gedeeltelijke nieuwbouw van een hotel met parkeer- en groenvoorziening.

            Ter inzage legging en (digitaal) beschikbaar stellen
            Met ingang van 24 januari 2011 ligt het genoemde ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het conceptbesluit tot niet vaststellen van een exploitatieplan voor de duur van zes weken ter inzage. Dit betekent dat:
            • het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit tot niet vaststellen van een exploitatieplan voor de duur van zes weken tijdens openingsuren ter inzage liggen bij het GemeenteLoket (zie rubriek GemeenteLoket);
            • het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het conceptbesluit tot niet vaststellen van een exploitatieplan digitaal opvraagbaar zijn via de gemeentelijke website
            www.maastricht.nl/ruimtelijkeplannen;
            - het ontwerpbestemmingsplan wordt verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0935.bpHotelFdeVeyestraat-ow0
            - de bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken tijdens de termijn van ter inzage legging digitaal beschikbaar worden gesteld op http://ruimtelijkeplannen.maastricht.nl/manifest.html

            Zienswijzen
            Binnen de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren op dit plan.
            Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Maastricht, postbus 1992,
            6201 BZ Maastricht.

            Mondeling kunt u een zienswijze indienen op 22 februari 2011 van 9.00 tot 11.00 uur of op donderdag 24 februari 2011 van 16.00 tot 18.00 uur. Als u van de gelegenheid tot het indienen van een mondelinge zienswijze gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u om uiterlijk 24 uur voor de dag van uw keuze contact op te nemen met
            Connie Akkermans, via (043) 350 45 76 of
            Ed Verheijden, via (043) 350 45 59
            voor het maken van een afspraak binnen boven-genoemde dagen en tijdstippen.
            Het gesprek zal plaatsvinden in het gemeentekantoor (zie rubriek GemeenteLoket)."
            Last edited by Pier; 21 januari 2011, 16:03.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • #57
             Toezegging van gemeente aan Hilton betwist

             Om dit MO dossier compleet te houden bij deze onderstaand krantenbericht uit Dagblad De Limburger.             Evenwel moet ik gelijk ook constateren dat ik het knippen/plakken van krantenartikelen niet goed beheers en dat het krantenartikel, behoudens wellicht voor de gelukkigen met een 21" scherm en/of hele goede ogen, leesbaar is.

             Daarom bij deze hier het bewuste artikel nog eens.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • #58
              Bouw Sandton Pillows hotel stilgelegd

              Een aantal berichten over dit onderwerp zijn door de server-crash op 25 juli jl. verdwenen, maar vandaag stond in de krant een artikel over de oorzaak van het retentierecht, waardoor de bouw is stilgelegd:
              Bouw Sandton Hotel in impasse
              Werk stilgelegd omdat installatiebedrijf ‘enkele tienduizenden euro’s’ claimt van hoofdaannemer

              door Stefan Gybels

              MAASTRICHT – De verbouwing van een pand aan de Grote Gracht in Maastricht tot Sandton Hotel is stilgelegd. Kerckhoffs Advocaten heeft namens Sjef Ubaghs Installatietechnieken retentierecht uitgeoefend.

              Volgens Roel Kerckhoffs van het advocatenkantoor is voor enkele tienduizenden euro’s aan rekeningen nog niet betaald. „Zo lang dat niet gebeurt, houden wij het slot op de deur”, zegt Kerckhoffs.

              Het installatiebedrijf uit Berg en Terblijt krijgt dat geld van Bouwbedrijf Mullenders, dat hoofdaannemer was bij de verbouwing. Mullenders ging in juni dit jaar failliet. Volgens curator Ad van Bergen is het zo goed als zeker dat de rekeningen van Sjef Ubaghs niet uit de boedel van Mullenders betaald kunnen worden. Pandeigenaar Rein Raaijmakers spreekt van een patstelling.

              „Ik heb de hoofdaannemer, bouwbedrijf Mullenders, betaald. Die is failliet, dus dat geld is niet naar Sjef Ubaghs gegaan. Ik begrijp wel dat de advocaat nu naar mij toe komt, maar ik heb aan mijn verplichtingen voldaan.” Raaijmakers noemt de impasse een typisch voorbeeld van de problemen in de bouwwereld. „De hoofdaannemer krijgt geld maar komt toch in de problemen. Rekeningen worden niet betaald, waardoor het volgende bedrijf geld misloopt. Dan krijg je dus deze situatie.” Raaijmakers verwacht er uit te komen met het installatiebedrijf. „We moeten toch samen verder. Aan deze situatie hebben we allebei niets.” Ook advocaat Kerckhoffs zet tot een oplossing te willen komen. „We zijn in gesprek met de pandeigenaar, maar de juridische molen draait op dit moment niet al te snel.”

