Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Maastrichtse staatssecretarissen

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Maastrichtse staatssecretarissen

  In navolging van Piers Maastrichtse ministers, hier een nieuwe discussie over ook bekende in Maastricht geboren staatssercretarissen.

  Als eerste, ik hoop niet de enige:

  Joseph Constant Eugene (Joop) Haex
  geboren in Maastricht 24 november 1911 en overleden in Wassenaar, 24 april 2002.
  Hij was staatssecretaris van defensie tijdens het Kabinet Marijnen van 1963 tot 1965 en het Kabinet De Jong van 1967 tot 1971.
  Nadat hij het HBS- diploma had behaald, studeerde hij wiskunde in de V.S. van 1931 tot 1932. Hierna doorliep Haex de officiersopleiding KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1932 tot 1935.
  Van 1935 tot 1939 diende Haex als officier bij de landmacht. Vanaf 1939 werd hij 1e luitenant der artillerie totdat hij in 1942 een krijgsgevangene werd. In mei 1945 werd hij bevrijd door de Russen.
  Na de oorlog was hij drie termijnen geplaatst bij de Generale Staf: van oktober 1945 tot 1946, van 1948 tot 1951 en van 1960 tot 1962 als hoofd van het bureau voor voorlichting, vorming en psychologische oorlogsvorming (VVP).
  In 1951 werd Haex Kapitein van de Generale Staf. Tussen deze termijnen door was hij adjunct-militair attache te Washington, van 1951 tot 1955 en hoofd sectie organisatie en personeel bij de Nederlandse territoriaal bevelhebber, van 1957 tot 1959.
  In 1951 kwam Haex met het plan voor de IJsellinie. De IJssellinie was een verdedigingslinie, gebouwd tussen 1951 en 1954 (tijdens het begin van de Koude Oorlog), bedoeld om door inundatie van een deel van oostelijk Nederland het overige deel van Nederland te beschermen tegen een eventuele Russische invasie.
  Op 14 augustus 1963 nam Haex zitting in het Kabinet Marijnen als staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Landmacht) tot 14 april 1965.
  Na deze periode was hij directeur Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen te Zaandam, van 16 november 1965 tot april 1967.
  Hierna volgde nog een kabinetsperiode in het Kabinet De Jong van 18 april 1967 tot 6 juli 1971 als staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Landmacht). In 1971 werd hij luitenant-generaal.
  In het voorjaar van 2002 overleed op Joop Haex op negentigjarige leeftijd.

  bron: Wikepedia
  Last edited by Pier; 8 januari 2022, 15:47. Reden: leestekens aangepast
  Kompleminte

  Toller

 • #2
  Struinend door het grote archief van ons forum, ontdekte ik deze bijna 10 jaar oude topic van onze oud-voorzitter Toller.

  Ik heb de topic maar gelijk geactualiseerd:

  Vivianne L.W.A. Heijnen
  geboren te Spaubeek op 8 oktober 1982 wordt a.s. maandag, 10 januari 2022, (waarschijnlijk) beëdigd als staatssecretaris voor het CDA op de post Infrastructuur en Waterstaat.

  In april 2010 werd zijn gekozen in de Maastrichtse gemeenteraad.
  Vanaf 2011 was zijn fractievoorzitter van het CDA in de Maastrichtse gemeenteraad.
  In 2018 werd zijn wethouder Economie, (EU) regionalisering, Wonen en Sociale Innovatie.

  Onderstaand een openbare persoonlijke brief die Vivianne Heijnen op 7 januari 2022 stuurde aan haar collega's en gemeenteraadsleden.

  "Geachte leden van de gemeenteraad, geachte burgemeester, beste collega’s,

  op 10 januari hoop ik te worden beëdigd als staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat namens het CDA voor het Kabinet Rutte IV. Daarom zal ik per die datum mijn taken als wethouder voor Economie, Wonen, (Eu)regionalisering en Sociale Innovatie en tevens al mijn nevenfuncties neerleggen. Dit is voor mij geen gemakkelijk besluit. De aanvaarding van het nieuwe ambt maakt mij trots, maar afscheid nemen van mie Mestreech, van het college, uw raad en alle medewerkers valt mij zwaar.

  Het was een eer de stad Maastricht en haar inwoners de afgelopen 12 jaar te mogen dienen. Eerst als raadslid en fractievoorzitter en de laatste vier jaar als wethouder en aanvoerder van een brede coalitie. Tijdens deze bestuursperiode heb ik mij als wethouder ingezet voor onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Voldoende werk voor alle Maastrichtenaren, een fijne plek om te wonen en een saamhorige stad, waar inwoners omzien naar elkaar en naar hun buurt.

  Samen met veel partijen in de stad en de regio zijn er mooie resultaten geboekt. Zo kwam de woningbouw, met duizenden woningen, echt op stoom, stuurden we stevig op betaalbaarheid en kozen we met de woonprogrammering 2030 voor een ambitieus toekomstscenario, met meer ruimte voor nieuwbouw en extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Burgerparticipatie kreeg een forse impuls met de eerste Maastrichtse kinderburgemeester, de uitreiking van de (eerste) jeugdlintjes en de start van de burgerbegroting. Samen, inwoners en politiek, plaveiden we de weg naar een Maastrichtse aanpak burgerparticipatie, die binnenkort wordt opgeleverd. Economisch ontwikkelde de stad zich sterk. Steeds meer bedrijven ontdekken de aantrekkelijkheid van Maastricht en de regio. De kenniseconomie kreeg onder aanvoering van de Brightlands Campus vleugels en de creatieve industrie ontpopte zich met behulp van gemeentelijke aanjaagsubsidies tot een nieuwe economische motor voor de stad.

  Tegelijkertijd beleefde Maastricht als gevolg van corona – en het hoogwater in 2021 – een zeer roerige tijd. De energie, saamhorigheid en creativiteit die inwoners, ondernemers, maar ook onze eigen organisatie, tijdens deze crises aan de dag legden, en nog steeds, zijn ongekend. Het toont de onuitputtelijke (veer)kracht van Maastricht en van de Mestreechter geis.

  Ik ben dan ook dankbaar en blij dat ik, zo lang en met zovelen, een bijdrage heb mogen leveren aan de ontwikkeling van onze mooie stad. Het is voor mij nu tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan en een logische vervolgstap te zetten. Tot dat besluit ben ik gekomen, toen het landelijke CDA mij recent benaderde. Met een, voor mij, evenzo nieuwe portefeuille als vier jaar geleden, ga ik er opnieuw alles aan doen om maatschappelijke impact te maken. Steeds vanuit de overtuiging, dat betekenisvolle resultaten alleen samen kunnen worden bereikt.

  Ik wil u, mijn collega-wethouders, leden van de gemeenteraad, mijn team en alle ambtenaren danken voor de goede samenwerking. Ik heb uw vertrouwen, kritische blik en steun bijzonder gewaardeerd. Het vormde de basis voor het goed kunnen invullen van mijn functie.

  Verzekerd dat de stad bij u in goede handen is, laat ik Maastricht achter. Maar helemaal verlaten zal ik haar niet. Maastricht en Zuid-Limburg blijven mijn thuishaven en zullen in mijn gedachten ook nooit ver weg zijn.

  Ik wens u allemaal het allerbeste.

  Met vriendelijke groet,

  Vivianne Heijnen"

  (Brief gepubliceerd op de gemeentelijke webpagina van de gemeente Maastricht)
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking

  Bezig...
  X