Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Cameratoezicht Wittevrouweveld

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Cameratoezicht Wittevrouweveld

  De Partij Veilig Maastricht (PVM) stelt vragen (ex. art. 39 RvO) aan het college van B&W in Maastricht om te bekijken of er cameratoezicht kan komen in de wijk Wittevrouweveld (WVV).

  PVM stelt dat zij steeds meer berichten krijgt dat m.n. in de nachtelijke uren de criminaliteit in WVV sterk de overhand aan het nemen is. Dit uit zich in vernielingen, inbraken en drugsoverlast.
  De overlast concentreert zich, aldus PVM, vooral in het parkje achter het Trefcentrum en de omliggende straten. (Noot Pier: Ampéreplantsoen e.o.)
  Tevens heeft het verkopen van drugs zich verplaatst naar de directe woonomgeving. En hoewel voor laatstgenoemd een drugsmeldpunt bestaat, zijn de bewoners nog steeds niet overtuigd van de waarborging van hun anonimiteit

  Partij Veilig Maastricht denkt dat cameratoezicht, m.n. in het parkje achter en naast het Trefcentrum, de leefbaarheid in de buurt zal vergroten en politie inzet nog efficiënter zal maken.

  Om precies te zijn stelt PVM de navolgende vragen aan het college van B&W.

  * Deelt U onze mening dat cameratoezicht tot een verhoogd toezicht zorgt, waardoor burgers met een veiliger gevoel in hun buurt kunnen wonen?

  * Bent u voornemens om camera’s te plaatsen in voornoemde wijk zodat overlast en criminaliteit voorkomen kunnen worden?
  Last edited by Pier; 16 september 2012, 19:22.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

 • #2
  Wettelijk Kader rond cameratoezicht

  Om te voorkomen dat er een discussie rond cameratoezicht ontstaat zonder dat het wettelijk kader rond cameratoezicht bekend is, hier een overzicht.

  Kan een gemeente camera's plaatsen?
  Op grond van artikel 151c van de Gemeentewet is er een wettelijke basis gekomen voor gemeentelijk cameratoezicht. Ingevolge deze bepaling kan de gemeenteraad aan de burgemeester bij verordening de bevoegdheid verlenen tot het uitvoeren van cameratoezicht op openbare plaatsen in het belang van de handhaving van de openbare orde.
  Het cameratoezicht geldt voor een bepaalde duur (vast te stellen door de gemeenteraad) en vindt toepassing op een openbare plaats en andere door de gemeenteraad bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn.
  De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare plaats of plaatsen aan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de verordening is bepaald. Dit laatste betekent dat de gemeenteraad kan aangeven voor welke maximale duur en op welke specifieke plaatsen het cameratoezicht mag geschieden. Met inachtneming van hetgeen de gemeenteraad hieromtrent in de APV opneemt kan de burgemeester vervolgens besluiten tot toepassing van cameratoezicht.


  Doel van het cameratoezicht
  Gemeentelijk cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet mag uitsluitend plaatsvinden voor het handhaven van de openbare orde. Dit begrip omvat ook de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving. Dit hoofddoel laat onverlet dat deze vorm van cameratoezicht ook subdoelen mag dienen.

  Mag de politie daders/drugsrunners identificeren via cameratoezicht?
  Artikel 151c lid 7 Gemeentewet biedt de mogelijkheid om de opgenomen beelden te gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarnaast mogen camera’s worden gebruikt om de politie en andere hulpdiensten efficiënter en effectiever in te zetten. De preventieve werking van cameratoezicht vergroot bovendien hun veiligheid.

  Is cameratoezicht proportioneel?
  Het uitvoeren van cameratoezicht op openbare plaatsen moet noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde. Het cameratoezicht moet evenredig zijn in relatie tot het doel (proportionaliteit) en er moet worden bezien of dit doel, i.c. de handhaving van de openbare orde, niet op een minder ingrijpende wijze kan worden geëffectueerd (subsidiariteit).

