Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Waterschap Roer en Overmaas

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Breur
  replied
  Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) uit Maastricht krijgt nu indirect invloed op de waterbeheersing.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  De uitslagen Waterschapsverkiezingen.

  De (voorlopige) uitslagen druppelen eindelijk binnen: http://www.overmaas.nl/publish/pages...ingen_2015.pdf

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Aha, eigenaren worden gepakt omdat ze smeriger water lozen en zelf hun leidingen betaald hebben.

  Leave a comment:


 • Haas
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
  Waterschapsbelasting.

  Wie kan mij uitleggen, waarom eigenaren meer waterschapsbelasting betalen dan huurders?
  Eigenlijk is dat niet waar, en ook weer wel:

  Huurders betalen alleen het huurdersdeel of gebruikersdeel, de verhuurder het eigenaarsdeel. Bij eigendom is het zo dat je zowel het eigenaarsdeel als het gebruikersdeel betaalt. Zoiets, dus.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  En inmiddels is duidelijk dat er enige verwarring is wat betreft de kleurstelling stembussen; waterschappen zijn groen en provincie blauw. Net zoals de stempassen. Logica.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  In onze wijk worden veel bolletjes ingekleurd voor beide verkiezingen zag ik. En stonden weliswaar geen files maar de stemhokjes waren niet leeg. De (oranjekleurige) vlaai was nog onaangeroerd. Mijn verzoek om eens voor te proeven werd niet gehonoreerd. Het waterschap was indirect aanwezig in de vorm van koffie en thee. Het was er erg warm binnenshuis en de traag openende deuren gaven nog de gelegenheid een denkmoment te gebruiken bij binnentreden en uittrede.

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Gast
  Gast antwoordde
  Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
  Waterschapsbelasting.

  Wie kan mij uitleggen, waarom eigenaren meer waterschapsbelasting betalen dan huurders?
  Ik heb ook een vraag wat ik niet begrijp is dat je btw betaalt over de 12 maandelijkse voorschotten plus btw op leidingwater
  En dan nog eens btw over het totaal bedrag.

  Plus het grote verschil waterverbruik 44,11 euro totaal bedrag 160,31euro
  Gast
  Gast
  Last edited by Gast; 16 maart 2015, 15:11.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Waterschapsbelasting.

  Wie kan mij uitleggen, waarom eigenaren meer waterschapsbelasting betalen dan huurders?

  Leave a comment:


 • Clio
  replied
  Geweldig bedankt voor deze Waterschapsoverwegingen, Pier. Ze hebben mij geholpen mijn stem te bepalen...

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  De boerenslimheid van het CDA (4)

  Een reactie van het CDA

  Om bovenstaand beeld compleet te krijgen is een reactie van het CDA natuurlijk onmisbaar.
  Een uitvoerige reactie, maar gevoelsmatig heb ik de indruk dat het CDA een beetje "met de handrem erop" reageerde.

  Ik ging met mijn oprechte vraag naar de fractievoorzitster van het CDA Maastricht, Vivianne Heijnen.
  Hoewel Vivianne Heijnen lijstduwster is van Waterbelang Maastricht, schoof zij, wellicht begrijpelijk, de vraag door naar de lijsttrekker, Jim Janssen.
  Jim Janssen is voormalig raadslid en fractievoorzitter van het CDA Maastricht, was in 2010 zelfs enige tijd wethouder in Maastricht en van 2013, na de bestuurscrisis in Meerssen, tot voorbij de verkiezingen van 2014 wethouder in Meerssen.
  Kortom een bestuurlijk zwaargewicht bij de lokale CDA-afdeling.

