Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Zicht op Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Zicht op Maastricht

  Vraagje....

  Ik bleek uiteindelijk vraag 8, Elisabeth Rythoven (1612), goed te hebben. (Eindejaarsquiz 2009).
  Maar, ik haalde mijn antwoord uit het navolgende document
  http://www.geschiedenisvanlimburg.nl...vragenvmbo.pdf

  Nu blijkt het antwoord, wellicht veel makkelijker, te vinden te zijn geweest op de site 'Zicht op Maastricht'.

  Nu mijn vraag.
  Hoe moet je in godsnaam zoeken op de site 'Zicht op Maastricht'?

  Ik vind 'Zicht op Maastricht' een geweldige site, maar ik kom er niet goed wijs uit, d.w.z. het is een site gebaseerd op thema's en vol (on)logische links.
  Als ik dan kijk naar het doodvonnis van Elisabeth moet ik dat gaan zoeken in Garnizoensstad/Tijdsbeeld !!!:(

  Je moet het maar weten. Is er geen simpele zoekfunctie in 'Zicht op Maastricht' ?????
  Last edited by Pier; 16 januari 2010, 14:24.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

 • #2
  zoekfunctie "Zicht op Maastricht'

  Er is geen direct bereikbare zoekfunctie, Pier. Zelfs 'Ctrl F', dat op sommige hoofdpagina's wel een zoekvenster geeft, levert niets op: er wordt niet in de site gezocht. Alleen de hoofdknop 'plattegrond' leidt naar een mogelijkheid op straatnaam te zoeken naar iets dat op de site staat.

  Er is onder de knop 'Forum' een echt vakje 'zoeken', maar dat kan alleen als je bent ingelogd. Wat dat oplevert kan Sjef misschien vertellen, want ik zie dat hij de laatste is geweest die zich daar vertoond heeft.

  @Olijfje: ik heb alle ZoM-vragen gevonden via Google, het laken waarschijnlijk door de kleuren op te zoeken in de HEM. (Maar ja, daarmee had ik natuurlijk het bezit van dat boek op je voor). Ik kwam daarmee wel op die site terecht, maar zoeken is daar onbegonnen werk.
  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 11 januari 2010, 05:48.

  Opmerking


  • #3
   Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
   Ik kom ook niet uit de voeten met Zicht op Maastricht, op hun gastenboek/forum kun je klagen wat je wil, dat haalt niks uit......
   Ik weet het.
   Zo beweert 'Zicht op Maastricht' nog steeds dat de wijk Belfort ook bestaat uit de wijken Mariaberg en Blauwdorp !?!

   Ik heb daar al tegen geaggeerd, maar ze reageren gewoon niet.
   Arrogantie?

   @ Ingrid.
   Dat een site als 'Zicht op Maastricht' geen fatsoenlijke zoekfunctie heeft is op zich een aanfluiting.
   Als ik zie wie bij die site betrokken is en dat ze beschikken over toch redelijk kapitaalkrachtige sponsoren, zouden ze zich moeten schamen.

   Feit blijft wel dat de lay-out, de animaties, filmpjes en interactieve plattegronden wel erg mooi zijn.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • #4
    Ik heb, bijvoorbeeld, die dansende heks gegoogled en kwam toen precies op de goede pagina van Zicht op Maastricht uit. Geldt ook voor de lakense stoffen. Maar Zicht op Maastricht openen en dán gaan zoeken is inderdaad hopeloos.
    Don't PRESS me....

    Opmerking


    • #5
     Personeelsgebrek of onjuiste prioriteiten?

     Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
     Of zou niemand de moeite nemen om dat te lezen..?
     Dat laatste zit er dik in, mede gezien het gebrek aan personeel. Van de oorspronkelijke staf is veel afgezwaaid, met name waar het vakhistorici betreft. (Alles moest op een koopje en ook een historicus moet eten). De centrale figuur, drs. Jac van den Boogard, is ook al weer langere tijd daar weg, eerst met ziekteverlof en recent definitief.

