Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Zorgen om de zorg

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #16
  De afgelopen week heb ik me voornamelijk verdiept in de ouderen en gehandicapten problematiek, ik krijg schrik op schrik en kom er achter dat het nog erger is dan ik had gevreesd. Door de maatregelen van de landelijke politiek, de uitvoering van de sociale voorzieningen geheel bij de gemeentes te leggen laten de komende rampen zich niet over zien. Het is nu zaak, meer dan ooit een vinger aan de pols te houden. Er op toe te zien dat de uitkeringen coulant en correct uigevoerd worden en dat de gelden niet aan andere gemeentelijke projecten worden besteed.

  Schaamt Nederland zich niet diep, nu 600 miljoen euro’s worden weggehaald bij chronisch zieken en gehandicapten, dat de media er zelfs geen melding van maken?

  Donderdag 23 januari werd in de Tweede Kamer Wetsvoorstel 33726 ingediend door M.J. van Rijn (PVDA), staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangenomen.

  Normaal wordt elk gebeurtenis in de Tweede Kamer breed uitgemeten in de media. Maar het aannemen van deze wet waardoor op chronisch zieken en mensen met een beperking € 600 miljoen extra wordt bezuinigd, hebben we nergens kunnen vinden.

  De partijen VVD, PVDA, D66, SGP, CU, stemden voor wet, waardoor chronisch zieken en mensen met een beperking €600 miljoen armer worden. Er wordt €600 miljoen weggehaald bij chronisch zieken en mensen met een beperking. Mensen die het toch al bijzonder moeilijk hebben en die ook financieel niet erg ruim in hun jasje zitten, worden nu ook nog eens financieel geplukt. Let wel, we hebben het dan over mensen met een uitkering van iets meer dan 900 euro.

  Wat gaat er gebeuren?

  Afschaffing van:
  - de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten,
  - de compensatie voor het verplicht eigen risico,
  - de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de
  - tegemoetkoming specifieke zorgkosten en
  - wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

  Al met al een bezuiniging van € 600 miljoen per jaar op chronisch zieken en mensen met een beperking.

  De SP heeft in de Tweede Kamer getracht door diverse moties om de effecten van deze wet tegen te gaan of te beperken, maar deze moties werden door dezelfde partijen weggestemd. Zo vroeg Renske Leijten onder ander of het rechtvaardig was om de gevolgen van economische crisis extra neer te laten komen op de chronisch zieken en mensen met een beperking, die part noch deel hebben gehad aan het ontstaan van deze crisis.

  Voordat dit wetsvoorstel definitief is aangenomen moet het nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. VVD en PVDA hebben daar geen meerderheid, maar door de steun van d66, SGP en CU is er ook daar een meerderheid.

  Het ziet er naar uit, dat dit wetsvoorstel alleen nog kan worden tegengehouden, indien er in Nederland een enorme en terechte publieke verontwaardiging zal ontstaan over het bezuinigen van € 600 miljoen per jaar op chronisch zieken en mensen met een beperking door VVD, PvdA, D66, SGP en Christen Unie.
  Last edited by Painterartist; 15 februari 2014, 13:48.

  Opmerking


  • #17
   Goed dat nog velen weten wat vasten betekent.
   De leefs mer eine kier .

   Opmerking


   • #18
    Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
    Goed dat nog velen weten wat vasten betekent.
    De oudjes boffen dat hun celdeur, sorry ik bedoel de kamerdeur niet op slot gaat.
    Dat moet toch opluchting geven.
    En de ontzettend, ruim, groot, en ongezellige hal, lijkt mij ook geen optie voor te zitten.
    Iedereen neemt mij zoals ik ben,.....nu ik nog

    Opmerking


    • #19
     Begrijp me niet verkeerd; ik begrijp niets van de huidige bezuinigingen op de ouderenzorg en de thuiszorg. Ook ik heb mijn vraagtekens bij de sluiting van de Molenhof. Maar ik heb toch de indruk dat in de berichtgeving van Telegraaf TV enige nuance mist.
     De Wereld gaat aan Vlijt ten onder

     Max Dendermonde

     Opmerking


     • #20
      Oorspronkelijk geplaatst door Karel de Kale Bekijk bericht
      Begrijp me niet verkeerd; ik begrijp niets van de huidige bezuinigingen op de ouderenzorg en de thuiszorg. Ook ik heb mijn vraagtekens bij de sluiting van de Molenhof. Maar ik heb toch de indruk dat in de berichtgeving van Telegraaf TV enige nuance mist.
      Daar kan ik in meekomen, hoewel de directie om een reactie werd gevraagd, wist men te vertellen geen tijd te hebben.
      Toch jammer, misschien hadden ze een uitleg die voor eenieder begrijpelijk zou kunnen zijn.
      Niet dat we het dan eens hoeven te zijn met de uitleg, ook de directie krijgt door de politiek alles door de strot geduwd, en hebben vaak geen keus.

