De volgende thema's kunnen beschikbaar zijn voor een gekozen locatie:
  • Het Bestemmingsplan
  • De Welstandsnota
  • De bouwvergunnningen in een straal van 200 m.
  • De gemeentelijke voorzieningen
  • Kunst in de openbare ruimte
  • Meldingen
  • Buurtinformatie


http://geoweb.maastricht.nl/mijnmaastricht/index.asp