Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Maria Jacoba de Turenne

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Maria Jacoba de Turenne

  TURENNE, Maria Jacoba de (geb. Den Haag 1666? – begr. Maastricht 8-6-1736), diende als man verkleed in het Staatse leger en pleegde moordaanslag op haar verloofde.
  Over haar ouders is niets bekend.
  Zij trouwde (1) op 21-2-1690 in Maastricht voor het gerecht met Jacob Nijpels (1666-1697), soldaat; (2) op 8-1-1698 met Simon Nijpels (gest. 1716), brouwer en wijnhandelaar.
  Uit huwelijk (1) werden 2 zoons en 3 dochters geboren, uit (2) 1 dochter en 1 zoon.

  Soldaat De Turenne.

  Het opmerkelijke levensverhaal van Maria Jacoba de Turenne is overgeleverd dankzij de bewaard gebleven gerechtelijke stukken rond de ‘crime passionnel’ die zij in 1689 in Maastricht beging.
  Omstreeks 1688 moet zij in Den Haag kennis hebben gemaakt met Jacob Nijpels uit Maastricht, soldaat in het Staatse leger.
  Het stel verloofde zich, maar Jacob vertrok al snel met zijn compagnie naar de Zuidelijke Nederlanden.
  Toen de in Den Haag achtergebleven Maria hoorde dat Jacob zich daar ophield met ontuchtige vrouwen, verbrak zij de verloving en verscheurde Jacobs schriftelijke trouwbelofte.
  Niet lang hierna gaf Jacob haar opnieuw zijn schriftelijke trouwbelofte.
  Nadat Maria in het Haagse Bos door Jacob was 'gedefloreerd' (= ontmaagd), durfde zij zich naar eigen zeggen niet meer thuis te vertonen.
  Jacob ried haar toen aan om als man verkleed dienst te nemen in het Staatse leger, zodat zij hem kon volgen.
  Zij werd echter als vrouw ontdekt en als straf voor haar travestie naar het spinhuis gestuurd.
  Daar werd zij herkend door twee dames (de freules van Hoorn), die kennelijk een goed woordje voor haar deden, want ze werd al na drie dagen ontslagen.
  Hierna probeerde ze nog vijfmaal dienst te nemen als soldaat.
  Iedere keer werd zij ontdekt en uit het leger gestuurd.
  De laatste keer was dat in Sluis, in de zomer van 1689.
  Nu waren het Willem Adriaan graaf de Hornes – toentertijd commandant van Sluis – en zijn echtgenote die Maria Jacoba de Turenne herkenden.
  Onduidelijk is of dit echtpaar verwant was aan de freules van Hoorn en in welke relatie Maria tot hen stond.

  De moordaanslag.

  In november 1689 dook Maria Jacoba de Turenne op in Maastricht.
  Maria was zwanger en reisde Jacob, die op dat moment in Maastricht was, achterna om te eisen dat hij met haar zou trouwen.
  Zij meende met Jacobs schriftelijke trouwbelofte een sterke troef in handen te hebben, maar Jacob weigerde die na te komen.
  Tevergeefs probeerde Maria haar recht te halen bij de schepenbank van Maastricht en bij de krijgsraad aldaar – Jacob viel als soldaat onder de krijgstucht.
  Ten einde raad zette zij op 2 november 1689 Jacob een pistool op de borst.
  Nadat het pistool was afgeketst stak zij hem verscheidene malen met een mes.


  Mes waarmee Maria de Turenne de moordaanslag pleegde.
  Gemeentearchief Maastricht.


  Jacob raakte zwaargewond en Maria werd gevangengezet in het Dinghuis.
  Hierna ontwikkelde zich een merkwaardige juridische situatie.
  Er volgde een crimineel proces vanwege de door Maria gepleegde moordaanslag, maar tegelijkertijd spande Maria een civiel proces aan tegen Jacob wegens defloratie en het niet nakomen van de huwelijksbelofte.
  Dit proces won Maria, en zo kon het gebeuren dat de verdachte tijdens haar voorarrest (op 2 feburari 1690) trouwde met haar slachtoffer.
  Tijdens haar voorarrest beviel zij van haar eerste zoontje.
  Vervolgens werd zij op 2 september 1690 door de schepenen van het Brabantse Hoge Gerecht veroordeeld tot zes jaar gevangenschap.
  Tegen dit vonnis ging zij in beroep bij de Brabantse Commissarissen Deciseurs, iets wat zeer ongebruikelijk was, want volgens het toenmalige strafrecht was er geen beroep mogelijk als er een bekentenis was afgelegd.
  Maria had succes: het vonnis werd in appèl verworpen en op 30 september 1690 werd zij vrijgesproken.
  De tien maanden die zij in gevangenschap had doorgebracht werden beschouwd als voldoende straf voor haar misstap.
  Maria en Jacob moesten beloven dat zij zich voortaan als goede echtelieden zouden gedragen.

