Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • (Politieke) zorgen over brandweer

  Het zomerreces van de (lokale) politiek is alweer voorbij.
  Dus is het weer interessant om de sites van de verschillende partijen en de gemeente te volgen op zoek naar nieuws.

  Een interessant gegeven vond ik bij de art. 39 RvO gesteld aan het college van B&W in Maastricht.
  Volgens deze vragen zou de veiligheid van ons Maastrichtenaren, als we tenminste niet langs algemeen bekende wegen en paden wonen, mogelijk in het gedrang zijn.
  Wat zou het geval zijn?

  Op zaterdag 3 september 2011 was er een brand in een woning aan de Weryweg te Maaastricht.
  In de woning was een baby aanwezig. Door de buren werd de baby gelukkig in veiligheid gebracht.
  Ondanks een melding, die om welke reden dan ook veel te laat bij de brandweer binnenkwam, had de ladderwagen van de brandweer enige tijd nodig om ter plekke te komen.
  Door eerdere bezuinigingen zou deze ladderwagen, niet beschikken over een zogenaamd MDT-systeem.
  Brandweerwagens die dit systeem wel gebruiken zouden dit in 70% van de gevallen niet kunnen gebruiken vanwege geldgebrek waardoor dit MDT-systeem niet up to date is.
  De ladderwagen is wel voorzien van een TomTom, maar die is vanwege bezuinigingen cq geldgebrek niet up to date.
  Daarom duurt het langere voordat er een satellietverbinding tot stand is gebracht.
  Noodgedwongen maakt het uitrukkende brandweerpersoneel daarom maar gebruik van (oudere) stadsplattegronden.
  Door de hoge kosten zijn deze plattegronden ook niet altijd bijgewerkt.

  Kortom, als de brandweer uitrukt kan zij niet optimaal gebruik maken van de beste en nieuwste systemen, waardoor zij wellicht sneller ter plaatse zou kunnen zijn bij een (uitslaande) brand.


  Naar aanleiding van de genoemde brand aan de Weryweg te Maastricht heeft TON daarom de navolgende ex. art. 39 RvO vragen gesteld aan het college van B&W.

  " Op zaterdag 3 september was er een brand op de Weryweg te Mariaberg.
  Ondanks een melding, die veel te laat bij de brandweer binnenkwam, had de ladderwagen van de brandweer langere tijd nodig om ter plekke te komen.

  Om deze reden willen wij de volgende vragen aan u voorleggen:
  1. Bent u op de hoogte dat er door de vorige bezuinigingsronde de ladderwagen van de brandweer niet is voorzien van een MDT-systeem maar van een TomTom?
  2. Bent u op de hoogte dat het MDT-systeem, in de wagens waarin dit is aangebracht, in 70% van de gevallen niet werkt omdat door geldgebrek dit systeem niet up to date is?
  3. Bent u op de hoogte dat indien deze systemen falen het uitrukkende brandweerpersoneel gebruik moet maken van de boeken die in de wagens aanwezig zijn en dat deze boeken niet up to date zijn door de hoge kosten?

  In afwachting van uw antwoord verblijven wij
  Met vriendelijke groeten,
  Namens de fractie van Trots op Nederland afd. Maastricht
  Esmiralda Thieme
  Tiny Meese –v.d Venne".


  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Jaarcongres ver. van Griffiers op 30 sept. in Maastricht

   "Onze" griffier Eric Willems is op 30 september 2011, samen met zijn collega's griffiers in Zuid-Limburg, de gastheer voor het Jaarcongres van de Vereniging van Griffiers.

   Of Eric Willems daar zo gelukkig mee is?

   Hij ligt namelijk nogal onder vuur. Voor degene die het niet meer weet, klik HIER om het geheugen op te frissen.

   Zijn directe medewerkers/collega's zeggen dat Eric Willems "communicatievaardigheden en sensitiviteit mist, hij wantrouwend is en hij mensen uitkaffert".

   Nu het Jaarcongres dus in Maastricht wordt gehouden is er natuurlijk weer (extra) aandacht voor Eric Willems.

   Anderzijds heeft Eric Willems geluk. Want wat is een van de activiteiten van de vereniging?
   De vereniging "doet onderzoek en faciliteert bij individuele coaching en belangenbehartiging."