     De huidige redactie (zie de knop 'Stuurgroep/redactie/medewerkers') bestaat uit vier personen die allen werkzaam zijn bij het Centre Céramique. Voor zover mij bekend is geen van hen vakhistoricus, laat staan dat men enige historische kennis heeft.

     Iemand die in een oral history-project werkt, neemt al dan niet daartoe geschoold interviews op, maar de historische waardering daarvan vraagt inzicht in tijd en ruimte. Desondanks wordt alles wordt klakkeloos gepubliceerd, alsof wat wordt verteld ook echt historisch betrouwbaar is. Dat is het heel vaak niet. (Een simpele test is binnen je eigen familie vragen naar een bepaalde gebeurtenis. Dik kans dat er tenminste twee verschillende interpretaties zijn die lijnrecht tegenover elkaar staan). Dat een individuele herinnering niet of niet helemaal strookt met de historische werkelijkheid is niet erg, mits er maar verschil wordt gemaakt tussen historische feiten (de 'geschiedenis van de stad') en de wijze waarop een individuele burger die ervoer/ervaart. Was het niet de bedoeling dat dit een historisch betrouwbare site zou worden? Er is niets vluchtiger dan het menselijk geheugen.

     Op de site wordt dank gezegd aan 'oud-medewerkers, stageaires en vrijwilligers', maar de klemtoon ligt hier op 'oud': deze personen hebben (al heel lang) geen bemoeienis meer de site. En wat er als ondersteunende literatuur wordt opgegeven, is af en toe een aanfluiting. Historisch betrouwbaar? Soms wel, vaak ook niet. Wat heeft zo'n site dan voor waarde?

     Na de dankbetuigng volgt een lange lijst 'moderatoren', waaronder rijp en groen, vakhistorici en tal van heemkundige detaillisten. Maar wat betekent die term 'moderatoren'? Worden mijn vakcollega's nog actief betrokken bij kritische opmerkingen ten aanzien van de huidige inhoud van de site? Ik waag het te betwijfelen.

     Net als eerdere klachten van jullie hebben de mijne niets opgeleverd. De enige oplossing zou zijn 'de politiek' hiervan op de hoogte te brengen. Een klacht op de site van de gemeente zou misschien ook kunnen helpen. In feite gaat het ons allemaal aan, want tenslotte wordt dit project jaarlijks gefinancieerd met onze belastinggelden, uit de gemeentelijke begroting (oorspronkelijk € 350.000?).
     Last edited by Ingrid M.H.Evers; 11 januari 2010, 05:51. Reden: tekstcorrectie

     Opmerking


     • #6
      Zicht op Maastricht: waar wordt Jac van den Boogard vermeld?

      Aansluitend bij mijn vorige bijdrage: het bevreemdt mij dat op de webpagina's onder de knop 'Stuurgroep/redactie/medewerkers' de naam van drs. Jac. van den Boogard, historicus en kunsthistoricus, niet wordt vermeld.

      Vooropgesteld: ik ben bij dit project zelf niet betrokken geweest en heb het slechts uit de verte tot ontwikkeling zien komen. Feit is echter, dat Jac van den Boogard vanaf april 2005 deze onderneming heeft gedragen. Dat betekende niet alleen 'op de bodem beginnen' wat betreft de technische aspecten en mogelijkheden van de website (er was in Nederland nog niet eerder een soortgelijk en veelomvattend project opgezet), maar tevens het vorm geven van de inhoud. Het verschijnsel 'Digitale culturele biografie van de stad' bestond gewoon nog niet in Nederland. Van den Boogard moest tal van plaatselijke instellingen, stichtingen, verenigingen en hobbyisten met elkaar in contact brengen en enthousiasmeren voor brainstormsessies over vorm en inhoud, en voor historische bijdragen en beeldmateriaal. Dat het niet altijd gemakkelijk was alle kikkers in de kruiwagen te houden, is duidelijk. Dat het resultaat van al die inspanningen soms zeer te wensen over liet, eveneens.

