Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Boekpresentatie: Frans Timmermans

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Boekpresentatie: Frans Timmermans

  Frans Timmermans presenteert 'Nederland is van ons allemaal' in Boekhandel Dominicanen

  Op 5 juni 2024 heeft Frans Timmermans, fractievoorzitter van de PvdA-GroenLinks in de Tweede Kamer en woonachtig in Maastricht,
  zijn nieuwe boek ' Nederland is van ons allemaal ' gepresenteerd.

  Op vrijdag 21 juni 2024, van 16.30-17.30 (inloop vanaf 16.00), komt Frans Timmermans vertellen over de belangrijke boodschap van zijn boek, een bevlogen pleidooi voor een open samenleving.
  Frans formuleert de opdracht van progressieve politiek in een tijd waar ultra-nationalistische krachten overal in Europa verdeeldheid zaaien en vrijheden op het spel zetten. Na de presentatie zal in gesprek gaan met het publiek zijn.


  Over het boek
  Zelden is onze wereld zo snel en diepgaand veranderd als nu.
  Door de vele onzekerheden en bedreigingen is het verleidelijk de ogen te sluiten en met de rug naar de toekomst te gaan staan. Autocraten maken daar misbruik van en kunnen via democratische verkiezingen aan de macht komen om vervolgens stap voor stap vrijheden te ontmantelen en samenlevingen te gijzelen met haat en onderling wantrouwen.


  Dit gebeurt, ver weg en dichtbij. Maar het hoeft niet, zolang we weigeren onverschillig te worden en blijven inzien dat we samen goed in staat zijn een eerlijkere en duurzame toekomst vorm te geven.

  Nederland is van ons allemaal ’ bevat een lucide en bevlogen pleidooi voor een open samenleving en een indringende lezing over het belang van individu én gemeenschap in een tijd waar er heel veel op het spel staat.
  (Bron: Persbericht PvdA Maastricht)

  De prijs van het boek (ISBN 9789461646071) is 9,99 euro en bevat 64 pagina's


  Click image for larger version Name:	9789461646071?hash=1503f17&width=170.jpg Views:	0 Size:	14,5 KB ID:	107360
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

 • #2
  "Vier kabinetten op het bordes"

  Ongeveer 70-80 bezoekers trok de boekpresentatie ' Nederland is van ons allemaal ' van Frans Timmermans gisteren, 21 juni 2024, in Boekhandel Dominicanen.

  Ouderen met grijs haar overheersten. Een enkele verdwaalde jongere en slechts heel sporadisch iemand van een niet-Westerse oorsprong, of hoe moet je dat tegenwoordig politiek correct zeggen?
  Herkenbare fabrieksarbeiders of oud-mijnwerkers (daarover dadelijk iets meer) herkende ik niet in het publiek.
  Het is wellicht een beetje arbitrair wat ik nu schrijf, maar ik denk dat het merendeel eerder een GroenLinks achtergrond had dan de traditionele PvdA-achtergrond.


  De boekpresentatie werd gemodereerd door de PvdA gedeputeerde Jasper Kuntzelaers.

  Na een korte inleiding nam Frans Timmermans het woord.
  Wat volgde was zijn visie op de actuele, uiterst rechtse politieke werkelijkheid van dit moment in Nederland en Europa.
  Zijn stelling is dat we alleen met samenwerking en onderling respect vooruit komen en dat we alleen, ongeacht onze meningsverschillen, man/vrouw, seksuele geaardheid of afkomst, vooruitkomen in het Nederland van ons allemaal.

  Vier kabinetten
  Hij doet niets af aan het democratisch proces, maar hij vindt het onbegrijpelijk dat we over 2 weken niet één maar vier (rechtse) kabinetten op het bordes zullen zien staan.
  Volgens Timmermans heeft iedere coalitiepartij zijn eigen programma en standpunten gekregen en is er nauwelijks sprake van een overkoepelende samenwerking.
  Zonder de namen te noemen vindt hij het onbegrijpelijk dat we dadelijk 2 racistische ministers hebben zitten in het kabinet Schoof.

  Zwarte Piet
  Frans Timmermans geeft aan dat hij als kind ook genoot van Zwarte Piet.
  Nooit dacht hij aan het mogelijk discriminerende en vernederende karakter van Zwarte Piet.
  Dat heeft hij moeten leren en ervaren uit talrijke gesprekken. Nu begrijpt hij niet dat er nog een minister is die daar geen begrip voor heeft.

  Na zijn inleidend betoog was het tijd voor vragen, of zoals we dit tegenwoordig heel modern nemen Q en A.