   Zo zie je maar weer.... "Ieder nadeel heb zijn voordeel"
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Burgerinitiatief "Tapijnkazerne"

    Vanavond, dinsdag 13 september 2011, begint het "Pierlementaire" jaar weer met de CIE Stadsontwikkeling.

    Er staat vanavond een leuk agendapunt op de rol, en wel het Burgerinitiatief "Tapijnkazerne van legergroen naar parkgroen".

    Wat wil het dit burgerinitiatief van de gemeenteraad van Maastricht?
    Ik citeer de Memorie van Toelichting.

    Het college opdracht te geven in hun aanstaande planvorming over de Tapijnkazerne de volgende criteria te betrekken:
    􀂃 Het kazerneterrein maakt deel uit van het park;
    􀂃 Enkel de waardevolle (monumentale) bouwwerken worden behouden;
    􀂃 In de behouden bouwwerken wordt een variëteit aan (binnenstads)functies gehuisvest (waaronder de universiteit);
    􀂃 De wandel- en fietsverbinding met het Jekerdal – onderlangs de Jeker – wordt hersteld.

    Volgens de indieners:
    - wordt zó de schade aan de parkzone, die is veroorzaakt door de aanleg van de Maasboulevard en het Kennedybrug-tracé, enigermate wordt hersteld;
    - is uitbreiding van het park een groot goed voor de burgers van de stad nú en voor de toekomstige generaties ;
    - wordt het voorstel naadloos ondersteund door de Vestingvisie, zoals door de raad vastgesteld.

    Op zich zie ik persoonlijk niet in wat de meerwaarde van dit burgerinitiatief is, want ik kan mij niet voorstellen dat het terrein, bij een nieuwe gebruiker, weer afgesloten gaat worden.
    Anderzijds zie ik ook geen nadeel bij het uitvoeren van dit burgerinitiatief.
    Wellicht dat we morgen meer weten.

    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Spreidingsplan coffeshops

     Ik moet de trouwe MO/politiek lezer nog even in het ongewisse laten wat betreft de afloop van de CIE Stadsontwikkeling en dan mn. het burgerinitiatief "Tapijnkazerne van legergroen naar parkgroen".

     Momenteel vind ik namelijk nog nergens wat er gisteren besloten werd. Hier wordt wel hard aan gewerkt.
     De geluidsopnamen zijn nog niet beschikbaar en DDL en/of MaastrichtAktueel melden er niets over.
     Ook de website van de "werkgroep Tapijn" meldt nog niets.

     Voor vanavond, 14 september 2011, staat echter weer een "hot item" op het programma van de CIE Algemene Zaken & Middelen.

     Onder agendapunt 5.1 staat het bespreekstuk:
     Bestemmingsplan "Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg.
     Raadsstuk 2011 – Volgno. 112 – Korr.no. 2011-42563
     .

     Ik weet bijna zeker dat DDL en/of MaastrichtAktueel morgen hierover wel iets te melden hebben.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Burgerinitiatief "Tapijnkazerne van legergroen naar parkgroen"

      De geluidsopnamen van de CIE Stadsontwikkeling staat inmiddels online.

      Ik heb ze even beluisterd m.b.t. tot het burgerinitiatief "Tapijnkazerne".
      Als ik de partijen, grosso modo, beluister hoor ik kreten als dat men gelukkig is met het burgerinitiatief, maar heeft men ook enige kritiek op het initiatief in die zin dat het weinig concreet is.
      Op met de woorden van de CVP (Jan Hoen) te spreken:
      "Wat is de maximale bandbreedte?".

      Jan Hoen bedoelt daarmee dat wanneer zich een (commerciële) partij meldt voor de koop van het terrein, dan staat er niet afgebakend in het voorstel wat op het terrein nu wel mag en wat niet.

      Dhr. Teun Swinkels van de "werkgroep Tapijn" en tevens een van de initiatiefnemers geeft aan dat het burgerinitiatief meer een "wenkende visie" is.
      Men wil dat het nieuwe gebied vooral een park is en dat alle functies (van de gebouwen) in dit gebied ondergeschikt zijn aan de parkfuncties en er geen (grootschalige) nieuwbouw komt.
      Deze "wenkende visie" sluit de Universiteit Maastricht niet uit als belangrijkste nieuwe bewoner van het gebied, aldus dhr. Swinkels.

