Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Het college van B&W in Maastricht doet het prima

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #16
  Afscheidscadeau voor zwakke wethouders?

  Oorspronkelijk geplaatst door Pier
  (...)
  COSTONGS en DAMSMA
  De wethouders die, volgens mij, onvoldoende scoren zijn Jacques Costongs en Mieke Damsma.
  Daarbij moet natuurlijk wel worden aangetekend dat zelfs ik, als regelmatige volger van de gemeentelijke politiek, natuurlijk niet precies weet wat een wethouder allemaal doet achter de schermen.
  Feit is echter dat deze twee wethouders bij aansprekende dossiers vaker de plank helemaal mis slaan cq er niet in slagen de publieke opinie ervan te overtuigen dat ze gelijk hebben. (...)
  Wat lezen we vandaag, 27 maart 2013, in DDL?

  De Maastrichtse wethouders Mieke Damsma (Armoedebeleid) en Jacques Costongs (Cultuur) gaan van 5 tot en met 12 april op werkbezoek in Nicaragua. Aanleiding is de stedenband die Maastricht heeft met El Rama in het Midden-Amerikaanse land. Ook Sheila Oroschin van sociaal-maatschappelijk project The Masters gaat mee.

  Misschien dat mevr. Damsma gaat kijken wie ze de rollator nog in El Rama kan afnemen en gelijktijdig kan Jacques Costongs dan kijken of er wellicht een woonwagenkamp gebouwd kan worden......

  Ik begrijp dit soort snoepreisjes echt niet!
  Natuurlijk zullen ze wel zeggen "We moeten natuurlijk wel kijken wat ze in El Rama met ons geld allemaal doen", maar als de bevolking van Maastricht vraagt wat de buurtplatforms met het geld allemaal doen zijn uitgerekend de partijen van Costongs (PvdA) en Mieke Damsma (D66) het hardst aan het schreeuwen dat men "wel vertrouwen moet hebben"!!

  Waarom sturen we niet 2 werklozen met een ter zake dienende deskundigheid naar El Rama???
  Dat staat goed op de CV van deze mensen.
  Voor Costongs en Damsma, ik blijf erbij, is dit een door de burgerij betaalde snoep- cq afscheidsreis :(
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #17
   Als ik wethouder was zou ik ook gaan. Ik zou wel twee zaken de revu laten passeren: Waar draagt dit aan toe bij? En hoe kan ik dit verantwoorden aan de inwoners van uzze stad? Ik neem aan dat de gemeenteraad hier vragen over kan stellen.

   Opmerking


   • #18
    Dat begrijp ik, maar terugkijkend naar de laatste gebeurtenissen, welke partijen hebben dan je voorkeur?
    Kompleminte

    Toller

    Opmerking


    • #19
     Het weer voorspellen is al een moeilijke taak. Het voorspellen welke blunders door politieke partijen gemaakt zullen worden, nog moeilijker.
     De leefs mer eine kier .

     Opmerking


     • #20
      Raadsinformatiesysteem en de collegebesluiten

      Oorspronkelijk geplaatst door Ton
      Besluiten college Roermond uitgebreid online

      Iets voor Maastricht??
      Bron De Limburger 17-04-2013
      Beste Ton,

      In Maastricht heb je het RIS (Raadsinformatiesysteem) waar je als geïnteresseerde (bijna) alles kunt vinden en de collegebesluiten zijn HIER te vinden.
      Maar hoeveel burgers bekijken dit systeem dagelijks of wekelijks?

      Met het uitgebreid op internet zetten van (college)besluiten schiet je niks op. Je zult je de (historische)geest, strekking en de inhoud van zo'n besluit moeten kennen cq bestuderen om te begrijpen waarom men zulke besluiten heeft genomen.

      Wie weet overigens wat de reikwijdte en de wettelijke gevolgen cq consequenties van een collegebesluit zijn?
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • #21
       Oorspronkelijk geplaatst door Kermit
       Vergeet ook niet dat mensen in hun werk elkaar vaak oogkleppen opgezetten, je vindt dit in elke sector terug, het is typisch menselijk gedrag. Hiermee niets goedpratends hoor...
       Dat klopt. Ook een ambtenaar lijkt soms net een gewoon mens.

