Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Disclaimer

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Disclaimer

  Disclaimer

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
   • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
   • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
   • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
   • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
   • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
   • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

  2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
  5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
  10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
  11. Mocht u op deze webpagina plaatjes en/of bestanden tegenkomen die in in strijd zijn met de auteurswet of het databankrecht, laat het de uitgever weten. Deze zal, indien nodig, de desbetreffende bestanden verwijderen.


  Nadere informatie

  Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever.
  Fallor ergo sum

 • #2
  Privacy verklaring

  De Stichting MestreechOnline respecteert uw privacy als bezoeker van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u via webformulieren verstrekt vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

  Cookies

  De website van MestreechOnline plaatst diverse cookies. Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Deze cookies worden ondermeer gebruikt om de website af te stemmen op de behoeften van bezoekers.

  Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Deze houdt in dat bezoekers van websites geïnformeerd moeten worden over het gebruik van cookies (welke en waarom) en keuzes moeten maken over het al dan niet plaatsen van cookies. Deze wet is bedoeld voor alle websites in Nederland en websites die zicht richten op de Nederlandse markt. Voor elke niet strikt noodzakelijke cookie moet toestemming gegeven worden. Een strikt noodzakelijke cookie is bijvoorbeeld het onthouden van inloggegevens.

  Cookies die bij uw bezoek aan onze website geplaatst (kunnen) worden

  Bij uw bezoek aan onze website kunnen de volgende cookies op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen:
  Strikt noodzakelijk: Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de site bezoekt. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. De cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw taalvoorkeur te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.

  De volgende strikt noodzakelijke cookies kunnen worden weggeschreven:
  bbuserid = Logged in User's ID
  bbpassword = MD5 hash of the logged in user's password.
  bblastvisit = timestamp of your last visit.
  bblastactivity = timestamp of your last activity.
  bbskipmobilestyle = User doesn't want the mobile style.
  bbuserstyleid = Style ID chosen from footer.
  bbsessionhash = Users current session hash.
  bbcpsessionhach = Moderator or Admin CP login session.
  bbmarkread = List of threads the user has read this session if using Cookie-Based Read Marking
  vbulletin_collapse = what elements the user has collapsed.
  vbulletin_sidebar_collapse = Whether or not the forum sidebar is collapsed
  editor_height = Height of the Editor if you resize it.

  Links

  Op deze website zijn links naar andere websites te vinden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Wij raden u aan het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.
  Fallor ergo sum

  Opmerking

  Bezig...
  X