Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Deel bewoners Statenkwartier ongelukig met Maria Essers als voorzitter BPF

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Deel bewoners Statenkwartier ongelukig met Maria Essers als voorzitter BPF

  Niet alleen maar kienen en kaarten
  BINNENSTAD 6211-buurten krijgen eigen ontmoetingsplek in ruimte voormalig City Centrum
  door Stefan Gybels

  Dagblad De Limburger - 23 juli 2013
  Sinds afgelopen weekeinde heeft ook het stadscentrum een eigen buurtruimte. In het voormalige City Centrum blijft het niet bij kienen en kaarten. Cultuur en sociaalmaatschappelijke zorg zijn minstens even belangrijk.

  Het City Centrum wordt eindelijk echt voor de city. De schaterlach van Maria Essers vult de ruimte aan het Misericordeplein. „Ja, dat is wel een mooie omschrijving, al zeg ik het zelf. Dit was altijd al een prachtige plek, alleen kon de stad er niet terecht.” Het City Centrum was tot voor kort verhuurd aan welzijnsinstelling Trajekt en enkele andere organisaties.

  Vanaf volgende week is het immense gebouw - inclusief tuin - vooral verhuurd aan de buurt. Essers, voorzitter van buurtplatform Argus in het Statenkwartier, wil er een ontmoetingscentrum voor alle bewoners van de 6211-wijken van maken.

  En dat moet verder gaan dan koffie drinken en een kaartje leggen. „Dat mag”, zegt Essers, „maar wij willen ook ruimte bieden aan kunstenaars. De binnenstad is ontzettend rijk aan creatievelingen.

  Nou, kom je werk maar laten zien.”

  Ook de ‘andere kant’ krijgt een plek. Essers: „Hoe vaak ik word aangesproken door mensen die vragen hebben over deWMO, of over hun belastingen. Ik heb daar allemaal geen verstand van, maar hier komen mensen te zitten die dat wel hebben.” ‘Kunstkwartier 6211’ zoals het centrum gaat heten, krijgt een eigen buurtloket. Essers heeft naar eigen zeggen al een fiscaal jurist en project Budgetkringen, dat mensen in financiële problemen helpt, gestrikt om enkele dagen in te trekken in het gebouw.Wat de buurtplatformvoorzitter betreft, wordt het nieuwe ‘citycentrum’ zo breed mogelijk opgezet. „Mensen kunnen hier komen voor hun plezier, maar ook om hun eenzaamheid te verdringen of om hun problemen te bespreken. Vooral laagdrempelig.

  Voor en door de wijk, en volledig gerund door vrijwilligers.”

  In afwachting van de officiële opening in september, zet Essers vanaf volgende week de deuren alvast open. „Iedereen mag zien welke goudklomp hier ligt. Aan ons om die verder af te stoffen.”


  Maria Essers zorgt er samen met vele vrijwilligers voor dat ook het centrum een eigen ‘huiskamer’ krijgt.
  Last edited by Breur; 18 augustus 2013, 16:51.
  De leefs mer eine kier .

 • #2
  Toen ik dat artikel las, kreeg ik een vreemd gevoel.

  Vele actieve bewoners zijn hun plekje kwijt of hopeloos op zoek naar vervangende ruimte. Commentaar gemeente Maastricht: deze mensen waren onderhuurders van Traject. Traject weg: onderhuurders weg.
  Last edited by Breur; 18 augustus 2013, 17:57.
  De leefs mer eine kier .

  Opmerking


  • #3
   Deel bewoners Statenkwartier ongelukig met Maria Essers als voorzitter BPF vervolg

   Diverse buurtbewoners hebben op 28 juli 2013 een brief gestuurd aan burgemeester Onno Hoes waarin zij hun onvrede uiten over de handelwijze van het Buurtplatform (BPF) Argus en mn. het functioneren van Maria Essers.

   De bewuste brief is in mijn bezit.
   Samengevat hebben de buurtbewoners de navolgende grieven.