              Internationale hotelketen Sandton Hotels had op 1 maart 2011 de deuren van het nieuwe hotel willen openen. Aan de Grote Gracht moeten 24 kamers komen. Bij Sandton Hotels kunnen ze niet meer zeggen dan dat ze ‘de strubbelingen afwachten’. „Wij zijn louter exploitant. Dit is iets tussen pandeigenaar, aannemer en Sjef Ubaghs Installatietechnieken”, zegt een woordvoerder. Wanneer de opening van Sandton nu verwacht wordt, durft hij niet te zeggen.

              Bron: Dagblad De Limburger, 17-8-2011
              Hopelijk komen ze snel overeen, want de Grote Gracht wacht met smart op een impuls.
              Last edited by El Loco; 18 augustus 2011, 08:40. Reden: correctie datum

              Opmerking


              • #59
               Alhoewel ik zo mijn twijfels heb over het in dienst zijn bij een wanbetaler...
               Being unstable & bitchy is all part of my mystique.

               Opmerking


               • #60
                Hilton verovert marktpositie in Europa. Maar hoe zit het met Maastricht?                Terwijl de Hilton-groep, bekend van onder meer de Hilton-hotels, overal in Europa marktpositie aan het verwerven is (het bedrijf heeft zich ten doel gesteld het aantal hotels in Europa in vijf jaar tijd te verdubbelen), blijft het in Maastricht angstvallig stil rond het exclusieve 'merk'. Volgens een woordvoerder van de gemeente vinden er 'periodiek' nog besprekingen plaats met vertegenwoordigers van de Hilton-groep, maar zijn er geen contrecte vorderingen te verwachten zolang de hotelketen niet duidelijk kenbaar maakt wat ze wil. ,,Zodra dat wel duidelijk is, kunnen we een begin maken met de bestemmingsplanwijziging", aldus de woordvoerder.

                Een analyse van de hotelbranche in Maastricht heeft in het verleden uitgewezen dat de stad behoorlijk verzadigd is wat hotelkamers betreft, maar is er voor een vijfsterren-etablissement nog wel degelijk ruimte. Waarom Hilton nog altijd niet in de stad is neergestreken is de vraag.
                De eventuele komst van een Hilton-vestiging houdt de gemoederen overigens al jaren bezig. Het enige waar geen onduidelijkheid over lijkt te bestaan is de plek waar het luxe-hotel moet komen: dat wordt de François de Veijestraat, vlakbij de Noorderbrug in en rond het voormalig kantorengebouw van de Rijksgebouwendienst. De bouwplannen van architectenbureau SatijnPlus zijn op hoofdlijnen goedgekeurd door de welstandscommissie. Bij het gebouw zouden 200 parkeerplaatsen moeten komen.

                De Amsterdamse krant Het Parool meldde vanaag dat de hoofstad er de komende jaren twee Hilton-hotels bij krijgt. De definitieve plannen worden deze zomer bekendgemaakt. Naar verwachting zal het gaan om de ‘middenklassemerken’ Hilton Garden Inn en Hampton, aldus de krant. Waar de nieuwe vestigingen komen is nog niet bekend.
                Deze ontwikkeling lijkt aan te sluiten bij de belangstelling die de Hiltongroep zou hebben voor kleinere objecten in de Maastrichtse binnenstad. In oktober vorig jaar meldden 'betrouwbare bronnen' tegenover Dagblad De Limburger dat Hilton interesse had in meerdere bestaande hotels in de stad. Een daarvan zou het Derlon Hotel aan het Onze Lieve Vrouweplein zijn. Derlon-eigenaar Benoit Wesly bevestigde destijds de interesse, maar wilde 'lopende de onderhandelingen' verder niets kwijt over de contacten met Hilton, aldus Dagblad De Limburger vorig jaar.maastrichtdichtbij.nl

                Opmerking

                Bezig...
                X