Meerssenhoven

STEDENBOUWUNDIGE INFORMATIE
De wijk Meerssenhoven is de groene strook agrarisch gebied tussen de bedrijven en industrie van de wijk Beatrixhaven en de gemeente Meerssen.
Het parkachtige land is feitelijk onderdeel van de landgoederenzone die zich tot de wijk Nazareth uitstrekt.
Behalve het kasteeltje Meerssenhoven en het landgoed Vaeshartelt liggen er enkele oude villa’s en woningen.

HISTORISCHE INFORMATIE
Kasteel Meerssenhoven was in de Middeleeuwen een leengoed van de heren van Valkenburg (‘Mertzena’).
Het huidige gebouw met zijn formele tuin kwam tot stand in 1743-1744.
Het herenhuis is omgracht en heeft aan de overzijde van de weg een neerhof met twee grote graanschuren.
De historie van kasteel Vaeshartelt gaat nog verder terug, tot de Karolingische tijd, waarbij niet duidelijk is of het gaat over Vaeshartelt of Hartelstein.
Zijn naam dankt het landgoed aan ene Servaes van Mulcken, een 14de-eeuwse eigenaar ervan.
Beroemd is het geworden doordat Petrus Regout Vaeshartelt in 1841 aankocht als buitenplaats voor Koning Willem II en het in 1851 verwierf om er zelf te gaan wonen.
Tegenwoordig is het een aangenaam conferentieoord.

STRAAT EN WIJK NAAM INFORMATIE
De wijk is vernoemd naar het kasteel Meerssenhoven.
De enkele wegen in het gebied dragen oude benamingen die ontleend zijn aan lokale toponiemen.