  Maastrichtse horeca racistisch?
  De eerste vraag was thuis duidelijk voorbereid door een zwarte man.
  Hij had een heel A4'tje bij zich en vroeg of Timmermans met zijn stelling ' Nederland is van ons allemaal ' dan ook zou optreden tegen de Maastrichtse horeca die ronduit racistisch is en zwarte mensen weigeren.

  Een beetje een ongemakkelijke vraag. Timmermans gaf aan niet op de hoogte te zijn van van een eventuele racistische horeca in Maastricht en speelde de vraag snel door aan de eveneens aanwezige PvdA wethouder Manon Fokke.
  Uiteraard is Fokke ook tegen iedere vorm van discriminatie, maar zij gaf aan zich niet te herkennen in het door de man geschetste beeld.
  Maar ze wil graag met de man in gesprek over zijn ervaringen.

  (Manon Fokke in gesprek met de man die de Maastrichtse horeca racistisch vindt)

  Waarom stemt de jeugd nu vaak rechts?
  Een andere goede vraag kwam van een van de jongere bezoekers.
  Hoe verklaart Frans Timmermans dat de jeugd, in tegenstelling ott vroeger, nu eerder geneigd is om 'rechts' te stemmen i.p.v. 'links'?

  'Dit is inderdaad een zorgwekkende ontwikkeling', aldus Timmermans.
  Dat heeft alles te maken met de beeldvorming in alles wat om ons heen gebeurt en uitvergroot wordt.
  Als voorbeeld noemt hij De Telegraaf. In De Telegraaf wordt de Spreidingswet consequent de 'Dwangwet' genoemd.
  Als de jeugd van jongs af aan steeds met zulke beeldspraak wordt gevoed, ontstaat een wereldbeeld dat niet conform de werkelijkheid is en is dat een voedingsbodem voor ontevredenheid.
  Ontevredenheid in een steeds meer individualistische wereld vormt de voedingsbodem voor rechtse, maar vooral ongenuanceerde opvattingen.
  Timmermans verwijst daarbij naar de opkomst, vanuit een een ontevreden en niet goed ingelichte en sociaaleconomisch teruggeworpen bevolking, van het nazisme in de jaren dertig van de vorige eeuw in Duitsland.
  De grote opgave van 'links' is om gezamenlijk - met ons allemaal dus - stelling te nemen tegen onjuiste beeldvorming en daarbij inclusie te verheffen boven uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen.  Waarom bent u politicus geworden?
  Ronduit de beste vraag in deze setting van een boekpresentatie was wellicht ook de meest simpele vraag die men kon bedenken.
  Een bezoekster vroeg namelijk simpelweg "Waarom bent u politicus geworden?"

  De Mijnen
  De geboren Maastrichtenaar ging daar uitvoerig op in en gaf aan dat zijn grootouders afkomstig waren uit Heerlen.
  Heerlen was ooit, op Rotterdam na, de rijkste en meest welvarende stad van Nederland.
  Maar toen gingen de Mijnen dicht. Notabene een besluit van de toenmalige minister van Economische Zaken, Joop den Uyl (PvdA).
  Frans Timmermans was getuige van een vrije val van de mijnwerkers(-economie).
  Binnen de kortste keren bungelden de steden in het tegenwoordige Parkstad onderaan de economische ladder en werden ze 'vergeten' door Den Haag.
  Mensen die hun beste tijd aan de Mijnen hadden besteed werden (politiek) in de steek gelaten en zelfs nu, 50 jaar na de sluiting van de Mijnen, bungelen deze steden onderaan de ladder, zowel op gezondheidsgebied als andere economische feiten.

  Opbrengsten boek
  De opbrengst van de verkoop van het boek 'Nederland is van ons allemaal '​ is bestemd voor de bestrijding van armoede onder kinderen

  Opinie
  Het is opvallend om te zien met hoeveel overtuiging en passie Frans Timmermans over dit deel van het Limburgs verleden spreekt.
  Het is absoluut waar dat een partij als de PvdA het vaak heeft opgenomen voor de Mijnwerkers.
  Daarnaast is de SP in Heerlen een grote politieke machtsfactor geworden.
  Maar GroenLinks en/of haar voorgangers de PSP, PPR, CPN en EVP, heb ik nooit gezien en gehoord in de Oostelijk- en/of Westelijke Mijnstreek, anders dan actievoerend tegen de kleinburgerlijkheid van de in de steek gelaten inwoners.