  Jim Janssen: “De Waterschappen zijn (onder meer door het grote belang in Nederland van waterwerken en –keringen) een van de oudste bestuursorganen (de eerste “Hoogheemraadschap van Rijnland” werd opgericht in 1255). Ze vormen letterlijk de basis van het poldermodel: van oudsher hebben waterschappen de taak namens de bewoners van een bepaald gebied de waterhuishouding te regelen. De waterhuishouding is de waterschappen belegd, onder andere om te voorkomen dat gemeenten wateroverlast op hun eigen gebied voorkomen door maatregelen die de overlast naar buurgemeenten verplaatsten.
  Ondanks de leeftijd en het belang ervan zijn ze echter ook de meest onbekende en verst van de burger afstaande democratische organen. Blijkbaar hebben de waterschappen hun zaken zodanig in orde dat de burger voldoende vertrouwen heeft dat het daarmee voldoende is afgedekt. Helaas is dit niet helemaal waar! Waterbelang Maastricht is van mening dat het bestuur een belangrijke democratische taak heeft te vervullen in het stellen van kaders en het controleren op de uitvoering daarvan. Dat dit nodig blijft blijkt uit de verschillende belangen en de discussies op het gebied van waterhuishouding tussen de agrarische sector, de industrie en de natuurorganisaties (realiseren van vistrappen, herontwikkeling van de Jeker, gebruik koelwater en lozen van afvalwater, etc.). Afwegingen waarover het bestuur van het waterschap zich dient uit te spreken. En neem eens de recente overstroming in het centrum van Meerssen door hevige regenbuien; gelukkig hebben we in Maastricht dit soort zaken inmiddels wel onder controle, maar de overlast in Heer (onder de Kerk) kunnen zich de meesten nog wel herinneren. “Droge voeten”, zoals dat heet, is ook een aandachtsgebied van de waterschappen.

  Kortom, de waterschappen houden zich bezig met vier onderwerpen: waterkering (water buiten houden), droge voeten (water afvoeren), waterkwaliteit (bijvoorbeeld zuiveren van rioolwater voordat het wordt teruggegeven aan de natuur) en waterkwantiteit (tbv natuur en landbouw). Zoals u ziet niet geheel onbelangrijke zaken. Daarom is het jammer dat er zo weinig aandacht voor is en zo als u zelf ook schrijft in uw post: er “geen enkele behoefte om ook maar enige aandacht te besteden aan de verkiezingen voor het Waterschap” is.
  Dan enige duidelijkheid over de partijen. Zoals u zelf al constateert bestaat er een relatie tussen Waterbelang Maastricht en het CDA. Waterbelang is een middenpartij en veel leden van Waterbelang zijn dan ook lid van het CDA. Maar Waterbelang staat ook open voor anderen. Bijvoorbeeld voor mensen die geen lid zijn van een politieke partij en voor leden van andere partijen zoals inderdaad momenteel de heer Ed Sabel, fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht. Sabel werd tijdens de vorige waterschapsverkiezingen op de lijst vergezeld door twee andere SPM-ers. Wel zoekt Waterbelang (uiteraard) naar mensen met affiniteit met water en democratische vertegenwoordiging, en indien mogelijk politiek-bestuurlijke ervaring.

  Overigens is Water Natuurlijk een lijst die bestaat uit leden uit links-progressieve hoek, hoofdzakelijk PvdA (zoals al iemand in reactie op uw post meldt), GroenLinks en D66. Wanneer u dan al de behoefte voelt om te waarschuwen, dan lijkt mij dat ook hierbij op zijn plaats!
  En ook 50Plus is in die zin niet enkel gevuld met mensen uit ouderenpartijen, ook hier komen andere afkomsten voor.

  Tja, en of het CDA erg slim is? Ik hoop van wel, maar ik weet dat u die vraag anders bedoelt dan ik hem nu interpreteer. Het antwoord op die vraag laat ik dan ook graag aan u en de lezer over. Het antwoord krijgen we mogelijk een beetje op 18 maart, maar meer nog in de vorm van hopelijk goed en verstandig waterbeleid in de komende bestuursperiode.”

  Zorgen voor actieve leden (?)
  Een beetje onbeantwoord de vraag bleef toch of het CDA (Maastricht) een slimme manier heeft gevonden om (voormalige?) zwaargewichten aan een leuke bestuursfunctie te helpen en hun onervaren actieve leden juist bestuurskennis te laten opdoen?
  Ik blijf me namelijk afvragen wat is er mis aan is om (tijdelijk) functieloze actieve leden voor te dragen bij een verkiezing en/of onervaren leden in stelling te brengen om bestuurservaring op te doen?
  Je toont als partij aan dat je hart hebt voor je mensen en dat je energie in ze wil steken. Kortom je zorgt voor je actieve leden.
  Toch lijkt het erop dat de suggestie dat er leden in een bepaalde positie worden gemanoeuvreerd door het CDA verre wordt gehouden.

