Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oorspronkelijk geplaatst door benpeters Bekijk bericht
  Aan het College van Burgemeester en Wethouders
  Postbus 1992
  6201 BZ Maastricht


  Maastricht, 13 december 2006


  Onderwerp: Ex. Art. 37 RvO. Inzake opheffen nachtbus door stopzetting subsidie.


  Geacht College,


  Enige tijd geleden heeft de gemeente besloten de nachtbus te subsidiëren in het kader van sociale veiligheid, nadat gebleken was, dat de Stadsbus zou stoppen met deze onrendabele lijnen.
  Nu blijkt deze subsidie stilzwijgend te zijn verdwenen. Zo ook de nachtbus.
  Deze lijnen zijn echter van groot belang voor jongeren en studenten om op een veilige manier thuis te geraken.

  1. Wanneer is besloten deze subsidie stop te zetten?
  2. Wordt deze subsidie momenteel voor andere doeleinden gebruikt en zo ja, voor welke?
  3. Is het college van mening dat de sociale veiligheid niet meer van belang is?
  4. Is het college zich bewust van de gevolgen voor de jongeren en de studenten die deze beslissing met zich mee brengt?
  5. Welke maatregelen gaat het College nemen om het gemis van de nachtbus op te vangen en zodoende de sociale veiligheid te waarborgen?  In afwachting van uw antwoord, verblijven wij met vriendelijke groeten,


  Namens de CDA fractie:
  Roxanne van Wunnik – raadslid.

  van haar eigen website....
  dit is duidelijk met dank aan Ben.

  Opmerking


  • “In 2004 heeft het woonwagenverhuisbedrijf de gemeente geadviseerd om niet op deze manier het risico af te kopen, maar om een budget te reserveren voor het geval er schade achteraf zou zijn. " ???
   (NAAM BRON) klopt dit wat in alle media vermeld stond ?
   Is dit gebeurd toen Mirjam Depont deze zaak beheerden ?
   Klop het dat Roxanne van Wunnik pas sinds 2010 in de gemeenteraad zit ?

   Het komt allemaal zo vreemd over namelijk .
   ---------------------------------------------------------------
   antwoord van bron

   De contracten waar dit verhaal over gaat met deze hoge bedragen zijn van 2008 en 2010. Maar als blijkt dat er toen al fouten zijn gemaakt zullen wij ons duaal opstellen. En op je tweede vraag Roxanne van Wunnik zit al vanaf 2006 in de gemeenteraad.

   Opmerking


   • Oorspronkelijk geplaatst door wim54 Bekijk bericht
    “In 2004 heeft het woonwagenverhuisbedrijf de gemeente geadviseerd om niet op deze manier het risico af te kopen, maar om een budget te reserveren voor het geval er schade achteraf zou zijn. " ???
    (NAAM BRON) klopt dit wat in alle media vermeld stond ?
    Is dit gebeurd toen Mirjam Depont deze zaak beheerden ?
    Klop het dat Roxanne van Wunnik pas sinds 2010 in de gemeenteraad zit ?

    Het komt allemaal zo vreemd over namelijk .
    ---------------------------------------------------------------
    antwoord van bron

    De contracten waar dit verhaal over gaat met deze hoge bedragen zijn van 2008 en 2010. Maar als blijkt dat er toen al fouten zijn gemaakt zullen wij ons duaal opstellen. En op je tweede vraag Roxanne van Wunnik zit al vanaf 2006 in de gemeenteraad.
    Merci voor de ractie en de uitleg Wim, het is mij nu duidelijker.
    Mestreechter Geis mage beleve
    en dat door te kinne geve.
    God, wat is dat sjiek ! © Wigo

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door benpeters Bekijk bericht
     Aan het College van Burgemeester en Wethouders

     (.....)

     In afwachting van uw antwoord, verblijven wij met vriendelijke groeten,

     Namens de CDA fractie:
     Roxanne van Wunnik – raadslid.

     van haar eigen website....
     Merci Ben, hieruit blijkt duidelijk dat Roxanne van Wunnik in 2006 raadslid in Maastricht was.
     Mestreechter Geis mage beleve
     en dat door te kinne geve.
     God, wat is dat sjiek ! © Wigo

     Opmerking


     • Raadsinformatiebrief over Vinkenslag - deel I

      Ambtenaren en bestuurders verstaan bij uitstek de kunst om iets wat in de stamkroeg door iedereen binnen 15 seconden kan worden geanalyseerd te vervatten in een onleesbaar dik rapport.
      Leuk is dat iedereen weet dat de stamkroeganalyse kant noch wal raakt, maar dat ook een ambtelijk rapport alles vermeldt maar niets vertelt.
      Sinds gisteren, 14 december 2012, mag ieder (politiek) geïnteresseerde de raadsinformatiebrief lezen betreffende "Nadere toelichting Karosseer n.a.v. persvragen kosten en vergoedingen" van het college van B&W Maastricht

