Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

N.V. Vesta brikettenfabriek

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • N.V. Vesta brikettenfabriek

  In 1908 vestigde zich aan de nieuwe Havenkom nabij de Zuid-Willemsvaart, op de plaats waar later (rond 1924) de fabriek de Staalwerken “De Maas” begon, een brikettenfabriek. De fabriek werd gebouwd op in erfpacht verkregen gemeentelijk terrein.

  Briketten werden gemaakt van gedroogde steenkolengruis dat gemengd werd met pek en/of asfalt. Hierna werd het mengsel in een vorm geperst. Een van de voordelen van briketten was dat zij bij verbranding veel energie gaven. Het steenkolengruis werd hoofdzakelijk per schip aangevoerd. Het is niet zeker of er ook een treinverbinding met de fabriek tot stand was gekomen. Tijdens de openbare verkoop van de inventaris van het bedrijf werden wel vier spoorwegwagons opgevoerd, bestemd voor normaal spoor. In 1912 werd wel een trambaan aangelegd naar het goederenstation aan de Statensingel.

  De Staats Courant van 21 juli 1909 maakte melding dat de Statuten van de Naamloze Vennootschap Brikettenfabriek “Vesta”, maatschappij tot het vervaardigen van briketten te Maastricht waren ingeschreven. Het ingelegde kapitaal bedroeg Fl. 400.000. De Raad van Commissarissen bestond uit:
  N.J.M. Keijzer, A.V. Oltertuin en Mr. L.B.J. van Oppen, allen uit Maastricht, P.E. Wery van Grootloon uit Bilsen (België) en C.R.H. Doutrelepont uit Neerpelt (België).

  In de Staats Courant en Algemeen Handelsblad van 5 april 1910 en 18 februari 1911 werd melding gemaakt van een gewijzigde akte van oprichting van de N.V. Brikettenfabriek “Vesta”, maatschappij tot het vervaardigen van briketten te Maastricht.

  In het oprichtingsjaar, maart 1909 kreeg het bedrijf een aanbesteding om de Belgische Spoorwegen van briketten te voorzien. Vesta had ingeschreven om in totaal 1040 wagons met het type II briketten tot fr. 17,50 te leveren.

  Op dinsdag 12 maart 1912 om 10 uur voormiddag vond de openbare verkoop plaats in het achterlokaal van café Suisse aan het Vrijthof te Maastricht. De notaris J. Th. Quix verrichtte de verkoop en de kantonrechter was hierbij tegenwoordig. Het erfpachtrecht gold voor de percelen Kadastraal Sectie D, nummer 560 groot 1 ha, 9 a., 90 ca. en Sectie D, nummer 505, groot 32 a en 90 ca., beiden gelegen buiten de Boschpoort.

  Het bedrijf de Naamloze Vennootschap Briketfabriek “Vesta” werd op 14 maart 1912 failliet verklaard door de rechter-commissaris mr. W.C.J.A. Peperkamp en de benoemde curator mr. F.I.J. Janssen wonende aan de Stationstraat 12.
  Op woensdag 18 februari 1914 om 10 uur voormiddag, twee jaar na het failliet verklaren van het bedrijf, werd de inboedel openbaar verkocht door Hendrik van Essen, makelaar in machinerieën en metalen uit Amsterdam. Dit gebeurde in het verkooplokaal van de firma J.C. Dickhaut & Zonen aan het Vrijthof te Maastricht, onder leiding van de Maastrichtse notaris P.H. Haanebrink. Het betrof de gehele inventaris daaronder: Een 220 PK stoommachine, stoomketels, stoomovens, weegbruggen van 50.000 en 100.000 kg., vier spoorwagons, normaal tram en draagbaarspoor en diverse gereedschappen en meubilair.

  Na het uitbreken van de 1e Wereldoorlog, 100 jaar geleden, werden in de lege fabriekshallen van Vesta Belgische vluchtelingen tijdelijk ondergebracht.

  Bron: Boscherveld & Belvedère, Industrieterrein en uitbreidingsgebied van Maastricht, uitgever Imam april 2003, A. van Rooij, S. Minis enW. Mes
  Kompleminte

  Toller
Bezig...
X