Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Huizenregistratie in Maastricht

  Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
  Het opschonen van oude gegevens is JUIST in onze tijd heel lastig als je in de databases van derden terecht bent gekomen.
  Zonder meer een probleem. Ik weet echter van twee verschillende bestanden met gegevens uit de twintigste eeuw:

  1. een huizenregister dat vanaf 1940 door het R.K. Bevolkingsbureau is bijgehouden ten behoeve van het bisdom en dat diende ter registratie van katholieke gelovigen. Het bisdom kon daarmee verhuizende gelovigen onder de aandacht brengen van de pastoor van hun nieuwe parochie. De registratie werd beëindigd omstreeks 1980. Deze gegevens liggen bij het HCL, maar de dozen zijn nog jaren verzegeld met politietape.

  2. een kaartsysteem bij de gemeente (gemeentehuis) van de bewoningsgeschiedenis van huizen in de stad, dat mogelijk nog steeds wordt bijgehouden.

  Beide bestanden zullen vanwege de privacywetgeving voorlopig onbereikbaar blijven voor buitenstaanders. Maar misschien heeft Buro4 nog iets aan de gemeentelijke registratie, als men tenminste toegang krijgt? ​
  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 15 januari 2023, 00:21. Reden: redactie en aanvulling

  Opmerking


  • Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H.Evers Bekijk bericht
   Jodenstraat 3-7


   Nr. 3 bezat in 1927 een gevelsteen met het opschrift 'In den Beer'. Tussen haakjes heeft de opsteller van het register (gemeentearchivaris Blonden?) hieraan toegevoegd: 'succedentium' = vervangend (?).
   De vervangende gevelsteen "De Beer" was afkomstig van het vroegere logement "De Beer" in de Rechtstraat 25, dat afgebroken werd bij de doorbraak van "de Percee" in 1881.
   De leefs mer eine kier .

   Opmerking


   • Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H.Evers Bekijk bericht
    Huizenregistratie in Maastricht
    2. een kaartsysteem bij de gemeente (gemeentehuis) van de bewoningsgeschiedenis van huizen in de stad, dat mogelijk nog steeds wordt bijgehouden.
    Beide bestanden zullen vanwege de privacywetgeving voorlopig onbereikbaar blijven voor buitenstaanders. Maar misschien heeft Buro4 nog iets aan de gemeentelijke registratie, als men tenminste toegang krijgt?
    Het rare is natuurlijk wel dat je bij bepaalde woningbouw corporaties in Maastricht een dergelijke geschiedenis verplicht bent te overhandigen. Dat moest ik als nieuwe burger ook en ontdekte dus die fouten in de bestanden. Ook betreffende een historisch onderzoek dat in veel gevallen verplicht aangeleverd moet worden bij een omgevingswetvergunning aanvraag.

    Ik heb het nog eens nagevraagd aan het burgerloket bij het Gemeentehuis bij desbetreffende diender. Antw: Over de AVG en database gegevens mogen we niks zeggen.
    iets te oud voor re-educatie
    iets te jong voor afschrijving
    m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

    Opmerking


    • Stadsronde Burgerparticipatie tijdens domeinvergadering Algemene Zaken

     Afgelopen dinsdag, 17 januari 2023, was er een domeinvergadering Algemene Zaken (zie Agenda).
     Tijdens deze vergadering was een stadsronde gepland voor de Participatieverordening (oftewel formeel: Verordening participatie Maastricht 2022).

     Overigens hebben enkele buurtplatforms/netwerken ook al hun op- of aanmerkingen schriftelijk ingediend. Deze op- of aanmerkingen zijn ook terg te vinden in het overzicht van de agenda.

     Wat is nog eens een stadsronde?
     Tijdens een stadronde mag “het volk” i.h.k.v. een bepaald onderwerp/dossier in gesprek met de (burger-)raadsleden. Insprekers mogen dan op- of aanmerkingen maken op een (voorgenomen)verordening, in dit geval de participatieverordening.
     Het college van B&W heeft geen taak in deze. Ze mogen luisteren, maar zich niet met de discussie bemoeien.
     Na een Stadsronde volgt (later) een raadsronde. In die raadsronde debatteren raadsleden, eventueel met de verantwoordelijke wethouder, onderling met elkaar over het voorliggende dossier.
     Kortom, tijdens een stadronde mag iedere Maastrichtenaar zijn zegje doen over een bepaald onderwerp/dossier.

     Nu terug naar de Stadsronde Participatieverordening.
     Ik ben een groot voorstander van participatie. Sterker nog, met al mijn postings in deze topic probeer ik een vorm van participatie (vanuit MestreechOnline) te bevorderen. Niet dat dit een overdonderend succes is, maar dit terzijde….