      Dat is maar goed ook.
      De verantwoordelijke wethouder, Gerdo van Grootheest, geeft aan binnen welk kader het college wil acteren.
      1) Men kijkt naar de oude wens van het stadsbestuur om het Stadspark en het Jekerdal goed met elkaar te verbinden;
      2) De ideale en primaire partner voor dit gebied en de bijzondere gebouwen op het oude kazerneterrein is de Universiteit Maastricht;
      3) Men wil rekening houden met de bijzondere elementen in dit gebied en de belangen en wensen van de omwonenden en belanghebbenden.

      Intensieve functies op het oude kazerneterrein, mn. woningbouw, zijn absoluut niet aan de orde, aldus de wethouder.

      Er vindt overleg plaats over de invulling van het terrein met de Dienst Domeinen en de Universiteit Maastricht. Dit houdt echter niet in dat de gemeente geen oog heeft voor de (financieel) meest aantrekkelijke partner. Als een (financieel) betere partner dan de Universiteit wordt gevonden is deze zeker niet uitgesloten van het overleg.
      Desalniettemin benadrukt de wethouder dat het 1ste aanspreekpunt de UM is, omdat deze te boek staat als een goede constructieve partner.

      Alle partijen hebben kennis genomen van alle invalshoeken, zoals deze in de vergadering werden besproken en zullen er hun voordeel mee doen.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Meerderheid raad wil coffeeshops spreiden.

       Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
       (..)
       Voor vanavond, 14 september 2011, staat echter weer een "hot item" op het programma van de CIE Algemene Zaken & Middelen.

       Onder agendapunt 5.1 staat het bespreekstuk:
       Bestemmingsplan "Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg.
       Raadsstuk 2011 – Volgno. 112 – Korr.no. 2011-42563.
       (..)
       De eerste berichten die ik ontvang uit de CIE Algemene Zaken & Middelen van vanavond over het agendapunt "Spreiding Maastrichtse coffeeshops Köbbesweg", zijn dat een overgroot deel van de raad vóór spreiding is, althans momenteel geen belemmeringen ziet om door te gaan met het spreidingsplan.

       Alleen het CDA en de CVP liggen nog dwars.

       Later ongetwijfeld meer.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
        De eerste berichten die ik ontvang uit de CIE Algemene Zaken & Middelen van vanavond over het agendapunt "Spreiding Maastrichtse coffeeshops Köbbesweg", zijn dat een overgroot deel van de raad vóór spreiding is, althans momenteel geen belemmeringen ziet om door te gaan met het spreidingsplan.
        Eindelijk gebeurt er iets. Of het zal helpen (tegen de drugsrunners), weet ik ook niet. Men heeft de dingen te lang op hun beloop gelaten en dat heeft Maastricht geschaad.

        Opmerking


        • Politieke reacties op spreidingsbeleid coffeeshops

         Inmiddels heb ik de eerste politieke reacties op de door de gemeenteraad (voorlopig) gewenste spreiding van de coffeeshops binnen.

         Manon Fokke (PvdA) laat het navolgende weten:
         “(..) Wij zijn nog steeds van mening dat het spreidingsplan een goed middel is om de drugsoverlast terug te dringen. We zitten momenteel natuurlijk wel in het spagaat omdat ieder moment de minister met een eigen plan kan komen, maar zolang de minister dat niet doet, moet Maastricht een eigen plan trekken. Ik ben me terdege bewust van het feit dat men in Heugem niet staat te juichen, niemand wil een coffeeshop in de achtertuin, daarom zullen we ook moeten zorgen dat een en ander voor wat betreft de handhaving goed geregeld is. Jammer genoeg blijft Eijsden fel tegenstander. Dat is niet anders. Zelfs na jaren discussie blijft men het vooral zien als een probleem van Maastricht, terwijl dit het probleem van een grensregio is en niet alleen van Maastricht. Onze wegen gaan hier dan ook uiteen.
         We hebben afgesproken dat zodra er meer nieuws uit Den Haag komt we direct om de tafel van zitten, de bewoners van onze stad hebben immers recht op zekerheid en die zekerheid is er op dit moment helaas niet!”