  Tussentijdse evaluatie
  De eisen van proportionaliteit en subsidiariteit verlangen dat periodiek moet worden beoordeeld of de doelstelling(en), die aan het plaatsen van de camera’s ten grondslag hebben gelegen, zijn gerealiseerd en of er nog langer een noodzaak bestaat voor cameratoezicht.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #3
   Overlastgevende jeugd in WVV nog steeds de baas
   Cindy Verhoef, Dichtbij redacteur

   MAASTRICHT – De overlast in de Maastrichtse wijk het Wittevrouwenveld loopt meer en meer de spuigaten uit. Dat schrijft Esmiralda Thieme, fractievoorzitter van de Partij Veilig Maastricht (PVM) vandaag in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

   Volgens de fractievoorzitter van PVM krijgt de criminaliteit in de wijk de overhand. ,,Dit uit zich in vernielingen, inbraken en drugsoverlast” schrijft ze. Thieme roept het college van burgemeester en wethouders op cameratoezicht te plaatsen in het parkje achter, en rondom het Trefcentrum, de plek waar de meeste overlast zich voordoet. ,,Ook de drugsverkoop heeft zich verplaatst naar de directe woonomgeving.”

   ,,Een Lik-op-stukbeleid, dat wil zeggen: snelrecht, cameratoezicht, gebiedsontzeggingen en extra surveillances.” De toezeggingen die Hoes vorig jaar deed om de overlast in de probleemwijken aan te pakken hebben tot dusver niet veel succes geboekt.

   Het nieuwe winkelcentrum in het Wittevrouwenveld kampt dan ook met hoge diefstalcijfers. De overlastgevende families uit de wijk zijn al jaren bekend bij de politie.

   ,,Voordat de wijk een zogenaamde ‘krachtwijk’ werd en de winkels nog in de Frankenstraat lagen, werd er ook al veel gestolen”, zegt een medewerkster van een cosmeticaconcern die lange tijd in de wijk heeft gewerkt. Haar naam vermelden we niet, op haar verzoek. ,,Het ligt niet aan de wijk, maar aan de inwoners. Diefstal is daar de gang van zaken. En wat kun je er tegen doen? Ik heb al meegemaakt dat de jongste kinderen van een beruchte familie uit de buurt met van alles liepen te smijten in de winkel, of naar een medewerkster spuugden. Ja, en dan was dan degene die het kon gaan oplossen.”

   Vorig jaar werd in de wijk de C1000 overvallen, een kapsalon en het trefcentrum. Volgens de Maastrichtse burgemeester zijn het ongeveer vijftien jongeren die de wijken in Noordoost (Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Limmel en Nazareth) de boel op stelten zetten.

   De beloofde camera’s hangen er echter nog niet. De PVM hoopt dat de burgemeester snel actie onderneemt, zodat de leefbaarheid zal vergroten. ,,Door cameratoezicht kunnen we ook de politie inzet efficiënter maken”, aldus Thieme.
   't Sjoenste wat Slivvenier aon 'ne mins kin geve
   is es Mestreechteneer te mage leve ...

   Opmerking


   • #4
    diefstal door inwoners van WVV.

    Het bericht dat inwoners van de wijk WVV vaker bij diefstal in winkels betrokken zijn, wil ik met klem tegen spreken. Zelf heb ik al 17 jaar een winkel in WVV, en geloof het of niet 3x iemand betrapt met stelen, een klein kind, een inwoner van WVV, en een allochtoon van buiten de wijk.
    Het zou fijn zijn als men eens zou stoppen om de bewoners van WVV altijd maar negatief in beeld te zetten.

    Opmerking


    • #5
     Zelf wil ik nog even toevoegen dat cameratoezicht een preventief middel is en maar vele ongewenste zaken niet voorkomt. Flexibel (verplaatsbaar) cameratoezicht kan tijdelijk afschrikken en opsporing vergemakkelijken.
     Onze strijd in Wijckerveld voor cameratoezicht op de route Passarel, Meerssenerweg via Koningsplein naar Scharnerweg heeft totaal niets opgeleverd. Voornaamste reden: geen geld en desinteresse van de politiek.
     De leefs mer eine kier .

