Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Sillebergweg Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #16
  Silleberg: veldnaam en hoeve

  In het straatnamenboek van Berns en Jägers (en na hen alle andere documentatie) wordt de naam van de straat toegeschreven aan een hoeve Silleberg. En jawel, er is een dergelijke hoeve geweest. Maar deze zoektocht is inmiddels uitgekomen bij een bekende vraag: Wat was er eerder, de kip of het ei, de veld-/gebiedsnaam of de hoeve?

  Nu we een vroeg negentiende-eeuwse kadasterkaart hebben met de naam Silleberg voor een groter gebied, denk ik dat de hoeve is vernoemd naar het gebied, maar een bewijs heb ik daar niet voor.

  Opmerking


  • #17
   Hoenderpark De Silleberg (1)

   Wanneer Hoeve De Silleberg werd gebouwd, weet ik niet, maar vanaf 1919 is de naam Silleberg met regelmaat te vinden in de Krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek.

   De eerste vermelding van een boerderij of hoeve stamt van 18 maart 1922 (zie ook hier). De Pluimvee- en Konijnenliefhebbers Vereeniging 'Het Zuiden' biedt dan in een advertentie broedeieren en eendagskuikens aan van raszuivere broedtomen, te bevragen op vijf adressen in Maastricht, Heer en Eijsden. Een van de Maastrichtse adressen is bij Joseph Wahlen op Caberg. Hij fokt onder meer kippen (Barnevelders, Kock Plymrocks, Buff Leghorns, Witte Leghorns, Orpington Buffs), witte Indische loopeenden, Toulouse ganzen en bronskleurige kalkoenen. Niet duidelijk wordt of het de Amerikaanse, of de Duitse soort is.
   Last edited by Ingrid M.H.Evers; 28 december 2012, 10:56.

   Opmerking


   • #18
    Hoenderpark De Silleberg (2)

    Vanaf maart 1922 volgt de ene na de andere advertentie. Joseph Wahlen blijkt een 'Hoenderpark De Silleberg' te runnen en dat met groot succes. Gedurende de volgende acht jaar is hij met grote inzendingen aanwezig op hoendertentoonstellingen, niet alleen in Valkenburg, Beek, Sittard, Kerkrade en Maastricht, maar ook in Luik en Utrecht. Hij wint overal handenvol prijzen. Elke soort heeft tal van onderafdelingen: individuele hennen en hanen, eenden en woerden, maar ook pulletjes (jong goed), paren etc.. Vaak vangt Wahlen ook nog prijzen voor het feit dat hij de meeste eerste prijzen heeft gewonnen, of voor het feit dat hij de grootste inzending heeft gedaan. Hetgeen in verkoopadvertenties met bescheidenheid wordt vermeld.

    Jos(eph) Wahlen en Hoenderpark De Silleberg lijken een daverend succes te zijn geweest. Zozeer zelfs dat het de krant haalt als de Pluimveefokkersvereniging Wilhelmina uit Terwinselen op zondag 15 augustus 1925 een uitstapje maakt naar twee hoenderparken, waarvan één in Heerlen en het andere De Silleberg te Maastricht. Men is vol bewondering over gespecialiseerde hokken. Wel is het jammer dat ze midden in de zomer zitten en de vogels dus niet op hun mooist zijn, want ze zijn in de rui. Gelukkig geldt dat niet voor de jonge vogels, die er perfect uit zien. En geen nood, volgend jaar komt Terwinselen gegarandeerd terug. Maar dan wel in het broedseizoen, omdat men dan ook eens de nieuwerwetse broedmachine in werking kan zien.
    Last edited by Ingrid M.H.Evers; 28 december 2012, 11:02. Reden: redactie

    Opmerking


    • #19
     Hoenderpark De Silleberg (3) en de Maaskwestie

     Het zag er begin jaren 1920 naar uit, dat het Hoenderpark De Silleberg nog lang een goede boterham zou opleveren voor Jos Wahlen. Edoch, het liep anders. 'De Silleberg' raakte verstrikt in de Maaskwestie, een verzamelbegrip voor een veelvoud van waterige problemen.

     In de jaren 1920 zat Maastricht midden in een slepende discussie over de beperkte bevaarbaarheid van de Maas, de al bijna een eeuw lang veel te beperkte capaciteit van het Bassin, idem dito van het in de jaren 1870 gegraven Nieuwe Bassin (bij het huidige milieupark onder de Noorderbrug), van de Nieuwe Haven op de Maas (de Wilhelminahaven: langs de Kessel- en Van Hasseltkaden tot aan de strekdam tussen Wilhelmina- en Servaasbrug) en het voor moderne schepen veel te smalle en ondiepe Kanaal Luik-Maastricht.