     Maar nu komt de gemeente(raad) met een participatieverordening. En dus volgt een zgn. Stadsronde.
     Zonder dat ik de insprekers van deze Stadsronde te kort wil doen, maar als je wilt zien hoe participatie NIET werkt, kijk dan even naar het debat tussen de insprekers en de (burger-)gemeenteraadsleden!
     Enerzijds zie je in Stadsronden bijna steeds dezelfde gezichten (van voornamelijk de buurtnetwerken).
     Anderzijds blijkt – en dat wordt door de insprekers bijna unaniem gezegd – gebeurt er helemaal niets met alle initiatieven van de buurtnetwerken/participanten.
     ​Daar laat cq heeft de gemeenteraad de afgelopen jaren met grote regelmaat het mes in het varken laten steken.

     Dat nog los van het feit dat buurtnetwerken heel vaak namens zichzelf spreken en niet namens de meerderheid van een bepaalde buurt.
     Dat wordt in het debat o.a. (terecht?) verwoord door Kitty Nuyts.

     Kortom, als je hecht aan burgerparticipatie moet je niet komen met een verordening.
     Burgerparticipatie komt vanaf de straat, uit het cafe of eventueel vanuit een vergadering (van een buurtplatform).
     Het mooiste voorbeeld van een goede vorm van burgerparticipatie was "Limmel" in het dossier rond "Limmel aan de Maas vs. de loods van Looijen".
     Ga je de wijze van participatie samenvatten in een participatieverordening, iets wat overigens wettelijk verplicht schijnt te zijn, weet je zeker dat er niets van komt!

     De gemeenteraad van Maastricht zal binnen nu en pakweg 2 maanden de (iets aangepaste?) participatieverordening aannemen.
     Dat wordt helemaal niets…….. althans voor de meeste Maastrichtenaren zal het niets veranderen cq toevoegen, maar de ambtenaren hebben dan een verordening waarna ze – als het ze uitkomt – naar kunnen verwijzen.
     Let maar eens op. In de toekomst zal te pas en te onpas worden geschermd met art. 2 ("welke onderwerpen niet") en zeker met art. 3 ("op welke manier kan worden geparticipeerd" ) van de Verordening participatie Maastricht 2022
     Daarmee zullen de meeste participatie-invloeden teniet worden gedaan (vrees ik).
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Het antwoordt van ons buurt netwerk..

      De volgende brief hebben wij als buurtnetwerk Kommelkwartier naar de gemeente Maastricht gestuurd:
      Aan het college van B & W
      Postbus 1992
      6201 BZ Maastricht
      Betreft bezoek college stadsdeel Centrum d.d. 14/12/22
      Geacht College,
      Bedankt voor uw uitnodiging om deel te nemen aan het kennismakingsgesprek in The Masters op woensdagavond, 14 december 2022.
      Het bestuur van Buurtnetwerk Kommelkwartier ziet echter af van deelname.
      De reden is dat het nieuwe college in haar korte bestaan al ernstig te kort schiet in de belangrijkste uitgangspunten in de politiek: openheid, transparantie en integriteit.
      Terwijl in het uitvoerige coalitieakkoord 2022-2026 gesproken wordt over ‘een andere manier van communiceren, een interne cultuuromslag zowel bestuurlijk als in de gemeentelijk organisatie, te besturen vanuit een zo breed mogelijk gedragen akkoord’ en de gotspe: ‘een open en eerlijke houding naar de burgers’.
      Voorbeelden van het tegendeel zijn het college genoegzaam bekend, maar om het geheugen op te frissen:
      Het gerommel met de tendertoewijzing aan Mulleners en het opzettelijk foutief interpreteren van de kruimelregeling inzake de omgevingsvergunning met betrekking tot Calvariënberg Abtstraat 2,
      Regelgeving rond studentenhuisvesting in de binnenstad: verkamering en ongebreidelde groei van studentenhuisvesting waardoor de sociale context voor de burger verloren gaat,
      Verkeerssituatie bij de Aloysiusbasisschool aan de Brusselse straat, na beloftes niets gedaan,
      Inspraak over KPN-gebouw die volledig wordt genegeerd (vergelijkbaar met Abtstraat 2) en voorbij wordt gegaan aan het mobiliteitsvraagstuk in deze,
      Milieu: verkeer- en luchtsituatie waarover ondanks jarenlange strijd nog steeds niets besloten is, etc. etc.
      Kortom, wij blijven liever thuis dan weer een avond verspillen aan loze beloftes.
      Met vriendelijke groet,
      Bestuur BNW Kommelkwartier,​

      Opmerking


      • Het antwoord van het Buurtnetwerk Kommelkwartier, hoewel dit antwoord niet direct was op de bijeenkomst van de stadsronde van afgelopen dinsdag 17 jan. 2023, heeft dezelfde strekking als de meeste kritiek die afgelopen dinsdag te horen was.
       In de bijdrage van BuurtBalans van afgelopen dinsdag was de kritiek min of meer hetzelfde.