      Overigens had Van den Boogard als 'regisseur van de Culturele Biografie van Maastricht' tevens de taak de plannen van plaatselijke musea, bibliotheken, verenigingen etc. te coördineren, c.q. hen voor een bepaald thema te winnen. De gemeente streefde ernaar dat deze partijen niet meer allemaal een eigen koers voeren, maar af en toe samenwerkten in één groot project. Deze tweede taak had weinig met de website te maken, maar alles met toeristische trekkers zoals de grote d'Artagnan-manifestatie (2003?, waarin zelfs de horeca meedeed), de Sphinx-manifestatie (2006, bij het vertrek van de fabriek uit de binnenstad) en de jaarlijkse Week van de Geschiedenis.

      Wat betreft de inhoud van Zicht op Maastricht: Van den Boogard heeft naast zijn organisatorische taken zelf tal van historische bijdragen geleverd aan de site, bijvoorbeeld in het thema 'Vroege fabrieksstad', dit mede omdat het budget niet toeliet vakbekwame collega's in te huren.

      Sinds kort is Van den Boogard teruggekeerd naar zijn oude werkgever, het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (Sint Pieterstraat 7). De huidige redactie van Zicht op Maastricht heeft zich op de site voorgesteld en meteen de toon gezet: met geen woord wordt verwezen naar de grote verdiensten van diegene die Zicht op Maastricht letterlijk uit de mergel heeft uitgehouwen en opgetild, die het project heeft opgezet en vormgegeven. Evenmin wordt verwezen naar zijn rol als 'cultureel regisseur'. Het is een schande voor de Maastrichtse gemeenschap dat zoiets mogelijk is. Te hopen valt dat deze grove misser op korte termijn wordt recht gezet.
      Last edited by Ingrid M.H.Evers; 11 januari 2010, 05:57. Reden: aanpassing van de tekst

      Opmerking


      • #7
       Ik doe ook mee!!
       Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

       Opmerking


       • #8
        Thread Zicht op Maastricht

        Ik zou wel wat voelen voor een thread Zicht op Maastricht. Dan zouden - gezien de inertie op de eigen reactiepagina - op mestreechonline.nl ook andere bezwaren ten aanzien van de site aan de orde kunnen komen. En ook de positieve kanten van de website mogen wel eens naar voren gehaald worden. Mijn eigen ervaring is dat verhoudingsgewijs weinig Maastrichtenaren de site kennen of gebruiken. Dat zou veel beter kunnen.
        Met de verkregen gegevens zou dan de gemeente benaderd kunnen worden, onder het motto 'Voorbeelden uit de praktijk' of 'Respons binnen de bevolking'. Misschien kan Sjef te beginnen met de vraag van Pier ('geen zoekfunctie?') de hele zaak overhevelen naar de subdiscussie 'Geschiedenis van Maastricht'? De vraag van Pier kan hij dan ook in de huidige discussie laten staan met een vermelding dat alle overige commentaar over deze specifieke website verplaatst is naar een eigen thema.
        Last edited by Ingrid M.H.Evers; 11 januari 2010, 05:58. Reden: Aanpassing tekst

        Opmerking


        • #9
         Het is een subforum geworden van Digitaal Maastricht.
         Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
         Thomas More

         Opmerking


         • #10
          Even wat informatie over de technische achtergrond over de opbouw van de webpagina.

          Er zijn drie versies in omloop.

          1. Zicht op Maastricht non-flash.

          http://www.zichtopmaastricht.nl/non-flash/index.php .

          2. Zicht op Maastricht tekst.

          http://www.zichtopmaastricht.nl/tekst/ .

          3. Zicht op Maastricht (flashversie).

          http://www.zichtopmaastricht.nl/ .

          Ad 1.
          Dit was de beginfase van de webpagina, is sterk verouderd en wordt niet meer actueel gehouden.
          Klik je op 'actueel', dan zie je een bericht van 15-09-2006.

          Ad 2.
          De tekstversie, is de versie waarop je belandt indien je via een zoekprogramma (GOOGLE etc.) naar iets zoekt wat op die tekstversie staat.
          Alleen tekstbestanden (ongeacht de opmaak, kleur tekens, kleur achtergrond) worden op die manier herkend (geïndexeerd) door een zoekmachine c.q. zoekprogramma.