      Een prachtig stuk, waarin alles vermeldt staat, maar niets vertelt wordt.
      Het stuk is geschreven n.a.v. een reportage van Nieuwsuur d.d. 10 december 2012, waarin melding wordt gemaakt dat de familie S. rond 1 miljoen euro heeft gekregen voor de verplaatsing van 3 woonwagens op het voormalige woonwagenkamp Vinkenslag, thans aangeduid als Karosseer.
      Deze vergoeding zou, aldus bronnen van Nieuwsuur, excessief zijn, iets waar veel leden van de (oppositie in de) gemeenteraad het mee eens zijn, althans voor zover zij kennis hadden genomen van deze nieuwe feiten. Reden waarom de gemeenteraad geïnformeerd wil worden over deze zaak.
      Daarom is gevraagd voor deze raadsinformatiebrief.
      De raadsinformatiebrief is 89 blz. dik, al is de 89ste pagina blanco. Daar ontbreek een bedrag van pakweg € 190.000 euro, maar een kniesoor die daarover valt.

      In de raadsinformatiebrief worden o.a. passages uit oude raadsvergaderingen aangehaald, men gaat zelfs terug tot de raadsvergadering van 10 april 1990 (!!!!), kennelijk om aan te tonen hoe goed men, bestuurders en ambtenaren, over van alles heeft nagedacht.
      Niet dat de besluitvorming in de jaren 1990-2004 iets met de huidige problematiek van doen heeft, maar het vult wel lekker en zorgt er in ieder geval voor dat de kritische lezer, wellicht gewenst, na blz. 15 in slaap is gesukkeld.

      Bij zulke rapporten is het zaak om je niet te laten verleiden om bijzaken uit te vergroten, maar strikt vast te houden aan het onderwerp waarnaar men op zoek is.
      De ambtenaar op zijn beurt is er alles aan gelegen om de kritische lezer te verleiden het hoofdonderwerp los te laten en hem te laten verdwalen in een woud van citaten, notulen en verwijzingen.
      Niet zelden heb ik zulke stukken zelf mogen produceren. Een geweldige bezigheid.
      Bovendien lukt het mij ook om met enige regelmaat op MO stukken te schrijven waarbij ikzelf ook de draad kwijt raak.
      Ik mag mij dus wel een expert noemen op dat terrein.....
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Raadsinformatiebrief over Vinkenslag - deel II

       Terug naar hetgeen ik als hoofdlijn wil betitelen, namelijk of de vergoeding van 1 miljoen euro aan de familie S. excessief is geweest EN het college van B&W in gebreke is gebleven om de gemeenteraad daarover uitvoerig, althans voldoende, te informeren.
       Na een reeks historische en niet, of nauwelijks, ter zake doende feiten komen wij op blz. 10 ter zake.
       Oorspronkelijk geplaatst door Raadsinformatiebref d.d. 14 dec 2012
       In de uitzending van Nieuwsuur (en daarna door vrijwel alle media en sommige volksvertegenwoordigers overgenomen), wordt de suggestie gewekt dat de kosten voor herhuisvesting van de familie S. (3 wagens) slechts € 95.000,= bedragen, terwijl de gemeente een vergoeding heeft verstrekt van bijna € 1,0 mln. Deze suggestie heeft echter geen realiteitsgehalte.
       Nu wordt het genieten voor de ambtenaar/bestuurder die bezig is met zijn rookgordijn.
       In deftig ambtelijk jargon wordt uitgelegd dat er "gerede twijfel" is dat het bedrag van € 95.000 juist is en volgt er een opsomming van de daadwerkelijke herhuisvestigsvergoeding, waarbij ook verwezen wordt naar bijlage 5.
       Die bijlage 5 op haar beurt vertelt iets heel anders dan de opsomming die de ambtenaar/bestuurder geeft op blz. 11.
       dat is een handige truc die ik moet onthouden, want de aandachtige lezer gaat onbewust rekenen, vergelijken, herlezen, terugbladeren, weer rekenen en vervolgens twijfelen aan zichzelf of hij wel genoeg IQ heeft om dit moeilijke stuk te begrijpen.
       Meestal besluit hij dan om het er maar bij te laten. Kennelijk is hij de enige die het niet begrijpt, want anderen klagen ook niet.....
       Een sublieme desoriëntatietactiek. Kan zo de schoolboeken in!

       De schrijver van de raadsinformatiebrief is echter nog niet klaar. Neen, in de volgende alinea benadrukt hij nog eens dat er dankzij zijn handelen zelfs € 100.000,- teruggevorderd is, via de rechtbank, want bij het transport werd €135.000,- gedeclareerd voor een stalen constructie, terwijl de werkelijke kosten slechts € 35.000,- bedroegen.