       Ook de inbreng van bewonersvereniging Jekerkwartier had een soortgelijke strekking en de mondelinge inbreng van Argus, het buurtnetwerk van het Statenkwartier, was zeker niet erg positief.
       Kortom, de gemeente(raad) heeft nog veel werk voor de boeg wil ze de burgerparticipatie serieus nemen.

       Mijn advies zou zijn...... stop met al dat gedebatteer rond de participatieverordening !!
       Dat kan overigens niet, want er ligt een wettelijke verplichting.
       Maar wat ik gewoon wil zeggen is dat je als politiek informeel contact moet hebben met je achterban en andere betrokkenen.
       Als je ergens een idee over hebt adviseer ik om zich direct te richten tot de (burger-)gemeenteraadsleden met een brief of mail.
       Mijn ervaring is dat je bijna altijd direct een antwoord krijgt.
       Hoewel..... het CDA is de laatste tijd niet scheutig met antwoorden.
       Van de meeste andere partijen krijg ik vrijwel direct een reactie.

       Zorg dat er een (informeel) gesprek tot stand komt en doe dat niet volgens de lijnen van een verordening. Dat zal meestal niet werken.
       Gelukkig kun je in maart 2026 over de inzet van de gemeenteraad weer een oordeel geven

       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Hallo Pier u weet hoe het werkt ,dankzij uw steun heb ik kunnen aantonen na vele jaren hoe het gemeente beleid werkt .
        Mijn grootste vergissing was 2002 in te stappen als lid buurtbelang gem Maastricht
        .Met de gedachte dat ik iets kon betekenen voor buurt belang.

        Het grootste bewijs was het stuk over gemeente beleid in 2012 ......

        ZIE de topic kommelkwartier oa OMBUDSMAN kapittelt Gem Maastricht.

        een mooi stuk geschreven door u
        En nog steeds mijn grote waardering voor een eerlijk/rechtuit persoon . onze Pier .
        Last edited by Ton.2014; 22 januari 2023, 18:59. Reden: een letter vergeten (D)

        Opmerking


        • Raadsvergadering 31 januari 2023

         Over anderhalf uur, om 17.00 uur, begint de raadsvergadering. De agenda is HIER te vinden en kan live worden gevolgd.
         Opmerkelijk is dat er nog geen motie is ingediend en er "slechts" 2 bespreekpunten zijn.

         De rest zijn hamerstukken dan wel nieuwe benoemingen.

         Als het een beetje meezit is Pier vanavond vroeg thuis....
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
          Raadsvergadering 31 januari 2023

          (…)

          Als het een beetje meezit is Pier vanavond vroeg thuis....
          De raadsvergadering begon om 17.15 uur.
          Dit i.v.m. drie indrukwekkende In Memoriam van respectievelijk Peter Vrehen, Kim Rekko en Gerard van Rens, voorafgaande aan de vergadering.
          Daarna ging het snel.
          Om 17.35 uur begon men aan het laatste agendapunt, Meerjarenprogramma Veiligheid 2023-2026.

          Dit werd om 17.43 uur met 29 tegen 2 stemmen aangenomen.

          En dus kan Pier naar huis….. ????

          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Burgemeester neemt deel portefeuille wethouder over.

           Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2023, deelde wethouder Frans Bastiaens (SPM) mee dat het voltallige college na rijp beraad een portefeuillewisseling zal doorvoeren.
           Gezamenlijk is men tot de conclusie gekomen dat de portefeuille van wethouder Alex Meij (PVM) te veel is.
           Daarom wordt de portefeuille Jeugdzorg m.i.v. morgen, tijdelijk waargenomen door burgemeester Annemarie Pen-Te Strake.

           Dat een deel van de portefeuille van Alex Meij wordt doorgeschoven naar een ander lid van het college van B&W is volledig terecht.
           Wethouder Alex Meij, die de jeugdzorg erg ter harte neemt, was voor een aanzienlijkdeel van zijn tijd bezig met Jeugdzorg
           De portefeuille van Alex Meij omvatte, naast Jeugdzorg, verder nog
           Sociale zaken en armoedebeleid
           Arbeidsmarktbeleid
           Gezondheid
           Vastgoed en grondbeleid
           Personeel en organisatie
           Stadsdeelwethouder Maastricht Noord (Borgharen, Itteren, Limmel, Nazareth, Beatrixhaven, Meerssenhoven)
           5e loco-burgemeester.