     Het voert veel te ver om die ingewikkelde materie hier aan te snijden, maar in grote lijnen zijn enkele aspecten van belang:

     1. België drong voor zijn industriebekken in de provincies Luik en Namen aan op verbetering van de waterverbindingen. Het Kanaal Luik-Maastricht was - ook op Nederlands gebied - Belgisch eigendom en de beambten werden door België betaald, maar verbreding c.q. uitdieping kon alleen plaats vinden als Nederland en Maastricht dat toestonden;

     2. Nederland en Maastricht traineerden vanwege de kosten voor een rechtstreeks verbinding van de Maas met de Zuid-Willemsvaart; deze zou echter het Bassin kunnen mijden (zoals het huidige Bosscherveldkanaal met sluis), terwijl een gedeeltelijke kanalisering van de Maas tussen Maastricht en Maasbracht de scheepvaart op de rivier meer zekerheid zou kunnen geven (zoals het latere Julianakanaal nu doet);

     3. tevens was er behoefte aan een vluchthaven in de Zuid-Willemsvaart, indien de Maas te hoog stond en de rivier door de snelle stroming te gevaarlijk werd; in het Bassin en nieuwe Bassin was veel te weinig ruimte.

     Al op 31 mei 1926 worden er plannen gepubliceerd voor de ontwikkeling van een vluchthaven (de latere Jojohaven) Click image for larger version

Name:	1931.05.07, Limb. Koerier, Bosscherveldkanaal en Jojohaven.jpg
Views:	1
Size:	92,1 KB
ID:	90326), benoorden sluis 19 en terzijde van de Zuid-Willemsvaart, met een toegang tot de Maas via een nieuw te graven Bosscherveldkanaal (zie ook hier). Maar het zou nog jaren duren voordat de daad bij het woord werd gevoegd. Uiteindelijk besloot het Rijk om dan toch maar dat Bosscherveldkanaal met sluis naar de Zuid-Willemsvaart te graven. Het besluit kwam te laat om Maastricht nog een rol te laten spelen in het waterwegverkeer met België. Dat land was inmiddels allang begonnen met de voorbereidingen voor en het graven van het Albertkanaal. De binnenscheepvaart kon nu rechtstreeks naar Antwerpen zou varen, in plaats van langs de lange route van voorheen: Maastricht, 's-Hertogenbosch, Antwerpen.
     Last edited by Ingrid M.H.Evers; 28 december 2012, 11:16. Reden: aanvulling Nieuw Bassin

     Opmerking


     • #20
      Hoenderpark De Silleberg (4)

      In 1929 en 1930 kwam er een onteigeningsprocedure op gang van percelen die vielen in het beoogde gebied. Uiteindelijk ging het om negentig procedures en nr. 89 en 90 betroffen grond van Jos Wahlen en zijn vrouw Helena Hubertina Broex.

      Wat bevreemdt is, dat Hoenderpark De Silleberg aan de westzijde van de Zuid-Willemsvaart lag, terwijl de Jojohaven, het Bosscherveldkanaal en de sluis aan de oostzijde werden aangebracht (ten noorden van het Voedingskanaal). Dus waarom de onteigening van deze (en andere) percelen? Ik vermoed dat een deel ervan is benut tot een verbreding van het kanaal en met name voor de bouw van een nieuwe laad- en loskade. Het voert te ver om dat nu nader uit te zoeken.

      Feit is dat op 24 november 1930 Click image for larger version

Name:	1930.11.24, Limb. Koerier, onteigening definitief.jpg
Views:	1
Size:	97,0 KB
ID:	90325De Limburger Koerier het KB publiceert waarbij voor het echtpaar Wahlen-Broex de onteigening van landbouwgrond, weiland en boomgaarden definitief wordt.
      Bestanden bijvoegen
      Last edited by Ingrid M.H.Evers; 28 december 2012, 11:07. Reden: redactie

      Opmerking


      • #21
       Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
       Moderatorbericht: beste JaDo, op dit soort vragen geven wij geen antwoord.
       Hallo Breur,
       Sorry voor de vraag.
       Ik heb nl in het begin contact met hem gehad (nickname is trouwens xxx) en wou even weten of hij er nog was.