          Ad 3 .
          De definitieve versie, opgemaakt met de software Adobe Flash.
          Adobe Flash (voorheen bekend als Macromedia Flash en daarvoor FutureSplash) is een computerprogramma waarmee animaties, (korte) webvideo's en webapplicaties (zoals spelletjes en gehele websites) gemaakt kunnen worden.
          Het wordt veel gebruikt om websites aan te kleden en voor reclame-uitingen bij websites, zogenaamde banners.

          Over gebruik van Flash op het internet zijn de meningen verdeeld.
          Sommigen vinden dat websites er beter op worden: meer interactief en vrolijker.
          Anderen, zij die hechten aan functionele websites zonder animaties, vinden Flash geen verbetering voor websites.

          Flash is niet beschikbaar voor alle besturingssystemen, en dus kan een website onleesbaar zijn voor sommige bezoekers.
          Ook is de inhoud moeilijker toegankelijk voor blinden en slechtzienden dan een gewone website.
          Flashanimaties worden niet volledig door zoekmachines geïndexeerd.

          En juist dat laatste is mijn punt van kritiek; de inhoud van een dergelijke webpagina wordt niet of niet volledig herkend door zoekmachines.
          Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
          Thomas More

          Opmerking


          • #11
           Ander punt van kritiek, is het actueel houden (en als PDF beschikbaar blijven stellen) van de tweewekelijkse bijdragen in Stadskrant de Ster door de readctie van Zicht op Maastricht.

           http://www.zichtopmaastricht.nl/actueel/ster_artikelen .

           Het begin was goed; maar dan stokt en stopt het ineens.
           Vanaf 26 september 2008 zijn er geen nieuwe bijdragen meer geplaatst.
           Zijn de artikelen die men schreef over de cultuurhistoriche aspecten van/over Maastricht gedegradeerd tot een wegwerpartikel?
           Is het eenmalig publiceren in de stadskrant en het vervolgens niet meer archiveren en beschikbaar stellen als (PDF)-document, een teken van deze vluchtige en haastige samenleving?

           Ook de wekelijkse bijdragen van Jan Janssen in stadskrant de Ster zouden worden gearchiveerd.

           http://www.zichtopmaastricht.nl/digi...uuch_mestreech .

           Niets minder is waar.
           Welgeteld 8 bijdragen uit het jaar 2008 worden als PDF bestand aangeboden.
           En er zit kop noch staart aan.

           Bovenstaande geldt ook voor de artikelenreeks van Ted Reckman.
           De m.i. zeer waardevolle serie 'Kroniek vaan Mestreech' is ook niet compleet.

           http://www.zichtopmaastricht.nl/digi...vaan_mestreech .

           Jammer, maar wel een gemiste kans.

           In het verleden (eind 2008 en begin 2009) heb ik bovenstaande kritiek al kenbaar gemaakt aan de redactie van Zicht op Maastricht.
           Antwoord: er wordt aan gewerkt; het ligt nu even stop, omdat de stagiaire nu een andere werkplek heeft gevonden.
           Maar dat 'even' duurt nog steeds voort.
           Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
           Thomas More

           Opmerking


           • #12
            Oorspronkelijk geplaatst door SJEF Bekijk bericht

            In het verleden (eind 2008 en begin 2009) heb ik bovenstaande kritiek al kenbaar gemaakt aan de redactie van Zicht op Maastricht.
            Antwoord: er wordt aan gewerkt; het ligt nu even stop, omdat de stagiaire nu een andere werkplek heeft gevonden.
            Maar dat 'even' duurt nog steeds voort.

            En dan te bedenken dat Limburg in bezit is van hogescholen en een universiteit waar studenten zitten te springen om stageplaatsen. Voordeel: kost weinig, en je kunt ze voor allerlei aspecten binnen halen: vormgeving, technische kennis, marketing etc. Tevens sla je maatschappelijk gezien ook een slag.