     Opmerking


     • #6
      Uiteraard zijn niet alle bewoners van de wijk crimineel. Andersom zal het ook zo zijn dat niet alle bewoners van een wijk als Campagne brave oppassende burgers zijn.

      Wat dat betreft heb je volledig gelijk, dat er hier sprake is van stigmatiseren. En om die reden wil ik dan ook niets te maken hebben met politieke partijen die met het beschuldigende vingertje naar anderen wijzen, maar qua mentaliteit zelf niet zuiver op de graat zijn. We hebben hier op MO rondom de laatste gemeenteraadsverkiezingen een vertegenwoordigster van die partij gehad, die zich snel heeft teruggetrokken, nadat ze erachter kwam dat wij hier op dit forum heel anders denken dan haar partij pleegt te doen.

      Het plaatsen van beveiligingscamera's lost niets op: het verplaatst het probleem alleen maar. Je krijgt de rotzooi wellicht uit je wijk, maar dan zitten omliggende wijken ermee opgescheept. Degenen die kwaad willen, zullen dat blijven doen, en wel buiten het zicht van die camera's.

      Wederom een typisch voorbeeld van kortzichtig denken van het clubje dat zich PVM pleegt te noemen.

      Bezoekers van de raadsvergaderingen zouden uit de doeken kunnen doen hoeveel,of hoe weinig, de PVM de afgelopen tijd concreet heeft kunnen bereiken, en dan bedoel ik ook de periode waarin ze onder hun eerdere naam in de raad hebben gezeten.

      Voor zover ik het kan en mag beoordelen: Rien ne va plus!

      Mensen beginnen dit soort partijtjes door te krijgen, en dan til ik het naar landelijk niveau: het is niet voor niets dat hun grote voorbeeld uit Venlo, wiens naam maar niet foutloos uit mijn toetsenbord wil komen, ruim 1/3 van zijn aanhang heeft verloren. Wat dat betreft keek ik eerst met angst en beven naar 12 september, maar dat bleek onnodig.

      Dit zal zich de komende jaren naar plaatselijk niveau vertalen. Zoals ik al zei: wat hebben ze immers concreet bereikt?
      I am not a complete idiot. Some parts are missing

      Opmerking


      • #7
       In iedere wijk bevinden zich rotte appels.

       Camera´s is niet de beste oplossing als problemen bekend zijn

       en ook nog meestal de tijdstippen wanneer andere dingen zich afspelen

       die het daglicht niet kunnen verdragen .

       Zet er voldoenden blauw op en als men deze mensen pakt ondersteun

       dan ook de mensen in het blauw .

       Maar helaas gebeurt dat niet en daders lopen naar paar uurtjes weer

       fluitend rond .

       Daar zou de politiek en de rechters zich eens bezig mee moeten houden.

       Opmerking


       • #8
        Oorspronkelijk geplaatst door Haas Bekijk bericht
        (..)
        We hebben hier op MO rondom de laatste gemeenteraadsverkiezingen een vertegenwoordigster van die partij gehad, die zich snel heeft teruggetrokken, nadat ze erachter kwam dat wij hier op dit forum heel anders denken dan haar partij pleegt te doen.
        Help me even.
        Wie was dat dan?

        Oorspronkelijk geplaatst door Haas
        (..)
        Bezoekers van de raadsvergaderingen zouden uit de doeken kunnen doen hoeveel, of hoe weinig, de PVM de afgelopen tijd concreet heeft kunnen bereiken, en dan bedoel ik ook de periode waarin ze onder hun eerdere naam in de raad hebben gezeten.

        Voor zover ik het kan en mag beoordelen: Rien ne va plus! (...)
        Geldt dit niet voor iedere partij die niet in de coalitie zit?
        In Maastricht is, volgens mij onder aanvoering van mn. de PvdA en D66, totaal geen sprake van enig dualisme.
        Plannen worden van tevoren binnen de coalitie besproken en vervolgens, door de macht van het getal, gewoon uitgevoerd. Het enige voorbeeld waarin het even niet volgens het coalitie-akkoord ging was het windmolenpark Lanakerveld. Daar sprong de SPM even uit de ban.