  Maria Jacoba’s leven in Maastricht.

  Het huwelijk tussen Maria en Jacob werd op 12 november 1690 herbevestigd in de rooms-katholieke St. Nicolaaskerk in Maastricht.
  Uit de processtukken blijkt dat Maria Jacoba oorspronkelijk van de ‘gereformeerde religie’ was.
  Kennelijk was zij overgegaan naar de rooms-katholieke kerk.
  Jacob en zij woonden in een huis in ‘Achter het Vleeschhuys’.
  Later bewoonden zij met hun kinderen de helft van ‘De Hollandtsche Tuyn’, een huis gelegen achter de Onze Lieve Vrouwenkerk.
  Hier werkte Jacob waarschijnlijk als brouwer.
  Maria en Jacob kregen nog een zoon en drie dochters.
  Na Jacobs dood in 1697 hertrouwde Maria Jacoba met Simon Nijpels, een familielid van haar overleden echtgenoot in de derde graad; hiervoor kreeg zij dispensatie.
  In 1703 kochten Maria en Simon, die brouwer en wijnhandelaar was, de andere helft van ‘De Hollandtsche Tuyn’.
  Met Simon kreeg zij nog een zoon en een dochter.
  Simon Nijpels overleed in 1716 en Maria de Turenne overleefde hem twintig jaar.
  Op 8 juni 1736 werd zij begraven in de St. Nicolaaskerk te Maastricht.

  Een opmerkelijke vrouw.

  Aan het einde van de negentiende eeuw werd Maria Jacoba de Turenne geroemd als een heldhaftige vrouw die als soldaat het vaderland had helpen verdedigen.
  Dit beeld werd opgeroepen door F.A. Hoefer, die haar opnam in zijn overzicht Nederlandsche vrouwen in dienst van Mars [1888].
  Hoefers bron was een notariële akte uit 1689 die toen net was gepubliceerd in De Navorscher.
  In de akte verklaarden getuigen dat Maria Jacoba de Turenne verkleed als man dienst had genomen als soldaat in het Staatse leger.
  Hoefer wist niets van de context waarin deze akte was opgemaakt en had daar ook geen onderzoek naar gedaan.
  Zo is Maria Jacoba de Turenne de geschiedenis ingegaan als een vrouwelijke soldaat die het vaderland had verdedigd.
  Niets is minder waar.
  Zij verkleedde zich als man en werd soldaat om haar lief achterna te kunnen reizen.
  Pas nadat zij de mannenkleren definitief aan de wilgen had gehangen, greep zij werkelijk naar de wapens.
  Met deze onlangs ontdekte ‘crime passionnel’ krijgt het levensverhaal van de vaderlandslievende soldate een geheel andere wending.
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

 • #2
  Ik kwam bovenstaand (geweldig!) verhaal toevallig tegen op de site www.historici.nl, dus ik vermeld voor de volledigheid toch maar even de bron. Daar is ook een literatuurlijst te vinden voor wie meer over deze opmerkelijke vrouw wil weten.

  Bron: Volbeda, Marja, 'Maria Jacoba de Turenne', in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.historici.nl/Onderzoek/Pr...a/data/turenne [22/03/2011].

  Opmerking


  • #3
   Er waren in vroeger eeuwen overigens meer vrouwen die hun heil zochten in leger of koopvaardij. Wie er iets over wil lezen kan terecht in het aardige boekje van Rudolf Dekker en Lotte van de Pol: 'Daar was laatst een meisje loos', Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten - een historisch onderzoek (Baarn 1981).