           Dat was/is met afstand - naar mijn mening - de meest omvattende portefeuille, al was het alleen al vanwege het feit dat naast de perikelen in de Jeugdzorg ook de (energie)armoede momenteel enorm is toegenomen.

           Overigens is de timing wel erg ongelukkig.
           Voorafgaande aan de raadsvergadering was er namelijk een demonstratie in het Mosae Forum, naar ik heb begrepen geïnitieerd door de SP, van Xonar tegen alle bezuinigingen in ....... de Jeugdzorg.
           Alex Meij was de wethouder die erop werd aangesproken. Alleen wist toen nog niemand, de direct betrokkenen natuurlijk daargelaten, dat een uur later bekend zou worden gemaakt dat de portefeuille Jeugdzorg met ingang van morgen, 1 februari 2023, tijdelijk zou worden overgeheveld naar de burgemeester.


           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
            Daarom wordt de portefeuille Jeugdzorg m.i.v. morgen, tijdelijk waargenomen door burgemeester Annemarie Pen-Te Strake.
            Bijna 70 en onvermoeibaar! Ik ben elke keer weer trots op haar, als ik haar hoor op de radio (als nieuwscommentator, waar ze regelmatig voor wordt gevraagd). Ze is altijd goed geïnformeerd, ze weet wat er speelt in Nederland, ze kan dingen tegen elkaar afwegen, en ze kan het ook nog eens onder woorden brengen. Wat een kanjer!

            Opmerking


            • ik krijg tranen in mijn ogen als ik het stuk lees van E! loco
             ze weet wat speelt in Nederland.

             OOK in Maastricht ?
             even geheugen op frissen .
             ps
             enig idee hoeveel slag offers er zijn geestelijk en financieel.
             Met name door Elandjes waar zelf in die elandjes twee verschillende werkwijze zijn
             de een werkt volgens de wet ..en de ander volgens (ons kent ons.)

             maar ja
             dit zal wel verwijderd worden .. gr ton .

             lees het stukje van pier maar eens (ombudsman )er is in al die jaren niks veranderd.

             Ombudsman kapittelt gemeente Maastricht
             Started by Pier, 8 september 2012, 00:36​             Maastricht -
             De bezem gaat fors door de organisatie van de gemeente Maastricht. Er komt onder meer een reorganisatie die ruim 700 ambtenaren ‘direct of indirect’ raakt. Volgens de gemeentesecretaris heeft de organisatie tien jaar stilgestaan en is ingrijpen keihard nodig.
             Annelies Hendrikx
             Gisteren om 15:18.

             Gemeentesecretaris Gert-Jan Kusters presenteerde dinsdagavond tijdens een vergadering de contouren van de voorgenomen reorganisatie, die per 1 juli moet ingaan. Er hoeven volgens hem niet per se ontslagen te vallen. „Voor iedereen hebben we een baan, mits hij van goede wil is.”
             Wat Kusters aantrof toen hij een jaar geleden begon in Maastricht, was een ambtelijke organisatie die tien jaar stil had gestaan en het moet doen met verouderde systemen. Een organisatie die te zeer bestaat uit eilandjes, waar bijna elke afdeling zijn eigen bedrijfsvoering doet.
             Achterstanden
             „We moeten niet alleen achterstanden inhalen, maar ook toekomstbestendig worden: een dubbelslag maken.” De bedoeling is kennis en kunde veel meer te centraliseren. Er komen drie domeinen (bedrijfsvoering, sociaal en fysiek) met elk een eigen directeur. De reorganisatie heeft vooral gevolgen voor bedrijfsvoering en sociaal domein; bij fysiek verandert er het minste.
             Lees ook: Dik twee ton tekort na fiasco ambtenarenfusie Zuid-Limburgse steden
             Maar uiteindelijk raakt de reorganisatie àlle 1700 medewerkers, omdat een forse cultuuromslag noodzakelijk is, aldus Kusters. „De externe oriëntatie moet echt beter. Er worden andere eisen gesteld aan medewerkers, qua competenties, houding en gedrag. Ze moeten meer naar buiten, naar de inwoners. Dat is niet iedereen in dit huis van nature gegeven. Feedback is cruciaal, je moet elkaar durven aanspreken, assertief zijn en extravert.”
             Nerveus
             Ook aan de circa tachtig leidinggevenden worden andere eisen gesteld. Kusters zei heel goed te beseffen dat medewerkers onrustig en nerveus worden van deze plannen. „Alle taken moeten opnieuw omschreven worden. We gaan banen herwaarderen en ook mensen een ander aanbod doen. We willen zo eerlijk mogelijk zijn. Je weet dat weerstand gaat ontstaan. Mensen moeten bereid zijn mee te bewegen; we gaan iedereen een baan aanbieden.” Er ligt een positief advies van de ondernemingsraad.
             Vacaturestop
             De gemeentesecretaris kondigde een kortstondige vacaturestop aan: „Volgens het sociaal statuut moeten we iedereen een baan aanbieden; dan kunnen we die banen niet weggeven naar buiten. Dat kan wel betekenen dat we tijdelijk meer extern moeten inhuren”, waarschuwde hij de raadsleden alvast. Ook komt er een moment waarop hij de raad moet vragen extra geld beschikbaar te stellen voor het neerzetten en in stand houden van een toekomstbestendige organisatie. Daar heeft de raad structureel een miljoen euro voor vrijgemaakt, maar daar moet jaarlijks 1,9 miljoen bij.In het domein algemene zaken werd hier en daar ‘geschrokken’ gereageerd, maar met dat geld komt het waarschijnlijk wel goed. Breed was er lof voor de openheid en transparantie van Kusters.
             Last edited by Ton.2014; 31 januari 2023, 23:01.