        Onder aanvoering van PVM is de spreektijd van raadsleden gemaximaliseerd. Dat scheelt al een behoorlijke slok op een borrel!
        Bovendien snap ik de kritiek niet in het onderhavige geval. Nu doet de PVM iets voor de inwoners van WVV, althans komen ze met een voorstel, en nu is dat kennelijk ook niet goed!?!

        Maar we geraken een beetje off-topic.

        Feit is natuurlijk wel dat je gemakkelijk hebt praten als je niet in de buurt van een probleemgebied woont, in dit geval Wittevrouweveld. Als je er woont ben je maar wat blij als er iets aan gedaan wordt, bijvoorbeeld via cameratoezicht.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • #9
         mobiele camera's

         Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
         Zelf wil ik nog even toevoegen dat cameratoezicht een preventief middel is en maar vele ongewenste zaken niet voorkomt. Flexibel (verplaatsbaar) cameratoezicht kan tijdelijk afschrikken en opsporing vergemakkelijken.
         Onze strijd in Wijckerveld voor cameratoezicht op de route Passarel, Meerssenerweg via Koningsplein naar Scharnerweg heeft totaal niets opgeleverd. Voornaamste reden: geen geld en desinteresse van de politiek.
         Hallo Breur, indien het mij ( PVM ) lukt om de mobiele camera in WVV te krijgen om de overlast te beperken, beloof ik je dat ik me hard zal maken om dat ook in de wijk die je aangaf en andere wijken te bewerkstelligen.

         Opmerking


         • #10
          Oorspronkelijk geplaatst door Tiny Bekijk bericht
          Hallo Breur, indien het mij ( PVM ) lukt om de mobiele camera in WVV te krijgen om de overlast te beperken, beloof ik je dat ik me hard zal maken om dat ook in de wijk die je aangaf en andere wijken te bewerkstelligen.
          Dat zou fijn zijn Tiny. Hier gebeuren al decennia lang dingen die het daglicht niet kunnen verdragen ondanks de enorme inzet van de buurt, veilige buurten en buurtagenten. Burgemeester Leers en andere verantwoordelijken kregen wij niet overtuigd van de noodzaak van cameratoezicht. Enkel "kooihekwerken", het weghalen van banken en dat soort dingen is gerealiseerd. Het lijkt hier wel Artis op sommige plekken en op een bankje zitten is schijnbaar alleen voorbehouden aan ontspoorden in deze samenleving.
          De leefs mer eine kier .

          Opmerking


          • #11
           beschuldigend vingertje!

           Oorspronkelijk geplaatst door Haas Bekijk bericht
           Uiteraard zijn niet alle bewoners van de wijk crimineel. Andersom zal het ook zo zijn dat niet alle bewoners van een wijk als Campagne brave oppassende burgers zijn.

           Wat dat betreft heb je volledig gelijk, dat er hier sprake is van stigmatiseren. En om die reden wil ik dan ook niets te maken hebben met politieke partijen die met het beschuldigende vingertje naar anderen wijzen, maar qua mentaliteit zelf niet zuiver op de graat zijn. We hebben hier op MO rondom de laatste gemeenteraadsverkiezingen een vertegenwoordigster van die partij gehad, die zich snel heeft teruggetrokken, nadat ze erachter kwam dat wij hier op dit forum heel anders denken dan haar partij pleegt te doen.

           Het plaatsen van beveiligingscamera's lost niets op: het verplaatst het probleem alleen maar. Je krijgt de rotzooi wellicht uit je wijk, maar dan zitten omliggende wijken ermee opgescheept. Degenen die kwaad willen, zullen dat blijven doen, en wel buiten het zicht van die camera's.

           Wederom een typisch voorbeeld van kortzichtig denken van het clubje dat zich PVM pleegt te noemen.

           Bezoekers van de raadsvergaderingen zouden uit de doeken kunnen doen hoeveel,of hoe weinig, de PVM de afgelopen tijd concreet heeft kunnen bereiken, en dan bedoel ik ook de periode waarin ze onder hun eerdere naam in de raad hebben gezeten.