  Janssen:”Ik vind het woord zorg in dezen goed gekozen. Jammer genoeg wordt het alleen verkeerd aangewend. Het gaat het CDA niet om zorg voor haar leden, maar om zorg voor de stad, gemeente, waterschap, inwoners, burgers. Dat is immers de rol die iedere partij in de politiek zou moeten spelen; elk met een eigen ideaal over hoe de samenleving zou moeten zijn ingericht, gebaseerd op de eigen partijideologie. En daarom zorgen besturen van die partijen er voor dat ze goede, sterke en gekwalificeerde bestuurders op de juiste posten krijgen. Ik ga er van uit dat dit voor alle partijen geldt.

  Wat mij persoonlijk betreft, kan ik melden dat het niet nodig is dat mijn partij iets voor mij ‘regelt’. Volgens mij verloopt mijn carrière prima: Ik heb geen slechte naam in bestuurlijk Limburg. Ik ben zelfs voor het wethouderschap in Meerssen gevraagd door Jan Mans, die overigens van een andere partij is (PvdA, pier) nadat hij als waarnemend burgemeester in Maastricht, mij had leren kennen als wethouder. Daarnaast wens ik toe te horen tot de nieuwe generatie integere en competente bestuurders die niet uitgaan van partijbelang en vriendjespolitiek, maar van het algemeen belang. Ik sta ook binnen mijn eigen partij bekend als een kritisch lid.

  Waterbelang Maastricht had met Henny Hartmann en Ed Sabel goede bestuurders in het DB en AB van het waterschap. Waterbelang Maastricht hoopt hun zetels te kunnen consolideren met de aanstaande verkiezingen, er van uit gaande straks weer goede bestuurders te kunnen leveren voor het bestuur van het waterschap. Ik hoop dan ook dat Waterbelang mij op basis van mijn goede naam en mijn bestuurlijke competenties en ervaring heeft gevraagd lijsttrekker te worden van Waterbelang Maastricht. Datzelfde geldt ook mijn directe opvolgers op de lijst.

  Wat ons betreft dient kwaliteit de doorslag te geven, niet vriendschap, gemiste raadszetels of andere oneigenlijke sentimenten.”


  Tja, nu weet ik het nog niet of het CDA nu zo slim is, of dat andere partijen………
  Hoe dan ook wordt het niet gemakkelijk om volgende week een keuze te maken.


  50Plus
  Rest mij nog de retorische vraag wat een partij als 50Plus voor meerwaarde kan hebben bij het Waterschap?
  Je zou bijna gaan denken dat alleen 50Plus dijken wil bouwen de langer dan 50 jaar mee gaan. Het zal toch niet…….  In ieder geval wens ik alle lezers veel wijsheid als ze gaan stemmen voor het Waterschap Roer en Overmaas.
  Wordt het een (boeren)slimme keuze, een functionele keuze of geen keuze?

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  De boerenslimheid van het CDA (3)

  Reactie Seniorenpartij, dhr. Sabel

  Een zéér uitvoerige reactie mocht ik tegemoet zien van de fractievoorzitter van de Seniorenpartij (SPM), dhr. Ed Sabel.
  Dhr. Sabel was de afgelopen 6 jaar lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Roer en Overmaas.
  Als dus iemand weet hoe het Waterschap functioneert is het wel dhr. Sabel.
  Daar staat echter tegenover dat dhr. Sabel op 18 maart 2015 niet meer verkiesbaar is.

  Ed Sabel: “Ik heb mij in 2008 gekandideerd als onafhankelijk lid, dus niet namens Seniorenpartij, bij Waterbelang.
  Dat is een CDA club, waar lokalen in konden meedoen.
  Ik stond in 2008 op plek nr. 7, maar kreeg, op de lijsttrekker na, de meeste stemmen en heb zodoende als nieuweling plaats genomen in het Waterschapsbestuur.
  In 2008 konden voor het eerst politieke groeperingen meedoen.
  Het CDA speelde daar slim op in.
  De fracties Waterbelang (van CDA huize) waren feitelijk de dominante factor in het waterschapsbestuur.
  Aangezien er ook nog geborgde zetels zijn (bestuursleden op basis van belanghebbende organisaties zoals LLTB, KVK, grote industrieën, natuurorganisaties en landeigenaren) hebben de agrariërs in het bestuur de overhand.
  Dat is historisch verklaarbaar, maar uit democratisch oogpunt niet gewenst.
  Aangezien het CDA van oorsprong de belangen van agrariërs vertegenwoordigt, was dit in mijn ogen een behoorlijke oververtegenwoordiging. Dat gevaar bestaat nu nog steeds.”