       En ook ambtenaren conformeren zich, zoals ook andere werknemers dat doen in het bedrijfsleven, aan de overheersende bedrijfscultuur. Daar kan de individuele ambtenaar zelf niet zo heel erg veel aan doen. Voor de bedrijfscultuur is primair de ambtelijke en politieke leiding verantwoordelijk. Als zij dit afschuiven op de "individuele ambtenaar" geven ze zichzelf een brevet van onvermogen.
       De Wereld gaat aan Vlijt ten onder

       Max Dendermonde

       Opmerking


       • #22
        Gemeentesecretaris/griffier

        De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders (B&W) en het ambtelijk apparaat. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college van B&W.

        De ambtelijke organisatie is verdeeld in diensten of directies, met daaronder afdelingen voor onderdelen van het provinciale beleidsterrein, bijvoorbeeld voor milieu, waterstaatszaken, ruimtelijke ordening, economie, recreatie, natuur, verkeer en vervoer.

        De ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad is in handen van een griffier, die overigens binnen de ambtelijke organisatie niet onder de gemeentesecretaris valt.

        Bron: overheid.nl
        De leefs mer eine kier .

        Opmerking


        • #23
         Ambtelijke organisatie gemeente Maastricht

         Maastricht beweegt mensen, mensen bewegen Maastricht

         Maastricht staat voor grote uitdagingen. Onze organisatie beweegt mee met de opgaven voor de stad en de regio. Daarom gaan we de komende jaren werken aan de wendbaarheid van onze organisatie. Organisaties op zich zijn niet wendbaar; ménsen zijn wendbaar. Daarom concentreren wij ons de komende tijd op de ontwikkeling van onze medewerkers. En dit altijd vanuit professionaliteit en betrokkenheid met oog voor de kwaliteit van het proces en het product.
         In deze beweging is een aantal doelen expliciet gemaakt: optimale dienstverlening, hoogwaardige beleidsadvisering en efficiënte bedrijfsvoering. De komende jaren wordt hier hard aan doorgewerkt. We doen dit via projecten en acties gericht op verbetering van medewerkers, processen, systemen, management en samenwerking. Alle acties zullen ons uiteindelijk moeten helpen om scherp en duidelijk keuzes te maken, waarbij we gebruik maken van leerervaringen die wij en anderen dagelijks opdoen. Daarbij zoeken we altijd de verbinding. Zowel tussen mensen als in de inhoud.

         Het directieteam stuurt de organisatie aan. Tussen de drie directeuren is een duidelijke taakverdeling.

         Bron: gemeente Maastricht.
         De leefs mer eine kier .

         Opmerking


         • #24
          "Daarom concentreren wij ons de komende tijd op de ontwikkeling van onze medewerkers. En dit altijd vanuit professionaliteit en betrokkenheid met oog voor de kwaliteit van het proces en het product"

          De vraag is nu, wie bewaakt dit proces en wanneer is de beoogde kwaliteit bereikt?
          De leefs mer eine kier .

          Opmerking


          • #25
           Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
           "Daarom concentreren wij ons de komende tijd op de ontwikkeling van onze medewerkers. En dit altijd vanuit professionaliteit en betrokkenheid met oog voor de kwaliteit van het proces en het product"

           De vraag is nu, wie bewaakt dit proces en wanneer is de beoogde kwaliteit bereikt?
           De (Maastrichtse) samenleving is doorlopend in ontwikkeling en daarom zullen ook de medewerkers (van de gemeente Maastricht) zich doorlopend (verder) moeten ontwikkelen. Als de gemeente zich voorneemt om zich de komende tijd te concentreren op de ontwikkeling van de medewerkers, impliceert dat min of meer dat men hier in het verleden te weinig oog voor heeft gehad. In die zin is het "ontwikkelen van medewerkers" ook niet iets dat op een zeker moment afgerond kan worden.

           Het lijkt mij voor de hand te liggen dat het directieteam - in eerste instantie - dit proces zal bewaken. Zij zal hierover verantwoording afleggen aan het college. En de gemeenteraad kijkt over de schouder van het college mee. En de burger kijkt uiteindelijk over de schouder van de gemeenteraad mee en heeft daar een oordeel over.

           "Kwaliteit" zegt op zichzelf helemaal niets. Je kan daar allerlei verschillende criteria op loslaten, die allemaal iets anders meten, afhankelijk van datgene dat je wenst aan te tonen, het succes of falen van het proces. Als je niet oppast leidt dit tot een vloed aan managementrapportages e.d. over de voortgang van de gewenste kwaliteitsslag.

           Met een beetje creativiteit en goede wil kan je een kwaliteitsinstrument bedenken dat effectiever is dan al die administratieve rompslomp en eindeloze management- en bestuursdiscussies.
           De Wereld gaat aan Vlijt ten onder

           Max Dendermonde

           Opmerking

           Bezig...
           X