       Maar mocht hij het lezen dan hoor ik wel een reactie.
       Greetz JaDo
       Last edited by Wigo; 27 december 2012, 21:25. Reden: nickname verwijderd

       Opmerking


       • #22
        Hoenderpark De Silleberg (5)

        Wat gebeurde er met het echtpaar Wahlen-Broex na de onteigening van hun landbouwgrond, weiland en boomgaarden? Het huis bleef bestaan, maar exact een maand na de publicatie van het KB wordt het Hoenderpark De Silleberg wegens opheffing uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De bloeiende onderneming moet wegens gebrek aan ruimte worden opgedoekt.

        Zeker, Wahlen had voor zijn grond 14.276 gulden en 74 cent gekregen, maar of dat opwoog tegen het verlies van een fokbedrijf dat jaar in, jaar uit prijzen won? Er bleef niet veel meer over dan een 'tuin' voor wat groenten en een paar koeien (zie bijgaande vooroorlogse foto van het pand). Zowel in 1931 als in 1932 biedt Wahlen nog een vaarskalf te koop aan, maar daarna zwijgt de krant. In 1936 sterft Jos Wahlen. De familie trekt weg van de Sillebergweg. Afstammelingen wonen nu aan de Kantoorweg, even voorbij het spoorviaduct over de Brusselseweg.
        Bestanden bijvoegen
        Last edited by Ingrid M.H.Evers; 28 december 2012, 00:43.

        Opmerking


        • #23
         Hoenderpark De Silleberg (6)

         Resteert een opmerking over de Sillebergweg als adres, voor Wahle (Hoenderpark De Silleberg) en anderen.

         Tot 1920 behoorde Caberg net als Wolder, Hazendans en Nederlands-Smeermaas tot de gemeente Oud-Vroenhoven. Daarna gaat geheel Oud-Vroenhoven over naar de gemeente Maastricht. De naam 'Oud-Caberg' ontstaat pas na de Tweede Wereldoorlog, als er een nieuwbouwwijk wordt aangelegd die de naam 'Caberg' krijgt.

         Het oude Caberg bestond uit een lintbebouwing langs de Van Akenweg en wat huizen langs bv. de Postbaan. Lange tijd schijnt er voor de meer afgelegen panden van een huisnummering geen sprake te zijn geweest. Dit verklaart waarom het adres van Jos Wahlen in advertenties aanvankelijk simpelweg wordt omschreven als 'Caberg'. Later wordt het 'Hoenderpark De Silleberg Caberg', 'Caberg nr. 4' en tenslotte 'Sillebergweg nr. 4'.

         Op Sillebergweg 2 zit een tijdlang de NV Stoomsteenfabrieken en Kiezelexploitatie "Sint Servatius" (opgericht juli 1920), die in januari 1921 begon te produceren, maar in 1924 failliet ging. Uit de openbare verkoop blijkt dat een deel van de weilanden die bij de fabriek hoorden, door Wahlen werd gepacht. Ook blijkt dat deze deels grenzen aan grond die Wahlen in eigendom had op Caberg nr. 4.

         Voor zover ik kon nagaan zonder de kadasternummers te relateren aan een kadasterkaart, bevonden de nrs. 2 en 4 zich op het korte stuk van de Sillebergweg, dat rechts ligt van de poort/het tunneltje onder het spoor door (gezien vanaf de huidige Industrieweg). Op een militaire kaart uit ca. 1955 zijn daar drie behuizingen ingetekend. Of die - inclusief de vml. hoeve De Silleberg - er nog staan, is mij niet bekend. Op Google Earth ontnemen de bomen het zicht langs de vaart.

         Het hierboven door Haas gesignaleerde huisje dat nu nog bij de Belgische grens bij Smeermaas ligt (nu Sillebergweg 1), kan geen sluiswachterswoning zijn geweest. Weliswaar heeft de huidige sluis 19 in de Fort Willemweg oorspronkelijk hogerop gelegen bij Smeermaas, maar ze lag ruim boven de grens op Belgisch gebied, meer op Hocht aan. Ik vermoed dat het huis eerder een woning voor Nederlandse douanebeambten is geweest.
         Bestanden bijvoegen
         Last edited by Ingrid M.H.Evers; 28 december 2012, 11:13.