            Ik vind overigens de vormgeving van de site machtig mooi!
            Last edited by burgemeester; 9 januari 2010, 20:49.

            Opmerking


            • #13
             Ik moet iets bekennen. Ik had de site van zicht op Maastricht nog nooit eens goed bekeken. Ik ben me er door deze thread in gaan verdiepen. Hierbij mijn (eerste) indruk.

             Ik lees -en merk- dat er problemen zijn met de site. Een samenvatting, zonder de pretentie volledig te zijn, met mijn mening tussen haakjes erachter.

             1. Er is geen goede zoekfunctie (vind ik inderdaad zeer hinderlijk!)
             2. Er is te weinig invloed van historici op de site; dit leidt tot fouten (dat kan natuurlijk niet op een site die historie als uitgangspunt heeft. Ik vind dit zeer bezwaarlijk)
             3. De bijdragen zijn niet volledig (lijkt me vervelend voor de 'die hards', mij stoort het niet)
             4. Dhr. Van den Boogaard wordt niet genoemd, terwijl dit wel zeer terecht zou zijn (ik kende deze achtergrond niet. Als het geschetste verhaal waar is -en ik heb geen reden om hieraan te twijfelen- is het een grote schande)

             Maar laten we niet te snel oordelen. Ik vind dat er ook heel wat lichtpunten te ontdekken zijn. Mijn mening:

             1. Het is een prachtige site, met prachtige vormgeving.
             2. Het interactieve deel met commentatorstem is heerlijk om naar te luisteren. De echt geinteresseerde zal dan meer aan zijn trekken op mestreechonline (met vaak meer achtergrond en tekst), bij zichtopmaastricht.nl lijkt me de presentatie voor veel mensen toegankelijker.
             3. Er is tenminste aandacht voor historie, en dat alleen al moet je huldigen!

             Ik teken dus zeker wel een petitie om de genoemde kritiekpunten te verhelpen. Maar dan moet die petitie wat mij betreft ook wat goede aspecten vermelden; een postitief kritische aanpak, graag!

             In Nederland hebben we op het moment al genoeg zwart/wit denkers.

             Opmerking


             • #14
              De reden waarom er geen (goede) zoekfunctie is, wordt verklaard door het gebruik van Adobe Flash, als software voor de vormgeving en inhoud van Zicht op Maastricht.
              De inhoud van tekst, wordt niet als tekst herkend.
              Indien men Adobe Flash nu alleen maar gebruikt zou hebben voor de multimedia, dan zou het OK zijn.
              Maar de achtergrond informatie (te vinden bij de diverse dossiers) in de vorm van tekst, zijn ook via diezelfde software opgemaakt.
              Daarom geen zoekfunctie, omdat de teksten niet indexeerbaar zijn.

              Dan over Jac van den Boogard.
              Een stukje tekst is nog te vinden op de demoversie van Zicht op Maastricht.

              http://www.zichtopmaastricht.nl/non-...ndex.php?id=58 .

              En ja, ik ben het met burgemeester eens; niet zwart/wit denken.
              Indien de redactie van Zicht op Maastricht nu eens de multimedia sessies (gemaakt met Adobe Flash) en de informatieve pagina's (met tekst en afbeeldingen) zou loskoppelen, en die informatieve tekstpagina's apart aanbiedt met een opmaak die wel geïndexeerd kan worden (en dus doorzoekbaar), dan is dat m.i. al een hele verbetering.
              Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
              Thomas More

              Opmerking


              • #15
               Mevrouw Sijtema, wat een prachtig verhaal, als lezer trekt u mij zo mee in de tijd van weleer, dat ik de beelden die u beschrijft voor ogen zie.
               Mijn complimenten, zo wil ik er nog veel meer lezen, mag ik mij de vrijheid veroorloven u leeftijd te plaatsten.
               Mevrouw is 97 jaar jong. Bedankt
               Iedereen neemt mij zoals ik ben,.....nu ik nog

               Opmerking

               Bezig...
               X