Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Beatrixhaven - informatie

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • El Loco
  replied
  Revitalisering Beatrixhaven

  Onderdeel van het hierboven beschreven revitaliseringsplan. 1.670.000 euro; ik hoop dat ze er een koper/huurder voor hebben.
  Maastricht koopt pand van Sligro
  MAASTRICHT – De gemeente Maastricht koopt, als de gemeenteraad akkoord gaat, het terrein van groothandel Sligro aan de Punterweg in de Beatrixhaven.
  Maastricht heeft het bedrijventerrein van ongeveer 5,5 hectare nodig voor nieuwe bedrijvigheid in de meest zware milieucategorie. Beatrixhaven is één van de weinige bedrijventerreinen in de regio waar dat soort industrie zich nog kan vestigen, zo verklaart de gemeente de aankoop van het terrein van de groothandel. De grondaankoop past in de revitalisering van de Beatrixhaven, zo laat het stadsbestuur weten. De raad moet instemmen met een gemeentelijke financiering van 1.670.000 euro.
  Sligro zelf verhuist naar het pand aan de Willem Alexanderweg in Limmel waar nu nog de dienst Stadsbeheer van de gemeente Maastricht gevestigd is.

  (bron: DDL, 8-5-2012)

  Leave a comment:


 • Gast zijn avatar
  Gast antwoordde
  De gemeente Maastricht begint in 2011 met de revitalisering van het bedrijventerrein Beatrixhaven.

  De gemeente investeert ongeveer € 25 miljoen tot 2020 in de opwaardering van het bedrijventerrein. Bedrijventerrein Beatrixhaven (netto 220 hectare) is één van de grootste multimodale (ontsloten via weg, spoor, water, red.) bedrijventerreinen in Zuid-Limburg. Er zijn meer dan honderdnegentig bedrijven gevestigd (ongeveer 4 procent van het totaal aantal Maastrichtse bedrijven) en de werkgelegenheid bedraagt bijna 10 procent van de totale

  Het is één van de weinige bedrijventerreinen in de regio waar zware bedrijvigheid (milieucategorie 4 en 5) zich mag en nog kán vestigen. Zo omvat de Beatrixhaven onder andere een sterk ontwikkeld internationaal staalproductie- en transportcluster. De zware bedrijvigheid is in (regio) Maastricht nog steeds één van de belangrijkste economische dragers.

  Essentie van de revitalisering is een versterking van het bedrijventerrein en een opwaardering van de functionaliteit, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de woon- en leefkwaliteit van de omgeving. De revitalisering maakt het mogelijk dat door geluidsreductie in de loop van een aantal jaren de vestiging van nieuwe zware bedrijvigheid in de kern van het bedrijventerrein weer mogelijk is. De uitgangspunten zijn:

  het versterken van de bereikbaarheid (water, spoor, weg) een kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein.

  Een aantal betrokken partijen heeft in 2006 voor de revitalisering een masterplan en een nota Industrielawaai opgesteld waardoor bedrijventerrein Beatrixhaven een optimale vestigingslocatie voor zware bedrijvigheid kan zijn en blijven in de toekomst. Die partijen zijn: Provincie Limburg, het Ministerie van Economische Zaken, ondernemersvereniging Samenwerkende Ondernemingen Beatrixhaven (SO, de Limburgse Werkgevers Vereniging, Kamer van Koophandel Zuid-Limburg en NV Industriebank LIOF.

  Op basis van het Masterplan (2006) zijn in de jaren 2007-2010 een viertal subsidies (totaal € 9 miljoen) voor de herstructurering van het bedrijventerrein (ruimtewinst) en de opwaardering van de haveninfrastructuur (verdiepen van de haven en aanleg van meer vaste kades) door de Rijksoverheid en de Provincie Limburg aan de gemeente toegekend.

  Goede bereikbaarheid noodzakelijk Verreweg de belangrijkste factor voor vestiging blijft de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. In het geval van zware bedrijvigheid gaat het daarbij mede om het multimodale karakter van die bereikbaarheid, via water, spoor en weg:

  in de toekomst wordt het bedrijventerrein rechtstreeks ontsloten vanaf de A2 en A79 via een

  het terrein beschikt over een eigen goederenspoor railverbinding die in de afgelopen jaren ten behoeve van het toegenomen vervoer per spoor opgewaardeerd is en in het kader van 'Maastricht Bereikbaar' verder opgewaardeerd wordt. ook is er een eigen binnenhaven aan het Julianakanaal.

  Hiermee scoort het bedrijventerrein in potentie hoog op de kwaliteitscriteria voor het vestigingsklimaat. Dit, in combinatie met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het vasthouden aan segmentering en vestigingsmilieus en een adequaat parkmanagement, maakt de Beatrixhaven tot een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein voor zware industrie.

  Naast de specifieke revitaliseringdoelstellingen voor het bedrijventerrein liggen er ook een aantal opgaven op stedelijk niveau. Door de rechtstreekse aansluiting van het gebied op de A2/A79 is het bedrijventerrein een uitstekende locatie voor de vestiging van een stedelijk P&R-terrein (park and ride) met een lightrailhalte (station Noord ten noorden van Limmel) voor de verbinding naar de binnenstad. Ook in het kader van operatie Coffeecorner wordt (de omgeving van) het bedrijventerrein gezien als een geschikte vestigingslocatie voor de uitplaatsing van coffeeshops

  maastricht.nl  Presentatie Beatrixhaven informatieavond 20 april 2011.pdf

  Leave a comment:


 • SJEF †
  started a topic Beatrixhaven - informatie

  Beatrixhaven - informatie

  Beatrixhaven

  STEDENBOUWUNDIGE INFORMATIE
  Oorspronkelijk was deze wijk een open weide- en boomgaardenlandschap in de riviervlakte van de Maas, waar diverse historische hoeven en landgoederen gelegen waren.
  Door de bouw van de spoorlijn naar het Noorden in het midden van de 19de eeuw en de aanleg van het Julianakanaal tussen de twee wereldoorlogen werd het gebied uitermate geschikt voor de vestiging van bedrijven.
  Het werd volledig geëgaliseerd en in blokken opgedeeld zonder enige relatie met cultuurhistorische elementen.
  Het vroegere karakter is alleen aan de randen van de bebouwing nog enigszins voelbaar.
  De zogenaamde Landgoederenzône, die het noordoostelijke deel van dit gebied omklemt, is als cultuurlandschap nog steeds van grote waarde met 19 landgoederen op een gebied van 3 km².
  De grachten en vijvers van deze kasteeltjes en landhuizen worden gevoed door het riviertje de Geul en het beekje de Kanjel.

  HISTORISCHE INFORMATIE
  Het plan voor de inrichting van een industrieterrein tussen Borgharen en Amby dateert van 1948.
  De realisatie kwam tussen 1950 en 1965 in vijf fasen tot stand.
  In 1956 werd een haven met zwaaikom uitgegraven, vervolgens werden in 1962 de Fregatweg en de Willem Alexanderweg als hoofdontsluitingswegen aangelegd.
  Daarna volgden de verkaveling en inrichting van in totaal 130 hectaren bedrijventerreinen.

  STRAAT EN WIJK NAAM INFORMATIE
  De wegen in de Beatrixhaven zijn vrijwel allemaal vernoemd naar historische scheepstypen.
Bezig...
X