      Met een legertje vrijwilligers kan het restaurant makkelijk langer openblijven, en geloof mij die zijn er.
      Iedereen neemt mij zoals ik ben,.....nu ik nog

      Opmerking


      • #21
       subsidies vrijwilligersorganisaties welzijn en zorg

       Ter info:

       De gemeente Maastricht gaat een substantieel bedrag vrijmaken om vrijwilligersorganisaties die actief willen zijn op het gebied van welzijn en zorg een steuntje in de rug te geven. De niet-professionele zorg (voorbeelden zijn een boodschappenservice in de wijken en het bieden van vervoer aan hulpbehoevende ouderen) mag ook verleend worden vanuit de buurtkaders. Hoeveel geld beschikbaar komt is nog niet duidelijk, maar vanuit de ambtenarij heeft het college van B en W het advies gekregen om – afhankelijk van de interesse en de benodigde hulpmiddelen - tussen de een en vijf miljoen opzij te leggen.

       De concept-subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties in Maastricht ligt een maand lang ter inzage voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. De nota en de bijbehorende verordening zijn kunnen worden gedownload via de gemeentelijke website.

       [Zie Dichtbij]

       Opmerking


       • #22
        Wat betreft de ouderenzorg probeer ik het grotere geheel te zien. Het is geen makkelijke materie. Het heeft te maken met onze manier van leven en wat we ervan verwachten en dat lijkt heel erg veel. In de media komen schrijnende toestanden tot gewone dagelijkse ongemakken aan de orde, iets te vaak zonder daar enige nuance in aan te brengen. Er moet liefst altijd een oplossing voorhanden zijn. We denken dat we alles kunnen organiseren en ook voorzien, voor een bepaalde mate lukt dat ook nog, tot een zekere grens dan. Dat hou je.
        Gast
        Gast
        Last edited by Gast; 16 juli 2014, 08:52. Reden: redactie

        Opmerking


        • #23
         Tegenwoordig is het gewoon een commerciële business geworden, de zorg, niet alleen voor ouderen, ook voor zieken, gehandicapten etc.

         Voorheen was deze zorg enkel aan de overheid besteed hedentendage is de "zorg" geoutsourced naar bedrijven die op een zo goedkope mogelijke manier hun SLA's proberen te halen voor hun contracten met de overheid mbt het aandachtsgebied waar zij verplicht toe zijn.

         Is dit een goede zaak? Nee, want als "klant" de oudere, de zieke wordt je overgelaten aan KPI's die men binnen het contract moet behalen, dat betekent dus dat je als een stuk wordt behandeld ipv mens. En dat stuk zorg moet zo goedkoop mogelijk. Dus geen dure medicijnen, geen dure verblijven.

         Om die SLA's/KPI's te behalen heeft men natuurlijk (veel te dure) managers nodig anders komt de contractverlener weer met een boete omdat de behaalde doelstellingen niet behaald zijn.

         Het stukje menswaardig bestaan wordt gewoon genegeerd, contracten, het gaat om de duiten, helaas maar waar...

         Om te ....
         Last edited by Markie; 19 juli 2014, 14:24.

         Opmerking


         • #24
          In en rond het kabinet zijn grote zorgen gerezen over een dreigende explosie van de kosten van de ziektekostenverzekering in 2015. Uit berekeningen van vakbeweging en werkgevers blijkt dat de premie voor iedereen in 2015 met bijna 20 procent stijgt, zo'n 200 euro per jaar. Tegelijk gaat het eigen risico omhoog naar ruim 400 euro. Werkgevers moeten bovendien 1,6 miljard euro aan extra zorgpremie gaan betalen voor hun werknemers.

          Dat is het gevolg van de hervorming van de zorg die in 2015 ingaat. In een vertrouwelijke brief aan minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid waarschuwen de vakbeweging en de werkgevers voor de 'onaanvaardbare' en 'onnodige' dreigende lastenverhoging. Bronnen rond het kabinet bevestigen dat deze vrees in de coalitie wordt gedeeld.

          Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat 'de gevolgen en oplossingen van de operatie worden onderzocht'. Daarbij wordt met name gekeken naar de koopkrachtplaatjes. Het kabinet zou de stijging via de belastingen kunnen compenseren, maar dat zal een hap uit de begroting nemen. De lobbyclub van zorgverzekeraars, ZN, hanteert andere cijfers dan vakbeweging en werkgevers. Daarmee raamt ZN de premiestijging op zeker 100 euro per verzekerde.