   De schrijvers van de brief
   - voelen zich "niet gehoord en als buurtbewoners bepaald niet serieus genomen".
   - verbazen zich dat hun buurt werd omgedoopt naar "Kunstkwartier", aangezien ze zelf daar niets mee hebben en ook praktisch niemand uit hun buurt kennen die zich daarin herkent.
   - ergeren zich dat, nu Maria Essers het beheer van het City Centrum heeft gekregen, alles weer draait om en voor "kunstenaars" terwijl in de buurt genoeg mensen een plekje kunnen gebruiken voor het uitoefenen van hun hobby's
   - herkennen zich niet in de uitkomsten van een enquête, gehouden door het Bpf, onder de buurtbewoners. Volgens de briefschrijvers was en is het grootste probleem in de buurt niet het "drugsrunnen", zoals het Bpf steeds beweert, maar de studentenoverlast.

   De ondertekenaars van de brief beweren dat Maria Essers alleen maar oog heeft voor de "high sociëty" en als je geen kunstenaar bent je sowieso niet mee telt.
   Dit staat in schril contrast met de werkelijkheid, aldus de ondertekenaars van de brief, aangezien "we hier overwegend een arbeidersbuurt [zijn]"

   De schrijvers en ondertekenaars vragen burgemeester Onno Hoes, omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen en teleurgesteld zijn in het Bpf Argus "met klem iemand anders te zoeken om onze buurt te vertegenwoordigen".
   Last edited by Breur; 22 augustus 2013, 10:09.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • #4
    Buurtbewoners willen anoniem blijven

    De schrijvers en ondertekenaars van de op 28 juli 2013 gedateerde brief aan burgemeester Onno Hoes, met daarin verwoord hun klachten over het Bpf Argus en Maria Essers, is "anoniem" verzonden.

    Dat wil zeggen dat er een bijlage bij deze brief zit met de namen van alle ondertekenaars, maar met het dringende verzoek, "omdat mevr. Essers deze brief tegen ons zal gebruiken en we daarmee in de toekomst helemaal niets meer gedaan zullen krijgen", de namen vertrouwelijk te houden.

    Zij verzoeken de burgemeester wel om deze informatie door te sturen aan de gemeenteraad, maar dan zonder namenlijst!

    De brief, die op 9 aug. 2013 (reg. nr. 2013.35306), bij de gemeente is geregistreerd, is inmiddels door de raadsgriffier in behandeling genomen.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • #5
     Is er overleg geweest met Argus en/of mevr. Essers?

     De brief vermeldt de navolgende zinsnede;
     "Mevrouw Essers hierop aanspreken was voor ons verspilde moeite en hebben het erbij gelaten"

     Deze zinsnede roept de nodige vragen op.
     Het is jammer dat men er niet dieper op is ingegaan waarom dit "verspilde moeite" zou zijn?
     Anderzijds kan ik mij voorstellen dat de buurtbewoners/ondertekenaars het zo vaak hebben gedaan, dat ze de tel kwijt zijn en er geen heil meer in zien.
     Toch verzwakt het niet vermelden van deze (nutteloze) pogingen hun argumenten.

     Dat brengt ons gelijk tot de navolgende vraag?
     Over hoeveel buurtbewoners/ondertekenaars praten we?
     Zijn het 5 of 50 personen?

     Ik denk dat dit nogal een verschil maakt.
     De raadsgriffier, dhr. Willems, heeft de raadsleden inmiddels laten weten dat hij zal trachten in contact te treden met de ondertekenaars om hun te vragen de anonimiteit op te heffen.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • #6
      Is een anonieme beschuldiging eerlijk?

      Hoewel ik zéér goed kan begrijpen dat mensen om allerlei legitieme redenen anoniem willen blijven, is een anonieme melding of getuigenis ontzettend moeilijk te beoordelen.

      Stel uzelf eens voor dat u morgen wordt beschuldigd van de diefstal van een ring, ongeveer 2 jaar geleden gepleegd!
      Als de politie u daarmee confronteert is het eerste wat u vraagt
      "Wie zegt dat en hoe weet u dat???"
      Als het antwoord is dat men het wel weet, maar het u niet vertelt, is het welhaast onmogelijk om je daar tegen te verweren.

      Dat is hier natuurlijk ook het probleem.
      Maria Essers zal zich verdedigen door te zeggen dat het misschien maar 2 personen zijn die het niet met het beleid van Argus eens zijn.
      Maria Essers/bpf Argus heeft daar een, wat mij betreft, belangrijk punt te pakken.

      Zolang de klacht anoniem is, is ze feitelijk waardeloos.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • #7
       Wat moet een burgemeester met een anonieme klacht tegen Argus?