  Per 1 maart 2015 is dhr. Sabel gestopt met zijn werkzaamheden bij het Waterschap.
  Dhr, Sabel geeft aan dat het om praktische redenen onmogelijkheid is om gelijktijdig lid van de Maastrichtse gemeenteraad EN lid van het bestuur van Waterschap te zijn, omdat beide organen op dinsdagavond vergaderen.
  “Een aantal jaren geleden hebben dhr. Limpens (VVD) en ik aan de voorzitter van het Waterschap gevraagd om de vergadertijden terug naar de ochtend te brengen.
  Daar is vanwege teveel weerstand uit het Algemeen Bestuur geen gevolg aan gegeven. Er is wel met dinsdagen geschoven om ons enigszins te gerieven.


  Stemadvies
  Dhr. Sabel geeft ons wel nog een gratis stemadvies mee.
  “Wat ik heel jammer vind is het feit dat de nieuwe lichting bij Waterbelang elke deskundigheid en ervaring op Wetenschapsgebied mist. Daarmee doe je de gemeenschap geen recht.
  Want - let op - in het Waterschap speelt politiek GEEN enkele rol. Het is een louter functioneel orgaan. Als ik de Maastrichtse lijsten zie vind ik het bijzonder jammer dat alleen Paul Limpens (VVD) met kennis en ervaring op de lijst te vinden is.

  Op lijst 4 (ook Waterbelang) nummer 1 staat Margon Nusteling.
  Zij heeft minstens 2 periodes ervaring bij het Waterschap en ik vind haar een prima kandidaat. Jammer dat er op de Maastrichtse lijst niet één persoon staat met enige Waterschaps ervaring."


  Nu ben ik toch geneigd, de reactie van dhr. Sabel lezende en wetende dat dhr. Sabel inmiddels de fractievoorzitter is van de grootste Maastrichtse partij, dat het geen kwaad kan om (bestuurs)ervaring op te doen bij bijvoorbeeld het Waterschap.
  Toch heeft ook de Seniorenpartij niemand gekandideerd vor het Waterschap en lijkt het erop dat het CDA in dat gat is gesprongen.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  De Boerenslimheid van het CDA (2)

  De reacties van PVM, GroenLinks en Pvda  Om antwoord te krijgen stelde op mijn vraag naar de de vermeende boerenslimheid van het CDA, stelde ik die vraag (per mail) aan een vijftal Maastrichtse partijen, te weten de Seniorenpartij (SPM), het CDA zelf natuurlijk, de PvdA, GroenLinks en de Partij Veilig Maastricht (PVM)

  PVM
  De Waterschappen gaan o.a. over onze (Maastrichtse) veiligheid mbt het drinkwater en de bescherming tegen hoog water. Bovendien ligt Maastricht in het stroomgebied van Tihange. Als het daar misgaat zal Maastricht dit zeker merken en stoomt mogelijk gelekt (licht) radioactief water letterlijk door onze binnenstad.
  Al vrij snel reageerde de fractievoorzitster van de Partij Veilig Maastricht (PVM), Esmiralda Thieme.
  Volgens Esmiralda Thieme hebben de waterschapsverkiezingen echter geen of weinig toegevoegde waarde en zijn ze politiek niet erg interessant.
  Om die redenen is er dus geen lid van de PVM kandidaat voor het Waterschap.

  GroenLinks
  Gert-Jan Krabbendam, de fractievoorzitter van GroenLinks in Maastricht, liet weten dat GroenLinks niet op eigen initiatief mee doet aan de Waterschapsverkiezingen, omdat ze met allerlei verschillende belangengroeperingen en politieke partijen, o.a. de PvdA en D66, de handen ineen hebben geslagen.
  “Afzonderlijk deelnemen aan die verkiezingen zou afbreuk doen aan die samenwerking, die in 2008 leidde tot de grootste partij bij de Waterschapsverkiezingen, Water Natuurlijk. Bovendien wil GroenLinks de Waterschapsverkiezingen niet politiseren.
  Dat verklaart ook een beetje het verschil met “Waterbelangen”, wat in feite gewoon het CDA schijnt te zijn. Omdat er al zoveel groeperingen betrokken zijn bij Water Natuurlijk, moet je de lijst ook een beetje onderling verdelen. Er doen dus wel GroenLinksers mee, Zij die wel op die lijst staan, zijn serieus kandidaten.”