          Awbz-zorg onderdeel basisverzekering
          Het gaat om de hervorming van de langdurige zorg zoals die nu wordt gedekt door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz). Het kabinet wil het beroep dat Nederlanders doen op de langdurige zorg inperken. De Awbz blijft alleen bestaan voor zorg in instellingen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen. De toegang tot deze instellingen wordt beperkt.

          De zorg aan hulpbehoevenden die daardoor langer thuis moeten blijven wonen, wordt grotendeels overgedragen aan gemeenten. Maar een nog veel groter deel van de Awbz-zorg wordt onderdeel van de verplichte basisverzekering tegen ziektekosten. Het gaat bijvoorbeeld om de financiering van alle GGZ-instellingen, zoals psychiatrische inrichtingen. Ook 'persoonlijke verzorging', zoals het aantrekken van steunkousen, wondverzorging en andere lijfgebonden zorg van thuiswonende hulpbehoevenden, wordt de verantwoordelijkheid van verzekeraars Hogere premies en een hoger eigen risico hebben een ongewenst effect op de toegankelijkheid en individuele betaalbaarheid van de zorg.          Het kabinet hoopt de komende jaren zeker 5 miljard euro te bezuinigen op de verwachte groei van de zorgkosten. De totale kosten voor de zorgverzekering die iedereen moet afsluiten, stijgen met 4,85 miljard euro, concluderen vakbeweging en werkgevers uit een brief die het kabinet eind 2013 aan de Tweede Kamer stuurde. Omdat de Awbz en de ziektekostenverzekering op verschillende manieren worden betaald, ontstaat een grote verschuiving van lasten.

          De Awbz wordt betaald uit belastingopbrengsten en een eigen bijdrage van gebruikers. De ziektekostenverzekering wordt betaald uit premies en een eigen risico. Werkgevers betalen niet mee aan de Awbz terwijl voor de ziektekostenverzekering een werkgeversbijdrage bestaat. De sociale partners hebben berekend dat de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering door de kabinetsplannen met 1,6 miljard euro zal stijgen. 'Deze toenemende werkgeverslasten vormen een belemmering voor ondernemers om (meer) personeel in dienst te nemen' waarschuwen zij. Daarnaast dreigen de premies voor de ziektekostenverzekering per persoon met 200 euro per jaar omhoog te gaan en zal het eigen risico hoger worden dan 400 euro per volwassene.

          Dit jaar is het eigen risico per volwassene nog 360 euro. De premie voor de ziektekostenverzekering wisselt per verzekeraar maar het kabinet rekent met een jaarpremie van 1121 euro per volwassene. Werkgevers en werknemers vinden dat hogere premies en een hoger eigen risico 'een ongewenst effect' hebben 'op de toegankelijkheid en individuele betaalbaarheid van de zorg'.

          De sociale partners stellen voor om de financiering van de langdurige zorg te houden zoals die is, ook als straks de verzekeraars verantwoordelijk zijn voor die zorg. Dat kan volgens hen via een 'lastendekkende, permanente' bijdrage uit de belastinginkomsten. Deze 'rijksbijdrage' moet meestijgen met de voorziene, toekomstige stijging van de uitgaven aan langdurige zorg door de vergrijzing. Dat kost het kabinet dan wel vele miljarden euro's.


          Aldus een kranten artikel in de Volkskrant van 16-7-14

          Merkwaardig! Men (de regering) maakt ons telkens wijs dat de zorgkosten schrikbarend stijgen. De zorgverzekereraars maken echter jaar op jaar grotere winsten. De zorgverzekeraar CZ bijvoorbeeld zag de winst op zorgverzekeringen vorig jaar met 150 miljoen stijgen, volgens de CZ-topman Wim van der Meeren die dit verkondigde op een congres. Hij verwacht dat als de publieke opinie daar achter zal komen en dat er dan een publieke discussie zal komen over het teruggeven van die overwinsten. Als overal in de zorg wordt beknibbelt zijn hoge winsten niet logisch. De groepering OPA (ouderen politiek actief) houdt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten!

          Een belangrijke bron van de winstgroei is het feit dat veel patiënten (veel) goedkopere medicijnen krijgen dan vroeger. Helaas zijn hier ook wat omstreden middelen uit India bij. Middelen waar van men thans twijfelt over de kwaliteit en effectiviteit. Over de hele breedte van de sector kunnen de belopen de overwinsten meer dan 750 miljoen.
          Last edited by Painterartist; 19 juli 2014, 15:56.

          Opmerking


          • #25
           Het laatste deel van het stuk van Painterartist dateert uit 2013. Het op een juiste wijze inschatten van zorgkosten is vrij lastig. Het budgetsysteem werkt niet volgens deze persoon. Over de uiteindelijke kosten kan je pas een aantal jaren later echte conclusies trekken.

           Wat niet wegneemt dat er soms stevig verdient wordt aan/in de zorg.
           Gast
           Gast
           Last edited by Gast; 19 juli 2014, 21:55.