       Laten we het eens bekijken vanuit het oogpunt van burgemeester Onno Hoes.

       Wat moet hij met deze anonieme klacht tegen de voorzitster van buurtplatform Argus, tevens beheerster van het City Centrum?

       De burgemeester beschikt wel over de namenlijst van de ondertekenaars, maar dient daar vertrouwelijk mee om te gaan.
       Ik ga er dus vanuit dat hij deze lijst niet deelt met zijn ambtenaren, wellicht de raadsgriffier uitgezonderd.
       Overigens is dit slechts hypothetisch, want ga er maar vanuit dat de namenlijst al lang bekend is bij meerdere ambtenaren, al was het alleen maar vanwege het feit dat de lijst via de postkamer is gegaan.

       Bovendien zal de verantwoordelijk wethouder, Mieke Damsma (D66), de brief en namenlijst waarschijnlijk ook hebben gekregen.
       Zij zal e.e.a. ook met haar ambtenaren besproken hebben en wellicht is daarbij ook de namenlijst getoond.

       Dus vroeg of laat komt de namenlijst (deels) toch in de openbaarheid.

       Maar los daarvan, wat moet je nu als bestuurder met deze klacht?
       Het enige wat ik mij kan bedenken is dat deze klacht in behandeling wordt genomen door de gemeenteraad cq de verantwoordelijke raadscommissie.

       De gemeenteraad moet dan uiteindelijk een oordeel vellen over verdere samenwerking met en subsidiëring van het bpf Argus cq mevr. Essers.
       Als dit echter moet aan de hand van een anoniem schrijven, vrees ik Kafkaiaanse toestanden in onze gemeenteraad.

       Desalniettemin is de onderhavige brief een ernstige beschuldiging en beschadiging van de persoon Maria Essers.
       Als de klagers uit hun anonimiteit treden, de klachten goed worden behandeld (toepassing van hoor en wederhoor) EN het eindoordeel is dat de klachten gegrond zijn, dan dient dit schrijven gevolgen te hebben!
       De wethouder, al dan niet gedwongen door de gemeenteraad, zal dan moeten breken met mevr. Essers.

       Wordt aan een van deze voorwaarden - goede afhandeling, openbare aanklacht en klacht gegrond - niet voldaan, dan dient mevr. Essers ook de gelegenheid te krijgen zich in de media, dus ook op MestreechOnline, te kunnen profileren met haar beleid bij Argus en het City Centrum.

       Deze brief zal ongetwijfeld nog lang blijven hangen boven het Statenkwartier.
       Last edited by Pier; 18 augustus 2013, 23:45.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • #8
        Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. De brief komt bepaald niet uit de lucht vallen. Hoe het naar buiten komt is hier van ondergeschikt belang.

        Opmerking


        • #9
         Nieuw?

         Het is toch gewoon een wijkgebouw waarin verschillende functies onder één dak gebracht zijn. Is dat zo nieuw? In Wyckerpoort is De Letterdoes het centrale punt. Het verschilt dus alleen van huurder en uitvoerder.
         Last edited by Breur; 21 augustus 2013, 19:28.
         De leefs mer eine kier .

         Opmerking


         • #10
          Bewonersonvrede over platform in Statenkwartier

          Dagblad De Limburger 22 augustus 2013

          MAASTRICHT – Een groep bewoners van het Statenkwartier voelt zich ‘niet vertegenwoordigd’ door buurtplatform Argus en verzoekt het Maastrichtse stadsbestuur ‘met klem iemand anders te zoeken’ om voor hun belangen op te komen.

          De bewoners - die hun klachten anoniem naar burgemeester Onno Hoes hebben gestuurd - verwijten Argus alleen oog te hebben voor kunstenaars in de wijk, die toch vooral als arbeidersbuurt wordt ervaren.

          ‘Als je geen kunstenaar bent, tel je voor mevrouw Essers niet mee’, staat in de brief.

          Argusvoorzitter Maria Essers krijgt bovendien het verwijt dat ze veel te veel aandacht geeft aan de problematiek van drugsrunners, terwijl de buurt juist overlast van studenten als prioriteit ziet om aan te pakken. ‘Er is een probleem met de runners, maar het is niet het grootste in onze wijk’, schrijven de ontevredenen.

          ‘Mevrouw Essers hierop aanspreken was voor ons verspilde moeite’.