   Ook Maastricht heeft haar eigen verhaal. Ik ben de details even kwijt, maar ergens in de jaren 1980 kwam Uitgeverij Scorpio (Bèr Crouzen) met een bibliofiele uitgave over een 'waarachtige landheldinne' uit Maastricht. Als ik mij goed herinner was de tekst van Wiel Kusters en stond er een gravure in van Boosten.
   Last edited by Ingrid M.H.Evers; 1 oktober 2011, 08:24. Reden: correctie auteurs en aanvulling titel

   Opmerking


   • #4
    Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H. Evers Bekijk bericht
    Ook Maastricht heeft haar eigen verhaal. Ik ben de details even kwijt, maar ergens in de jaren 1980 kwam Uitgeverij Scorpio (Bèr Crouzen) met een bibliofiele uitgave over een 'waarachtige landheldinne' uit Maastricht. Als ik mij goed herinner was de tekst van Wiel Kusters en stond er een gravure in van Boosten.
    Bedoel je dit boek?
    Kusters, Wiel & Boosten, Gèr - Het wonderlijke leven, en de oorlogsdaden van de kloekmoedige land en zee-heldin

    Uitgever/jaar: Bibliofilie en boeken over boeken
    Bijzonderheden: Twee delen, beiden ingenaaid met stijfpapieren omslag in foedraal, 104+16pp. 1e Heruitgave van een uniek vroeg achttiende-eeuwse avonturen verhaal met een jonge Maastrichtse vrouw in de hoofdrol. Verlucht met vele illustraties èn 12 originele koperetsen van Gèr Boosten. Heruitgave verscheen samen met begeleidend essay van Wiel Kusters over de originele uitgave. Beperkte oplage van 120 ex. waarvan I-XX niet in de handel is verschenen. Deze set is niet genummerd. Tekst gezet uit Baskerville op 150gr aquarel torchon van Van Gelder. Drukwerk door Crouzen te Maastricht, bindwerk door Arno Lipsch
    Prijs:€ 225.00
    Verkoper:Antiquariaat & Galerie de Bovenste Plank - Maastricht

    Opmerking


    • #5
     Duur, maar dan heb je wel een prachtig boek met 12 etsen van Gèr Boosten erbij!

     Opmerking


     • #6
      Een leuke thread over Maria Jacoba de Turenne.

      Rest mij nog één vraag.
      Is de Turennestraat in Wijck genoemd naar Maria Jacoba de Turenne?

      Jammer dat SJEF zaliger het project "straatnamenregister", waar hij mee bezig was, niet heeft kunnen voltooien.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • #7
       Olijfje is me voor, maar ik post m'n stukje toch maar even, als extra informatie.
       Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
       Is de Turennestraat in Wijck genoemd naar Maria Jacoba de Turenne?
       Helaas niet, ik denk dat Pierre Kemp, die een groot deel van zijn leven in de Turennestraat woonde, dat wel leuk gevonden zou hebben.

       De Turennestraat is inderdaad vernoemd naar het lunet Turenne (zie kaart vestingwerken), dat min of meer op die plek was gelegen. Dat lunet was op zijn beurt weer vernoemd naar maarschalk Henri de La Tour d’Auvergne, burggraaf van Turenne, tot 1630 in dienst van de Staten, daarna in Franse dienst. Turenne werd door Napoleon beschouwd als de grootste Franse militaire leider ooit.

       Turenne is in 1672 even bij de verovering van Maastricht betrokken geweest. Het is ietwat vreemd dat een Maastrichts verdedigingswerk naar deze Franse maarschalk genoemd is, die slechts zeer zijdelings met Maastricht verbonden was.

       Daarentegen was zijn oudere broer, generaal Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne, van 1632-1641 Staats gouverneur van Maastricht. Deze streng opgevoede calvinist werd in 1633 katholiek, verliet in 1635 de Staatse dienst en moest in 1641 het gouverneurschap van Maastricht neerleggen.

       Maarschalk Turenne is, in tegenstelling tot zijn broer, altijd protestant gebleven. Wellicht een reden voor de protestantse Republiek om de beroemde maarschalk (en kleinzoon van Willem de Zwijger) een beetje voor zichzelf op te eisen en in de vooruitgeschoven vesting Maastricht een lunet naar hem te vernoemen.

       Opmerking


       • #8
        Oorspronkelijk geplaatst door hermanw Bekijk bericht
        Bedoel je dit boek?
        Kusters, Wiel & Boosten, Gèr - Het wonderlijke leven, en de oorlogsdaden van de kloekmoedige land- en zee-heldin. (...) Prijs:€ 225.00
        Jawel, dank voor het zoeken. Dat het zó duur was kan ik mij niet herinneren. Het was iets in de richting van ƒ 180. Zo zie hoe sommige boeken redelijk in waarde kunnen stijgen.

        Wat mij eigenlijk in het hoofd hing was een brochure, een voorpublicatie met 1 ets, die ergens in mijn bibliotheek moet rondzwerven.

        Opmerking

        Bezig...
        X