Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Kapel Maagd der Armen

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Kapel Maagd der Armen

  Kapel Maagd der Armen

  Boschstraat 99
  Links (noordelijk) naast de Matthiaskerk
  Maastricht.


  Het was in het jaar 1933, kort na de verschijningen van Maria in Banneux (tussen 15 januari en 2 maart van dat jaar), dat enkele Limburgse pastores aan de toenmalig Maastrichtse wijnkoopman Leo Olivers, de latere directeur van Caritas Banneux Nederland, destijds bezitter van een van de schaarse auto’s, het verzoek deden om een kort bezoek aan Banneux te brengen.
  Na meerdere malen aan die wens tegemoet te zijn gekomen, raakte de heer Olivers begeesterd van wat zich in Banneux had voorgedaan.
  De vraag in Nederlands-Limburg naar een mogelijkheid om een bezoek aan Banneux te brengen, werd steeds luider.
  Voor de heer Olivers aanleiding om al in 1933 enkele kleine bedevaarten te organiseren vanuit zijn woonplaats Maastricht.
  Op Maandag 24 mei 1936 volgde de eerste grotere bedevaart vanuit Nederland met ca. 360 pelgrims.
  Een en ander zou langzaam uitgroeien tot grote menigten die de weg naar het genadeoord Banneux vonden.
  In 1942 verzocht bisschop Lemmens van Roermond de heer Olivers om een secretariaat op te richten en van daaruit Maria's boodschap uit te dragen, eerst in Limburg en daarna in heel Nederland.
  Dat leidde tot de oprichting van de stichting Caritas Banneux Nederland van de I.G.U. (Internationale Gebedsunie).
  Vanuit het kantoor in Maastricht gaf een vaste staf van zeven mensen dagelijks gevolg aan de oproep van de bisschop(pen) door onder meer de organisatie van talrijke bedevaarten, het uitgeven van een landelijk maandblad; het verzorgen van film- en propaganda-avonden in heel het land.  In den lande werden vele kapellen en meerdere kerken gebouwd, toegewijd aan ‘de Maagd der Armen’.
  De allereerste Banneuxkapel in Nederland verrees in 1952 aan de Boschstraat in Maastricht.
  De kapel werd gebouwd onder supervisie van de toenmalig kapelaan A.Theunissen van de St.-Matthiasparochie, met financiële steun van honderden Banneuxvrienden en ruggesteun van Caritas Banneux Nederland.
  Op 15 augustus van dat jaar werd de kapel ingezegend door bisschop Lemmens, in aanwezigheid van zijn Luikse collega Kerkhofs en de Maastrichtse missiebisschop Paulissen.
  De ‘Maagd der Armen’ kreeg haar vaste plek in het centrum van de stad Maastricht.
  De belangstelling voor Banneux en bedevaarten nam in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw echter af.
  Zo ook de belangstelling voor de kapel in Maastricht.
  Het beeld in de Banneuxkapel aan de Boschstraat werd in 1994, net als de hele inventaris van de kapel, door vandalen vernield.
  Toch: het tij zou opnieuw keren.
  In 2002 werd op verzoek van deken Hanneman van Maastricht een werkgroep in het leven geroepen met als doel jaarlijks een bedevaart te organiseren vanuit Maastricht naar Banneux.
  Als tweede doelstelling werd daaraan toegevoegd: „Het uitdragen van Maria’s boodschap, in Banneux gebracht, voornamelijk in Maastricht en omgeving.”
  Tot grote vreugde van velen keerde in 2008 alles weer ten goede voor de Banneuxkapel.
  Het Kerkbestuur van de St.-Matthias-parochie had op aandringen van de Werkgroep Banneux Notre Dame-Maastricht toestemming verleend om de kapel aan de Boschstraat te doen renoveren.
  In april 2008 werd de kapel opnieuw ingewijd, nadat eerst in Banneux zelf, in aanwezigheid van enkele honderden voornamelijk Maastrichtse pelgrims, plechtig een nieuw beeld was gewijd.  Na afloop van het plechtig lof in Banneux werd de beeltenis overgebracht naar Maastricht en door een politie-escorte naar de Boschstraatkapel begeleid.
  Dit onder het gelijktijdig luiden van de klokken van de drie Maastrichtse centrumkerken.
  Terugkijkend op meer dan een jaar Banneuxkapel aan de Boschstraat blijkt dat het thans opnieuw een komen en gaan is van, op jaarbasis, vele duizenden Maria-vereerders (oud maar vooral ook jong).
  Maastricht heeft naast de oude kapel van de Sterre der Zee dus nog een tweede plek in het centrum van de stad, toegewijd aan de ‘Maagd der Armen’, voor een kort gebed of voor het opsteken van ‘eine boezjie’.

  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More
Bezig...
X