       Enige concrete uitleg van de uitgekeerde miljoen euro vind ik nergens.
       Een opmerkelijke passage wil ik echter niet onbelicht laten.
       Op blz. 3 van de raadsinformatiebrief wordt een collegebesluit van 22 maart 2005 erbij gehaald "Financiële bijdragen deconcentratie Vinkenslag".
       Deze regeling is terug te vinden als bijlage 2, vanaf blz. 30, van de Raadsinformatiebrief
       Daarbij zou besloten zijn "om de uitvoer van een nieuw financieel stelsel te mandateren aan het college door de gemeenteraad".
       Laat ik nu uitgerekend dat nergens terugvinden. Dat moet dan een afgeleide bevoegdheid zijn van het Burgerlijk Wetboek (BW), maar volgens mij ontslaat dit het college niet van haar verplichting de gemeenteraad ten allen tijde goed in te lichten.

       Ik begrijp de uitleg van B&W nog steeds niet en zie de koning, lees wethouder Costongs, nog steeds naakt op de praalwagen staan, maar wellicht dat de coalitiepartijen hem wel aangekleed zien in gesponnen kleren van garen dat alleen voor intelligente mensen in de coalitie zichtbaar is.
       Last edited by Pier; 15 december 2012, 14:43.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Pier schreef:
        Ik begrijp de uitleg van B&W nog steeds niet en zie de koning, lees wethouder Costongs, nog steeds naakt op de praalwagen staan, maar wellicht dat de coalitiepartijen hem wel aangekleed zien in gesponnen kleren van garen dat alleen voor intelligente mensen in de coalitie zichtbaar is.
        Mooie beeldspraak.
        W.b de desoriëntatietactiek. Den Haag en Brussel kijken ook mee. Brussel heeft al heel kordaat gereageerd. Praatjes vullen geen gaatjes. De reactie van Plasterk in de Kamer loog er ook niet om.


        Costongs is hooguit nog wat op te lappen, niet voor de praalwagen, maar voor een gang naar het schavot.

        Opmerking


        • Debat over kwestie Vinkenslag op 18 dec. 2012

         Zojuist vernomen dat de oppositiepartijen CDA, CVP, LPM, PVM en SBM en de coalitiepartijen PvdA en VVD, aan de raadgriffier, Eric Willems, hebben gevraagd een extra agendapunt, raadsdebat over de bovenstaande kwestie Vinkenslag-Costongs, toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering van a.s. dinsdag 18 december 2012.
         Als een echte verrassing komt dit natuurlijk niet.

         De PvdA, de partij van wethouder Costongs, doet ook mee. Ik ben zeer benieuwd naar de opstelling van de PvdA.

         De fracties van GroenLinks, SP, D66 en SPM hebben nog niet gereageerd op de vraag van hun collega's of ze ook dit extra agendapunt willen.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

          Nu wordt het genieten voor de ambtenaar/bestuurder die bezig is met zijn rookgordijn.          Ik begrijp de uitleg van B&W nog steeds niet en zie de koning, lees wethouder Costongs, nog steeds naakt op de praalwagen staan, maar wellicht dat de coalitiepartijen hem wel aangekleed zien in gesponnen kleren van garen dat alleen voor intelligente mensen in de coalitie zichtbaar is.

          Ik snap het niet pier dat jij dat niet snap?.

          Het is toch allemaal glashelder.

          Het is net zo helder als het rapport rekenkamer 46 blz . ietsjes korter dan dit rapport (ongeveer de helft)

          Een ding weet ik wel als ze niet met een mooier verhaaltje komen kost het de Maastrichtse bewoner veel geld.:(

          Subsidie carosseer terug naar brussel

          Subsidie G 40 terug naar de nederlandse regering.

          Trouwens twee mooie stukken geschreven pier.zelf ben nog steeds bezig met het rapport.

          Opmerking


          • De vraag is, wat gebeurt er nu met de begroting 2013? Moet Dhr. Aarts chocolade munten opeten? De te verwachten tekorten zullen die oplopen door al dit gestuntel?

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
            De vraag is, wat gebeurt er nu met de begroting 2013? Moet Dhr. Aarts chocolade munten opeten? De te verwachten tekorten zullen die oplopen door al dit gestuntel?
            Het wordt een harde dobber dinsdag
            Denk niet dat ze het redden met chocolade munten.


            Vinkenslag dossier prominent extra agendapunt laatste gemeenteraadsvergadering

            Geplaatst op 15 December 2012 21:26 bron Maastricht Aktueel

            Aan de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar 2012, dinsdag 18 december, wordt het inmiddels weer actuele Vinkenslag dossier als extra agendapunt toegevoegd. Het CDA wil weten wat de exacte verhuiskosten zijn geweest van drie woonwagens van een familie.
            Last edited by ; 15 december 2012, 21:13.