  En wat Zwarte Piet betreft kan ik mij aansluiten bij de opmerkingen van Frans Timmermans.
  Ook ik heb als kind nooit Zwarte Piet als een gediscrimineerd of minderwaardig iemand gezien.
  Maar.... plotseling was ik een racist!!
  Dat ging niet geleidelijk, maar min of meer van het ene moment op het andere was ik een racist.
  Ik begrijp achteraf dat zwarte mensen zich ongelukkig konden of kunnen voelen bij Zwarte Piet.
  Maar had mij dit nu rustig uitgelegd en had iedereen even de tijd gegund om daaraan te wennen. Maar neen, je bent plotseling een racist. Geen discussie mogelijk!
  Dan is het niet raar dat (PvdA-)mensen kijken naar (rechtse) partijen die dan wel begrip voor je hebben.
  Dat veel mensen zich dan onbedoeld laten meeslepen in verdergaande rechtse opvattingen is dan een jammerlijk gevolg, maar dat mogen de linkse partijen die de woke-gemeenschap openlijk ophemelden, zich aantrekken.

  Verkwanselen
  Ik kan daarom ook niet begrijpen dat juist een PvdA, nota bene onder aanvoering van Frans Timmermans, pleit voor een fusie met GroenLinks.
  En met mijn waarschijnlijk nog vele anderen die zich (helaas!) dan toch aangesproken voelen tot de (radicaal) rechtse partijen.
  Als het aan de beeldvorming ligt dat deze (jongere) mensen overstappen naar 'rechts', dan heeft 'links' dat deels aan zichzelf te danken.

  Met succes veroverden ooit de linkse partijen PvdA en SP Limburg op de KVP en later het CDA, maar ze verkwanselen het nu aan rechts.
  Zeker als de ooit grootste sociale arbeiderspartij gaat samenwerken/fuseren met de salonsocialisten van GroenLinks.
  In Maastricht zal de PvdA in december daarover een ledenvergadering houden.
  Afgaande over wat ik zie en hoor vanuit een machts-lobby bij de PvdA in Maastricht laat de uitkomst zich helaas raden.......

  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #3
   Met en vet schrift gekenmerkt, roept Pier nog al wat kenmerken op die misschien helemaal niet er toe doen bij een boekpresentatie, maar wel over de vragen die er gesteld werden.

   GroenLinks en/of haar voorgangers de PSP, PPR, CPN en EVP, zijn een heel oud achterhaalde club die zich al heel lang geleden op een professionele manier in Groen-Links hebben getransformeerd en aan deelnemen waar Pier alleen maar van gruwelt. Jammer dat zo'n boekpresentatie dus niet het boek zelf en de daarin gelegen visies tot z'n recht laat komen.

   Vier kabinetten
   Zwarte Piet
   Maastrichtse horeca racistisch?
   Waarom stemt de jeugd nu vaak rechts?
   Waarom bent u politicus geworden?
   De Mijnen
   Opbrengsten boek
   Opinie
   Verkwanselen


   Ik mag u vragen of we ​hier allemaal oude was wijven praat hebben vernomen.
   De ondervraagde speelt in op vragen uit het publiek, maar is dat wat hij zelf wil vertellen in z'n boek?
   Iets te oud voor re-educatie
   iets te jong voor afdanking
   m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

   Opmerking


   • #4
    Broodnodig

    Het is niet zonder redenen dat de (lokale) boekpresentatie van Frans Timmermans plaatsvond in de boekhandel Dominicanen.
    De PvdA (Maastricht) heeft namelijk een samenwerkingsverband met deze boekhandel (zie Jij een boek, zij een boek!).

    Daarbij is ook de Stichting Broodnodig betrokken.
    St. Broodnodig is een ideële stichting die zich ten doel stelt het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het aanbieden van “leren werken trajecten ”en het bieden van arbeidsmatige dagbesteding. Daarnaast heeft de stichting initiatieven ontwikkeld om de armoede te bestrijden.
    Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	38
Size:	492,8 KB
ID:	107401
    Op het einde van de boekpresentatie overhandigde Frans Timmermans 4-5 volle tassen en dozen aan de Stichting Broodnodig.

    Verdeelcentrum
    Deze boeken zullen worden uitgedeeld aan kinderen - waarvan de ouders het zich vaak niet kunnen permitteren om een boek te kopen - met de bedoeling de leesvaardigheid en het plezier in lezen bij deze kinderen te vergroten.

    Als ik het goed begrepen heb verdeelt de Maastrichtse afdeling van de stichting Broodnodig, sinds begin april 2024, hun producten vanaf hun verdeelcentrum aan de Zoetmanstraat 75 te Maastricht.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking

    Bezig...
    X