           Voor zover ik het kan en mag beoordelen: Rien ne va plus!

           Mensen beginnen dit soort partijtjes door te krijgen, en dan til ik het naar landelijk niveau: het is niet voor niets dat hun grote voorbeeld uit Venlo, wiens naam maar niet foutloos uit mijn toetsenbord wil komen, ruim 1/3 van zijn aanhang heeft verloren. Wat dat betreft keek ik eerst met angst en beven naar 12 september, maar dat bleek onnodig.

           Dit zal zich de komende jaren naar plaatselijk niveau vertalen. Zoals ik al zei: wat hebben ze immers concreet bereikt?
           Beste Haas, gelukkig leven we in een democratie waarin iedereen zijn eigen mening mag hebben, ook jij, daar heb ik respect voor. waar ik geen respect voor heb is dat je roept mijn grote voorbeeld uit Venlo, hier distantieer ik me helemaal van, ik maak zelf wel uit wie mijn grote voorbeeld is.het is jammer dat je totaal geen greintje verstand van politiek hebt, anders had je geweten dat Partij Veilig Maastricht wel degelijk iets betekend in de politiek, ook in grotere projecten is onze stem al vaker doorslaggevend geweest, gelukkig weten die paar duizend stemmers van ons dit wel.

           Opmerking


           • #12
            Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
            Mevrouw Tiny, ik kan nergens ontdekken dat Haas het over u heeft, uw naam wordt niet genoemd.
            Nou Olijfje,

            Haas speelt weldegelijk op de vrouw/partij.....

            Citaat van Haas:
            "(..) Wederom een typisch voorbeeld van kortzichtig denken van het clubje dat zich PVM pleegt te noemen (..)".

            De voor- en achternaam wordt inderdaad niet genoemd, maar het is wel duidelijk.
            Maar waar bemoei ik me mee....?

            Iedereen zijn mening.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • #13
             Ik neem het nota bene voor je op, Tiny.

             En dan krijg ik deze vreemde reactie over me heen.


             Uit de context is duidelijk te halen dat ik jou namelijk helemaal niet aanval.

             Uit de context is ook duidelijk op te maken wie ik wel bedoel.

             Vrijheid van meningsuiting heeft meerdere zijden. Als de een zich daarvan mag bedienen, mag de ander dit niet ontzegd worden. En hebben we afgelopen woensdag niet het tegenovergestelde gezien? Vreemd genoeg, ik moet het toegeven, was het die uit Venlo zelf die zich opmerkelijk sportief opstelde, door te zeggen: ''ook dit is democratie, onze partij heeft een geweldig pak voor zijn broek gekregen''. De eerste keer dat ik hem zo eerlijk heb zien reageren voor de camera's. Maar als je de twitterreacties had gezien: daar zou je de broek letterlijk van zijn afgezakt.


             @Pier, je hebt het helemaal correct, maar deze persoon heeft mij destijds persoonlijk nogal aangevallen, waarop ik haar (niet geheel volgens de MO-regels) een andere naam heb gegeven, waar ze niet van gediend was.

             Tja. Wie kaatst, moet de bal verwachten. Ik heb haar naderhand nog een paar keer meegemaakt, waarbij ze zich publiekelijk nogal twijfelachtig uitliet, en met name op het gebied van haar favoriete thema's.

             Gelukkig heeft ze niet geweten wie ik was.
             I am not a complete idiot. Some parts are missing

             Opmerking


             • #14
              Inmiddals hangen er rond het Trefcentrum aan de Edisonstraat 8 camera's en staat er op de hoek van het Mgr.Beelpad en de Edisonstraat voorlopig een mobiel camerasysteem.
              Dank je wel Tiny, maar nu hopen we allemaal dat het er een betere omgeving door zal worden.
              Kompleminte, Pieke

              Opmerking


              • #15
               Lood om oud ijzer.

               De mobiele camera hoek PPW en Noormannensingel is weggehaald na Carnaval. En ja, we staan weer bovenaan de lijst met overlast. De wijkagent kan het niet meer aan. :(
               De leefs mer eine kier .

               Opmerking

               Bezig...
               X