  PvdA
  Frans Bastiaens, de fractievoorzitter van de PvdA te Maastricht, gaf aan dat hij in principe niet de meest aangewezen persoon was om commentaar te geven op de waterschapsverkiezingen en daarom slechts iets algemeens kon vertellen.
  Bastiaens: “GroenLinks, D66 en de PvdA doen in ons waterschap Roer en Overmaas niet mee.
  Zij (onder)steunen Water Natuurlijk uitdrukkelijk in menskracht door kandidaten te leveren voor de lijst in dit waterschap. Water Natuurlijk is een groene waterpartij; veel natuur en milieuclubs ondersteunen deze partij.
  Het CDA doet mee als Waterbelang en is zeer gericht op agrariërs.
  De waterschappen zitten een beetje apart in elkaar. Er zijn geborgde zetels en vrije zetels. We kunnen nu voor de vrije zetels onze stem uitbrengen. De geborgde zetels worden ingevuld door bijv. KvK en boerenorganisaties, milieuorganisaties komen er daar wat karig vanaf. Voor het evenwicht zorgt een partij als Water Natuurlijk. CDA / Waterbelang steunen zoals gezegd meer de boerenbelangen.
  Op korte termijn komt er een mail van PvdA Gewest Limburg met alle PvdA waterschapskandidaten”

  Voor meer inhoudelijke vragen over het Waterschapsverkiezingen verwees Frans Bastiaens naar mn. Liesbeth van Binnebeke, secretaris van PvdA Maastricht en tevens nummer 7 op de lijst van Water Natuurlijk.


  Heldere antwoorden dus van deze 3 partijen.
  Kennelijk zien zij het Waterschap Roer en Overmaas ook niet als kweekvijver, een leuke zinspeling in deze, voor aanstormde talenten en hebben zijn niet de behoefte om actieve leden, zowel in het belang van de partij en/of het belang van het betreffende lid, voor te dragen voor een (gekozen!) bestuursfunctie.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  De boerenslimheid van het CDA (1)

  Al ongeveer 14 dagen loop ik te tobben over het feit of het door het CDA meedoen aan de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 onder de naam "Waterbelangen" nu zo ontzettend slim is of dat dit het juist een foutieve keuze is?

  Ik weet het echt niet.
  Is het meedoen, al dan niet bewust onder valse vlag, een slimme manier om (voormalige?) zwaargewichten aan een leuke bestuursfunctie te helpen en hun onervaren actieve leden juist bestuurskennis te laten opdoen?
  En zo ja, is daar iets mis mee?

  Ik persoonlijk neig er naar dat het boerenslimheid is.
  Reden dus om op onderzoek uit te gaan en de lezer het laatste woord te geven.

  Nog even een opmerking over de term "boerenslimheid".
  Als ik CDA'er was zou ik het als een compliment beschouwen. Het is absoluut geen negatieve kwalificatie zoals blijkt.
  Last edited by Pier; 11 maart 2015, 21:11.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Jo Maes (Water Natuurlijk Roer en Overmaas) is geen onbekende voor mij. O.a. deels opgeleid, werkzaam geweest in Maastricht, een goede onderhandelaar en bestuurder met brede ervaring, Het Maastrichtenaar zijn is voor mij geen reden om op een kandidaat te stemmen. Water houdt zich niet aan grenzen.

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Gast
  Gast antwoordde
  Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen “voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas”.
  Deze verkiezingen vallen, volgens mij voor het eerst, maar eerlijk gezegd heb ik er geen idee van, samen met de verkiezingen van de Provinciale Staten.))
  (citaat van Dhr Pier)..

  Men mag dan wel niet veel limburgse kandidaten aantreffen (bij waterschap)
  Des te meer doet het mij genoegen diverse Maastrichtenaren aan te treffen bij ((de provinciale staten))
  Zeker uit de hoek SP.
  Met name de motor en mentor van Gunther oa Mevr Leny Eyssen..
  Waarvan na mijn bescheiden mening SP zijn monsterzege aan te danken heeft.
  uiteraard zullen de meningen daar over verdeelt zijn
  gr Ton Wijkman.

  Leave a comment:

Bezig...
X