            Opmerking


            • Groenlinks wil helemaal geen raadsdebat over Vinkenslag.

             De GroenLinks fractie voelt niets voor een debat over de kwestie Vinkenslag-Costongs.

             GroenLinks heeft geen idee, althans zo brengt GL het naar buiten, waarover dan wel gediscussieerd moet gaan worden en met wie?
             GroenLinks denkt dat de oppositie een soort van Vragenuurtje wil en vraagt zich af wat daar het nut van is.......
             Wat moet je nu in godsnaam met zo'n partij?
             Hebben die één week lang niet naar het (lokale) nieuws gekeken?

             Overigens voelde D66 aanvankelijk ook niets voor een debat, omdat zij deze kwestie slechts een "mediahype" vinden.
             Uiteindelijk heeft D66 echter wel ingestemd met een raadsdebat.

             Wat de mening van de Seniorenpartij (SPM) weet ik nog niet.

             De reacties van GL en D66 doen mij toch vermoeden dat de coalitiepartijen de gelederen al hebben gesloten.
             Daar gaat het dualisme......
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Van die clubjes krijg je toch braak neigingen.:(

              Op naar 2014..

              Opmerking


              • Het aapjesspel !

               Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
               De GroenLinks fractie voelt niets voor een debat over de kwestie Vinkenslag-Costongs.

               GroenLinks heeft geen idee, althans zo brengt GL het naar buiten, waarover dan wel gediscussieerd moet gaan worden en met wie?
               GroenLinks denkt dat de oppositie een soort van Vragenuurtje wil en vraagt zich af wat daar het nut van is.......
               Wat moet je nu in godsnaam met zo'n partij?
               Hebben die één week lang niet naar het (lokale) nieuws gekeken?

               Overigens voelde D66 aanvankelijk ook niets voor een debat, omdat zij deze kwestie slechts een "mediahype" vinden.
               Uiteindelijk heeft D66 echter wel ingestemd met een raadsdebat.

               Wat de mening van de Seniorenpartij (SPM) weet ik nog niet.

               De reacties van GL en D66 doen mij toch vermoeden dat de coalitiepartijen de gelederen al hebben gesloten.
               Daar gaat het dualisme......
               Hiervan krijg ik toch wel een bijzondere rare smaak in mijn mond.

               Hierbij zomaar enkele vragen die spontaan bij mij opkomen:

               - Mogen er geen vragen meer gesteld worden ter opheldering ?
               - Waar is de (verplichte) controlerende functie van de raadsleden/partijen ?
               - Weet de een misschien iets van de ander en dekt men elkaar dus maar ?
               - Vinden deze partijen/raadsleden het normaal wat hier is gebeurd ?
               - Wil men niet meer eerlijk, open, helder, duidelijk en transparant overkomen ?
               - Weten die partijen/raadsleden eigenlijk wel wat er speelt ?
               - Of spelen zij het (aapjes)spel: Horen, zien en zwijgen ?

               Zoals eenieder weet, hebben aapjes lange staartjes.
               De kwestie heeft al een staartje en dat wordt alleen maar langer.
               Verder heb ik hier momenteel even geen woorden meer voor ! :(
               Mestreechter Geis mage beleve
               en dat door te kinne geve.
               God, wat is dat sjiek ! © Wigo

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Wigo Bekijk bericht
                Hiervan krijg ik toch wel een bijzondere rare smaak in mijn mond.

                Hierbij zomaar enkele vragen die spontaan bij mij opkomen:

                - Mogen er geen vragen meer gesteld worden ter opheldering ?
                - Waar is de (verplichte) controlerende functie van de raadsleden/partijen ?
                - Weet de een misschien iets van de ander en dekt men elkaar dus maar ?
                - Vinden deze partijen/raadsleden het normaal wat hier is gebeurd ?
                - Wil men niet meer eerlijk, open, helder, duidelijk en transparant overkomen ?
                - Weten die partijen/raadsleden eigenlijk wel wat er speelt ?
                - Of spelen zij het (aapjes)spel: Horen, zien en zwijgen ?

                Zoals eenieder weet, hebben aapjes lange staartjes.
                De kwestie heeft al een staartje en dat wordt alleen maar langer.
                Verder heb ik hier momenteel even geen woorden meer voor ! :(
                De hamvraag is zitten deze mensen nog in de gemeenteraad voor het belang van de gemeente?
                Ik krijg steeds meer de indruk dat eigenbelang voorop staat.
                Verder lijkt het mij verstandig dat de inwoner van Maastricht zich eens gaat verdiepen in de resutaten van diverse partijen de afgelopen drie jaar .
                Het kan en mag toch niet zo zijn dat de belangen van ons en onze stad
                wordt overgelaten aan personen,
                die maar een belang hebben eigen belang.:(

                Opmerking

                Bezig...
                X