         Overigens is ook op MaastrichtAktueel een analyse van Manon Fokke te vinden.

         Esmiralda Thieme (TON) laat in een reactie weten dat ze het raar vindt dat het CDA en de CVP nu tegen de spreiding hebben gestemd, omdat het aanvankelijk een unaniem raadsbesluit betrof.
         Wat de effectiviteit van het spreidingsbeleid is als er op 1 januari 2012 door de Minister een “Clubpas” (Wietpas) verplicht wordt gesteld is echter ook voor TON op dit moment koffiedik kijken.

         Persoonlijk blijf ik erbij dat het jammer is dat er momenteel (lokaal) beleid ontwikkeld wordt terwijl het kader, waarin dit beleid volgens de Minister dient te worden geplaatst, niet afgeprocedeerd is.
         Anderzijds begrijp ik ook dat zolang er geen (ministerieel) beleidskader is, de raad door gaat met het formaliseren van haar eigen visie.
         Zolang dit allemaal de burgers van Maastricht geen geld kost en het allemaal “op papier” gebeurt vind ik het prima, maar als dadelijk echt gebouwd moet gaan worden, dan is dit andere koek.
         Veel vertrouwen in het ministerieel beleid heb ik niet.

         Wat ik wel hoop is dat, voordat er echt gespreid wordt, er harde toezegging zijn omtrent de handhaving. Maar ook daar heb ik een hard hoofd in…….
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Pier, kun je eens in jip & janneke taal uitleggen wat dat spreidingsbeleid inhoudt? Is dat nu gewoon dat er een coffeeshop in het centrum dichtgaat en dat er dan eentje meer richting grens opent?

          Opmerking


          • Oorspronkelijk geplaatst door burgemeester Bekijk bericht
           Pier, kun je eens in jip & janneke taal uitleggen wat dat spreidingsbeleid inhoudt? Is dat nu gewoon dat er een coffeeshop in het centrum dichtgaat en dat er dan eentje meer richting grens opent?
           Ik meen dat fase 1 van het spreidingsplan inhoudt dat 3 coffeeshops, te weten de 2 coffeeshopboten 'Mississippi' en 'Smoky' aan de Wilhelminakade plus 'Missouri' in de Hoogbrugstraat, moeten verhuizen naar de Köbbesweg (nabij De Karosseer/Vinkenslag).

           Het idee is dat buitenlandse klanten hierdoor niet langer de binnenstad in hoeven. Maar als die buitenlandse klanten door de landelijke invoering van het coffeeshoppasje sowieso niet meer in een Maastrichtse coffeeshop mogen komen, lijkt dat inderdaad een ietwat overbodige zet...

           Opmerking


           • Ik vond vanmorgen, lopende vanaf de Wijcker Brugstraat, Wilhelminasingel, via Hoog Brugstraat, Wijcker Grachtstraat terug naar de Wijcker Brugstraat 7 (zeven) lege plastic wietzakjes! En dat gebeurt bijna elke dag!
            Zou dat minder worden?
            Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

            Opmerking


            • Ik denk het wel.

             Ik heb gehoord dat ze ook daar milieuvriendelijker gaan werken.
             Binnenkort kom je dus papieren zakjes tegen.

             Opmerking


             • Sorry Helton, ben héél benieuwd! Erger me wild af en toe!
              Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

              Opmerking


              • Kan ik me wel iets bij voorstellen.

               Op zich kan wiet niet zo veel kwaad maar het is niet nodig om spul na gebruik op straat te gooien.
               Net zoiets als een strandje waar twee lege vuilnisbakken staan en een hoop troep ernaast.

               Opmerking


               • Ik liep laatst op een avond vanuit het centrum via de Hoogbrugstraat en de Bourgognestraat terug naar het station en het wemelde er van de Franse auto's, allemaal met 2, 3 of 4 inzittenden en allemaal in de leeftijdscategorie 20-30. Ze zitten daar gewoon maar wat in die geparkeerde auto's en ze doen op dat moment absoluut niets wat niet mag. Ik weet 't, een mens moet tolerant zijn, ieder het zijne, maar ik kon niet helpen daar een onbehaaglijk gevoel bij te krijgen. Ik ben snel doorgelopen.

                Opmerking

                Bezig...
                X