         Opmerking


         • #24
          Ik kan mij herinneren dat naast het kerkhof op Oud-Caberg er een boer woonde die Broex heette. Wij haalden daar altijd onze groenten. Is dit familie van Wahlen Broex?
          Kompleminte

          Toller

          Opmerking


          • #25
           Ingrid,

           Weer een prachtig stukje historie bloot gelegd

           Altijd gedacht dat de JoJo-haven veel ouder was en dateerde uit de tijd dat er nog een treinstation langs de Bosscherweg lag.
           Maar nu blijkt dus dat de JoJo-haven er pas kwam toen dat station al ontmanteld was, cq op het punt stond om te verdwijnen.

           Hoewel, ik lees net, uiteraard elders op MestreechOnline, dat het station Maastricht-Boschpoort pas op 4 april 1955 werd gesloten.

           Waar een "simpele" vraag over de Sillebergweg al niet toe leidt
           Last edited by Pier; 27 december 2012, 23:12. Reden: Toevoegen datum sluiting station Boschpoort.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • #26
            Station Boschpoort

            Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
            Altijd gedacht dat de JoJo-haven veel ouder was en dateerde uit de tijd dat er nog een treinstation langs de Bosscherweg lag. Maar nu blijkt dus dat de JoJo-haven er pas kwam toen dat station al ontmanteld was, cq op het punt stond om te verdwijnen. Hoewel, ik lees net, uiteraard elders op MestreechOnline, dat het station Maastricht-Boschpoort pas op 4 april 1955 werd gesloten.
            Zoals zo vaak in Mestreech wordt je met 'station Boschpoort' op het verkeerde been gezet. De HEM (trefwoord Boschpoort) maakt duidelijk dat er twee stations van die naam zijn geweest. Beide waren goederenstations.

            Het eerste werd gebouwd door de betreffende spoorwegonderneming en heeft maar een jaar of vijf bestaan (1856-1861).

            Het tweede is gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw (1903), op kosten van de Gemeente. Het is in gebruik gebleven tot ca. 1980. In 1997 brandde het gebouw af. Volgens mij is het uiteindelijk gesloopt.

            (Sjef zat er - elders op MO - een klein beetje naast, maar het is hem natuurlijk vergeven, want zijn bron was minder exact. )
            Last edited by Ingrid M.H.Evers; 28 december 2012, 11:15. Reden: aanvulling jaartallen

            Opmerking


            • #27
             Oorspronkelijk geplaatst door Toller Bekijk bericht
             Ik kan mij herinneren dat naast het kerkhof op Oud-Caberg er een boer woonde die Broex heette. Wij haalden daar altijd onze groenten. Is dit familie van Wahlen-Broex?
             Ik moet u het antwoord schuldig blijven: genealogie is niet mijn fort. Wel kan ik u zeggen dat zowel de familienaam Wahlen als Broex op Caberg zeer bekend zijn. Naar ik heb begrepen bereidt de Heemkundekring Caberg een artikel over 'onze' en andere Wahlens voor.

             Opmerking


             • #28
              Geweldig Ingrid

              Geweldig Ingrid, u heeft weer een nieuw stukje onbekend Maastricht aan onze kennis toegevoegd.

              Zelf heb ik ook gezocht en zonder afbreuk te doen aan uw artikelen, hierbij enkele door u reeds
              aangehaalde krantenartikelen als toevoeging aan uw informatie die e.e.a. misschien iets duidelijker maken.


              Artikel: Limburger Koerier 18-03-1922 blz. 16              Artikel: Limburger Koerier 07-05-1931 Vierde blad

              Bron: Koninklijke bibliotheek (historische kranten)
              Last edited by Wigo; 28 december 2012, 01:00. Reden: Bron toegevoegd
              Mestreechter Geis mage beleve
              en dat door te kinne geve.
              God, wat is dat sjiek ! © Wigo

              Opmerking


              • #29
               Veul daank, Wigo. Ik heb geweldig zitten hannessen met die kopieën uit de krantenbank. Bij gelegenheid krijg ik graag een praktijkles, ook over de wijze waarop jij ze hier geplaatst krijgt.

               Opmerking


               • #30
                Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H. Evers Bekijk bericht
                Veul daank, Wigo. Ik heb geweldig zitten hannessen met die kopieën uit de krantenbank. Bij gelegenheid krijg ik graag een praktijkles, ook over de wijze waarop jij ze hier geplaatst krijgt.
                Geen dank Ingrid, heel graag gedaan.

                Wat betreft een praktijkles over plaatsing e.d., dat heb ik u al eens eerder aangeboden.
                Dus met andere woorden: Roept u maar !
                Mestreechter Geis mage beleve
                en dat door te kinne geve.
                God, wat is dat sjiek ! © Wigo

                Opmerking

                Bezig...
                X