           Opmerking


           • #26
            Wie een hond wil slaan, vindt al gauw een stok.

            Inderdaad "Wie een hond wil slaan, vindt al gauw een stok". Vooral de media - dat zijn ook mensen - dragen hier hun steentje aan bij door onzorgvuldige verslaggeving . Werken in de zorg kan niet zonder liefde van de betrokkenen. Het is niet alleen een kwestie van geld. Overigens mijn ouders en oma werden nooit georganiseerd door het park geleid. Dat deden de eigen kinderen of welwillende buurtgenoten.
            De leefs mer eine kier .

            Opmerking


            • #27
             ja vroeger en nu
             maar straks is ook belangrijk als je helemaal geen kinderen hebt

             het werd allemaal wel doordacht van de armen raad 1947 tot de sociale zaken 1968 en prima wetgeving omtrent het delen van lasten door Kabinet den Uyl

             zelfs de liberalen waren het met hem eens

             maar die liberalen hebben de beursgang ontdekt in 2000 met Nina Brinkman
             en sindsdien is volgens mij, geen enkele sociale instantie meer overeen gebleven.

             - de ether werd verkocht door de VVD
             - de NS nationale Spoorwegen
             - ach ik hoef ze niet allemaal op te noemen, jullie kennen ze

             maar grijpgraag en beurs beleggend zijn er wel heel vele burgers geworden sind de 9ties
             dacht u dat daar nu iets in veranderd is?

             De zorg is uitbesteed aan dienstnemers die geen woord meer in te brengen hebben
             iets te oud voor re-educatie
             iets te jong voor afschrijving
             m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

             Opmerking


             • #28
              Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
              ja vroeger en nu
              maar straks is ook belangrijk als je helemaal geen kinderen hebt

              het werd allemaal wel doordacht van de armen raad 1947 tot de sociale zaken 1968 en prima wetgeving omtrent het delen van lasten door Kabinet den Uyl

              zelfs de liberalen waren het...

              De zorg is uitbesteed aan dienstnemers die geen woord meer in te brengen hebben
              In dit verband is het interessant de geschiedenis van de zorg in Nederland wat nader onder de loep te nemen. Op internet zijn hier diverse stukken over te lezen. Het leert ons veel hoe snel de ontwikkelingen zijn gegaan. Vergeet niet dat de zorg in Nederland in elke periode een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt en Nederland heeft gemaakt tot wat het nu is. Of je er er nu wel of niet het positieve ervan inziet. Ik zou niet voor de gezondheidszorg onder Den Uyl willen ruilen.

              Opmerking


              • #29
               Kermit,

               Sorry voor mijn late reactie.

               Je hebt helemaal gelijk de cijfers dateren uit 2013. Het kalenderjaar 2014 hebben we nog niet vol gemaakt. De cijfers van nu worden pas tegen het midden van 2015 bekend. De actuele cijfers zijn dus niet altijd de cijfers van het moment.

               Opmerking


               • #30
                Kermit,
                Ja ik loop het gevaar dit en dat in een verband te zien en/of te noemen in de discussie, welke niet een verbinding zouden hoeven hebben.

                Maar het ging dus ook niet zozeer over hoe goed de zorg geworden is kwalitatief en kwantitatief sinds al die verworvenheden in de wetgeving verankerd werden ten tijde van den Uyl, maar om de uitvoering ervan.

                Dat er een misbruik tegelijk met mismanagement heeft plaats gehad deelt de verantwoordelijke minister en het parlementair Kamertoezicht met diverse goedbetaalde functionarissen die in de zorgsector werken.
                (we kennen massa's nieuwsberichten en bronnen over de zuigende werking)

                NU, op dit moment en tijdens dit Kabinet al die ellende over de rug van één echt zorgbehoevende te bezuinigen en financieel op orde te brengen is wel zuur. Laat staan dat we ons bezighouden met wat die zorg verplegers allemaal moeten doorstaan.

                Een voorbeeld James, 2 jaar opgeleid en dus betaald uit de zorgsector en desbetreffende financiering, haalt een proefwerk test niet => ontslagen.
                2 Jaar slechte begeleiding en bijstand van het management inzake leren terwijl je werkt.
                Een schrijnende verkwisting op het lokale en uiteindelijk Nationale Budget voor de zorg.
                De managers van de zorginstellingen krijgen boven Balken Ende normering.
                Wat mij betreft mogen ze, maar dan mogen ze het wel aantonen dat ze het verdienen.

                Los daarvan, als ik oud ben en hulp nodig heb is al het geld middels bijdrage en polissen ingelegd gedurende jaren van arbeidzaam bestaan, weg!
                iets te oud voor re-educatie
                iets te jong voor afschrijving
                m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

                Opmerking

                Bezig...
                X