Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Algemene Voorwaarden / Hoofdregels / Moderatie

Sluiten
This topic is closed.
X
Dit is een belangrijk onderwerp / mededeling
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Algemene Voorwaarden / Hoofdregels / Moderatie

  Laatst gewijzigd op 28 januari 2015. Alle oude versies komen hiermee te vervallen. Alle FAQ’s en Policy’s blijven onverminderd van kracht en gelden als aanvulling op deze AV. In gevallen waarbij een FAQ of Policy conflicteert met deze Algemene Voorwaarden gelden deze Algemene Voorwaarden.

  De Stichting MestreechOnline (SMO) is de rechtspersoon achter het forum MestreechOnline (MO).
  1. De Stichting heeft ten doel:
  a. het bieden van een goed en onafhankelijk discussieplatform op internet voor de stad Maastricht;
  b. het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  2. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde winsten worden aangewend om het doel van de Stichting te bereiken.
  3. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  a. het ontwikkelen, beheren, uitbreiden en bekend maken van de website van MestreechOnline (www.mestreechonline.nl);
  b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


  HOOFDREGELS:

  De Stichting MO heeft een aantal hoofdregels voor het gebruik op het Forum vastgesteld.
  1. Per gebruiker is maar één account op het Forum toegestaan. In speciale gevallen is op aanvraag bij de moderatoren het mogelijk hiervan af te wijken.
  2. Nieuwe gebruikers die een forum-banning hebben, worden niet toegelaten tot MO.
  3. Een aantal moderatoren die aan de hand van het door SMO vastgesteld moderatie reglement, toezicht houden en ingrijpen op het forum indien dit gewenst is.
  4. De vastgestelde MO-disclaimer is de leidraad waarbinnen gebruikers van MO hun postings dienen te plaatsen.
  REGLEMENT MODERATIE:

  Conform artikel 10 van de stichtingsakte van Stichting MestreechOnline stelt het bestuur een reglement in voor de door haar in het leven geroepen werkgroep moderatoren.
  1. De werkgroep moderatoren stelt een aanspreekpunt aan naar en van het bestuur. Het aanspreekpunt heeft bij voorkeur zitting in het bestuur. Is dit niet het geval, dan heeft het aanspreekpunt moderatoren spreekrecht.
  2. De werkgroep moderatoren voorziet in het modereren van het forum MO en het geven van voorlichting i.z. normen en waarden. Leidraad bij controle van berichten zijn de algemeen maatschappelijk aanvaarde normen en waarden.
  3. De werkgroep moderatoren voorziet niet in algemene voorlichting, hulp aan derden en technische uitleg.
  4. Een moderator modereert niet zichzelf.
  5. Moderatoren verstrekken geen gegevens aan andere MO-leden over MO-leden.
  6. Indien geen direct contact mogelijk is tussen de moderatoren kan de werkgroep besluiten de discussie tijdelijk sluiten (slot erop). Daarna heeft binnen 24 uur onderling overleg moderatoren plaats om een strategie te bepalen.
  7. Mocht een deelnemer zich niet houden aan de randvoorwaarden zoals hier omschreven dan bericht een moderator per p-mail de desbetreffende deelnemer.
  8. Indien de deelnemer de aanwijzing van de moderator niet volgt dan volgt er een “gele kaart” per p-mail. Deze “gele kaart” is een eerste waarschuwing en mag na instemming van minimaal twee moderatoren uitgedeeld worden; zonder instemming van het bestuur. De moderatoren zullen het gebruik van “gele kaarten” proberen te beperken.
  9. Overschrijdt de deelnemer na het ontvangen van de “gele kaart” nogmaals de gedragslijn zoals vastgelegd in punt 2 dan volgt er ban van het forum per p-mail (rode kaart). Deze “rode kaart” gebeurt met instemming van wederom twee moderatoren en met instemming van de voorzitter van Stichting MestreechOnline of bij zijn/haar afwezigheid een ander bestuurslid niet zijnde een moderator.
  10. Bij ernstige overtreding van de maatschappelijk aanvaarde gedragsnormen (bijv. zeer grof of discriminerend taalgebruik, bedreigingen, ernstige beledigingen aan andere gebruikers, postings met pornografische inhoud) is het besluit tot een directe ban van een forumlid mogelijk met instemming van twee moderatoren, zonder instemming van de voorzitter van Stichting MestreechOnline . De werkgroep moderatoren gaat terughoudend om met dit middel.
  11. Discussie over de maatregelen zoals omschreven in punt 8, 9 en 10 is niet mogelijk.
  12. De werkgroep moderatoren kan voorstellen tot verbetering betreffende het forum of modereren via haar contactpersoon indienen bij het bestuur. Het bestuur kan overeenkomstig de besluitvormingsprocedure uit de stichtingsakte al dan niet fiat geven aan het voorstel.
  13. Het bestuur benoemt de moderatoren. De vastlegging hiervan geschiedt in de notulen van de bestuursvergadering.
  14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet neemt de contactpersoon van de werkgroep moderatoren contact op met de voorzitter van Stichting MestreechOnline.
  In onderling overleg wordt vervolgens de te kiezen strategie bepaald.
  Door te registreren voor www.mestreechonline.nl , accepteert de gebruiker de vastgestelde forumregels.

  Daar waar dit reglement met zijn spelregels niet in voorziet, beslissen de moderatoren.
  Last edited by Breur; 28 januari 2015, 15:54. Reden: Update voorwaarden
  Fallor ergo sum
Bezig...
X