Borgharen

STEDENBOUWUNDIGE INFORMATIE
De wijk Borgharen ligt nogal geĂ¯soleerd ten opzichte van de stad Maastricht, vooral als gevolg van de aanleg van het Julianakanaal in de jaren dertig van de 20ste eeuw en van de moeilijke wegontsluiting via de sluis.
In alle opzichten is het oude boerendorp een op zichzelf staande gemeenschap met een eigen karakter gebleven.
Dat wordt nog versterkt door de lage ligging aan de rivier, waardoor het dorp bij hoog water van de buitenwereld wordt afgesloten.
Een waterkering omgeeft inmiddels de bewoningskern in het groene uiterwaardengebied van de Maas als een fysieke bescherming tegen het wassende water.

HISTORISCHE INFORMATIE
De geschiedenis van kasteel Borgharen gaat terug tot de twaalfde eeuw.
Het Kasteel Borgharen is een waterburcht, waarvan de grachten werden gevoed door de Kanjel, een gegraven waterloop naar een watermolen aan de Bovenstraat.
Voor de ontwikkeling van Borgharen was deze Kanjel van doorslaggevende betekenis.
Reeds in de Romeinse tijd heeft er ten oosten van het dorp een villa gelegen, waar nog in de Vroege Middeleeuwen gebruik van is gemaakt.
Tot in het begin van de vorige eeuw waren de huizen en boerderijen van het dorp geconcentreerd langs de Maas, aan de Bovenstraat, Middenstraat, Daalstraat, en ten zuiden van het kasteel rondom de kerk, aan de Kasteelstraat, Kerkstraat, Spekstraat en Schoolstraat.
Naoorlogse nieuwbouw is beperkt gebleven tot de noord- en de oostzijde van het dorp.

STRAAT EN WIJK NAAM INFORMATIE
In het dorp zijn diverse oude straatnamen in ere gebleven.
In de uitbreiding aan de noordkant van het kasteel staan de straatnamen in het teken van de geschiedenis van het kasteel van Borgharen.
In de zuidelijke uitbreiding zijn namen gegeven van patroonheiligen van het dorp, van leden van het koninklijk huis en enkele dorpsnotabelen.