             Opmerking


             • Gemeente herkent zich niet in beeld dat er alcohol (structureel) wordt verkocht aan minderjarigen.

              Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
              Alcoholgebruik binnen horecaondernemingen door kinderen jonger dan 18 jaar

              Op 1 december 2022 werden door de PvdA-fractie (Addie Redmeyer en Jean Pellaers) schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.
              De volledige vraagstelling is HIER te lezen.

              Samengevat:
              "(..)
              [I]Wij ontvingen meerdere klachten van mensen die in of rond de horeca in Maastricht werkzaam zijn.
              Jongeren, al dan niet in groepen, duidelijk zichtbaar jonger dan 18 jaar kunnen in het centrum van Maastricht in horecagelegenheden alcohol bestellen en nuttigen.
              Dit zonder eventuele controle bij twijfel over hun leeftijd van een identiteitsbewijs. Dit zou vooral op de vrijdag- en zaterdagavonden op grote schaal gebeuren.

              Nu is of was Maastricht een van de vijftien proefgemeenten die zelf controles zouden uitvoeren op minderjarigen in verband met drankmisbruik door minderjarigen. De Voedsel en Warenautoriteit speelt hierin dus geen rol op dit moment.
              (...)

              Enerzijds is het heel terecht dat de PvdA deze vragen stelt als zij deze signalen ontvangt én Maastricht bovendien een van de 15 proefgemeenten is die zelf controles moet uitvoeren
              Als je toezegt te handhaven, doe het dan ook!!

              Anderzijds..... maar ik realiseer mij dat dit een persoonlijke invulling is...., wil je daar wel op handhaven?
              De wetgeving in Nederland is helder. Er mag geen alcohol worden geschonken aan jongeren onder de 18 jaar!
              Klaar! Dus handhaven en dus controle.
              Maar, er mag zo veel niet!
              En daar wordt niet of nauwelijks op gehandhaafd.
              (...)
              Afgelopen maandag, 30 januari 2023, heeft de burgemeester, samen met wethouder Alex Meij (PVM), bovenstaande vragen beantwoord van de PvdA.
              Zie HIER.

              In grote lijnen zegt de gemeente dat het Team Handhaven Openbare Ruimte (THOR) "slechts sporadisch een overtreding heeft geconstateerd".
              Maar, zo vervolgt het antwoord "Op basis van uw signaal zullen wij op korte termijn steekproefsgewijs enkele horecagelegenheden controleren op de verkoop aan minderjarigen. Mocht daarbij het door u geschetste beeld bevestigd worden, dan kan dat aanleiding zijn onze werkwijze daarop aan te passen."

              Ik vrees dat THOR het vanaf vrijdag 17 februari 5 dagen er druk zal hebben

              Mijn persoonlijke conclusie, op basis van het volledige antwoord van de gemeente, is dat de constatering van de PvdA geen hele hoge prioriteit heeft bij Handhaving.
              Daar kan ik mij wel in vinden.
              Maar, mensen die een ander mening hebben kan ik ook wel begrijpen.


              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking

              Bezig...
              X