          Maria Essers zegt weinig te kunnen met de kritiek: „De afgelopen jaren is het wel vaker voorgekomen dat er burgers zijn die zich niet vertegenwoordigd voelen door een buurtplatform en dat is hun goed recht. Een buurtplatform is een pluriforme organisatie en wordt vaak geconfronteerd met een mix van belangen, ook persoonlijke. Denk maar aan de huisvesting van studentenvereniging Circumflex in onze buurt. Toen waren de namen van de klagers echter bekend en konden we samen aan tafel om tot een goede oplossing te komen. Nu wordt Argus geconfronteerd met een brief van buurtbewoners die zonder enige onderbouwing van door hen aangekaarte zaken anoniem willen blijven. Dan wordt het zoeken naar een eventuele oplossing wel erg moeilijk.”

          Wijkbewoner en -vrijwilliger Hans-Dieter Ullrich neemt het onvoorwaardelijk voor Essers op. Hij kent de klagers en noemt hen ‘kleinzielige, bekrompen mensen’: „Ze kankeren alleen maar en doen zelf niks voor de buurt”.
          De leefs mer eine kier .

          Opmerking


          • #11
           De vraag is voor mij, waarom kiezen blijkbaar een aantal buurtbewoners er voor een anonieme klacht in te dienen? Pier heeft al uitgebreid beschreven (hier) hoe moeilijk het is om een dergelijke klacht te beantwoorden.
           De leefs mer eine kier .

           Opmerking


           • #12
            Geen spies en maeckt so diepe wonden als achterklap en boose monden (Jacob Cats).
            De leefs mer eine kier .

            Opmerking


            • #13
             Deel bewoners Statenkwartier ongelukkig met Essers als voorzitter

             2 derde! van het bestuur bestaat uit een echtpaar, niet wat je zegt pluriform .. . Dat mevr Essers beschadigd zou kunnen worden door de "anonieme" brief .. denk eerder dat eventuele" schade" een gevolg zou kunnen zijn van o.a haar eigen actie om in de buurtfolder onder haar meisjesnaam?! artikelen te schrijven waar zoals we ook weer in de krant mochten lezen enkele raadsleden niet van gecharmeerd waren.Op het internet vond ik een parochieblaadje waarin Mevr namens het bestuur haar excuus aan de pastoor aanbood wegens een artikel over de pastoor in jawel de buurtfolder .. De "anonieme brief" + de eis van de raadsleden om vertrek van Mevr , daar nog bijkomende irritatie van de mensen die uit het citycentrum moesten vertrekken en vervolgens voorlopig word toegewezen aan Argus/en Kunstkwartier ? ! Iech hub der ech un prutlip vaan gekreege !

             Opmerking


             • #14
              Oorspronkelijk geplaatst door prutlip Bekijk bericht
              Iech hub der ech un prutlip vaan gekreege !
              Ik kan mij er ook nog wat mensen bij voorstellen, waarbij de haren spontaan stijl rechtop gingen staan. Een buurt verdeeld in schijnbaar onverzoenbare partijen. Slechte zaak! :(
              De leefs mer eine kier .

              Opmerking


              • #15
               Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
               Ik kan mij er ook nog wat mensen bij voorstellen, waarbij de haren spontaan stijl rechtop gingen staan. Een buurt verdeeld in schijnbaar onverzoenbare partijen. Slechte zaak! :(
               Het probleem van verdeeldheid is al vaker gesignaleerd, zie buurtbudgetten. In feite worden mensen die zich in zetten voor de buurt zelf de dupe van eigen ambities en onrealistische verwachtingen en zwakke spelregels die de gemeente hen stelt Gemeenteraadsleden die alles schijnen te weten hoe je macht controleert houden hun mond uit opportunisme, ze doen er niks aan. Het lijkt me beter naar de zgn professionals en verantwoordelijken bij de gemeente te kijken dan al te veel het vergrootglas en de druk op de buurten te leggen. Als nou een gezegd werd, wij pakken dit niet goed aan, het zou ook in de buurten louterend kunnen werken. Maar die weg zal men niet bewandelen, dan nog liever een afstraffing bij verkiezingen dan is er tenminste een achterdeur.
               Gast
               Gast
               Last edited by Gast; 31 augustus 2013, 18:33. Reden: taal en aanvulling

               Opmerking

               Bezig...
               X